Wójt

Zbigniew Walczak 

tel. 15 871 31 39

Kom.: 602 454 139

E – mail: walczakzbigniew@wp.pl

 

 

Zastępca Wójta

Andrzej Kata  

Telefon: 15 873 30 04

Kom. 606 202 660

E – e-mail: zastepcawojta@gminajarocin.pl

 

 

Sekretarz

Agata Pałka

Tel. 15 871 33 93

  e - mail: sekretarz@gminajarocin.pl

 

 

Skarbnik

Karolina Małek

Tel. 15 871 31 37

e - mail: skarbnik@gminajarocin.pl

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-29 11:06:28 | Data modyfikacji: 2023-03-01 14:57:59.
Imię i Nazwisko Kontakt Prowadzi sprawy dotyczące
Katarzyna Staszowska

Urząd Gminy w Jarocinie
parter, pokój nr 4
tel. (15)  871 31 41 wew. 25
e-mail: kstaszowska@gminajarocin.pl

 • kadry
 • dodatki mieszkaniowe
Daria Kutyła
Urząd Gminy w Jarocinie
parter, pokój nr 3
tel. (15)  871 31 41 wew. 28
e-mail: dkutyla@gminajarocin.pl
 • inwestycje
 • zamówienia publiczne
Marzena Olszówka Urząd Gminy w Jarocinie
parter, pokój nr 4
tel. (15)  871 31 41 wew. 25
e-mail: molszowka@gminajarocin.pl
 • gospodarka gruntami
 • planowanie przestrzenne 
Małgorzata Bąk Urząd Gminy w Jarocinie
parter, pokój nr 5
tel. (15)  871 31 41
e-mail: sekretariat@gminajarocin.pl
 • ewidencja działalności gospodarczej 
 • sekretariat
Agata Martyna
Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 6
tel. (15) 871 31 41 wew. 29
e-mail: amartyna@gminajarocin.pl
 • księgowość podatkowa
Angelika Rychlak
Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 6
tel. (15) 871 31 41 wew. 29
e-mail: arychlak@gminajarocin.pl
 • wymiar podatków, zaświadczenia
 • gospodarka zasobem lokalowym
Dominika Żak Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 7
tel. (15)  871 31 137
e-mail: kserafin@gminajarocin.pl
 • naliczanie płac 
 • VAT
Agata Jurkowska
Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 7
tel. (15)  871 31 137
e-mail: ajurkowska@gminajarocin.pl
 • księgowość budżetowa
Alicja Habuda-Cichoń Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 8
tel. (15)  871 31 40
e-mail: usc@gminajarocin.pl
 • USC
 • wydawanie dowodów osobistych
 • kancelaria tajna
 • kwalifikacja wojskowa
 • straż pożarna
Tomasz Podpora Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 8
tel. (15)  871 31 40
e-mail: tpodpora@gminajarocin.pl
 • ewidencja ludności 
 • obrona cywilna
 • zarządzanie kryzysowe
 • informatyka
Marek Świeca
Urząd Gminy w Jarocinie
parter, pokój nr 3
tel. (15) 871 31 41 wew. 28
e-mail: mswieca@gminajarocin.pl
 • ochrona środowiska
 • odpady komunalne
 • program "Czyste Powietrze"
Iwona Bieńko

Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 10
tel. (15) 873 31 18
e-mail: ibienko@gminajarocin.pl

 • obsługa rady
 • ochrona danych
   
Sandra Mika Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 10
tel. (15) 873 31 18
e-mail: kmalek@gminajarocin.pl
 • księgowość oświatowa
Sylwia Pacholec Urząd Gminy w Jarocinie
I piętro, pokój nr 10
tel. (15) 873 31 18
e-mail: spacholec@gminajarocin.pl
 • naliczanie płac pracowników oświaty
 • dowóz uczniów do szkół
 • dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-29 10:49:31 | Data modyfikacji: 2023-10-02 13:39:16.
Data wprowadzenia: 2013-07-29 10:49:31
Data modyfikacji: 2023-10-02 13:39:16
Opublikowane przez: Administrator