Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jarocin  www.jarocin.ug.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2023-05-31 14:46:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Raporty o stanie gminy

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-31 14:46
Raport o stanie Gminy Jarocin
Aktualizacja 2, ZAŁ. Nr 2 - Sprawozdanie z dzialności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie za 2022 r.  więcej >
2023-05-31 14:43:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Raporty o stanie gminy

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-31 14:43
Raport o stanie Gminy Jarocin
Aktualizacja 5, ZAŁ. Nr 4 - Sprawozdanie z działalności
GOKSTIR za 2022 r.  więcej >
2023-05-31 14:39:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Raporty o stanie gminy

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-31 14:39
Raport o stanie Gminy Jarocin
Aktualizacja 5, ZAŁ. Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego GOKSTiR za 2022 r.  więcej >
2023-05-31 14:18:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Raporty o stanie gminy

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-31 14:18
Raport o stanie Gminy Jarocin
Dodano Zgłoszenie do zabrania glosu w debacie nad raportem
o stanie Gminy za 2022 rok.docx  więcej >
2023-05-31 14:17:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Raporty o stanie gminy

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-31 14:17
Raport o stanie Gminy Jarocin
Dodano 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKSTiR
w Jarocinie za 2022 rok.pdf  więcej >
2023-05-31 14:15:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Raporty o stanie gminy

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-31 14:15
Raport o stanie Gminy Jarocin
Dodano 4. sprawozdanie GOKSTiR za 2022 r.(1).pdf  więcej >
2023-05-31 14:13:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Raporty o stanie gminy

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-31 14:13
Raport o stanie Gminy Jarocin
Dodano 2. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Program
Współpracy za 2022 r..pdf  więcej >
2023-05-31 14:12:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Raporty o stanie gminy

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-31 14:12
Raport o stanie Gminy Jarocin
Dodano 3. Sprawozdanie z działalności OPS w Jarocinie za
2022 r..pdf  więcej >
2023-05-31 14:11:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Raporty o stanie gminy

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-31 14:11
Raport o stanie Gminy Jarocin
Usunięto 4. sprawozdanie GOKSTiR za 2022 r..pdf  więcej >
2023-05-31 14:11:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Raporty o stanie gminy

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-31 14:11
Raport o stanie Gminy Jarocin
Dodano 4. sprawozdanie GOKSTiR za 2022 r..pdf  więcej >
2023-05-31 14:03:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Raporty o stanie gminy

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-31 14:03
Raport o stanie Gminy Jarocin
Dodano 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy
Jarocin za 2022 r..pdf  więcej >
2023-05-31 14:00:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Raporty o stanie gminy

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-31 14:00
Raport o stanie Gminy Jarocin
Dodano RAPORT O STANIE GMINY 2022 - wersja ostateczna.pdf  więcej >
2023-05-30 15:55:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady Gminy

Anna Habuda
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-30 15:55
Uchwała Nr XXXVIII.275.2023 R
Aktualizacja 3, Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII.275.2023  więcej >
2023-05-30 15:53:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady Gminy

Anna Habuda
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-30 15:53
Uchwała Nr XXXIX.283.2023 Rad
Dodano Wyniki głosowania do uchwały Nr XXXIX.283.2023..pdf  więcej >
2023-05-30 15:53:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady Gminy

Anna Habuda
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-30 15:53
Uchwała Nr XXXIX.283.2023 Rad
Dodano Uchwała Nr XXXIX.283.2023..pdf  więcej >
2023-05-30 15:50:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady Gminy

Anna Habuda
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-30 15:50
Uchwała Nr XXXIX.282.2023 Rad
Usunięto Uchwała Nr XXXIX.283.2023.pdf  więcej >
2023-05-30 15:50:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady Gminy

Anna Habuda
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-30 15:50
Uchwała Nr XXXIX.282.2023 Rad
Usunięto Wyniki głosowania do uchwały Nr
XXXIX.283.2023.pdf  więcej >
2023-05-30 15:50:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady Gminy

Anna Habuda
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-30 15:50
Uchwała Nr XXXIX.282.2023 Rad
Dodano Wyniki głosowania do uchwały Nr XXXIX.283.2023.pdf  więcej >
2023-05-30 15:49:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady Gminy

Anna Habuda
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-30 15:49
Uchwała Nr XXXIX.282.2023 Rad
Dodano Uchwała Nr XXXIX.283.2023.pdf  więcej >
2023-05-30 15:37:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady Gminy

Anna Habuda
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-30 15:37
Uchwała Nr XXXIX.282.2023 Rad
Dodano Wyniki głosowania do uchwały Nr XXXIX.282.2023.pdf  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 5789
następne >     100>>     300>>