Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku dot. wyznaczenia lekarzy weterynarii do badania zwierząt rzeźnych ubijanych w celu pozyskania mięsa na użytek własny oraz mięsa pozyskanego z takiego uboju na terenie całego powiatu.
2019-02-06 12:00:10
  ...więcej

Informacja Zarządu Koła Łowieckiego "GAWRA" w Rudniku nad Sanem dotycząca dodatkowych polowań zbiorowych w 2019 r.
2019-02-05 14:35:09
  ...więcej

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2019-02-04 14:34:57
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowychWójt Gminy Jarocin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożyt  ...więcej

OBWIESZCZENIE - DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W RZESZOWIE
2019-01-28 15:01:17
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2019-01-24 13:26:54
OBWIESZCZENIE   WÓJTA GMINY JAROCIN     Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk  ...więcej

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Jarocin
2019-01-24 10:32:06
  ...więcej

Obwieszczenie Droga Jarocin Smutki Cmentarz
2019-01-23 13:31:54
  ...więcej

Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu niżańskiego
2019-01-17 10:29:19
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie
2019-01-14 09:09:13
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Katach
2019-01-14 09:07:14
  ...więcej

Informacja Zarządu Koła Łowieckiego "KNIEJA" w Stalowej Woli dotycząca dodatkowych polowań zbiorowych na rok 2019
2019-01-14 08:20:05
  ...więcej

Plan Dodatkowych Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Jastkowicach na sezon łowiecki 2018/2019 na terenie obwodu nr 9pk
2019-01-14 08:13:57
  ...więcej

Plan Polowań Zbiorowych-Dodatkowych (Odstrzał dzika-ASF) Koła Łowieckiego "Gawra" w Rudniku nad Sanem na sezon łowiecki 2018/2019 na terenie obwodu nr 14pk
2019-01-14 08:10:40
  ...więcej

Nabór wniosków do realizacji zadań
2019-01-09 07:13:31
                                           ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2018-12-28 09:54:27
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds ochrony danych i obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy w Jarocinie
2018-12-14 15:01:38
Jarocin, dnia 14 grudnia 2018 r. OR I. 210.5.3.2018 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZEDS. OCHRONY DANYCH I OBSŁUGI RADY GMINYW URZĘDZIE GMINY W JAROCINIEJAROCIN 159, 37-405 JAROCIN Wójt Gminy Jarocin informuje, że w w  ...więcej

Informacja Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich dot. planowanej powierzchni uprawy konopi włóknistych w 2019 r.
2018-11-30 10:33:47
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony danych i obsługi rady gminy
2018-11-29 11:11:55
                                         &nbs  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Katach
2018-11-27 14:55:56
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie
2018-11-27 14:54:18
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 314
następne