Informacja Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich dot. planowanej powierzchni uprawy konopi włóknistych w 2019 r.
2018-11-30 10:33:47
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony danych i obsługi rady gminy
2018-11-29 11:11:55
                                         &nbs  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Katach
2018-11-27 14:55:56
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie
2018-11-27 14:54:18
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
2018-11-23 07:23:27
Jarocin, dnia 22 listopada 2018 r. OR I. 210.4.5.2018 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZEDS. OCHRONY DANYCH I OBSŁUGI RADY GMINYW URZĘDZIE GMINY W JAROCINIEJAROCIN 159, 37-405 JAROCIN Wójt Gminy Jarocin informuje, że w  ...więcej

Protokół z wyników przeprowadzonych konsultacji
2018-11-16 21:58:06
OR.II.523.2.2018  Jarocin dn. 16.11.2018 r. P r o t o k ó ł z wyników przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy  ...więcej

Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "KNIEJA" w Stalowej Woli na sezon łowiecki 2018/2019
2018-11-13 14:33:35
  ...więcej

Zawiadomienie o zwołaniu I Sesji Rady Gminy Jarocin
2018-11-13 08:52:07
  ...więcej

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu niżańskiego.
2018-11-08 13:27:16
  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2018-11-08 09:04:03
  ...więcej

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2018 rok
2018-11-07 09:33:20
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony danych i obsługi rady gminy
2018-11-06 11:46:19
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 399.2018 Wójta Gminy Jarocin z dnia 6 listopada 2018 r. Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony danych i obsługi rady gminyUrzędu Gminy w Jarocinie z si  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
2018-11-06 11:05:21
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku public  ...więcej

KOMUNIKAT Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. dodatkowej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2018-11-05 11:02:56
  ...więcej

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
2018-11-02 11:23:45
  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2018-10-25 08:46:36
  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2018-10-17 13:02:12
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3-2018
2018-10-17 12:55:22
Jarocin dnia 17.10.2018r.   OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam że, w dniu 16.10  ...więcej

Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Jastkowicach na sezon łowiecki 2018/2019 na terenie obwodu nr 9pk
2018-10-09 11:15:51
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie
2018-10-09 11:06:23
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 298
następne