Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do
oferty na realizację zadania publicznego pn.
„Żyjmy zdrowo na sportowo”

Wójt Gminy Jarocin

OR.II.525.2-2.2018                                                                        Jarocin dn. 16.05.2018 r.Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 14 maja 2018 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Żyjmy zdrowo na sportowo”,
w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2018 poz.450 ze zmianami) zwanej w dalszej części ustawą.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podstawie
art. 19a ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), ofertę realizacji
przedmiotowego zadania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 23 maja 2018 r.) można składać uwagi dotyczące oferty, w formie pisemnej osobiście, na załączonym „Formularzu uwag”, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak


W załączeniu:

-oferta

-formularz uwag

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-16 12:54:15 | Data modyfikacji: 2018-05-16 13:20:35.
Data wprowadzenia: 2018-05-16 12:54:15
Data modyfikacji: 2018-05-16 13:20:35
Opublikowane przez: Administrator
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl