Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.
na terenie gminy Jarocin

Jarocin 28.02.2019 r.

OR.II.524.6.2019                                   

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w 2019 r. na terenie gminy Jarocin


                                   
Na podstawie art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz 450 ze zm.) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 4 lutego 2019 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu:

1.    Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zadanie Nr 1.
„Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin”,

Zadanie Nr. 2
„Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”.

2.    Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Zadanie Nr. 1
„Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin”,

w formie wsparcia, poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji wg. tabeli:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. na terenie gminy Jarocin

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-04 07:09:22 | Data modyfikacji: 2019-03-04 07:11:53.
Data wprowadzenia: 2019-03-04 07:09:22
Data modyfikacji: 2019-03-04 07:11:53
Opublikowane przez: Administrator
« powrót