Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jarocin z
organizacjami pozarządowymi

 Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi

 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Jarocin
o zgłaszanie uwag do załączonego projektu programu.

 Z projektem „Program współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” można zapoznać się na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl

 Po zapoznaniu się z projektem programu wszelkie uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do dnia
20 listopada 2020 r. w formie korespondencji elektronicznej na adres: sekretariat@gminajarocin.pl
w formie korespondencji tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Jarocinie 37-405 Jarocin 159 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Jarocinie, sekretariat (pok. Nr 5).

Szczegółowych informacji o projekcie programu udziela Małgorzata Bąk, Inspektor ds. kancelaryjno technicznych i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Jarocinie, nr tel. 15 8713141.

 Do pobrania:

Projekt Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Formularz uwag do projektu Programu

Zarządzenie Nr 213.2020 Wójta Gminy Jarocin z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-09 16:37:14 | Data modyfikacji: 2020-11-09 16:48:35.
Data wprowadzenia: 2020-11-09 16:37:14
Data modyfikacji: 2020-11-09 16:48:35
Opublikowane przez: Administrator
« powrót