OGŁOSZENIE o powierzeniu realizacji zadania
publicznego w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie
o powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym


Jarocin dn. 25.05.2018 r.


OR.II.525.2-5.2018


OGŁOSZENIE
o powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

dot.: postępowania o powierzenie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”.

 

Działając na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2018 r. poz 450) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr. XXVII. 187.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 r. Wójt Gminy Jarocin informuje, że po przeprowadzeniu postępowania pozakonkursowego, uznaje celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin
z siedzibą 37-405 Jarocin 159, KRS 0000154063.

Uzasadnienie:
1. W dniu 14 maja 2018 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”

2. Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dnia
16 maja 2018 r., oferta ta została opublikowana na okres 7 dni tj. do dnia 23 maja
2018 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.pl, na stronie internetowej gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń, celem możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do złożonej oferty.
3. W ustalonym terminie tj. do dnia 23 maja 2018 r. nie zostały wniesione żadne uwagi do przedstawionej oferty.

Działając na podstawie art.19a ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie informuje się, że podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwa Jarocin o wsparcie realizacji zadania nastąpi do dnia 30 maja 2018 r.

 

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-28 08:39:17.
Data wprowadzenia: 2018-05-28 08:39:17
Opublikowane przez: Administrator
« powrót