jarocin.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Jarocin www.jarocin.ug.pl
Sprawozdania z wykonania budżetu strona główna 
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze
2019 r.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-01 09:03:03.
Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-26 20:54:26.
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 R.

GMINA JAROCIN - ZBIORCZO -Sprawozdanie finansowe za 2018 r

OPS JAROCIN - Sprawozdanie finansowe za 2018 r

PSP DOMOSTAWA - Sprawozdanie finansowe za 2018 r

PSP JAROCIN - Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

PSP SZYPERKI - Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

UG JAROCIN - Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ- Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:54:04 | Data modyfikacji: 2019-05-09 15:00:53.
Informacja z wykonania budżetu za I kw 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kw 2019 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-30 07:32:25.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej za III kw. 2018r.

W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za III kw. 2018r.


1. Bednarz Iwona - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minimis”.
- zwolnienie z podatku na kwotę – 194,79 zł.

2. Czech Rafał - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXX.III.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minimis”
- zwolnienie na kwotę - 246,40 zł.


3.Chmura Szymon - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”
- zwolnienie z podatku na kwotę – 125,33 zł.


4.Sobiło Jerzy - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014. z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”
- zwolnienie na kwotę - 62,00 zł


5. Paleń Michał - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minims”
- zwolnienie na kwotę - 905,00 zł

Jarocin, dnia 24.10.2018r.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:46:29.
Informacja z wykonania budżetu za III kw 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu za III kw 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:38:12.
Informacja z wykonania budżetu za II kw 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu za II kw 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:57:29 | Data modyfikacji: 2018-07-31 12:58:44.
Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym
udzielono pomocy publicznej za II 2018r.

W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za II kw. 2018r.

1. Bednarz Iwona Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minimis”.
- zwolnienie z podatku na kwotę – 116,88 zł.

2. Czech Rafał Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXX.III.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minimis”
- zwolnienie na kwotę - 105,60 zł.


3. Chmura Szymon Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”
- zwolnienie z podatku na kwotę – 46,98 zł.


4.Sobiło Jerzy Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014. z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”
- zwolnienie na kwotę - 62,00 zł


5. Paleń Michał Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minims”
- zwolnienie na kwotę - 905,00 zł

Jarocin, dnia 30.07.2018r.

Zbigniew Walczak

Wójt Gminy Jarocin


 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:44:44.
Informacja z wykonania budżet za 2017

Informacja z wykonania budżet za 2017

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-28 08:55:24.
Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym
udzielono pomocy publicznej za I kwartał 2018r.

W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za I kw. 2018r.

1. Bednarz Iwona Uchwała Rady Gminy w Jarocinie Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minimis”. - zwolnienie z podatku na kwotę – 116,88 zł.

2. Czech Rafał Uchwała Rady Gminy w Jarocinie Nr XXX.III.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minimis” - zwolnienie na kwotę - 105,60 zł.


3. Chmura Szymon Uchwała Rady Gminy w Jarocinie Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims” - zwolnienie z podatku na kwotę – 46,98 zł.


Jarocin, dnia 26.04.2018r.


Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:51:48 | Data modyfikacji: 2018-04-26 09:03:42.
Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym
udzielono pomocy publicznej za IV 2017r.

W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej za IV 2017r.


1. Bednarz Iwona Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minimis”.
- zwolnienie z podatku na kwotę – 275,00 zł.

2. Czech Rafał Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXX.III.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minimis”
- zwolnienie na kwotę - 167,00 zł.

Jarocin, dnia 29.01.2018r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-06 12:18:44.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał
2017 r.


W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za III kw. 2017r.


1. Bednarz Iwona Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minimis”.
- zwolnienie z podatku na kwotę – 275,00 zł.

 

Jarocin, dnia 17.10.2017r.
Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2017 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-30 11:16:35 | Data modyfikacji: 2017-10-30 11:32:24.
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał
2017 r.
 informacja za I pólrocze 2017 r. BIP.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-31 10:45:38 | Data modyfikacji: 2017-07-31 10:47:02.
Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2017 r.

załącznik nr 1

WYKAZ

PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł za 2016r.

Wspólnota Serwitutowa wsi Domostawa, 
Wysokość umorzenia kwota - 910 zł
Przyczyny umorzenia - art.67a§1 pkt 3- ordynacji podatkowej
Data wydania decyzji - 11.04.2016r.

1)Przyczyny umorzenia:
Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
2) Powód umorzenia:
1) uzasadniony ważny interes podatnika;
2) uzasadniony ważny interes publiczny;
3) ważny interes podatnika i interes publiczny.

 

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

Jarocin , dnia 10.05.2017r.

 

 

Jarocin, dnia 10.05.2017. Załącznik Nr 2.

W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej za 2016r.


1. NOWAKOWSKA MARTA Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minimis”.
- zwolnienie z podatku na kwotę – 100,00 zł.

2. PISKOROWSKA KATARZYNA Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„ de minimis”
- zwolnienie na kwotę 352,00 zł.

3. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
sp. zo.o. Umorzenie podatku i odsetek na podstawie
art.67b § 1- Ordynacji podatkowej
- pomoc na kwotę – 10.859,00 zł.

4. STADNIK JOANNA Uchwala Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin
w ramach pomocy „de minimis”
- zwolnienie na kwotę – 171,00 zł.


Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

 

 

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2017 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-27 08:23:20 | Data modyfikacji: 2017-05-15 14:01:26.
Informacja z wykonania budżetu za 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu za 2016 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-27 08:20:54 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:22:20.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał
2016

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2016

WYKAZ na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy p

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-24 10:18:00 | Data modyfikacji: 2016-10-24 10:24:22.
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał
2016

  


 

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2016 r.

Załącznik nr 1 - WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 30.06.2016r.

Załącznik Nr 2 -WYKAZ na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , który

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-07-28 14:24:00 | Data modyfikacji: 2016-07-28 14:28:15.
Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2016

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2016.

 

Jarocin,dnia 27.04.2016r.. Załącznik Nr 2.
W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za okres : 01.01.2016 do 31.03.2016r.


1. NOWAKOWSKA MARTA Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de mini mis”.
Zwolnienie z podatku na kwotę – 75,00 zł.

2. PISKOROWSKA KATARZYNA Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„ de mini mis”
Zwolnienie na kwotę 352,00 zł.

3. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
sp. zo.o. Umorzenie podatku i odsetek na podstawie
art.67b § 1- Ordynacji podatkowej
pomoc na kwotę – 10.859,00 zł.


Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak

Informacja I kw.2016 r..docx

 informacja wyk.budzetu 2015.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-28 09:53:23 | Data modyfikacji: 2016-04-29 14:55:10.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za III kw. 2015 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2015 r.

 

 

Jarocin,dnia 05.10.2015r. Załącznik Nr 2.
W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za okres : 01.01.2015 do 30.09.2015r.

1. SYC TOMASZ - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26 czerwca
2014r. w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minims”.
Zwolnienie z podatku na kwotę - 42,00 zł.

2. RENATA JACHIM - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
XXX.III.230.2014 z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”.
Zwolnienie z podatku na kwotę -996,00 zł.

3. TADEUSZ FEDOREK - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
XXX.III.230.2014 z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”.
Zwolnienie na kwotę- 429,00 zł.

4. ZYGMUNT WOŁOSZYN - Decyzja Wójta GminyFn.IV.7351.1.2015
z dnia 14.04.2015r.
Umorzenie podatku od nieruchomości
- Zakład Drzewny „DREWPAX”. na kwotę – 2.000 zł.

5. NOWAKOWSKA MARTA Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de mini mis”.
Zwolnienie z podatku na kwotę -200,00 zł.

Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak

 

 SKMBT_C454e15102814000.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-29 14:44:20 | Data modyfikacji: 2015-10-29 14:47:52.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za II kw. 2015 r.

Jarocin, dnia 27.07.2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za II kw. 2015 r.


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póżn.zm.) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Lp.
TREŚĆ PLAN WYKONANIE
1 Dochody 15.169.996,94 8.151.109,05
2 Wydatki 14.871.891,40 6.325.941,32
3 Przychody (kredyty i pożyczki, środki na pokrycie deficytu) 424.232,46 274.232,46
4 Rozchody (spłata kredytów i pożyczek) 722.338,00 404.862,00
5 Nadwyżka/Deficyt 298.105,54 1.825.167,73

 
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

 

Załącznik Nr 2.

W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za okres : 01.01.2015 do 30.06.2015r.

 

1. SYC TOMASZ - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26 czerwca
2014r. w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minims”.
Zwolnienie z podatku na kwotę - 42,00 zł.

2. RENATA JACHIM - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
XXX.III.230.2014 z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”.
Zwolnienie z podatku na kwotę -664,00 zł.

3. TADEUSZ FEDOREK - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
XXX.III.230.2014 z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”.
Zwolnienie na kwotę- 286,00 zł.

4. ZYGMUNT WOŁOSZYN - Decyzja Wójta GminyFn.IV.7351.1.2015
z dnia 14.04.2015r.
Umorzenie podatku od nieruchomości
- Zakład Drzewny „DREWPAX”. na kwotę – 2.000 zł.

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-27 08:22:49 | Data modyfikacji: 2015-07-27 09:33:14.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za 2014 rok

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za 2014 rok

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-05-26 08:40:39 | Data modyfikacji: 2015-05-26 08:44:09.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za I kw. 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2015 r.

W Y KAZ na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pom

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-30 10:43:33 | Data modyfikacji: 2015-04-30 10:51:18.
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał
2014

W Y K A Z na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udz

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ W OKRESIE OD 01.01.2014 r. DO 31.12.2014r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-30 22:22:18.
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał
2014

Jarocin, dnia 29.10.2014 r.


 Informacja


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2014 r.

WYKAZ na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy p

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-31 07:28:06 | Data modyfikacji: 2014-10-31 07:45:27.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za II kwartał 2014 roku

Jarocin, 2014-07-30

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2014 roku

Na postawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) wykonanie dochodów za II kw. 2014 r. – 7.587.222,22 zł
2) wykonanie wydatków za II kw. 2014 r. – 6.894.995,98 zł
3) nadwyżka – 692.226,24 zł
4) Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.


Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-31 08:12:28.
Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok.

Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok


Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu za 2013 r.

 

 

Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok

W Y K A Z na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udz

W Y K A Z PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ W OKRESIE OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-05-27 13:56:07 | Data modyfikacji: 2014-05-27 14:03:06.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za 2013 rok – korekta

Jarocin, dnia 30.04.2014 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za 2013 rok – korekta

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy w Jarocinie podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) wykonanie dochodów za 2013 rok – 14.443.414,15 zł
2) wykonanie wydatków za 2013 rok – 13.030.830,77 zł
3) nadwyżka – 1.412.583,38 zł
4) Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-30 12:08:02.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za I kw. 2014 rok

Jarocin, dnia 30.04.2014 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za I kw. 2014 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy w Jarocinie podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) wykonanie dochodów za I kw. 2014 rok – 4.013.338,73 zł
2) wykonanie wydatków za I kw. 2014 rok – 2.917.627,68 zł
3) nadwyżka – 1.095.711,05 zł
4) Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-30 12:07:01.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za 2013 rok

Jarocin dn 31.01.2014

Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
za 2013 rok


Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Wójt Gminy w Jarocinie podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) wykonanie dochodów za 2013 rok –   14 443 414,15 zł
2) wykonanie wydatków za 2013 roku – 13 030 083,71 zł
3) Nadwyżka – 1 413 330,44 zł
4) Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.


Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:32:49.
Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:32:49
Opublikowane przez: Administrator
  Biuletyn Informacji Publicznej - jarocin.bip.gmina.pl