Wójt

Zbigniew Walczak 

tel. 15 871 31 39

Kom.: 602 454 139

E – mail: walczakzbigniew@wp.pl

 

 

Zastępca Wójta

Andrzej Kata  

Telefon: (15) 871 31 41, wew. 27

Kom. 606 202 660

E – e-mail: zastepcawojta@gminajarocin.pl

 

 

Sekretarz

Agata Pałka

Tel. (15) 871 33 93

  e - mail: sekretarz@gminajarocin.pl

 

 

Skarbnik

Dorota Urban

Tel. (15) 871 31 37

e - mail: skarbnik@gminajarocin.pl

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2013-07-29 11:06:28 | Data modyfikacji: 2018-11-06 12:42:20.
Imię i Nazwisko Kontakt Prowadzi sprawy dotyczące
Katarzyna Staszowska
Urząd Gminy w Jarocinie
parter, pokój nr 4
tel. (15)  871 31 41 wew. 25
 • kadry
 • dodatki mieszkaniowe
Daria Kutyła
Urząd Gminy w Jarocinie
parter, pokój nr 3
tel. (15)  871 31 41 wew. 28
 • Inwestycji
Marzena Olszówka Urząd Gminy w Jarocinie
parter, pokój nr 4
tel. (15)  871 31 41 wew. 25
 • gospodarka gruntami
 • planowanie przestrzenne 
Małgorzata Bąk Urząd Gminy w Jarocinie
parter, pokój nr 5
tel. (15)  871 31 41
 • ewidencji działalności gospodarczej 
 • Sekretariat
Agata Martyna
Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 6
tel. (15) 871 31 41 wew. 29
 • księgowość podatkowa
Helena Cichoń Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 6
tel. (15) 871 31 41 wew. 29
 • wymiaru podatków 
Krystyna Serafin Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 7
tel. (15)  871 31 137
 • naliczanie płac 
Agata Jurkowska
Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 7
tel. (15)  871 31 137
 • księgowość
Alicja Habuda-Cichoń Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 8
tel. (15)  871 31 40
e-mail: alicjahabuda@wp.pl
 • USC
 • wydawania dowodów osobistych
 • kancelarii tajnej
 • poboru
 • straży pożarnych
Tomasz Podpora Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 8
tel. (15)  871 31 40
e-mail: podpora@wp.pl
 • ewidencji ludności 
 • obrony cywilnej
 • zarządzania kryzysowego
 • informatyki
Marek Świeca
Urząd Gminy w Jarocinie
parter, pokój nr 3
tel. (15) 871 31 41 wew. 28
 • ochrony środowiska
 • odpadów komunalnych
Iwona Bieńko
Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 10
tel. (15) 871 31 41 wew. 24
 • obsługi rady
 • ochrony danych

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-29 10:49:31 | Data modyfikacji: 2018-12-31 10:54:33.
Data wprowadzenia: 2013-07-29 10:49:31
Data modyfikacji: 2018-12-31 10:54:33
Opublikowane przez: Administrator