Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Dowóz
uczniów do Placówek Oświatowych z terenu Gminy
Jarocin w roku szkolnym 2024/2025"

Link do postępowania dowóz dzieci do szkoły w 2024/2025

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2024-05-29 13:13:30.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Remont
drogi gminnej nr 102214R Szyperki - Podchoina"

Link do postępowania droga Szyperki-Podchoina

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2024-05-23 11:19:16.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Przebudowa drogi gminnej położonej na działece
810/1 w miejscowości Kutyły"

Link do postępowania droga Kutyły

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2024-05-23 10:18:22.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej
na działce nr ewid. 126/1 w msc. Domostawa z
przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 1036R"

Link do postępowania droga Domostawa 2024

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2024-05-21 07:13:39.
Ogłoszenie o zamówieniu "Modernizacja boisk
sportowych na terenie gminy Jarocin"

Link do postępowania modernizacja boisk sportowych

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2024-04-15 11:39:23.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy
Jarocin"

Link do postępowania modernizacja dróg na terenie gminy Jarocin

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2024-03-05 12:39:07.
Ogłoszenie o zamówienu na zadanie pn.
„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w
miejscowości Majdan Golczański z przebudową
zjazdu z drogi powiatowej nr 1041R”

Link do postępowania droga gminna Majdan Golczański

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2024-02-06 14:44:44.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Przebudowa drogi gminnej nr 102228R Jeże-Golce
od km 0+000 do km 0+908”

Link do postępowania droga Golce-Jeże

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2024-02-05 12:42:23.
PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2024 ROK

2024_BZP 00036912_01_P.pdf

Plan postepowan o udzielenie na STRONE 2024.pdf

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2024-01-15 14:06:21.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Odbiór
i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Jarocin"

Link do postępowania odbiór i transport odpadów 2024 roku

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-11-16 13:32:16 | Data modyfikacji: 2023-11-16 13:33:20.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na
potrzeby Gminy Jarocin"

https:Link do postępowania energia elektryczna 2024

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-10-27 13:33:26.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Modernizacja hali sportowej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie"

Link do postępowania modernizacja Hali sportowej w Jarocinie

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-09-21 13:06:27.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Dowóz
uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jarocin
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Rudniku nad Sanem w roku szkolnym 2023/2024 wraz z
zapewnieniem opieki"

Link do postępowania dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-09-12 15:05:36.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc.
Domostawa z przebudową zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 1036R"

link do postępowania droga gminna Domostawa

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-09-04 13:39:00.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Remont
drogi gminnej nr 102203R Jarocin-Majdan
Jarociński-Domostawa"

link do postępowania remont drogi Jarocin-Majdan Jarociński-Domostawa

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-08-22 09:56:30 | Data modyfikacji: 2023-08-22 09:59:04.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „DOWÓZ
UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY
JAROCIN W ROKU SZKOLNYM 2023/2024”

link do postępowania dowóz dzieci do szkoły

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-08-01 10:34:41.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w
miejscowości Szyperki"

link do postępowania Klub Seniora+

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-07-27 10:41:09 | Data modyfikacji: 2023-07-27 10:42:08.
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zakup i dostawa
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla
Gminy Jarocin w ramach projektu Cyfrowa Gmina"

link do postępowania Cyfrowa Gmina.

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-04-17 10:38:04 | Data modyfikacji: 2023-04-17 10:40:37.
Ogłoszenie o zamówienu na zadanie pn.
"Przebudowa drogi gminnej na działce nr 309 w
miejscowości Szwedy"

link do postepowania przebudowa drogi dz. nr 309 Szwedy

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-03-16 11:44:33.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Przebudowa drogi gminnej Nr 102219R Jarocin
Zadworze Smutki"

link do postępowania droga Jarocin Zadworze Smutki

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-03-15 11:57:46 | Data modyfikacji: 2023-03-15 11:58:48.
ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Adaptacja budynku komunalnego w Domostawie na
cele mieszkaniowe"

Link do postepowania adaptacja budynku komunalnego w Domostawie 

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-03-13 07:56:53 | Data modyfikacji: 2023-03-13 09:17:12.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Budowa
biezni okrężnej 4 - torowej, biezni prostej 60 m
oraz montaż urządzeń lekkoatletycznych przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jarocinie"


link do postepowania Bieżnia 2023

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-02-07 13:02:21 | Data modyfikacji: 2023-02-07 13:54:01.
Plan postępowań na 2023 rok

Plan postpowań na 2023 rok wersja 1.pdf

Plan postepowan o udzielenie na STRONE 2023.pdf

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2023-01-11 13:15:09.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.
"Odbiór i transport odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy
Jarocin"
 Informacja o wyborze oferty IŚM.271.10.2022.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-11-23 09:34:01.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Odbiór i transport odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkalych z terenu gminy
Jarocin"

Informacja z otwarcia ofert IŚM.271.10.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-11-10 15:12:20.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Odbiór
i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Jarocin"

ogloszenie o zamówieniu odpady komunalne 2023.pdf

SWZ IŚM.271.10.2022 odpady komunalne.pdf

Informacja o kwocie na zadanie IŚM.271.10.2022.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty odpady 2023.docx

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu 2023.docx

Załącznik nr 3 Oswiadczenie warunki 2023.docx

Załącznik nr 4 Zobowiazanie 2023.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa 2023.docx

Załącznik nr 6 wykaz_narzedzi_i_wyposazenia 2023.doc

załącznik nr 7 Umowa ODPADY-2023.pdf

Załącznik nr 8 Oświadczenie wspolnych wykonawców 2023.docx

Załącznik nr 9 do SWZ - ID postępowania 2023.docx

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-10-28 10:32:45.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.
"Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na
potrzeby Gminy Jarocin od 01.01.2023 do
31.12.2023"

Informacja o wyborze oferty IŚM.271.9.2022,,.pdf

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-10-14 12:58:30.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na
potrzeby Gminy Jarocin od 01.01.2023 do
31.12.2023"
 Informacja z otwarcia ofert IŚM.271.9.2022 Energia.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-10-10 12:54:45.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na
potrzeby Gminy Jarocin od 01.01.2023 do
31.12.2023"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym bez mozliwości negocjacji:


"Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jarocin od 01.01.2023 do 31.12.2023"Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/97ad2d84-58d4-4288-a8d3-ddf4ef4822c6

ID Postępowania:
97ad2d84-58d4-4288-a8d3-ddf4ef4822c6

TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert:   10.10.2022 do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert:  10.10.2022 o godzinie 12:00 

 

Wyjaśnienia treści SWZ IŚM.271.9.2022.pdf

SWZ + Załączniki energia IŚM.271.9.2022,.zip

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-09-30 10:33:25.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.
"Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Jarocin"
 Informacja o wyborze oferty IŚM.271.8.2022.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-09-08 10:05:01.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie
pn."Budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej na
terenie gminy Jarocin"
 ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy kanalizacja Jarocin,,.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-08-23 14:40:27.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Jarocin"
 Informacja z otwarcia ofert IŚM.271.8.2022.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-08-02 13:07:35.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie
pn."Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Jarocin"

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym bez mozliwości negocjacji:


"Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Jarocin"Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/59f78b23-19b2-4b28-8337-db713b36159c

ID Postępowania:

59f78b23-19b2-4b28-8337-db713b36159c

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert:  BYŁO 29.07.2022 do godziny 10:00 jest 02.08.2022 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: BYŁO 29.07.2022 o godzinie 12:00 jest 02.08.2022 o godz 12:00

Informacja o kwocie na zadanie IŚM.271.8.2022.pdf

przedmiar robót uaktualniony Zadanie 2.zip

zmiana ogłoszenia o zamówieniu polski ład drogi w gminie Jarocin.pdf

ogłoszenie o zamówieniu Polski Ład - drogi Jarocin.pdf

SWZ IŚM.271.8.2022 drogi Jarocin - Domostawa.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty drogi Jarocin.docx

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu drogi Jarocin.docx

Załącznik nr 3 Oswiadczenie warunki drogi Jarocin.docx

Załącznik nr 4 Zobowiazanie drogi Jarocin.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa drogi Jarocin.docx

Załącznik nr 6 wykaz osob drogi Jarocin.docx

Załącznik nr 7 wykaz robót droga Jarocin - Domostawa.docx

Załącznik nr 8 Oświadczenie wspolnych wykonawców drogi Jarocin.docx

Załącznik nr 9 UMOWA POLSKI ŁAD droga domostawa.pdf

załącznik nr 10-do-swz- Identyfikator postępowania na miniportalu drogi Jarocin.docx

Załącznik nr 11 dokumentacja techniczna drogi Jarocin,,.zip

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:24:17 | Data modyfikacji: 2022-07-26 09:06:36.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie
pn."Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Jarocin"
 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:20:21.
Informacja o unieważnieniu postepowania pn.
"Budowa bieżni okrężnej 4-torowej, bieżni
prostej 60 m oraz montaż urządzeń
lekkoatletycznych przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie" II raz
 Unieważnienie zadania IŚM.271.7.2022.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-06-29 13:57:22.
Informacuja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Budowa bieżni okrężnej 4-torowej, bieżni
prostej 60m oraz montaż urządzeń
lekkoatletycznych przy Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Jarocinie" II raz
 Informacja z otwarcia ofert IŚM.271.7.2022 (2).pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:07:11.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Budowa
biezni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej 60m
oraz montaż urządzeń lekkoatletycznych przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie" II raz

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym bez mozliwości negocjacji:

 

"Budowa biezni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej 60m oraz montażurządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie" II raz

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc992fc6-a303-4aa2-9754-2dad6ae5a2a8

 

ID Postępowania:

 

fc992fc6-a303-4aa2-9754-2dad6ae5a2a8

Termin składania ofert: 24.06.2022 do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 24.06.2022 o godzinie 12:00

 

Wyjaśnienia treści SWZ IŚM.271.7.2022.pdf

Informacja o kwocie na zadanie IŚM.271.7.2022(1).pdf

ogloszenie bieznia II raz.pdf

SWZ IŚM.271.7.2022 Bieżnia II raz.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty Bieżnia II raz.docx

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu Bieżnia II raz.docx

Załącznik nr 3 Oswiadczenie warunki Bieżnia II raz.docx

Załącznik nr 4 Zobowiazanie Bieżnia II raz.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa Bieżnia II raz.docx

Załącznik nr 6 wykaz osób Bieżnia II raz.docx

Załącznik nr 7 wykaz robót Bieżnia II raz.docx

Załącznik nr 8 Oświadczenie wspolnych wykonawców Bieżnia II raz.docx

Załącznik nr 9 UMOWA BIEŻNIA II raz.docx

Załącznik nr 10 ID postępowania Bieżnia II raz.docx

Załącznik nr 11 Dokumentacja techniczna bieżnia II raz.zip

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-06-08 13:25:38 | Data modyfikacji: 2022-06-08 13:34:46.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania "Rozbudowa
i przebudowa budynku byłej szkoly wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na DPS w Zdziarach" w formule
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"
 Informacja o wyborze oferty IŚM.271.6.2022(1).pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-06-01 10:52:51.
Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy dot.
pełnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania "Rozbudowa
i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na DPS w Zdziarach" w
formule "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ".

Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-05-24 08:10:20.
Informacja o unieważnieniu postępowania pn.
"Budowa bieżni okrężnej 4-torowej, bieżni
prostej 60m oraz montaż urządzeń
lekkoatletycznych przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie".

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-05-23 09:03:46.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania"Rozbudowa i
przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na DPS w Zdziarach" w formule
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
 Informacja z otwarcia ofert IŚM.271.6.2022 (2)(1).pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-05-20 13:13:13.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.
"Przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej
Golce-Rusiny wraz z rozbudową drogi gminnej nr
102212R Zdziary-Szyperki"
 Informacja o wyborze oferty IŚM.271.4.2022.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-05-20 11:33:32.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn."Budowa
biezni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej 60 m
oraz montaz urządzeń lekkoatletycznych przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie"
 Informacja z otwarcia ofert IŚM.271.5.2022.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-05-19 14:22:37.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej
Golce-Rusiny wraz z rozbudową drogi gminnej nr
102212R ZdziarySzyperki"
 Informacja z otwarcia ofert IŚM.271.4.2022(1).pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-05-13 13:30:29.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie
pn.„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania
„Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS w
Zdziarach” w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym bez mozliwości negocjacji:

 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS w Zdziarach” w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

 

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ac6ca536-98ec-46eb-ae70-ba353e513f35

 

ID Postępowania:

 

ac6ca536-98ec-46eb-ae70-ba353e513f35


Termin składania ofert: 20.05.2022 do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.05.2022 o godzinie 12:00

 

Informacja o kwocie na zadanie IŚM.271.6.2022.pdf

ogłoszenie o zamówieniu Inspektor DPS.pdf

SWZ IŚM.271.6.2022 Inspektor DPS.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty inspektor DPS.docx

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu inspektor DPS.docx

Załącznik nr 3 Oswiadczenie warunki inspektor DPS.docx

Załącznik nr 4 Zobowiazanie Inspektor DPS.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa Inspektor DPS.docx

Załącznik nr 6 wykaz osób Inspektor DPS.docx

Załącznik nr 7 wykaz robót Inspektor DPS.docx

Załącznik nr 8 Oświadczenie wspolnych wykonawców Inspektor DPS.docx

Załącznik nr 9 projekt umowy inspektor DPS.docx

Załącznik nr 10 ID postępowania Inspektor DPS.docx

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-05-10 14:36:25.
Informacja o wyborze oferty na zadanie
pn."Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły
wraz ze zmaną sposobu użytkowania na DPS w
Zdziarach" w formule "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"
 Informacja o wyborze oferty IŚM.271.3.2022(2).pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-05-06 10:34:50.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Budowa
biezni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej 60m
oraz montażurządzeń lekkoatletycznych przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie"

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym bez mozliwości negocjacji:

"Budowa biezni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej 60m oraz montażurządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie"

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cb7a92f8-f138-4356-8824-9a675eef4a15

ID Postępowania:

cb7a92f8-f138-4356-8824-9a675eef4a15


Termin składania ofert: 19.05.2022 do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 19.05.2022 o godzinie 12:00

Informacja o kwocie na zadanie IŚM.271.5.2022.pdf

Wyjaśnienia treści SWZ IŚM.271.5.2022.pdf

ogłoszenie o zamówieniu Bieżnia.pdf

SWZ IŚM.271.4.2022 Bieżnia.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty Bieżnia.docx

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu Bieżnia.docx

Załącznik nr 3 Oswiadczenie warunki Bieżnia.docx

Załącznik nr 4 Zobowiazanie Bieżnia.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa Bieżnia.docx

Załącznik nr 6 wykaz osób Bieżnia.docx

Załącznik nr 7 wykaz robót Bieżnia.docx

Załącznik nr 8 Oświadczenie wspolnych wykonawców Bieżnia.docx

Załącznik nr 9 UMOWA BIEŻNIA.docx

Załącznik nr 10 ID postępowania Bieżnia.docx

Załącznik nr 11 Dokumentacja techniczna.zip

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-05-04 12:23:36 | Data modyfikacji: 2022-05-04 12:28:42.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS w
Zdziarach" w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

Informacja z otwarcia ofert IŚM.271.3.2022(2).pdf

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-04-26 09:06:35.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej
Golce - Rusiny wraz z rozbudową drogi gminnej nr
102212R Zdziary - Szyperki"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym bez mozliwości negocjacji:

"Przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej Golce - Rusiny wraz z rozbudową drogi gminnej
nr 102212R Zdziary -Szyperki"

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ecb36563-a571-4e47-9d0d-214c3ad3f1f1

ID postepowania:

ecb36563-a571-4e47-9d0d-214c3ad3f1f1

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWRACIA OFERT:

Termin składania ofert: było 10.05.2022  jest 13.05.2022 do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert:było 10.05.2022 jest 13.05.2022 o godzinie 12:00

Zmiana i wyjaśnienia SWZ IŚM.271.4.2022.zip

Informacja o kwocie na zadanie IŚM.271.4.2022(1).pdf

ogłoszenie o zamówieniu Droga Zdziary-Szyperki.pdf

SWZ IŚM.271.4.2022.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty Zdziary - Szyperki.docx

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu Zdziary - Szyperki.docx

Załącznik nr 3 Oswiadczenie warunki Zdziary - Szyperki.docx

Załącznik nr 4 Zobowiazanie Zdziary - Szyperki.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa Zdziary - Szyperki.docx

Załącznik nr 6 wykaz osob Zdziary - Szyperki.docx

Załącznik nr 7 projekt umowy Jarocin Zdziary - Szyperki.doc

Załącznik nr 8 Oświadczenie wspolnych wykonawców Zdziary - Szyperki.docx

załącznik nr 9-do-swz- Identyfikator postępowania na miniportalu droga zdziary-szyperki.docx

Załącznik nr 10 Dokumentacja techniczna Część I i Część II.zip

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-04-25 13:34:43 | Data modyfikacji: 2022-05-09 08:31:42.
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Rozbudowa i
przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na DPS w Zdziarach” w
formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Ogłozenie o zamowieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym  bez mozliwości negocjacji :

„Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na DPS w Zdziarach” w formule
„ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/100ca02f-4b47-4d8d-b28a-5c87106233db

ID postępowania:

100ca02f-4b47-4d8d-b28a-5c87106233db

Termin składania ofert: 25.04.2022 r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert: 25.04.2022 r. godzina 12:00

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - DPS Zdziary.pdf

Informacja o kwocie na zadanie IŚM.271.3.2022.pdf

ogłoszenie o zamówieniu DPS Zdziary.pdf

swz DPS Zdziary.pdf

załącznik-nr-2-do-swz-projekt-umowy- DPS .pdf

załącznik- nr- 1- do -swz- PFU + Koncepcja.zip

załącznik-nr-3-do-swz-wzor-formularza-ofertowego.docx

załącznik-nr-4-do-swz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.docx

załącznik-nr-5-do-swz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.docx

załącznik-nr-6-do-swz-wzor-oswiadczenia-wykonawcow-wspolnie-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamow.docx

załącznik-nr-7-do-swz-wzor-wykazu-robot-budowlanych.docx

załącznik-nr-8-do-swz-wzor-wykazu-osob.docx

załącznik nr 9-do-swz- Identyfikator postępowania na miniportalu.docx

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-04-06 13:21:52.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Budowa
drogi gminnej w Domostawie"
 Informacja o wyborze oferty IŚM.271.2.2022(1).pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-03-02 13:32:23.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Budowa
drogi gminnej nr 102222R Jarocin stadion"
 Informacja o wyborze oferty IŚM.271.1.2022.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-02-28 11:02:12.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Budowa
drogi gminnej w Domostawie"

Informacja z otwarcia ofert IŚM.271.2.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-02-21 13:48:22.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Budowa
drogi gminnej nr 102222R Jarocin stadion"

Informacja z otwarcia ofert IŚM.271.1.2022

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-02-17 13:42:49.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Budowa
drogi gminnej w Domostawie"

Ogłozenie o zamowieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym  bez mozliwości negocjacji :

"Budowa drogi gminnej w Domostawie"

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2e9e37a4-7af8-446c-b2d8-2105b0b443cc

ID postępowania:

2e9e37a4-7af8-446c-b2d8-2105b0b443cc

Termin składania ofert: 21.02.2022 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.02.2022 r. godzina 12:00

Informacja o kwocie na zadanie IŚM.271.2.2022(2).pdf

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Droga Domostawa

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki

Załącznik nr 4 Zobowiazanie

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wykaz osób

Załącznik nr 7 wykaz robót

Załącznik nr 8 Oświadczenie wspólnych wykonawców

Załącznik nr 9 projekt umowy

Załącznik nr 10 ID postępowania

Załącznik nr 11 dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-02-02 09:20:28.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Budowa
drogi gminnej nr 102222R Jarocin stadion"

Ogłozenie o zamowieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym  bez mozliwości negocjacji :


"Budowa drogi gminnej nr 102222R Jarocin stadion"


Link do postępowania na miniportalu:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a89a92f5-4b7f-4034-ba92-fd195a794343


ID postępowania:


a89a92f5-4b7f-4034-ba92-fd195a794343


Termin składania ofert: 17.02.2022 r. do godziny 10:00


Termin otwarcia ofert: 17.02.2022 r. godzina 12:00


 

Informacja o kwocie na zadanie

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Droga Jarocin stadion

załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki

Załącznik nr 4 Zobowiazanie

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wykaz osób

Załącznik nr 7 wykaz robót

Załącznik nr 8 Oświadczenie wspólnych wykonawców

Załącznik nr 9 projekt umowy

Załącznik nr 10 ID postępowania

Załącznik nr 11 Przedmiar robót - AKTUALIZACJA

Załącznik nr 12 specyfikacja techniczna

Załącznik nr 13 STWiORB

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-01-31 13:30:14 | Data modyfikacji: 2022-01-31 13:46:19.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022
rok

Plan postępowań na 2022 rok

Plan zamówień publicznych do 130 000 zł i powyżej 130 000 zł

wszystkie aktualizacje planu 2022.zip

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2022-01-24 10:51:39.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.
"Odbiór i transport odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy
Jarocin"

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Świeca | Data wprowadzenia: 2021-12-13 14:21:40.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Odbiór i transport odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy
Jarocin"
 Informacja z otwarcia ofert IŚM.271.7.2021.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:43:23.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Odbiór
i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Jarocin"

 

Ogłozenie o zamowieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym  bez mozliwości negocjacji :

"Odbiór itransport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jarocin"

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e32fc363-e4be-4a1a-9da1-0ac8b5f735c0

ID postępowania:
e32fc363-e4be-4a1a-9da1-0ac8b5f735c0

Termin składania ofert: 06.12.2021 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.12.2021 r. godzina 12:00

 

Informacja o kwocie na zadanie IŚM.271.7.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ IŚM.271.7.2021 - odpady komunalne

załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu 7

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki 7

Załącznik nr 4 Zobowiazanie 7

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa 7

Załącznik nr 6 wykaz narzędzi i wyposażenia

Załącznik nr 7 projekt umowy odpady

Załącznik nr 8 Oświadczenie wspólnych wykonawców

Załącznik nr 9 ID postępowania 7

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-11-25 11:35:34.
Paln postępowań w 2021 roku - AKTUALIZACJA

Plan postępowań aktualny wersja 3

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-11-22 11:01:54.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.
"Budowa drogi gminnej w miejscowości Domostawa
gm. Jarocin w km 0+000,00 do 0+988,39"

Informacja o wyborze oferty IŚM.271.6.2021

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-11-22 10:47:35 | Data modyfikacji: 2021-11-22 10:51:26.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Budowa
drogi gminnej w miejscowości Domostawa gm.
Jarocin w km 0+000,00 do km 0+988,39"
 Informacja z otwarcia ofert IŚM.271.6.2021.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-11-15 14:28:20.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Budowa
drogi gminnej w miejscowości Domostawa gm.
Jarocin w km 0+000,00 do km 0+988,39”

 

Ogłozenie o zamowieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym  bez mozliwości negocjacji :
„Budowa drogi gminnej w miejscowości Domostawa gm. Jarocin w km 0+000,00 do km 0+988,39”

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ec1de06f-f3fb-461a-b9f4-e6e413a41fb5bv

ID postępowania:

ec1de06f-f3fb-461a-b9f4-e6e413a41fb5

 

Termin składania ofert: 12.11.2021r. - godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 12.11.2021r. - godz.12:00

Informacja o kwocie na zadanie IŚM.271.6.2021

Usytuowanie

Uzgodnienia

dokumentacja elektryczna

Przedmiar robót droga Domostawa Zmieniony

Zmiana i wyjaśnienia treści droga Domostawa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia droga Domostawa

Ogloszenie o zamówieniu

SWZ IŚM.271.6.2021 - droga Domostawa

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu 6

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki 6

Załącznik nr 4 Zobowiazanie

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa 6

Załącznik nr 6 wykaz osób

Załącznik nr 7 projekt umowy

Załącznik nr 8 Oświadczenie wspólnych wykonawców

Załącznik nr 9 ID postępowania

Załącznik nr 10 Przedmiary

załącznik nr 11 STWiORB

załącznik nr 12 RYS.

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-10-27 11:28:04 | Data modyfikacji: 2021-10-27 11:33:38.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Budowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy" III
RAZ

Informacja o wyborze oferty świetlica Szwedy

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-10-08 11:05:01 | Data modyfikacji: 2021-10-13 07:14:58.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Budowa
Świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy" III
raz
 Informacja z otwarcia ofert Świetlica III raz(1).pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:06:02.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Zakup
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP w miejscowości Jarocin"
 Informacja o wyborze oferty Samochód OSP(1).pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-09-14 11:36:03.
Ogloszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Budowa
Świetlicy wiejskiej w miwjscowości Szwedy" - III
RAZ

Ogłozenie o zamowieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym  bez mozliwości negocjacji :
"Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy".

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6fcc06e8-0cdc-42cf-a3b7-2d8efbfcff59

IDpostępowania:

6fcc06e8-0cdc-42cf-a3b7-2d8efbfcff59

 

Termin składania ofert: 27.09.2021r. - godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 27.09.2021r. - godz.12:00

Informacja o kwocie na zadanie IŚM.271.5.2021

Ogloszenie o zamówieniu

SWZ Swietlica Szwedy - III raz

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki

Załącznik nr 4 Zobowiązanie

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 wykaz robót

Załącznik nr 7 wykaz osób

załącznik nr 8 projekt umowy

załącznik nr 9 Oświadzcenie wspólnych wykonawców

Załącznik nr 10 ID postępowania

Załącznik nr 11 dokumentacja projektowa

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-09-10 10:48:39.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Zakup
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP w miejscowości Jarocin"
 Informacja z otwarcia ofert samochód OSP.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-09-08 14:09:25.
Informacja o unieważnieniu postępowania na
zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Szwedy" II raz
 Unieważnienie zadania IŚM.271.3.2021.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-09-02 12:04:23.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Budowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy" II
raz

Informacja z otwarcia ofert Świetlica II raz

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-09-01 14:44:14.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "„Zakup
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP w miejscowości Jarocin”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn:

"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
w miejscowości Jarocin”

ID postępowania na miniPortalu

 

e0b7d390-9199-4bae-9c07-26ec84c36e05

Termin składania ofert: 08.09.2021r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08.09.2021r. godz. 12:00

Informacja o kwocie na zadanie

Wyjaśnienia treści SWZ 03.09.2021

Ogloszenie o zamówieniu

SWZ Samochód OSP

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 1a formularz zgodności

Załacznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki

Załącznik nr 4 Zobowiazanie

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 SOPZ

Załącznik nr 7 projekt umowy

Załącznik nr 8 Oświadczenie wspólnych wykonawców

Załącznik nr 9 ID postępowania

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-08-30 10:53:24 | Data modyfikacji: 2021-08-30 11:03:09.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadnie pn. "Budowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy" - II
raz

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn:
"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy" - II raz.

 

ID postępowania na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d68e1cd7-9f06-4e92-b653-202adc9ae2ee  

d68e1cd7-9f06-4e92-b653-202adc9ae2ee

   Termin składania ofert: 01.09.2021r. godz. 10:00

Otwarcie ofert:01.09.2021r. godz. 12:00

 

W Związku z licznymi problemami Wykonawców z otwarciem przedmiarów sanitarnych Zamawiający publikuje pdf - przedmiar instalacje i przedmiar przyłącza

Informacja o kwocie na zadanie IŚM.271.3.2021

Wyjaśnienia treści SWZ 27.08.2021

przedmiar przyłącza

przedmiar instalacje

Ogloszenie o zamówieniu

SWZ Swietlica Szwedy - II raz

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki

zZałącznik nr 4 Zobowiazanie

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załacznik nr 6 wykaz robót

Załącznik nr 7 wykaz osób

załącznik nr 8 projekt umowy

załącznik nr 9 Oświadzcenie wspólnych wykonawców

Załącznik nr 10 ID postępowania

Załącznik nr 11 dokumentacja projektowa

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-08-17 11:51:17 | Data modyfikacji: 2021-08-26 07:56:04.
Informacja o unieważnieniu postępowania na
zadanie pn."Budowa Świetlicy wiejskiej w
miejscowosci Szwedy"
 Unieważnienie zadania IŚM.271.2.2021 - Świetlica.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-07-09 12:51:06.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn."Budowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy"

Informacja z otwarcia ofert - Świetlica Szwedy

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-07-07 13:56:04.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadnie pn. "Budowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy"

 


 


Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn:"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości szwedy".


 


ID postępowania na miniPortalu


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bbcd801e-5e66-4693-88e5-f86adffd5aa4


 


UWAGA ZMINA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ:


Nowy :  Termin składania ofert: 07.07.2021r. godz. 10:00


Otwarcie ofert:07.07.2021r. godz. 12:00


 


 

Informacja o kwocie na zadanieIŚM.271.2.2021

Zmiana i wyjaśnienia treści SWZ 29.06.2021

Ogloszenie o zamówieniu świetlica Szwedy

SWZ IŚM.271.2.2021

załącznik nr 1 formularz ofertowy 2

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu 2

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki 2

Załącznik nr 4 Zobowiązanie 2

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa 2

załącznik nr 6 wykaz robót 2

Załącznik nr 7 wykaz osób 2

załącznik nr 8 projekt umowy 2

załącznik nr 9 Oświadzcenie wspólnych wykonawców 2

Załącznik nr 10 ID postępowania

Załącznik nr 11 dokumentacja projektowa 2

Przedmiary wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-06-16 12:03:03 | Data modyfikacji: 2021-06-29 14:49:24.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn."Remont
dróg w Gminie Jarocin: Wasile-Łoza,
Szwedy-Sędziaki-rz. Bukowa, Szwedy-Madeje"

Informacja o wyborze oferty IŚM.271.1.2021

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-06-11 10:43:53.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn."Remont
dróg w Gminie Jarocin:Wasile-Łoza,
Szwedy-Sędziaki-rz. Bukowa, Szwedy-Madeje"

Informacja z otwarcia ofert IŚM.271.1.2021 -poprawiona

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-05-24 14:34:09.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
„Remonty dróg w Gminie Jarocin: Wasile-Łoza,
Szwedy-Sędziaki-rz. Bukowa, Szwedy-Madeje”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn:
„Remonty dróg w Gminie Jarocin: Wasile-Łoza, Szwedy-Sędziaki-rz. Bukowa, Szwedy-Madeje”

 

ID postępowania na miniPortalu
01e947d2-c276-4b9a-96bc-fc7b67329942 

Termin składania ofert: 24.05.2021r. - godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o kwocie na zadanieIŚM.271.12021

SWZ Remont dróg

załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki

Załącznik nr 4 Zobowiązanie

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wykaz osób

Załącznik nr 7 projekt umowy

Załącznik nr 8 Oświadczenie wspólnych wykonawców

Załącznik nr 9 ID postępowania

Załącznik nr 10 Przedmiary

Załącznik nr 11 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 12 specyfikacja techniczna

Załącznik nr 13 RYS.

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-05-06 14:11:32.
Plan postępowań na 2021 rok

Plan postępowań w 2021 roku poniżej 130 000,00 zł

Plan postępowań w 2021 roku powyżej 130 000,00 zł

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-02-24 13:45:35.
Unieważnienie postepowania na zadanie pn.
"Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy
Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki
szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Jarocinie w 2021 roku.”

Unieważnienie postępowania na dożywianie dzieci w 2021r.

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-01-19 14:45:58.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy
Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki
szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Jarocinie w 2021 roku.”

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-01-15 14:09:03.
Informacaj z otwarcia ofert na zadanie
pn.„Dożywianie uczniów w szkołach na terenie
gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń
stołówki szkolnej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w 2021 roku.”

Informaca z otwarcia ofert na Dożywianie dzieci w ZSP w Jarocinie w 2021r.

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-01-13 14:19:20.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
„Dożywianie uczniów w szkołach na terenie
gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń
stołówki szkolnej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w 2021 roku.”

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
" Dożywianie uczniów w szkolach na terenie gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie 2 2021 roku.."

INFORMACJA!!!

Zmiana treści SIWZ z dnia 05.01.2021rok

Zmiana terminu skladania ofert: Termin skladania ofert zostal wydłużony do dnia 13.01.2021r. do 12:00

 

Otwarcie ofert będzie transmitowane na stronie:
https://www.youtube.com/channel/UCCCQE4pKFyN-IarBBFnvNMQ

 

 

Uwaga!

Termin skladania ofert mija: 11.01.2021r. o godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpui: 11.01.2021r. o godz. 12:15

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załaczniki dożywianie dzieci w 2021r.

Zmiana Ogloszenia

Odpowiedzi do SIWZ

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:35:19 | Data modyfikacji: 2021-01-05 10:27:01.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie
pn. "„Odbieranie i transport odpadów
komunalnych zmieszanych i selektywnie
zebranych z terenu gminy Jarocin”
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia odpady.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-12-11 09:34:13.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. nazwą
„Odbieranie i transport odpadów komunalnych
zmieszanych i selektywnie zebranych z
terenu gminy Jarocin”.
 Informacja z otwarcia ofert Odpady Komunalne.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-11-27 13:05:22.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.
„Świadczenie usługi kompleksowej polegającej
na sprzedaży energii elektrycznej oraz
zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji
na potrzeby Gminy Jarocin w okresie od
01.01.2021r. do 31.12.2022r.”
 Ogłoszenie o wyborze oferty energia.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-11-27 10:11:53.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na
sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu
świadczenia uslugi jej dystrybucji na potrzeby
Gminy Jarocin w okresie od 01.01.2021r. do
31.12.2022r."
 Informacja z otwarcia ofert Energia kompleksowa.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-11-20 12:34:55.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Odbieranie i transport odpadów komunalnych
zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy
Jarocin"

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z tyerenu gminy Jarocin"

 

Otwarcie ofert będzie transmitowane na stronie:
https://www.youtube.com/channel/UCCCQE4pKFyN-IarBBFnvNMQ

 

 

UWAGA!!!.

Termin składania ofert mija dnia : 27.11.2020 o godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.11.2020 o godz. 11:15

SIWZ +załączniki Odpady komunalne

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-11-18 14:11:13.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
„Świadczenie usługi kompleksowej polegającej
na sprzedaży energii elektrycznej oraz
zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji
na potrzeby Gminy Jarocin w okresie od
01.01.2021r. do 31.12.2022r.”

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenie usługi jej dystrybucji na potrzeby Gminy Jarocin w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r."

 INFORMACJA!!!

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 12.11.2020r.

  • Pytania i odpowiedzi do SIWZ
  • Zmiana terminu skladania ofert
  • Termin składania ofert został przedłużony do dni 20.11.2020r. do godziny 11:00

 

Otwarcie ofert będzie transmitowane na stronie:
https://www.youtube.com/channel/UCCCQE4pKFyN-IarBBFnvNMQ

 

 

UWAGA!!

Termina skladania ofert mija dnia:18.11.2020r. o godz.11:00 - zmiana do 20.11.2020r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia:18.11.2020r. o godz. 11:15 - zmiana do 20.11.2020r. do godz. 11:15

siwz + załączniki

Wyjaśbnienia i zmiana SIWZ

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-11-09 10:27:26 | Data modyfikacji: 2020-11-12 12:39:45.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.
"Rozbudowa budynku PSP w Domostawie"
 Ogłoszenie o wyborze oferty PSP Domostawa.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-11-04 09:30:39.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie
pn."Rozbudowa budynku PSP w Domostawie"
 Informacja z otwarcia ofert PSP Domostawa.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:10:30.
Ogłoszenie o zamóiweniu na zadanie pn.„
Rozbudowa budynku PSP w Domostawie”

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Rozbudowa budynku PSP w Domostawie"

otwarcie ofert będzie transmitowane na stronie:
https://www.youtube.com/channel/UCCCQE4pKFyN-IarBBFnvNMQ

 

UWAGA!!!

Termin składania ofert mija dnia: 22.10.2020r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22.10.2020r. o godz. 11:15

SIWZ + Załączniki PSP Domostawa

Odpowiedzi do SIWZ - PSP Domostawa

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-10-07 11:23:25.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn."Budowa
wraz z przebudową dróg na terenie miejscowości
Jarocin"
 Ogłoszenie o wyborze oferty Smutki-Cmentarz.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-01 14:49:00.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "
Budowa wraz z przebudową dróg na terenie
miejscowości Jarocin"
 Informacja z otwarcia ofert Smutki-Cmentarz.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-06-16 14:12:05.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Golcach"
 ogłoszenie o wyborze oferty Termomodernizacja Golce.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-06-15 12:24:36.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Budowa
wraz z przebudową dróg na terenie miejscowości
Jarocin"

Gmina Jarocin zaprasza do składania ofetrt na zadanie pn."Budowa wraz z przebudową dróg na terenie miejscowości Jarocin"

 

UWAGA!!!

Termin składania ofert upływa dnia 16.06.2020r. o godzinie 11:30

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.06.2020r. o godzinie 12:00

 

 

Otwarcie ofert będzie transmitowane na stronie:

https://www.youtube.com/channel/UCCCQE4pKFyN-IarBBFnvNMQ

 

SIWZ Smutki - Cmentarz.pdf

Ogłoszenie o zamówienu

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załącznik nr 2 waruniki udziału w postępowaniu

załącznik nr 3 warunki wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 Zobowiązanie

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 wykaz robót

załącznik nr 7 wykaz osób

załącznik nr 8 oświadczenie dotyczące wykluczenia

załącznik nr 9 projekt umowy

DOK. Zadanie 1

DOK.Zadanie 2

Odpowiedzi do SIWZ

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-06-01 14:04:58.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Golcach"
 Informacja z otwarcia ofert Termo. Golce.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-05-26 13:50:01.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.
"Remont drogi gminnej nr 102224R Szwedy-Łążek
wraz z obiektem mosdtowym przez rzekę Bukową"
 ogłoszenie o wyborze oferty Szwedy-Łążek przez rzekę Bukowa.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-05-14 12:44:03.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.
"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly
Podstawowej w Golcach"

Gmina Jarocin zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Pn. "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Golcach"

 

Uwaga!!!

Termin skladania ofert upływa dnia: 26.05.2020r. o godz. 11:30

Otwarcie ofert odbedzie się dnia: 26.05.2020r. o godz. 12:00

 

Otwarcie ofert będzie transmitowane na stronie:

https://www.youtube.com/channel/UCCCQE4pKFyN-IarBBFnvNMQ

Ogłoszenie o zamówienu

SIWZ Termomodernizacja Golce

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załącznik nr 2 waruniki udziału w postępowaniu

załącznik nr 3 warunki wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 Zobowiązanie

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 wykaz robót

załącznik nr 7 wykaz osób

załącznik nr 8 oświadczenie dotyczące wykluczenia

załącznik nr 9 projekt umowy

Załącznik nr 10 STWiORB

załącznik nr 11 przedmiar robót

załącznik nr 12 projekt budowlany

załącznik nr 13 RYS.

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-05-11 11:33:11.
Informacja z otwarcia ofert na zadnie Pn."Remont
drogi gminnej nr 102224R Szwedy-Łążek wraz z
obiektem mostowym przez rzekę Bukowa"

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:39:52 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:42:16.
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn."Remont
drogi gminnej nr 102224R Szwedy-Łążek wraz z
obiektem mostowym przez rzekę Bukowa"

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 102224R Szwedy-Łążek wraz z obiektem mostowym przez rzekę Bukowa"

 

UWAGA!!

Termin składania ofert upływa: 06.05.2020r. o godz.11:30

Otwarcie odbędzie się dnia: 06.05.2020r. o godz.12:00

 

Otwarcie ofert będzie transmitowane na stronie:

https://www.youtube.com/channel/UCCCQE4pKFyN-IarBBFnvNMQ

SIWZ Droga Szwedy-Łążek

Ogłoszenie o zamówieniu

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załącznik nr 2 waruniki udziału w postępowaniu

załącznik nr 3 warunki wykluczenia z postępowania

załącznik nr 4 zobowiązanie Szwedy-Łążek

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 wykaz robót

załącznik nr 7 wykaz osób

załącznik nr 8 oświadczenie dotyczące wykluczenia

załącznik nr 9 projekt umowy

załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna Szwedy-Łążek

załącznik nr 11 przedmiary

załącznik nr 12 dokumentacja techniczna

załącznik nr 13 RYS.

Odpowiedzi do SIWZ

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-04-21 13:58:43.
Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in - house
na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na
terenie sołectwa Majdan Golczański"

Zamówienie IN-HOUSE Budowa Kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Majadan Golczański

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:48:40.
Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in - house
na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na
terenie sołectwa Majdan Golczański"

IŚM.WR.1.2020                                                                                                             Jarocin, dn. 28.01.2020r.


                                              Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in – house
Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Majdan Golczański”
1.    Nazwa i adres zamawiającego:
GMINA JAROCIN 37-405 Jarocin 159,  NIP 602 00 18 288 , REGON 830409399
tel. (0 15) 871-31-41; fax (0 15) 871-31-38 
strona internetowa BIP: www.jarocin.bip.gmina.pl.
e-mail: jarocin@kki.pl

2.    Określenie przedmiotu zamówienia i wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na odcinkach: Majdan Golczański, Majdan Golczański - Knieja, Majdan Golczański Knieja II ma ona na celu zapewnienie odbioru ścieków z istniejących i projektowanych budynków zabudowy zagrodowej. Ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw system podziemnych rurociągów zostaną skierowane do istniejącej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jarocinie, gdzie zostaną oczyszczone i odprowadzone do odbiornika, którym jest rzeka Gilówka. Wykonanie przedmiotowej kanalizacji umożliwi wyłączenie z eksploatacji indywidualnych bezodpływowych zbiorników na ścieki, których stan techniczny z uwagi na długotrwały okres eksploatacji budzi zastrzeżenia. Inwestycja jest obiektem liniowym, którego charakterystycznym parametrem jest długość, polegać będzie na wykonaniu podziemnych rurociągów o długości:
Sieć kanalizacyjna: grawitacyjna: Ø 200 – 1 388,82 m, Ø 160 – 444,6 m = 1 833,42 m
                                Tłoczna:   Ø 90 – 400,85 m,   Ø 63 – 93,8 m = 494,65 m
Przebudowa Tłoczna - Ø 90 – 214,0 m
Przepompownia – 2 szt.   
Na sieci grawitacyjnej zostaną wbudowane studzienki systemowe PVC Ø 400 – 58 szt. oraz studnie żelbetowe Ø 1200 – 9 szt. oraz dwie podziemne zbiornikowe przepompownie ścieków Ø 1200 z prefabrykowanych elementów polimerobetonowych. Armatura oraz wyposażenie przepompowni ze stali kwasoodpornej.
3.    Szacunkowa wartość zamówienia: 2 455 412,22 zł/netto, 3 020 157,03 zł/brutto
4.    Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  37-405 Jarocin 45
5.    Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielania zamówienia z wolnej ręki:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt
1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a)    Zamawiający sprawuje nad tą osoba prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sposób,
b)    Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje kontrolę o której mowa w lit. a,
c)    W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
               Gmina Jarocin – jako podmiot Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Gminny Zakład Komunalny  Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów, strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki ( Akt notarialny z dnia 27.10.1999r. Repetytorium A nr 2874/1999), który szczegółowo określa przedmiot działalności spółki.
Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę Jarocin
w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania Gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą przede wszystkim: zaopatrzenie
w wodę, zapewnienie odprowadzania ścieków, całorocznego utrzymania dróg i chodników.
Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce, w której gmina posiada 100% udziałów w trybie z wolnej ręki ( zamówienie in – house).
6.    Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Zakończenie realizacji zadania – 30.09.2020r.

7.    Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 Pzp, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone.
Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
                                                                                                             Wójt Gminy Jarocin
                                                                                                             /-/ Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:51:23 | Data modyfikacji: 2020-01-28 09:52:01.
Plan postępowań na 2020 rok

Plan postępowań na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-01-15 13:21:24.
Ogószenie o wyborze oferty na zadanie pn.
„Dożywianie uczniów w szkołach na terenie
gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń
stołówki szkolnej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w 2020 roku.”

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-12-19 09:55:12.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn
„Dożywianie uczniów w szkołach na terenie
gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń
stołówki szkolnej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w 2020 roku.”
 Informacja z otwarcia ofert,,.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-12-05 13:14:09.
Przetarg nieograniczony na zadanie
pn.„Dożywianie uczniów w szkołach na terenie
gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń
stołówki szkolnej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w 2020 roku.”

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w na zadanie " Dożywianieuczniów w szkołach na terenie gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w 2020 roku"


 


 


Uwaga:


Termin składania ofert: 05.12.2019r. do godziny 12:00


Termuin otwarcia ofert: 05.12.2019r. o godzinie 12:15

Ogloszenie o zamówieniu SIWZ+załączniki

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-11-26 10:54:32 | Data modyfikacji: 2019-11-26 10:55:00.
Unieważnienie postępowania na zadanie pn..
„Dożywianie uczniów w szkołach na terenie
gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń
stołówki szkolnej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w 2020 roku.”
 unieważnienie postępowania Dożywianie dzieci w 2020r..pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:19:07.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie
pn"„Dożywianie uczniów w szkołach na terenie
gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń
stołówki szkolnej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w 2020 roku.”
 Informacja z otwarcia ofert dożywianie dzieci 2020r..pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:35:04.
„Dożywianie uczniów w szkołach na terenie
gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń
stołówki szkolnej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w 2020 roku.”

Gmina Jarocin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. " Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jarocinie w 2020 roku"


 


 


UWAGA !!!!


Termin składania ofert upływa dnia  - 21.11.2019 r o godz. 12:00


Otwarcie ofert nastąpi - 21.11.2019 r o godz. 12:15

SIWZ + Załączniki na zadanie Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie w 2020 roku.”

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-11-08 10:17:48.
Ogłoszenie o wyborze ofert na zadanie pn. "Remont
dróg w Gminie Jarocin: Jeże-Golce, Mostki
Bukowa-Mostki Sokale, Domostawa-Maklaki"
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-09-30 11:27:24.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn." Remont
dróg w Gminie Jarocin: Jeże-Golce, Mostki Bukowa
- Mostki Sokale, Domostawa - Maklaki"
 Informacja z otwarcia ofert na Remont dróg w Gminie Jarocin.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-09-24 13:08:59.
Przetarg nieograniczony "Remont dróg w Gminie
Jarocin: Jeże-Golce, Mostki Bukowa-Mostki Sokale,
Domostawa-Maklaki"

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu noeograniczonego na zadanie pn" Remont dróg w Gminie Jarocin: Jeże - Golce, Mostki Bukowa - Mostki Sokale, Domostawa - Maklaki"


UWAGA!!!


Termin składania ofert: do dnia 24.09.2019 r. do godziny 11:00


Otwarcie ofert nastąpi: dnia 24.09.2019 r. o godz. 11:15

SIWZ - Remont dróg w Gminie Jarocin: Jeże - Golce, Mostki Bukowa - Mostki Sokale, Domostawa - Maklaki + Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu nr 595032-N-2019

Odpowiedź na pytania

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-09-09 13:41:44.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
zadanie " Dostawa i montaż instalacji kolektorów
slonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów
na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy
Jarocin"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 zamówienia

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:30:23.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn "Dostawa
i montaż instalacji kolektorów slonecznych,
instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę
oraz pomp ciepla na terenie Gminy Jarocin"

informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-07-12 14:02:01 | Data modyfikacji: 2019-07-15 11:19:26.
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn."
Budowa drogi gminnej w miejscowości Jarocin w km
0+000,00 do km 0+722,74"

ogłoszenie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:22:22.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn."Budowa
drogi gminnej w miejscowości Jarocin w km
0+000,00 do km 0+722,74"

informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-05-14 13:00:03 | Data modyfikacji: 2019-05-14 13:00:31.
Przetarg nirograniczony "„Budowa drogi gminnej w
miejscowości Jarocin w km 0+000,00 do km
0+722,74.”

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert na zadanie pn. " Budowa drogi gminnej w miejscowości Jarocin w km. 0+000,00 do km. 0+722,74"


 


UWAGA:


Termin składania ofert upływa w dniu: 14.05.2019r. o godz. 11:00


Otwarcie ofert nastąpi; 14.05.2019r. o godz. 11:15

SIWZ Budowa drogi gminnej w msc. Jarocin

ogłoszenie nr 542700

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 warunki udziału

załącznik nr 3 przesłanki wykluczenia

załączni9k nr 4 grupa kapitałowa

załącznik nr 5 wykaz robót

załącznik nr 6 wykaz osób

Załącznik nr 7 projekt umowy

załącznik nr 8 RODO

załącznik nr 9 zobowiązanie

Załącznik nr 10 projekt budowlany

załącznik nr 11 projekt organizacji ruchu

załącznik nr 12 przedmiary

załącznik nr 13 STWiORB

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-04-29 14:38:42.
Przetarg nieograniczony „Dostawę i montaż
instalacji kolektorów słonecznych, instalacji
fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp
ciepła na terenie Gminy Jarocin”

Projekt pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska
naturalnego w gminie Jarocin” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

ogłoszenie o zamówieniu

Klucz publiczny

SIWZ

Załącznik nr 1aa - dokumentacja techniczna kolektorów słonecznych

Załącznik nr 1ab -dokumentacja techniczna PV

Załącznik nr 1b - dokumentacja techniczna Kotłów

Załącznik nr 1c - dokumentacja techniczna pomp ciepła CWU

Załącznik nr 2a - projekt umowy dla części 1

Załącznik nr 2b - projekt umowy dla części 2

Załącznik nr 2c - projekt umowy dla części 3

załącznik nr 3 - formularz ofertowy ujednolicony

załącznik nr 4 - JEDZ

Załącznik nr 4a - JEDZ xml

Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - oświadczenia

korekta omyłki pisarskiej w Formularzu ofertowym (pismo z dnia 19.04.2019r.)

korekta omyłki pisarskiej w dokumentacji technicznej PV

informacja o wniesieniu odwołania

ODWOŁANIE

Sprostowanie - przekazane 16.05.2019r.

zmiana terminu skladani i otwarcia ofert z dnia 16.05.2019r.

sprostowanie z dnia 30.05.2019r.

zmiana terminu skladania i otwarcia ofert z dnia 30.05.2019r.

Sprostwanie z dnia 06.06.2019r.

Zmaina terminu skladania i otwarcia ofert z dnia 06.06.2019r.

Zrzut z ekranu z dnia 06.06.2019r.

Zmaina terminu skladania i otwarcia ofert z dnia 14.06.2019r.

Sprostowanie - przekazane 14.06.2019r.

Sprostowanie - przekazane 02.07.2019r.

Informacja p pytaniach i udzielonych odpowiedziach,zmiana terminu (pismo z dnia 02.07.2019r.)

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-04-17 10:52:52.
Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house
na zadanie pn."Rozbudowa sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy
Jarocin"

IŚM.WR.1.2019                                                                                                                  Jarocin, dn. 04.04.2019r.


                                              Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in – house
Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

Na zadanie: „ Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Jarocin”
1.    Nazwa i adres zamawiającego:
GMINA JAROCIN 37-405 Jarocin 159,  NIP 602 00 18 288 , REGON 830409399
tel. (0 15) 871-31-41; fax (0 15) 871-31-38 
strona internetowa BIP: www.jarocin.bip.gmina.pl.
e-mail: jarocin@kki.pl

2.    Określenie przedmiotu zamówienia i wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
w miejscowościach: Kutyły, Mostki-Łoza, Jarocin ma ona na celu zapewnienie odbioru ścieków z istniejących i projektowanych budynków zabudowy zagrodowej. Ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw system podziemnych rurociągów zostaną skierowane do istniejącej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jarocinie, gdzie zostaną oczyszczone i odprowadzone do odbiornika, którym jest rzeka Gilówka. Wykonanie przedmiotowej kanalizacji umożliwi wyłączenie z eksploatacji indywidualnych bezodpływowych zbiorników na ścieki, których stan techniczny z uwagi na długotrwały okres eksploatacji budzi zastrzeżenia. Inwestycja jest obiektem liniowym, którego charakterystycznym parametrem jest długość, polegać będzie na wykonaniu podziemnych rurociągów o długości:
Sieć kanalizacyjna: grawitacyjna: Ø 200 – 1 159,8 m, Ø 160 – 460,9 m = 1 620,7 m
                                Tłoczna:         Ø 90 – 616,8 m, Ø 75 – 3,4 m = 620,2 m
Sieć wodociągowa: Ø 110 – 865 m, Ø 90 – 54 m = 919 m
Na sieci grawitacyjnej zostaną wbudowane studzienki systemowe PVC Ø 400 – 49 szt. oraz studnie żelbetowe Ø 1500 – 1 szt., Ø 1200 – 8 szt., Ø1000 – 12 szt. oraz dwie podziemne zbiornikowe przepompownie ścieków Ø 1200 z prefabrykowanych elementów polimerobetonowych. Armatura oraz wyposażenie przepompowni ze stali kwasoodpornej. Przepompownia w Kutyłach, o wydajności nominalnej 4,6 l/s z dwiema pompami typu MSV – 80 – 32. Przepompownia w Mostkach-Łoza o wydajności nominalnej 9,5 l/s z dwiema pompami typu MVS – 80 – 42L.
Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z dokumentacją:
projekt budowlano-wykonawczy – „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Mostki-Łoza”
projekt budowlany – „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kutyły w Gminie Jarocin”
projekt budowlany- „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jarocin”

3.    Szacunkowa wartość zamówienia:  1 602 580,10 zł/netto , 1 971 173,53 zł/brutto

4.    Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  37-405 Jarocin 45

5.    Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielania zamówienia z wolnej ręki:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt
1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a)    Zamawiający sprawuje nad tą osoba prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sposób,
b)    Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje kontrolę o której mowa w lit. a,
c)    W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
               Gmina Jarocin – jako podmiot Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Gminny Zakład Komunalny  Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów, strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki ( Akt notarialny z dnia 27.10.1999r. Repetytorium A nr 2874/1999), który szczegółowo określa przedmiot działalności spółki.
Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę Jarocin
w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania Gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą przede wszystkim: zaopatrzenie
w wodę, zapewnienie odprowadzania ścieków, całorocznego utrzymania dróg i chodników.
Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce, w której gmina posiada 100% udziałów w trybie z wolnej ręki ( zamówienie in – house).
6.    Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Zakończenie realizacji zadania – 30.09.2019

7.    Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 Pzp, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone.
Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
                                                                                                                            Wójt Gminy Jarocin
                                                                                                                             /-/ Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-04-04 08:39:35.
Ogłoszenie o wyborze ofert na zadanie
pn.„Budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego
przy boisku w Jarocinie.”
 ogłoszenie o wyborze oferty...pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-03-19 10:07:15.
Informacaj z otwarcia ofert na zadanie pn„Budowa
budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku
w Jarocinie.”
 informacja z otwarcia ofert,..pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-02-26 14:14:55 | Data modyfikacji: 2019-02-26 14:15:54.
Przetarg nieograniczony - „Budowa budynku
zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku w
Jarocinie.”

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku w Jarocinie.”


 

UWAGA:

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.02.2019 o godzinie 11:00

Otwarcie nastąpi w dniu 26.02.2019 o godzinie 11:15

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU

SIWZ budowa zaplecza szatniowo-socjalnego

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 wykaz robót

załącznik nr 3 oświadczenie warunki udziału

załącznik nr 4 Oświadczenie brak podstaw wykluczenia

załącznik nr 5 grupa kapitalowa

załącznik nr 6 wykaz osób

Załącznik nr 7 projekt umowy

załącznik nr 8 RODO

załącznik nr 9 zobowiązanie

przedmiary

Specyfikacja techniczna

Branża elektryczna

Branża budowlana

Branża sanitarna

wyjaśnienia do SIWZ

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:03:19.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych jakie przewiduje przeprowadzić Gmina
Jarocin w 2019 roku
 harmonogram postępowań w 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-01-10 14:53:50.
Ogloszenie o wyborze oferty na zadanie
pn."Dożywianie uczniow szkół podstawowych i
gimnazjum z terenu gminy Jarocin oraz dzierżawa
pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole
Podstawowej w Jarocinie w 2019 roku"
 ogłoszenie o wyborze oferty dożywianie uczniów.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-12-28 13:19:57.
Ogloszenie o wyborze oferty na zadanie
pn."„Świadczenie usługi kompleksowej
polegającej na sprzedaży energii elektrycznej
oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej
dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę
Jarocin oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Jarocin w okresie w okresie od 01.01.2019r. do
31.12.2020r.”
 ogloszenie o wyborze oferty energia.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-12-28 11:46:02.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie :
„Świadczenie usługi kompleksowej polegającej
na sprzedaży energii elektrycznej oraz
zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji
na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków
i obiektów zarządzanych przez Gminę Jarocin
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jarocin w
okresie w okresie od 01.01.2019r. do
31.12.2020r.”
 informacja z otwarcia ofert energia- kompleksowa II.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:35:05.
Dostawa energii elektrycznej w okresie od
01.01.2019 do 31.12.2020 - kompleksowa

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jarocin oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Jarocin w okresie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

UWAGA:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Termin składania ofert uplywa w dniu: 21.12.2018 o godzinie 11:00

Otwarcie nastąpi w dniu 21.12.2018 o godzinie 11:15

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU ENERGIA

wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ

SIWZ energia

załącznik nr 1 wykaz punktów poboru

załącznik nr 3 oświadczenie warunki

SIWZ_zal_2_formularz ofertowy

załącznik nr 4 Oświadczenie brak podstaw wykluczenia

załącznik nr 5 grupa kapitalowa

załącznik nr 6 umowa

załącznik nr 7 pełnomocnictwo

załącznik nr 8 RODO

ogloszenie o zmianie ogłoszenia energia

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-12-14 07:16:10 | Data modyfikacji: 2018-12-18 09:43:44.
Informaca z otwarcia ofert na zadanie pn."
Dożywianie uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum z terenu gminy Jarocin oraz dzierżawa
pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole
Podstawowej w Jarocinie w 2019 roku"
 informacja z otwarcia ofert,,.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-12-07 13:31:22.
Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie
pn."Odbieranie i transport odpadów komunalnych
zmieszanych i selektywniw zebranych z gminy
Jarocin"

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert,,

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:17:35 | Data modyfikacji: 2018-12-04 11:44:11.
Dożywianie uczniow szkół podstawowych i
gimnazjum z terenu gminy Jarocin oraz dzierżawa
pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole
Podstawowej w Jarocinie w 2019 roku

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Dozywinie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarocinie w 2019 roku"


 


Termin skladania ofert: 07.12.2018 r. godz.11:00


Termin otwarcia ofert: 07.12.2018 r. godz.11:15

ogloszenie o zamowieniu nr 654277

SIWZ dożywianie dzieci

Załącznik nr_1_formularz_ofertowy

załącznik nr_2_oświadzczenie_o_spełnieniu_warunków

załącznik nr_3_oświadzcenie_o_braku_podstaw_wykluczenia

załącznik nr_4_przynależność_do_grupy_kapitałowej

załącznik nr_5_umowa

załącznik nr_6_RODO

Załącznik nr_7_wykaz_liczby_dzieci_i_wydanych_posiłków

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-11-28 11:18:08.
 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-11-27 09:46:56.
Jarocin: "Gmina Jarocin. Dostawa energii
elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do
31.12.2020r." OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA
UMOWY -

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-11-27 09:46:05.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie
pn."Odbieranie i transport odpadów komunalnych
zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu Gminy
Jarocin"
 informacja z otwarcia ofert odpady.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-11-23 13:11:59.
Odbieranie i transport odpadów komunalnych
zmieszanych i selektywnie zebranych z
terenu gminy Jarocin

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Jarocin"


Termin skladania ofert : do 23.11.2018r. do godz.11:00


Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego : 23.11.2018r. o godz.11:15

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ odpady

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 3 Oświadzcenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 4 grupa kapitalowa

załącznik nr 5 wykaz sprzętów

załącznik nr 6 wzór umowy

załącznik nr 7 Klauzula RODO

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-11-14 10:36:18.
Uniewaznienie postępowania na Dostawę energii
elektrycznej
 uniewaznienie postepowania.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-11-06 13:39:16.
Dostawa energii elektrycznej w okresie od
01.01.2019 do 31.12.2020

 

 

Ogłoszenie nr 641104-N-2018 z dnia 2018-10-25 r.
Gmina Jarocin: Gmina Jarocin. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.jarocin.bip.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.jarocin.bip.gmina.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.jarocin.bip.gmina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ w części XI i XII

Adres:
Urząd Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gmina Jarocin. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020
Numer referencyjny: IŚM.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej , o łącznym szacowanym wolumenie 399,367MWh w okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2020r., Powyższe dane mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-)10%. 2. Szczegóły dotyczące zużycia w poszczególnych punktach poboru zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017r. 4. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 09310000-5 - Elektryczność. 7. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającymi (odbiorcami energii elektrycznej - dalej „odbiorcami”) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). 8. Operator systemu dystrybucyjnego – OSD tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów 9. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez zamawiającego (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) dane do zmiany sprzedawcy. 10. W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana nastąpi po raz kolejny i zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony. 11. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów. 12Dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną również w Umowie sprzedaży/załączniku do Umowy sprzedaży energii elektrycznej. 13. W odniesieniu do wszystkich PPE zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r./. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 15. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09300000-2
09310000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu, 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jednej) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1.500,00 MWh (jeden tysiąc pięćset) oraz dostaw energii elektrycznej do co najmniej 50 (pięćdziesięciu) punktów poboru, przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy do wymaganej ilości PPE winny być zrealizowane/są realizowane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten wykonawcy muszą spełniać łącznie. Nie spełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty. 2. Wraz z ofertą wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg wzorca stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 powyżej (wg Załącznika 3 oraz 4 do SIWZ). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 powyżej (wg Załącznika 3 i 4 do SIWZ). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów złoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), złoży Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jednej) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1.500,00 MWh (jeden tysiąc pięćset) oraz dostaw energii elektrycznej do co najmniej 50 (pięćdziesięciu) punktów poboru, przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy do wymaganej ilości PPE winny być zrealizowane/są realizowane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten wykonawcy muszą spełniać łącznie. Nie spełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancjach bankowych. 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu O/Nisko: 55 9434 1025 2006 1691 5102 0009 z dopiskiem: Wadium - Dostawa energii elektrycznej Gmina Jarocin. 5. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej, należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię wpiąć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów na wypadek gdyby wykonawca: 1) W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o który mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Przedkładana gwarancja musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określić wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego będzie skutkować odrzuceniem oferty. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w treści umowy w min. w zakresie:
1) Zmiany jednostkowej ceny za 1 MWh brutto wyłącznie w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT i/lub
b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym
o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek
oraz, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany opisane w lit. c) i d) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.
Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera a i b obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian ustawowych bez konieczności zawierania Aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem że Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o ustawowej zmianie stawki podatku VAT/akcyzy na energię elektryczną ze wskazaniem wysokości stawki i terminu obowiązywania zmienionych stawek.
Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera c i d obowiązywać będą od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do aneksu jest udokumentowanie przez Wykonawcę wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących bezpośredni udział w realizacji zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy.
W odniesieniu do okoliczności opisanych w pkt 1) litera a-d zmiany nastąpić mogą wyłącznie o kwotę wynikającą ze zmiany stawek.
2) Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru z eksploatacji w okresie trwania Umowy, podłączenia punktu poboru, włączenia do eksploatacji lub zmiany stanu prawnego punktu poboru (w tym przejęcia), zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku


zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. Zwiększenie ilości punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz Załączniku nr 1 do Umowy.
3) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron.
4) Zmiany ilości energii elektrycznej w wyniku zmiany ilości punktów poboru, przy czym ilość energii pobranej dla potrzeb włączonych punktów poboru nie przekroczy 20% szacowanej ilości energii elektrycznej, o której mowa w §5 ust.1 umowy.
5) Zmiany łącznego wynagrodzenie brutto Wykonawcy określonego w §11 ust.2 umowy, o ile zajdą okoliczności (łącznie lub rozdzielnie) opisane w pkt 1) – 4) niniejszego paragrafu.
6) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.
2. W przypadku wejścia w życie przepisów w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, zmianie ulegną zapisy dotyczące formy i miejsca dostarczania faktur. Zmiany sporządzone zostaną w formie Aneksu do Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: ,06.11.2018 godzina: 12:00 ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30(od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

- SIWZ

załącznik nr 1 wykaz punktów poboru

załącznik nr 2 formularz ofertowy

załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy warunki udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 oswiadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

załącznik nr 5 informacja o przynależności do grupy kapitalowej

załącznik nr 6 projekt umowy

załącznik nr 7 pełnomocnictwo

załącznik nr 9 Klauzula RODO

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-10-25 15:08:39 | Data modyfikacji: 2018-10-26 07:28:21.
Wniosek o przedłużenie terminu związania
ofertą - "Montaż instalacji odnawialnych
źródeł energii w budynkach użyteczności
publicznej w gminie Jarocin"

- wniosek, oświadczenie

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-23 14:52:48.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii
w budynkach użyteczności publicznej w gminie
Jarocin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Świeca | Data wprowadzenia: 2018-07-10 14:19:27.
Informacja z otwarcia ofert - Montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii

Informacja z otwarcia ofert - Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-27 14:04:18.
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii
w budynkach użyteczności publicznej w gminie
Jarocin w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Ogłoszenie nr 570705-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.
Gmina Jarocin: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Jarocin w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Czysta Energia działania 3.1 Rozwój OZE
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.jarocin.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
zgodnie z art.10c ust.2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. Prawo pocztowe (Dz. U poz.1529 oraz poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Gmina Jarocin, 37-405 Jarocin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Jarocin w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: IŚM.271.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych w 16 budynkach użyteczności publicznej w gminie Jarocin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie " zaprojektuj i wybuduj". Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła na potrzeby własne podmiotów publicznych - jednostek organizacyjnych gminy Jarocin, skutkujące obniżeniem kosztów związanych z opłatami za zakup energii elektrycznej oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71323100-9
71320000-7
45310000-3
45312310-3
45261215-4
09331200-0
45231000-5
45300000-0
45315700-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
                                                                                  2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600 000,00 złotych. oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że: 1)udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie minimum pięciu robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW oraz wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda oraz o łącznej wartości min. 250.000,00 zł brutto, Powyższe roboty muszą być potwierdzone dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. 2)dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w danej specjalności (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych); 3)dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w danej specjalności (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych). Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez osoby skierowane do realizacji zamówienia jeżeli osoby te posiadają stosowne uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. 2)informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed upływem terminu składania ofert. 3)wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale V ust. 2 lit. c pkt. 3 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SWIZ. 4)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy. Informacje będą weryfikowane pod kątem wymagań określonych w Rozdziale V, ust. 2 lit. c pkt. 1 i 2 SIWZ. załącznik nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru( załącznik nr 1 do SIWZ) 2) pełnomocnictwo - jeśli wymagane 3)zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji - jeśli wymagane ( zał. nr 8 do SIWZ) 4)oświadczenie - klauzula informująca o przetwarzaniu danych osobowych ( zał. nr 10 do SIWZ) 5) dokument potwierdzający wniesienie wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2. Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 2008 r., Nr 116 poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00
okres gwarancji modułów 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1)wystąpienia zamian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2)wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3)wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, 4)zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego warunki określone przez Zamawiającego wraz załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ, 5)zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności: a)jeżeli będą następstwem: polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych, b) jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. 6) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, tj. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec np. powódź, pożar, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, epidemie, zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne, działania władzy państwowej, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów b) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), c) zmiana danych teleadresowych, d) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 7) Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym wystąpienia opóźnień niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności w zakresie wysokości udzielonego dofinansowania, 8) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 2.W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 1.6) powyżej, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

 

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

 

Opublikowane przez: Marek Świeca | Data wprowadzenia: 2018-06-11 11:33:11 | Data modyfikacji: 2018-06-11 11:34:38.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
„Przebudowa drogi gminnej nr 102204 R Łoza-
Graba- Jarocin”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102204 R Łoza- Graba- Jarocin.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Świeca | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:44:24.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi
gminnej nr 102204R Łoza- Graba- Jarocin

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marek Świeca | Data wprowadzenia: 2018-05-21 07:11:56.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy szkole w Domostawie.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:15:05 | Data modyfikacji: 2018-05-14 14:16:26.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Wykonanie
nawierzchni na placu zabaw przy szkole w
Domostawie
 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:35:00 | Data modyfikacji: 2018-05-11 13:39:40.
Ogłoszenie „Przebudowa drogi gminnej nr 102204
R Łoza- Graba- Jarocin”

 Ogłoszenie nr 553258-N-2018 z dnia 2018-05-02 r.
Gmina Jarocin: „Przebudowa drogi gminnej nr 102204 R Łoza- Graba- Jarocin”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37-405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks . Adres strony internetowej (URL): Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów
z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia


www.jarocin.bip.gmina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób: w formie pisemne za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ Przebudowa drogi gminnej nr 102204 R Łoza- Graba- Jarocin” Numer referencyjny: IŚM.271.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty przygotowawcze -roboty ziemne : formowanie nasypów - 69 m3, plantowanie powierzchni skarp - 132 m2 – podbudowy
z kruszywa kamiennego: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża -7 595 m2, czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej -1302 m2, profilowanie łuków poziomych mieszanką kamienną o gr. 8 cm-1448 m2, nawierzchnia z mieszanki kamiennej o gr. 7 cm – 6288 m2, -wykonanie nawierzchni ulepszonych ; warstwa ścieralna o gr. 5 cm – 7517 m2, - pobocza gruntowe: ścinanie uzupełnianie, naprawa – 2 170 m2, - oznakowanie pionowe: znaki drogowe – 3 szt.
II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni przy realizacji zamówienia udział jednej osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne. Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. 2)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum L (droga klasy L wg podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U.2016.124) obejmującej wykonanie nawierzchni bitumicznej w ilości minimum 7 000,00 m2 na jednym odcinku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji; Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na którego rzecz roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ). 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania osobami (załącznik nr 5 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej
i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
gwarancja 40,00
cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1)Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, a
w szczególności: a)w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie; b)wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej 2)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3)Zmiana spowodowana zgłoszeniem podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 4)Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia, zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa 5)Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 6)Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Projek wykonawczy

Plan sytuacyjny

Przedmiar robót

Specyfikacje techniczne

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:42:06 | Data modyfikacji: 2018-05-02 11:54:58.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-
Przebudowa drogi w Zdziarch

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa drogi w Zdziarch

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-02 09:49:51 | Data modyfikacji: 2018-05-02 09:50:25.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Informacja o wyborze oferty - przebudowa drogi Szwedy.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-30 12:21:52.
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu
zabaw przy szkole w Domostawie.


Gmina Jarocin: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy szkole w Domostawie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Ogłoszenie nr 550761-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.jarocin.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art.10c ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumienie ustawy z dnia 23.11.2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy szkole w Domostawie.
Numer referencyjny: IŚM.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: - usunięcie istniejącej nawierzchni żwirowej grub. 10 cm (593,60 m2) - wykonanie koryta pod podbudowę kamienną głęb. 10cm (593,60m2) -profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ( 593,60 m2) - podbudowa z kamienia, grub. Warstwy po zagęszczeniu 15cm (593,60m2) -wykonanie nawierzchni poliuretanowej (593m2) - regulacja istniejących urządzeń placu zabaw- w nawiązaniu do nowej nawierzchni

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233250-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od ustalenia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od ustalenia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kwalifikacji, zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a)wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwa zamówienia w zakresie porównywalnym z zamówieniem tj. polegające na - przebudowie lub budowie placu lub boiska o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni minimum 500 m2. Wykonawca załączy dowody dotyczące wskazanych w wykazie robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, b)dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj.: kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez uniemożliwiających pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji przedmiotu zamówienia;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w tym osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) jeżeli Wykonawca przy realizacji zadania będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich, składa wraz z ofertą - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów przy realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 2) jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2.Zmiany, o których mowa mogą: 1)dotyczyć przedłużenia terminu wykonania w przypadku: a)wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych i terenowych, np. istnienie podziemnych urządzeń czy instalacji, b)niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności opadów deszczu, c)wystąpienia innych robót nieprzewidzianych przedmiotową umową, mogących mieć wpływ na pierwotny czas wykonania przedmiotu umowy, o okres, w którym roboty będące przedmiotem umowy nie mogły być prowadzone, 2)być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna-1

Dokumentacja techniczna-2

STWiORB

Odpowiedzi na zapytania

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-26 13:13:59 | Data modyfikacji: 2018-05-07 12:04:13.
Informacja z otwarcia ofert - przebudowa drogi
gminnej w Zdziarach

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa drogi gminnej w Zdziarach

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-19 11:26:04.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Majdan Golczański - Wasile

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Majdan Golczański - Wasile

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-17 09:41:54 | Data modyfikacji: 2018-04-17 09:47:04.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi
gminnej Nr 102224R Szwedy - Łążek”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2018-04-12 10:24:20.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Remont drogi gminnej nr 102207R Majdan Golczański – Wasile w km 0+000 do km 2+415 położonej w Majdanie Golczańskim”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2018-04-10 10:26:21.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi
gminnej w sołectwie Zdziary

Ogłoszenie nr 539661-N-2018 z dnia 2018-04-04 r.
Gmina Jarocin: Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zdziary

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.jarocin.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Zgodnie z art.10c ust.2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11. 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zdziary
Numer referencyjny: IŚM.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: - roboty przygotowawcze - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (1931m2) - podbudowa z mieszanki kamiennej 0-32 warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 12cm (2151m2) - nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa wiążąca po zagęszczeniu o gr.4cm (2104m2) - nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa ścieralna po zagęszczeniu o gr.4cm (2057m2) - regulacja studzienek kanalizacyjnych (6 szt.) - plantowanie i uzupełnienie poboczy ziemnych (915m2) - znaki drogowe (12 szt.)

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni przy realizacji zamówienia udział jednej osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne. Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. 2)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi obejmującej wykonanie nawierzchni bitumicznej w ilości minimum 2 000,00 m2 na jednym odcinku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na którego rzecz roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ). 2)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania osobami (załącznik nr 5 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy wraz z pełnomocnictwem - jeśli wymagane: 2) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1)W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie; 2)Wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej 3)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 4)Zmiana spowodowana zgłoszeniem podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 5)Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia, zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa 6)Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 7)Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar

Kosztorys ofertowy

Projekt

STWiORB

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2018-04-04 09:36:21.
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi
gminnej Nr 102224R Szwedy - Łążek”

Ogłoszenie nr 537550-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.

Gmina Jarocin: Przebudowa drogi gminnej Nr 102224R Szwedy - Łążek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.jarocin.bip.gmina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście
Adres:
Gmina Jarocin, 37-405 Jarocin 159
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 102224R Szwedy - Łążek
Numer referencyjny: IŚM.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty przygotowawcze 2)wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni oraz podbudowy z kruszywa kamiennego ( 243m2) 3)profilowanie i zagęszczenie podłoża ( 3801 m2) 4) wykonanie nawierzchni z mieszanki kamiennej 0-32 , po uwałowaniu gr. 8 cm ( 2163m2) 5) wykonanie nawierzchni z mieszanki kamiennej 0-32 ,warstwa górna o gr.7 cm po uwałowaniu ( 4084m2) 6)wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej , warstwa wiążąca gr. 4 cm ( 3993m2) 7)wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej , warstwa ścieralna gr. 4 cm ( 3903m2) 8) regulacja studzienek kanalizacyjnych (33 szt.) 9) plantowanie i uzupełnienie poboczy ziemnych (1810m2) 10)znaki drogowe (6 szt.) 2.Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1)wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót; 2) pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza (2 egzemplarze); 3)wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót; 6)przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.; 7)zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy; 8)inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia
II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45233220-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni przy realizacji zamówienia udział jednej osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne. Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi obejmującej wykonanie nawierzchni bitumicznej w ilości minimum 4 000,00 m2 na jednym odcinku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na którego rzecz roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ). b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania osobami (załącznik nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w Dziale XI ust. 3 pkt 1) lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał zobowiązania o którym mowa w dziale IX ust. 5 SIWZ, które określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykorzystaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w Dziale XI ust. 3 pkt 1) lit. a). w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik –pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Wszelkie pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1)Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, a w szczególności: a)w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie; b)wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej 2)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3)Zmiana spowodowana zgłoszeniem podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 4)Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia, zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa 5)Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 6)Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna-1

Dokumentacja techniczna-2

STWiORB

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-28 13:15:12 | Data modyfikacji: 2018-03-28 13:27:33.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont drogi gminnej nr
102207R Majdan Golczański - Wasile w km 0+000 do
km 2+415 położonej w Majdanie Golczańskim

Ogłoszenie nr 536409-N-2018 z dnia 2018-03-26 r.
Gmina Jarocin: Remont drogi gminnej nr 102207R Majdan Golczański - Wasile w km 0+000 do km 2+415 położonej w Majdanie Golczańskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.jarocin.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście
Adres:
Gmina Jarocin, 37-405 Jarocin 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 102207R Majdan Golczański - Wasile w km 0+000 do km 2+415 położonej w Majdanie Golczańskim
Numer referencyjny: IŚM.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty przygotowawcze 2)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (850m2) 3) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , warstwa wiążąca gr. 6 cm ( 230m2) 4) ułożenie siatki wzmacniającej (4 626m2) 5)wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , warstwa wiążąca gr. 4 cm ( 4626m2) 6) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , warstwa ścieralna gr. 4 cm ( 11 691m2) 7) oczyszczenie rowów (1 124 mb) 8) roboty wykończeniowe (pobocza) 9) znaki drogowe 6 szt. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1)wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót; 2) pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza (2 egzemplarze); 3)wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót; 6)przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.; 7)zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy; 8)inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-28
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni przy realizacji zamówienia udział jednej osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne. Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum L (droga klasy L wg podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U.2016.124) obejmującej wykonanie nawierzchni bitumicznej w ilości minimum 9 000,00 m2 na dwóch odcinkach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na którego rzecz roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ). b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania osobami (załącznik nr 5 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w Dziale XI ust. 3 pkt 1) lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał zobowiązania o którym mowa w dziale IX ust. 5 SIWZ, które określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykorzystaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w Dziale XI ust. 3 pkt 1) lit. a). w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik –pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Wszelkie pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł do dnia 10.04.2018 r. do godz. 09:00. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 poz. 359 ze zmianami). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Nisku Nr 55 9434 1025 2006 1691 5102 0009. Wpłaty dokonywane przelewem lub przekazem powinny mieć na przelewie lub przekazie wyraźny napis „WADIUM - przetarg nieograniczony – Remont drogi gminnej nr 102207R Majdan Golczański – Wasile w km 0+000 do km 2+415 położonej w Majdanie Golczański”. Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin wpływu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał dokumentu w pokoju nr 3, zaś kopię dołączyć do oferty. 4. Brak wadium w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty. 5. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium zostaną dokonane zgodnie z art. 46 ustawy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1)Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, a w szczególności: a)w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie; b) wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej 2)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3)Zmiana spowodowana zgłoszeniem podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 4)Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia, zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa 5)Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 6)Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej..
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

SIWZ wraz z ząłacznikami

Projekt

Rysunki

Przedmiar

STWiORB

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:41:33.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Jarocin

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:45:32.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowości Majdan Golczański

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Majdan Golczański

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:08:14.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości
Majdan Golczański

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Majdan Golczański

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2018-02-23 08:09:52.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2018-02-20 08:50:37.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej na terenie miejscowości Majdan
Golczański

 Ogłoszenie nr 514746-N-2018 z dnia 2018-02-06 r.
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Majdan Golczański
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
PROW na lata 2014-2020 operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 830461543, ul. Jarocin 45 , 37-405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 8 733 206, e-mail gzkjarocin@onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.jarocin.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust.2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Jarocin 45, 37-405 Jarocin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Majdan Golczański
Numer referencyjny: GZK.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: - kanały grawitacyjne sanitarne Fi 200 (2564 m) - kanały grawitacyjne sanitarne Fi 160 ( 3296m) - kanały tłoczne sanitarne Fi 90 ( 455 m) - zakup i montaż przepompowni ścieków - przebudowę istniejących przepompowni (4 szt. w tym zakup i montaż kompletnej przepompowni PIII) polegającą na demontażu istniejącego wyposażenia oraz zakupie i montażu kompletnego wyposażenia i skrzynek sterowniczych. - przebudowę przewodu tłocznego z przepompowni P III - roboty odtworzeniowe Inwentaryzację powykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlanych , Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarze robót stanowiących załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232411-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada zdolności techniczne i zawodowe pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że: a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 roboty budowlane (dotyczące budowy, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej) odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł brutto każda, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobą przewidzianą do sprawowania funkcji: ? Kierownika Robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawcy muszą złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy p.z.p.każdy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy p.z.p.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych (według wzoru z Załącznika nr 5), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokument, 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi - zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3 lit. b s.i.w.z. (według wzoru załącznik nr 6)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę; 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru z Załącznika nr 3; 4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru z Załącznika nr 2; 5) Dowód wniesienia wadium. 6) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 60 000,00 zł (słownie.sześćdziesiąt tysięcy złotych.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.02.2018R. do godz.. 09:00 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu realizacji umowy: a)wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację umowy w terminie poprzez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, działanie siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, uniemożliwiającej prowadzenie robót, dokonywanie odbioru. b)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego: - wstrzymanie robót przez zamawiającego, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, - nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa, c)będą miały miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, d)zmiany będące następstwem działania organów administracji, e)jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie wykonywania prac budowlanych, f)działania osób trzecich, nie będących konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, uniemożliwią wykonywanie prac, g)inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac. h)W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. i)wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 2.Zmiany osobowe Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zmiana podwykonawców: Wystąpi konieczność dokonania (za zgodą Zamawiającego) zmiany (nowy podwykonawca musi spełnić takie same warunki jak podwykonawca pierwotny) lub wprowadzenia nowego podwykonawcy z zachowaniem wymagań dotyczących części, które nie mogą być powierzone podwykonawcy lub tez całkowitej rezygnacji z udziału podwykonawcy. 4. Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Prezes Zarządu
Janusz Siembida

 

 

 

SIWZ wraz z ząłacznikami

Dokumentacja

Przedmiar

STWiORB

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:19:48.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Jarocin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37-405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks 15/8713138
Adres strony internetowej (URL): Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.jarocin.bip.gmina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób: Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin
Numer referencyjny: IŚM.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin”. Inwestycja obejmuje budowę 48 przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny) wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (zał. nr 8 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót (zał. nr 9 do SIWZ). Wszelkie prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.2. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest przedmiarach robót (zał. nr 10 do SIWZ), stanowiących materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny, Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 3.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:-przygotowanie placu budowy, likwidacja placu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia, -organizację zaplecza budowy, wykonywanie wszelkich prac porządkowych m. innymi usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów,-wykonywanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym prac wynikając ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej,- wykonywanie wszelkich innych robót, czynności, obowiązków i wymogów wynikających ze SIWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu -3 egz., - sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej -3 egz
II.5) Główny kod CPV: 45232421-9Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45111200-0
45232400-6
45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach:
lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:


Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, gdy: - wykaże , że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości minimum 30 sztuk wykonanych w ramach jednej umowy/zlecenia. - skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę z doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik budowy. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych przez Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedkłada następujące dokumenty: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedkłada następujące dokumenty: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (wzór – załącznika nr 5 do SIWZ). b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pełnomocnictwem - jeśli wymagane; 2)zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów; 3)dokument potwierdzający wniesienie wadium - jeżeli wadium wniesiono w innej formie niż wpłata na rachunek bankowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysiące złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/Nisko nr 55 9434 1025 2006 1691 5102 0009 jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego – 16.02.2018 r. do godz. 09.00 –kserokopię dokumentu stanowiącego dowód poświadczenia o wniesieniu wadium, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 5. W przypadku składania wadium w postaci dokumentów wymienionych w pkt.3 litera b-e: mogą być przesłane pocztą na adres Zamawiającego lub złożone u pracownika odpowiedzialnego za zamówienia publiczne – w obydwu przypadkach do oferty należy załączyć kserokopię wniesienia wadium. Wadium może być również złożone w dniu składania ofert – 16.02.2018 r. do godz. 09.00 – jako załącznik do oferty w ORYGINALE (załączony w sposób umożliwiający dokonanie zwrotu zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy Pzp, bez konieczności dekompletowania oferty). 6. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis „Wadium – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin””. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z treścią art. 46 ust.1 - 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w art.46 ust. 4 a, ust.5 ustawy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja i rękojmia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w złożonej przez niego ofercie 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 1)w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2)przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3)przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie w następujących przypadkach: a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na cenę, zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy, b) wystąpienia przedłużenie w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o interpretacji zdarzenia siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, d) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych, spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru, fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego, e) wystąpienia wad ukrytych dokumentacji projektowej w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, g) złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego, h) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, uzasadnionych z powodów technologicznych, i) wstrzymanie robót budowlanych przez uprawniony organ, j) zaistnienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, k) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych i innych niewymienionych robót jeśli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie i spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, l) dopuszcza się zmianę kierownika budowy , w sytuacji gdy osoba wymieniona w ofercie z przyczyn niezależnych od niego nie będzie mogła pełnić funkcji lub w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem, że osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała odpowiednie uprawnienia stosownie do wymagań SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

SIWZ wraz z załącznikami

Projekty budowlane wraz zprzedmiarami robót I

Projekty budowlane wraz zprzedmiarami robót II

Opinia geotechniczna Gmina

Opinia geotechniczna Golce

Opinia geotechniczna Szwedy

STWiORB

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:55:49 | Data modyfikacji: 2018-02-01 12:18:50.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -
Dożywianie

WYNIK IŚM.271.5.2017                                                                                                      Jarocin 20.12.2017r.

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Jarocin
37-405 Jarocin 159
tel. (015) 8713141, fax (015) 8713138


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz U z 2017t. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Jarocin informuje, że w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarocinie w roku 2018” ogłoszenie z dnia 07.12.2017 r. Nr 629252-N-2017 wpłynęła 1 oferta:

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba pkt. w kryterium
cena – 60%
Liczba pkt. w kryterium
kwota odpłatności za 1 miesiąc dzierżawy pomieszczeń stołówki szkolnej– 40%
Razem Uwagi
1. Catermed S.A.
ul. ks. Siemaszki 15A
31-201 Kraków
60,00 40,00 100,00 -
Została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
Catermed S.A. ul. ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ.

Jednocześnie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w którym zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokonano oceny ofert, a następnie zbadano czy wykonawca, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
nie wykluczono wykonawcy,
nie odrzucono oferty.


                                                                                                                                  Wójt Gminy Jarocin
                                                                                                                                    Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Michał Linek | Data wprowadzenia: 2017-12-21 09:20:46 | Data modyfikacji: 2017-12-21 09:27:20.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy
Jarocin w roku 2018 wraz z dzierżawą autobusu
gminnego„

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Gmina Jarocin zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jarocin w roku 2018 wraz z dzierżawą autobusu gminnego„ opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jarocinie w dniu 22 listopada 2017 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, została wybrana w dniu 19.12.2017 r. oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, która spełniała określone wymagania i zawiera korzystną cenę:
1. Cena za 1 bilet miesięczny do 5 km – cena netto 43,92 zł + podatek VAT 8% 3,51 zł = cena brutto 47,43 zł
2.Cena za 1 bilet miesięczny od 6 km do 10 km– cena netto 43,92 zł + podatek VAT 8% 3,51 zł = cena brutto 47,43 zł
3. Cena za 1 bilet miesięczny od 11 km do 15 km - cena netto 43,92 zł + podatek VAT 8% 3,51 zł = cena brutto 47,43 zł
4. opłata miesięczna za dzierżawę autobusu gminnego – cena netto 1951,22 zł + podatek VAT 23% 448,78 zł = 2400,00 zł
5. odpłatność za przejechany 1 km – cena netto 0,08 + podatek VAT 23% 0,02 zł = 0,10 zł


Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2017-12-20 10:10:00 | Data modyfikacji: 2017-12-20 10:18:45.
Informacja z otwarcia ofert - "Dożywianie
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu
Gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń
stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w
Jarocinie w roku 2018"

                                                   Jarocin, dnia 15.12.2017r.

znak sprawy IŚM.271.5.2017


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 15.12.2017r. o godz. 09:10 dokonano otwarcia ofert złożonych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarocinie w roku 2018" ogłoszonego w BZP w dniu 07.12.2017r. nr ogłoszenia 629252-N-2017 przekazuje poniżej informację, o których mowa w art.86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w 2018 roku kwotę
180 000,00 zł /brutto/.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Poniżej zbiorcze zestawienie informacji odczytanych podczas sesji otwarcia ofert.

 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Szacunkowa ilość posiłków Cena jednostkowa Wartość
(ilość x cena)
Kwota dzierżawy
1 CATERMED S.A. ul. ks. Siemaszki 15 A, 31-201 Kraków 29120 5,99 zł brutto 174 428,80 zł brutto 799, 50 zł brutto
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że Wykonawcy mają obowiązek w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Jarocin

 

Opublikowane przez: Michał Linek | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:13:53.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dożywianie uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy
Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki
szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarocinie w roku
2018

Ogłoszenie nr 629252-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.
Gmina Jarocin: Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarocinie w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.jarocin.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust.2 ustawy Pzp
Adres:
Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarocinie w roku 2018
Numer referencyjny: ISM.271.5.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Jarocin zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz.149z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 Nr 80, poz. 545), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U z 2016 poz. 1154) oraz dzierżawę pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarocinie w roku 2018 oraz niniejszej specyfikacji. Zakres zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywieniowych polegających na: a)przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa liczba uczniów korzystających z posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi – 30; odległość od dzierżawionej stołówki 7 km. b) przygotowaniu i wydawaniu obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jarocinie (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających z posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi 67, z tego: szkoła podstawowa –46 uczniów; gimnazjum – 21 uczniów; c) przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Odziałem Przedszkolnym im. Św. Stanisława Kostki w Golcach w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających z posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi - 20; odległość od dzierżawionej stołówki 6,5 km. d) przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach - Sokalach w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających z posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi - 18; odległość od dzierżawionej stołówki 6,2km. e) przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szyperkach w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi - 21; odległość od dzierżawionej stołówki 2,5 km. f) przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających z posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi - 4; odległość od dzierżawionej stołówki 7 km. Szacunkowa ilość posiłków w roku 2018 wynosić będzie 29 120 z czego szacunkowa ilość wynosić będzie 160 posiłków przez 182 dni. 2.Liczba posiłków może ulegać zmianie, co oznacza, że nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia i nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych (przygotowywanych) posiłków lub podstawą wykonania zamówienia) Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia nie więcej niż o 20 % wielkości zamówienia w okresie trwania zadania w przypadku: a) zmiany liczby dożywianych uczniów, b) dni wolnych ustanowionych w trakcie trwania roku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, c)zmiany okresu realizacji zamówienia, uzależnionego od poziomu uzyskanej dotacji z programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, d) wstrzymania transz pieniędzy państwowych, otrzymywanych w formie dotacji w ramach programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 4. Godziny wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Jarocinie i dostarczania posiłków do pozostałych szkół Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkół. Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania obiadów jednodaniowych. Wskazane posiłki muszą być przygotowane w następującej formie: -dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) zupa z mięsną wkładką o pojemności 350 ml (w tym 50g mięsa lub kiełbasy) podana ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego, kompot lub herbata - trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) drugie danie będące posiłkiem mięsnym lub rybnym z surówką lub gotowanymi jarzynami oraz kompotem lub sokiem owocowym. Do mięsa mogą być podawane zamiennie ziemniaki, kasza, ryż, makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety lub inne. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki jednodaniowe o kaloryczności nie mniejszej niż 550 kcal i gramaturze nie mniejszej niż: ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200 g, mięso lub ryba - 80 g, surówka lub jarzyny - 100 g, pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety lub inne - 200 g, kompot lub herbata– 200 ml. Zamawiający zastrzega, że danie takie jak pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety winny być maksimum 2x (dwa razy) w miesiącu. Podawane mięso nie może być tłuste i przerośnięte. Wartość kaloryczna posiłku 550 kcal. Surówki powinny być urozmaicone. Warzywa drobno pokrojone lub starte na tarce. Zamawiający zastrzega, aby dzieciom nie podawano skrzydełek drobiowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym, w tym m.in. poprzez duży udział warzyw w każdym posiłku. Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę

II.5) Główny kod CPV: 55520000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55523100-3
55524000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-01-02 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani do „Rejestru Zakładów” podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia, nie mniejszą niż kwota brutto 20.000 zł.- ważność polisy na cały okres wykonania zamówienia,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali należycie co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców); - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a)oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (według załącznika nr 2); b)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp (według załącznika nr 3); c)wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (według załącznika nr 6); d)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców); e)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. f)wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca świadczył należycie co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością brutto usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik nr 4); g)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota brutto 20.000 zł. - ważność polisy na cały okres wykonania zamówienia, h)obowiązujące zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w przepisach wykonawczych.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. d-e składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Dzierżawa 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

SIWZ wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-12-07 13:21:26.
Zmiana we wzorze umowy Umowy Najmu - Eksploatacji
Pojazdu na „Dowóz uczniów do szkół z terenu
Gminy Jarocin w roku 2018 wraz z dzierżawą
autobusu gminnego”

W nawiązaniu do zapytania cenowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jarocin w roku 2018 wraz z dzierżawą autobusu gminnego” informuję, że we wzorze Umowy Najmu - Eksploatacji Pojazdu (załącznik nr 4) zmienia się §6, który przed zmianą miał brzmienie: " W dniu podpisania umowy Najemca składa Wynajmującemu weksel na kwotę 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) wraz z deklaracją wekslową, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań określonych w § 5 ust.1 oraz zwrotu kosztów za ewentualne szkody w użytkowanym pojeździe, nie spowodowane zwyczajnym jego używaniem. Weksel zostanie zwrócony Najemcy w dniu zwrotu przedmiotu umowy." Po zmianie otrzymuje brzmienie: "W dniu podpisania umowy Najemca składa Wynajmującemu weksel na kwotę 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) wraz z deklaracją wekslową, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań określonych w § 5 ust.1 oraz zwrotu kosztów za ewentualne szkody w użytkowanym pojeździe, nie spowodowane zwyczajnym jego używaniem. Weksel zostanie zwrócony Najemcy w dniu zwrotu przedmiotu umowy."
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2017-11-24 14:58:16.
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jarocin
w roku 2018 wraz z dzierżawą autobusu gminnego

Z A P Y T A N I E  

C E N O W E


na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jarocin w roku 2018 wraz z dzierżawą autobusu gminnego”.

Zamawiający GMINA JAROCIN, 37-405 Jarocin 159

zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: dowóz i odwóz dzieci do szkoły i ze szkoły w roku 2018 na trasach zgodnie z załącznikiem nr 2. Przewóz dzieci należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego, począwszy od 2 stycznia 2018 r. Dzierżawa obejmuje autobus szkolny marki AUTOSAN typ A0909L.03.S (Gimbus) nr rejestracyjny RNI K799, rok produkcji 2003, nr podwozia SUASW3AFP3S-680382, nr sinika 269276, pojemność silnika 6,540 dm3, ilość miejsc siedzących 41, 1 miejsce dla kierowcy i 1 miejsce na wózek inwalidzki. Właścicielem autobusu jest Gmina Jarocin.

2. Termin realizacji zamówienia od 02 stycznia 2018 r. do 27 grudnia 2018 r.
3. Miejsce i termin złożenia oferty Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159 do 07.12.2017 r. do godz. 9:00
4. Termin otwarcia ofert 07.12.2017 r. godz. 9:15
5. Warunki płatności przelew 14 dni
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Agata Pałka tel. 15 8733118
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
8. Sposób rozliczeń: wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
9. Kryterium oceny – cena 100%
10. Dodatkowe uwagi:
1) złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
2) zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie zamawiającego;
3) do formularza ofertowego należy dołączyć:
• uprawnienia – zezwolenia, licencje, certyfikaty kompetencji zawodowych do wykonywania (na terenie Polski) transportu drogowego osób;
• parafowany projekt Umowy o usługi przewozowe (Załącznik nr 3) oraz projekt Umowy najmu-eksploatacji pojazdu (Załącznik nr 4) - jako akceptację warunków zawartych w w/w umowach.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak


Załączniki:

Szacowana liczba dowożonych uczniów w roku 2017 – Załącznik nr 1

Trasa przewozu uczniów – Załącznik nr 2

Umowa o usługi przewozowe (projekt) – Załącznik nr 3

Umowa najmu – eksploatacji pojazdu (projekt) – Załącznik nr 4

Formularz ofertowy - wzór

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2017-11-22 12:41:47 | Data modyfikacji: 2017-11-22 13:00:24.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -
Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarocin

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarocin

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-09-14 12:22:15.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -
Przebudowa drogi gminnej nr 102204R
Łoza-Graba-Jarocin

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Przebudowa drogi gminnej nr 102204R Łoza-Graba-Jarocin

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-09-13 08:43:29.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi
gminnej nr 102204R Łoza-Graba-Jarocin

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi gminnej nr 102204R Łoza-Graba-Jarocin

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-09-08 10:37:07.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa dróg
gminnych w sołectwie Jarocin

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarocin

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-09-08 10:35:20.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi
gminnej nr 102204 Łoza - Graba -Jarocin

Ogłoszenie nr 576754-N-2017 z dnia 2017-08-24 r.
Gmina Jarocin: Przebudowa drogi gminnej nr 102204 Łoza - Graba -Jarocin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.jarocin.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych (Dz.U z 2016r. poz. 1020) ustaw składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Gmina Jarocin 37-405 Jarocin 159
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 102204 Łoza - Graba -Jarocin
Numer referencyjny: IŚM.271.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przebudowa drogi gminnej nr 102204R Łoza- Graba – Jarocin - roboty pomiarowe – 2.170 km - mechaniczne karczowanie krzaków i i oczyszczenie terenu po wykarczowaniu – 0,010 ha - formowanie i plantowanie powierzchni nasypów i skarp – 69 m3 - plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów – 132m2 - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża - 7 595 m2 - profilowanie łuków poziomych – mieszanka 0-32 gr 8 cm- 1448 m2 - nawierzchnie mieszanki kamiennej – warstwa górna o gr.5 cm po uwałowaniu- 6 288 m2 - nawierzchnie z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa ścieralnia o gr. 4 cm po zagęszczeniu – 7517 m2 - ręczne plantowaniu poboczy – 2170m2 - oznakowanie pionowa – 3 szt. - inwentaryzacja powykonawcza – 2 egz. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót (pomocniczy).

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony: a)posiada doświadczenie w wykonaniu min. 2 robót budowlanych związanych z budową, rozbudową, przebudową bądź remontem dróg obejmujących swym zakresem wykonanie robót bitumicznych, o wartości nie mniejszej niż wartość przedstawiona w ofercie. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) posiada osoby skierowane do realizacji zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, to jest min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej z min. 3 letnim doświadczeniem. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwojuz dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2014r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Wykonawca może wykazać na stanowisko kierownika budowy osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015r. Dz. U. z 2016r poz.65 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a.odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp. b.jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.1a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem takich zmian, gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 3.Na podstawie art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy: 4.Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności: a.w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót nie objętych przedmiotem zamówienia (robót dodatkowych), które są niezbędne do wykonania, a których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, b.w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót „koniecznych” lub zamiennych, c.ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, d.w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne (trwające powyżej 7 dni). 5.W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez osobę nadzorująca ze strony zamawiającego . Okres przedłużenia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana wynagrodzenia w związku z rozliczeniem wykonanych robót kosztorysem powykonawczym, oraz w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1, pkt 2,3,6. Zmiana wynagrodzenia będąca konsekwencją wykonania robót koniecznych, zamiennych oraz robot zaniechanych. Zmiany wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w przypadku konieczności dokonania zmian, aktualizacji, korekt w dokumentacji projektowej mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia; W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców. Zamawiający dopuszcza rezygnację z podwykonawcy lub zmianę podwykonawcy. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: -koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, - koniecznością spowodowana zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, -okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, -gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót

Projekt techniczny

STWiORB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-08-24 13:06:18.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa dróg
gminnych w sołectwie Jarocin


Ogłoszenie nr 576552-N-2017 z dnia 2017-08-24 r.
Gmina Jarocin: Przebudowa dróg w sołectwie Jarocin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.jarocin.bip.gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.jarocin.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Gmina Jarocin 37-405 Jarocin 159
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w sołectwie Jarocin
Numer referencyjny: IŚM.271.5.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przebudowa drogi gminnej działka nr179/2, 771 o łącznej długości 558 mb - roboty pomiarowe – 0,558 km - czyszczenie mechaniczne i ręczne nawierzchni drogi – 53 m2 - podbudowa z kruszywa, kruszywa kamiennego – 1903 m2 - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – 1903 m2 - nawierzchnia z mieszanki kamiennej 0-32 gr 5 cm – 1903 m2 - regulacja kratek ściekowych i zaworów wodociągowych – 7 + 9 szt. - nawierzchnie z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa wiążąca po zagęszczeniu o gr. 4 cm - 2203 m2 - nawierzchnie z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa ścieralnia po zagęszczeniu o gr.4 cm – 2203 m2 - oczyszczanie rowu przydrożnego – 180 m - ręczne plantowanie poboczy gruntowych – 875 m2 - oznakowanie pionowe wraz z remontem – 9 szt. - inwentaryzacja powykonawcza – 2 egz. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót (pomocniczy).

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony: a) posiada doświadczenie w wykonaniu min. 2 robót budowlanych związanych z budową, rozbudową, przebudową bądź remontem dróg obejmujących swym zakresem wykonanie robót bitumicznych, o wartości nie mniejszej niż wartość przedstawiona w ofercie. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) posiada osoby skierowane do realizacji zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, to jest min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej z min. 3 letnim doświadczeniem. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwojuz dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2014r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Wykonawca może wykazać na stanowisko kierownika budowy osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015r. Dz. U. z 2016r poz.65 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: a.odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp. b.jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.1a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem takich zmian, gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 2.Na podstawie art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy: 2.1.Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności: a. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót nie objętych przedmiotem zamówienia (robót dodatkowych), które są niezbędne do wykonania, a których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, b. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót „koniecznych” lub zamiennych, c. ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, d.w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne (trwające powyżej 7 dni). 2.2.W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez osobę nadzorująca ze strony zamawiającego . Okres przedłużenia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.21.4. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.3.Zmiana wynagrodzenia w związku z rozliczeniem wykonanych robót kosztorysem powykonawczym, oraz w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1, pkt 2,3,6. 2.4.Zmiana wynagrodzenia będąca konsekwencją wykonania robót koniecznych, zamiennych oraz robot zaniechanych. 2.5.Zmiany wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w przypadku konieczności dokonania zmian, aktualizacji, korekt w dokumentacji projektowej mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia; 2.6.W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców. 2.7.Zamawiający dopuszcza rezygnację z podwykonawcy lub zmianę podwykonawcy. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.8.Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 2.9. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. 3.Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: -koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, -koniecznością spowodowana zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, -okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, -gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót

Projekt techniczny

STWiORB

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-08-24 12:24:48.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -
Dostawa samochodu – beczki dwufunkcyjnej o
pojemności 6000 l do odbioru nieczystości
płynnych i udrażniania sieci kanalizacyjnej w
ramach projektu pn.: „Przebudowa wraz z
rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa samochodu – beczki dwufunkcyjnej o pojemności 6000 l do odbioru nieczystości płynnych i udrażniania sieci kanalizacyjnej w ramach projektu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-08-03 08:48:37.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -
Budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej na terenie
oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn.:
„Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni
ścieków w Jarocinie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-07-31 10:17:17.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa samochodu
– beczki dwufunkcyjnej o pojemności 6000 l do
odbioru nieczystości płynnych i udrażniania
sieci kanalizacyjnej w ramach projektu pn.:
„Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni
ścieków w Jarocinie”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-07-11 13:34:39.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa
mikroelektrowni fotowoltaicznej na terenie
oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn.:
„Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni
ścieków w Jarocinie”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-07-11 13:31:16.
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa samochodu –
beczki dwufunkcyjnej o pojemności 6000 l do
odbioru nieczystości płynnych i udrażniania
sieci kanalizacyjnej

 

Ogłoszenie nr 542606-N-2017 z dnia 2017-06-30 r.
Gmina Jarocin: Dostawa samochodu – beczki dwufunkcyjnej o pojemności 6000 l do odbioru nieczystości płynnych i udrażniania sieci kanalizacyjnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 -2020 Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ścieków
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, , e-mail jarocin@kki.krakow.pl, , faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.jarocin.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu – beczki dwufunkcyjnej o pojemności 6000 l do odbioru nieczystości płynnych i udrażniania sieci kanalizacyjnej
Numer referencyjny: IŚM.271.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2017 roku samochodu – beczki dwufunkcyjnej o pojemności 6000 l do odbioru nieczystości płynnych i udrażniania sieci kanalizacyjnej. Dostawa samochodu w pełni sprawnego i przygotowanego do wykonania prac związanych z jego przeznaczeniem, spełniającego aktualnie obowiązujące wymogi z zakresu BHP oraz przepisów ustawy z dnia 20.06.1997r.Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 128 z póź.zm.) na terenie UE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. parametry samochodu oraz zabudowy i osprzętu niezbędnego do obsługi zestawu stanowiące przedmiot oraz sposób realizacji dostawy zawarty jest w SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 34114000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34144500-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Realizacja zamówienia 16 tygodni od zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie określono warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie określono warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował przynajmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców. Załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wykazane przez Wykonawcę zostały wykazane należycie – referencje min 2 po 400 000,00 netto pln każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) dokument, o którym mowa w ppkt 1, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, będzie żądany również w odniesieniu do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 4) dokument, o którym mowa w ppkt 3), winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub zamieszkania tej osoby. Ppkt 4) stosuje się, 6) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu, 7) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt III.4) ogłoszenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 570), zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował przynajmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców. Załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wykazane przez Wykonawcę zostały wykazane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pełnomocnictwem - jeśli wymagane; 2)zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów; 3)dokument potwierdzający wniesienie wadium - jeżeli wadium wniesiono w innej formie niż wpłata na rachunek bankowy;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin dostawy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym/i wykonawcą/ami, który/zy złożył/li ofertę/y, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

SIWZ wraz z załącznikami

Pytania i odpowiedzi

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-06-30 11:55:40.
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa mikroelektrowni
fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków
w ramach projektu pn.: „Przebudowa wraz z
rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie”

Ogłoszenie nr 537767-N-2017 z dnia 2017-06-23 r.
Gmina Jarocin: Budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Jarocinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie: 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie: 4.3.1. Gospodarka ściekowa.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, , e-mail jarocin@kki.krakow.pl, , faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.jarocin.bip.gmina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Jarocinie
Numer referencyjny: IŚM.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres robót obejmuje wykonanie: instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych na gruncie, montaż modułów fotowoltaicznych, połączenie modułów i urządzeń fotowoltaicznych tworzących instalację, połączenia z istniejącą instalacją elektryczną w obiekcie, ochrony od porażeń prądem elektrycznym, ochrony przepięciowej i odgromowej
II.5) Główny kod CPV: 09331200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-10-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od ustalenia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (brutto każda). 2) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: -Kierownikiem budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenie 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pełnomocnictwem - jeśli wymagane; 2)zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów; 3)dokument potwierdzający wniesienie wadium - jeżeli wadium wniesiono w innej formie niż wpłata na rachunek bankowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100); 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakościowej 20,00
okres gwarancji na ogniwa fotowoltaiczne oraz inwertory 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W szczególności mogą to być: a) niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, silny wiatr, temperatura powietrza), przy których niedopuszczalne jest prowadzenie robót b) wystąpiły okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c)działanie siły wyższej;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

 

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar

Dokumentacja projektowa 1

Dokumentacja projektowa 2

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-06-23 12:00:56.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -
Przebudowa drogi gminnej Nr 102222R Jarocin -
Stadion

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej Nr 102222R Jarocin - Stadion

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-27 08:04:33.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi
gminnej Nr 102222R Jarocin - Stadion

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi gminnej Nr 102222R Jarocin - Stadion

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:32:38.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -
Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni
ścieków w Jarocinie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie

ININFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:57:08.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa wraz z
rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:15:11.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi
gminnej nr 102222R Jarocin - Stadion


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.jarocin.bip.gmina.pl
________________________________________
Ogłoszenie nr 59910 - 2017 z dnia 2017-04-06 r.
Jarocin: Przebudowa drogi gminnej nr 102222R Jarocin - Stadion
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.jaocin.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 102222R Jarocin - Stadion
Numer referencyjny: IŚM.271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje: - roboty przygotowawcze - wykonanie podbudowy - profilowanie i zagęszczenie podłożą pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - regulacja włazów kanałowych - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej /warstwa wiążąca po zagęszczeniu o gr. 4 cm - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej /warstwa ścieralna po zagęszczeniu o gr. 4 cm - ręczne plantowanie i uzupełnienie poboczy ziemnych - oznakowanie pionowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót (pomocniczy).

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/06/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony: a) posiada doświadczenie w wykonaniu min. 2 robót budowlanych związanych z budową, rozbudową, przebudową bądź remontem dróg obejmujących swym zakresem wykonanie robót bitumicznych, o wartości nie mniejszej niż wartość przedstawiona w ofercie. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) posiada osoby skierowane do realizacji zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, to jest min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej z min. 3 letnim doświadczeniem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a. odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp. b. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów , o których mowa powyżej , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy , ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby , której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Każdy wykonawca występujący wspólnie oddzielnie składa dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt. a i b. Wykonawca , który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. a i b.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokumenty wymienione powyżej składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich Wykonawców będą spełniać warunki.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które określają: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu i sposobu ich wykorzystania przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. - czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji i rękojmi 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1)Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, a w szczególności: a)w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany spowodowanej siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie zamówienia w terminie; b)wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej 2)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3)Zmiana spowodowana zgłoszeniem podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 4)Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia, zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa 5)Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 6)Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/04/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar

Projekt zagospodarowania

Projekt

STWiORB

Zmiana ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-06 09:34:02.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Przebudowa wraz
z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie

Ogłoszenie nr 55664 - 2017 z dnia 2017-03-31 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 49875-2017
Data: 23/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Jarocin, Krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 07.04.2017, godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być: 11.04.2017, godzina 09:00


Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

PRZEDMIAR

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-03-31 09:00:21.
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa wraz z
rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie

______________________________________
Ogłoszenie nr 49875 - 2017 z dnia 2017-03-23 r.
Jarocin: Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie: 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie: 4.3.1. Gospodarka ściekowa.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.jarocin.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Jarcin, 37-405 Jarocin 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa z z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie
Numer referencyjny: IŚM.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. Punkt zlewny ścieków dowożonych – bez zmian 2. Wstępne podczyszczenie ścieków – modernizacja • Krata koszowa z podnośnikiem elektrycznym 3. Pompownia główna – modernizacja • Stacja pomp zatapialnych 4. Mechaniczne podczyszczenie ścieków – modernizacja • Automatyczne sito skratkowe z komorą rozdziału • Separator piasku – projektowany 5. Reaktor biologiczny nr 1 – modernizacja • Piaskownik pionowy • Selektor – warunki niedotlenione stosowane dla procesu • Komora denitryfikacji/nitryfikacji • Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków 6. Reaktor biologiczny nr 2 – bez zmian • Piaskownik pionowy • Selektor – warunki niedotlenione stosowane dla procesu • Komora denitryfikacji/nitryfikacji • Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków 7. Stacja dmuchaw dla reaktora nr 1 – modernizacja • Dmuchawy typu Root’s • Układ dystrybucji powietrza • Szafka elektryczno – sterownicza RT-01 8. Stacja dmuchaw dla reaktora nr 2 – modernizacja • Dmuchawy typu Root’s • Układ dystrybucji powietrza • Szafka elektryczno – sterownicza RT-02 9. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych – modernizacja • Przepływomierz elektromagnetyczny 10. Zbiornik osadu nadmiernego – projektowany • Układ napowietrzania • Układ zagęszczania osadu 11. Stacja mechanicznego odwadnianie osadu – projektowana • Prasa taśmowa • Stacja przygotowania i dozowania flokulantu • Przenośnik śrubowy osadu 12. Stacja wapnowania osadu odwodnionego – projektowana • Mini zestaw do wapnowania osadu • Przenośnik śrubowy wapna 13. Pomieszczenie kontenera osadu odwonionego – projektowane • Kontener osadu odwodnionego 14. Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością przesyłania wiadomości tekstowych SMS stanów alarmowych z oczyszczalni ścieków. 14. Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością przesyłania wiadomości tekstowych SMS stanów alarmowych z oczyszczalni ścieków.

II.5) Główny kod CPV: 45252127-4
Dodatkowe kody CPV:45252200-0, 45110000-1, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł. Jeżeli środki finansowe lub zdolność kredytowa zostały określone w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty podany przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania dokumentu - jeżeli w dniu wydania dokumentu Narodowy Bank Polski nie podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu wydania dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: W ramach badania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy do wykonania zamówienia Zamawiający określa następujące warunki: 1) w zakresie doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie obiektów oczyszczalni ścieków o wydajności co najmniej Q = 450 m3/d każda. 2) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: -Kierownikiem budowy, posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno – budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem. oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownik budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień -Kierownikiem robót drogowych, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów. Nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownik budowy, inspektor nadzoru lub kierownik robót branży drogowych, liczone od dnia uzyskania uprawnień. -Kierownikiem robót sanitarnych, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów. Nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownik budowy, inspektor nadzoru lub kierownik robót branży sanitarnej, liczone od dnia uzyskania uprawnień. -Kierownikiem robót elektrycznych, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów. Nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownik budowy, inspektor nadzoru lub kierownik robót branży elektrycznej, liczone od dnia uzyskania uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej w zakresie sytuacji finansowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert. 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczeni 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pełnomocnictwem - jeśli wymagane; 2)zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów; 3)dokument potwierdzający wniesienie wadium - jeżeli wadium wniesiono w innej formie niż wpłata na rachunek bankowy;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Informacja na temat wadium 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60 %
okres gwarancji 40 %

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w złożonej przez niego ofercie 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 1)w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2)przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3)przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą to być: a)zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług; b)niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, silny wiatr, temperatura powietrza), przy których niedopuszczalne jest prowadzenie robót c)działanie siły wyższej; d)okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; e)zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; f)udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy; g)wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału); h)wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe; i)wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu; j)wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy; k)zmiana podwykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/04/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

SIWZ wraz z załącznikami

Dokumentacja

Przedmiary

STWiORB

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-03-23 11:57:58.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jarocin, dn. 22.12.2016r.

Nr postępowania: IŚM.271.4.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) zwaną dalej „ustawą, Gmina Jarocin informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Jarocin” zostało rozstrzygnięte.
JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA ZOSTAŁA WYBRANA OFERTA
numer oferty: 3 nazwa (firma) i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica Uzasadnienie wyboru: oferta wskazane wyżej Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów.
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer
Oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punktacja w kryterium „cena” Punktacja w kryterium „ termin płatności Łączna punktacja
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Biłgorajska 16
37-418 Krzeszów
59,37 40 99,37
2. 2. Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner
Wolina, ul. Sienkiewicza 74
37-400 Nisko 56,90 40 96,90
56,90 40 96,90
3. 3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Wolności 295
37-403 Pysznica 60 40 100
60 40 100

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-22 11:25:34 | Data modyfikacji: 2016-12-22 11:50:22.
Ogłoszenie o wyborze oferty -„Dożywianie
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z
terenu Gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń
stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Jarocinie
w roku 2017”

OPS.271.1.2016                                               Jarocin, dnia 20.12.2016r.

                     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Gmina Jarocin zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Jarocinie w roku 2017”opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jarocinie w dniu 06 grudnia 2016 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, została wybrana w dniu 19.12.2016 r. oferta złożona przez Catermed S.A., ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków, która spełnia określone wymagania i zawiera korzystną cenę:

- cena za przygotowanie, wydanie i dostarczenie 1 posiłku 5,55 zł brutto
- odpłatność za 1 miesiąc dzierżawy pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Jarocinie 750,30 zł brutto.

 


Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Michał Linek | Data wprowadzenia: 2016-12-20 13:35:29.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Odbiór i transport
odpadów komunalnych z terenu gminy Jarocin

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2016-12-16 10:55:41 | Data modyfikacji: 2016-12-16 11:01:32.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jarocin
w roku 2017 wraz z dzierżawą autobusu gminnego"

ZOS. 26.4.1.2016                                                                                                                    Jarocin, 15.12.2016 r.

 

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTYGmina Jarocin zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jarocin w roku 2017 wraz z dzierżawą autobusu gminnego„ opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jarocinie w dniu 5 grudnia 2016 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, została wybrana w dniu 15.12.2016 r. oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, która spełnia określone wymagania i zawiera korzystną cenę:
1. Cena za 1 bilet miesięczny do 5 km – cena netto 37,78 zł + podatek VAT 8% 3,02 zł = cena brutto 40,80 zł
2. Cena za 1 bilet miesięczny od 6 km do 10 km– cena netto 37,78 zł + podatek VAT 8% 3,02 zł = cena brutto 40,80 zł
3. Cena za 1 bilet miesięczny od 11 km do 15 km - cena netto 37,78 zł + podatek VAT 8% 3,02 zł = cena brutto 40,80 zł
4. Opłata miesięczna za dzierżawę autobusu gminnego – cena netto 1951,22 zł + podatek VAT 23% 448,78 zł = 2 400,00 zł
5. Odpłatność za przejechany 1 km – cena netto 0,08 + podatek VAT 23% 0,02 zł = 0,10 zł


Oferta nr 1 firmy PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg i oferta nr 3 Usługi Transportowe Przewóz Osób Autokarem Jerzy Kiszka Golce 87, 37-405 Jarocin nie podlegała ocenie z powodu zastosowania nieprawidłowej stawki podatku VAT.

 

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2016-12-15 12:53:32 | Data modyfikacji: 2016-12-15 13:00:00.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i transport
odpadów komunalnych z terenu Gminy Jarocin

Ogłoszenie nr 362281 - 2016 z dnia 2016-12-08 r.
Jarocin: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Jarocin.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.jarocin.ug.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.jarocin.ug.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.jarocin.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za posrednictwm operatora pocztowego w rozumieniu usawy z dnia 23.11.2012r Prawo pocztowe, osobiści lub za posrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Jarocin.
Numer referencyjny: IŚM.271.4.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jarocin oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 250 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XIX/339/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin. Odbiór, transport odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych w gminie Jarocin, obejmujący: a) każdą ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych na danej nieruchomości, b) każdą ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych wytworzonych na danej nieruchomości z podziałem na rodzaje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe. Odbiór wraz z załadunkiem każdej ilości odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców gminy do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jarocinie zwanym dalej PSZOK - takich jak: papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, szkło, opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale, opakowania z metalu, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, nieużywana odzież, tekstylia, zużyte baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, odpady niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach),żużel, popiół, odpady biodegradowalne i zielone: trawa, liście, gałęzie, roślinne ,odpady budowlane i rozbiórkowe. Odbiór przeterminowanych leków z PSZOK.

II.5) Główny kod CPV: 90513100-7
Dodatkowe kody CPV:90500000-2, 90533000-3, 90512000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego dla Gminy Jarocin w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. (Dz. U. 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 2) ważne zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zw. z art. 250 ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie art. 32 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów, wymagane jest zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, o którym mowa w art. 26 tej ustawy, lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 3) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1495 z późn. zm.), lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
Informacje dodatkowe Poza oświadczeniem na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa pkt. III.5 ogłoszenia o zamówieniu.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż: 1) dysponuje co najmniej: - 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 2) 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Informacje dodatkowe: Poza oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa w pkt.III.5 ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)zaświadczenie o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie art. 9b - 9c ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, prowadzonego przez Wójta Gminy Jarocin; 2) zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z późn. zm.), lub zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia; 3) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia w/w rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 w/w ustawy; 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa miejscowego; 2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy; 3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 4) odstąpienia na wniosek zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych; 2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku: 1) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy; 2) dokonania zmian w związku ze zmianami punktów zbierania odpadów; 3) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i/lub Wykonawcę; 4) zmiany terminów przeprowadzenia odbioru odpadów komunalnych, wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, a wpływających na konieczność dokonania zmiany terminów prowadzenia zbiórek; 5) oczywistych omyłek pisarskich.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/12/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik Nr 4

Uchwała Rady Gminy w Jarocinie 1

Uchwała Rady Gminy w Jarocinie 2

Pytania i odpowiedzi - Odbiór odpadów komunalnych

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2016-12-08 14:05:42.
Dożywianie uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum

OPS.271.1.2016 Jarocin, dnia 06.12.2016r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO


„Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Jarocinie w roku 2017”


Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający: Gmina Jarocin
Adres Zamawiającego: 37-405 Jarocin 159
Numer telefonu: (015) 8713141
Numer faxu: (015) 8713138
e-mail: [ opsjarocin@wp.pl ]
strona internetowa: [ www.jarocin.bip.gmina.pl ]

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega przepisom z ustawy 29 sierpnia 2004r. Prawo zamówień publicznych     z uwagi na  treść art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 000 Euro.


II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Jarocin zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz.594 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U.z 2007 Nr 80, poz. 545), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U z 2016 poz. 1154) oraz dzierżawę pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Jarocinie w roku 2017oraz niniejszej specyfikacji.

Zakres zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywieniowych polegających na:

a)przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa liczba uczniów korzystających z posiłków w roku 2016 finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi – 30; odległość od dzierżawionej stołówki 7 km.

b)przygotowaniu i wydawaniu obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Jarocinie (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających z posiłków w roku 2016 finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi 79, z tego: szkoła podstawowa – 37 uczniów; gimnazjum – 42 uczniów;

c)przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Odziałem Przedszkolnym im. Św. Stanisława Kostki w Golcach w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających z posiłków w roku 2016, finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi - 15; odległość od dzierżawionej stołówki 6,5 km.

d)przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach - Sokalach w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających z posiłków w roku 2016, finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi - 16; odległość od dzierżawionej stołówki 6,2km.

e)przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szyperkach w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających z dożywiania w roku 2016, finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi - 17; odległość od dzierżawionej stołówki 2,5 km.

f)przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach w termosach ze stali nierdzewnej będących własnością Zamawiającego (z wyłączeniem dni wolnych od nauki). Szacunkowa dzienna liczba uczniów korzystających z posiłków w roku szk. 2016, finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie wynosi - 5; odległość od dzierżawionej stołówki 7 km.
Szacunkowa ilość posiłków w roku 2017 wynosić będzie 28 836 z czego szacunkowa ilość wynosić będzie 162 posiłków przez 178 dni.
2.Liczba posiłków może ulegać zmianie, co oznacza, że nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia i nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych (przygotowywanych) posiłków lub podstawą wykonania zamówienia) Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przygotowane i wydane posiłki.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia nie więcej niż o 20 % wielkości zamówienia w okresie trwania zadania w przypadku:
a) zmiany liczby dożywianych uczniów,
b) dni wolnych ustanowionych w trakcie trwania roku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
c)zmiany okresu realizacji zamówienia, uzależnionego od poziomu uzyskanej dotacji z programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
d) wstrzymania transz pieniędzy państwowych, otrzymywanych w formie dotacji w ramach programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

4. Godziny wydawania posiłków w Zespole Szkół w Jarocinie i dostarczania posiłków do pozostałych szkół Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkół.
Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania obiadów jednodaniowych. Pod pojęciem obiadów jednodaniowych należy rozumieć:
zupę z wkładką mięsną podaną ze świeżym pieczywem , kompot lub herbata
danie bezmięsne (np. naleśniki, pierogi, placki ziemniaczane), kompot lub herbata,
drugie danie: ziemniaki, mięso, ryba, surówka, kompot lub herbata.
W ramach drugiego dania Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamienników dla ziemniaków, tj. makaron albo ryż lub kasza.
Obiad jednodaniowy wydawany jest w systemie:
dwa razy w tygodniu zupa,
dwa razy w tygodniu drugie danie,
raz w tygodniu danie bezmięsne.
Gramatura posiłków:
- zupa – 300 ml
- ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 200 g
- mięso lub ryba – 80 g
- surówki, jarzyny – 100 g
- naleśniki, kluski, pierogi itp. – 200 g
- wkładka mięsna – 50 g
- pieczywo – 100g
- kompot lub herbata – 200 ml

Podawane mięso nie może być tłuste i przerośnięte.
Wartość kaloryczna posiłku 850 kcal.
Surówki powinny być urozmaicone. Warzywa drobno pokrojone lub starte na tarce.
Zamawiający zastrzega, aby dzieciom nie podawano skrzydełek drobiowych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym, w tym m.in. poprzez duży udział warzyw w każdym posiłku.
Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd.

Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez Wykonawcę.

6.Wykonawca będzie przygotowywał oraz dostarczał posiłki, zachowując wymogi sanitarno -epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z miesięcznym jadłospisem, który zobowiązany jest do przedkładania z 3-dniowym wyprzedzeniem Dyrektorom Szkół oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej. Dyrektorzy szkół, sprawdzają także zgodność podanego posiłku z wywieszonym przez Wykonawcę jadłospisem.

7.Posiłki dowożone będą gorące (temperatura minimalna zupy 75ºC, drugiego dania 65ºC), w opakowaniach zbiorczych (termosach) spełniających wymagania sanitarno-higieniczne.

8.Samochód do przewozu posiłków musi być przystosowany do przewozu żywności oraz spełniać podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne.

9.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w należytej czystości termosy, w których przewozi gorące posiłki (puste termosy Wykonawca odbiera i myje).
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań sprawdzających posiłki, pod kątem sprawdzenia ich temperatury, gramatury, kaloryczności, zalecanych norm żywieniowych, jakości wykorzystywanych surowców . W przypadku stwierdzenia , że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w zakresie zamówienia określonym w treści zapytania ofertowego kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.

10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkodliwe dla zdrowia skutki
mogące wystąpić u osób korzystających z przygotowanych posiłków.

11. Obiady muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz.594), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu dwóch tygodni.
Posiłki muszą być gorące, urozmaicone, smaczne i estetyczne. Muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność oraz sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej.
Próbki posiłków winny być przechowywane przez Wykonawcę przez 72 godziny, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r Nr 80, poz. 545).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowania posiłków z półproduktów. Posiłki powinny być przygotowywane z surowców świeżych i wysokiej jakości z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. Nie dopuszcza się:
- stosowania produktów masło-podobnych,
- mięsa tzw. MOM (mięso oddzielone mechanicznie),
- produktów typu instant,
- gotowych produktów np. gołąbki, pierogi, klopsy.

12. W celu prowadzenia usług żywienia Zamawiający wydzierżawi pomieszczenia stołówki szkolnej znajdujące się w Zespole Szkół w Jarocinie wraz z urządzeniami i sprzętem będącym na wyposażeniu. Opłata za dzierżawę będzie uiszczana na rachunek bankowy Gminy Jarocin.
Protokolarne przekazanie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia Zespołu Szkół w Jarocinie oraz termosów ze stali nierdzewnej do przewożenia posiłków nastąpi pomiędzy Wykonawcą a dyrektorami poszczególnych szkół. Dzierżawa nie obejmuje kosztów zużycia energii, wody i ścieków.
Pomieszczenia stołówki szkolnej można będzie oglądać w dniach od 09 grudnia 2016 r. 15 grudnia 2016 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z dyrekcją szkoły (tel. 15 8733-164).

13.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podatku od nieruchomości na rachunek bankowy Gminy Jarocin do 15-stego dnia każdego miesiąca.

14. Zespół Szkół w Jarocinie raz w miesiącu będzie obciążał Wykonawcę za zużycie energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych i obowiązujących stawek.

15.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia na własny koszt i własnym staraniem
bieżących remontów pomieszczeń oraz napraw i konserwacji przekazanych mu urządzeń i wyposażenia. Ponadto zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarno – epidemiologicznego stosownie do wymagań Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy przyjmując na siebie wszelkie zobowiązania wobec tych instytucji. Zamawiający nie będzie zwracał nakładów poniesionych na w/w roboty.

16.Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może wyposażyć w sprzęt kuchenny dzierżawione pomieszczenia na własny koszt.

17.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń i sprzętu będących przedmiotem dzierżawy, zgodnie z wymogami odpowiednich służb.

18. Płatnikiem faktury VAT za świadczone usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków będzie Gmina Jarocin Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie. Zapłata za wydane posiłki dokonywana będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie wydanych posiłków, potwierdzonych wykazem żywionych dzieci oraz liczbą wydanych posiłków, przez dyrektorów szkół - załącznik Nr 5. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany Wykonawcy przez Ośrodek Pomocy Społecznej 3 dni przed rozpoczęciem dożywiania.

Korzystać z posiłków będą mogli również uczniowie, za których zapłaty dokonywać będą ich rodzice.

19. W przypadku nieobecności uprawnionego do posiłku ucznia Wykonawca nie obciąży Zleceniodawcy kosztami posiłku przysługującego temu uczniowi pod warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia przez rodziców lub opiekunów dziecka nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wydania posiłku.

20. Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania posiłków po cenie ustalonej przez Wykonawcę pracownikom Zespołu Szkół w Jarocinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach, Mostkach – Sokalach, Domostawie, Szyperkach oraz Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz" z Odziałem Przedszkolnym im. Św. Stanisława Kostki w Golcach i oraz za zgodą Zamawiającego osobom trzecim.


III. Termin wykonania zamówienia

1. Rozpoczęcie: 02 stycznia 2017 r.
2. Zakończenie: 31 grudnia 2017 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty zał. Nr 2.
2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum 1 środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez państwowego Inspektora Sanitarnego.
V. Opis sposobu przygotowania ofert.
 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
2. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważniona. Upoważnienie (pełnomocnictwo)musi być przedstawione w formie oryginału.
3.Oferta musi być złożona w opakowaniu nieprzejrzystym i zamkniętym, opatrzona napisem ”Oferta na  dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jarocin oraz dzierżaw pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Jarocinie w roku 2017”oraz powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.
4. Oferty należy składać na drukach stanowiących załącznik nr 1.
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2, nr 3 oraz zaakceptowane załączniki nr 4 nr 5.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Katarzyna Pawłowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie, tel./fax 15 871-31-45

 

VII. Kryteria jakimi będzie się kierować Zamawiający przy wyborze ofert

1.Spośród ofert, które będą sporządzone zgodnie z zapytaniem ofertowym i będą zawierały wszystkie wymagane załączniki, Zamawiający wybierze ofertę który uzyska największą ilość.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

a)cena za 1 posiłek - 90%;
b)kwota odpłatności za 1 miesiąc dzierżawy pomieszczeń stołówki szkolnej - 10%


2.Sposób punktowego obliczania ofert:

kryterium a):


oferta z najniższą ceną brutto
Oferta x =______________________________________ x 100 pkt x 0,9

cena oferty badanej brutto

kryterium b)

Pc dzierżawy=(S bad / S max) x Kp x Wc

gdzie:
S max – oznacza najwyższą wysokość dzierżawy
S bad – oznacza dzierżawę w badanej ofercie
Kp – oznacza jednolitą skalę punktową ( 100 % )
Wc – oznacza wagę kryterium oceny ( 10 % )

3.Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
VIII. Termin i miejsce składania ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, nie później niż do dnia
16.12.2016r. do godz. 900 .

2) Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do
siedziby Zamawiającego.

3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.


IX. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 9 w dniu 16.12.2016 r o godz. 915.

 

X. Informacja po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. O wynikach postępowania na stronie internetowej www.jarocin.bip.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona przed podpisaniem umowy doręczy aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie o miejscu i terminie podpisania umowy.

 

 Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak


Załączniki:
1)Formularz oferty– zał. Nr 1
2)Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 – zał. Nr 2
3)Oświadczenie o dysponowaniu środkiem transportu – zał. Nr 3
4)Projekt umowy – zał .Nr 4
5)Wykaz żywionych dzieci oraz liczba wydanych posiłków – zał. Nr 5

 

 

 Załączniki.doc

Opublikowane przez: Michał Linek | Data wprowadzenia: 2016-12-06 15:56:36 | Data modyfikacji: 2016-12-06 16:05:51.
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jarocin
w roku 2017 wraz z dzierżawą autobusu gminnego

Z A P Y T A N I E  C E N O W E
na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jarocin w roku 2017 wraz z dzierżawą autobusu gminnego”

Zamawiający GMINA JAROCIN, 37-405 Jarocin 159

zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: dowóz i odwóz dzieci do szkoły i ze szkoły w roku 2017 na trasach zgodnie z załącznikiem nr 2. Przewóz dzieci należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego, począwszy od 2 stycznia 2017 r. Dzierżawa obejmuje autobus szkolny marki AUTOSAN typ A0909L.03.S (Gimbus) nr rejestracyjny RNI K799, rok produkcji 2003, nr podwozia SUASW3AFP3S-680382, nr sinika 269276, pojemność silnika 6,540 dm3, ilość miejsc siedzących 41, 1 miejsce dla kierowcy i 1 miejsce na wózek inwalidzki. Właścicielem autobusu jest Gmina Jarocin.

2. Termin realizacji zamówienia: od 02 stycznia 2017 r. do 27 grudnia 2017 r.
3. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159 do 14.12.2016 r. do godz. 9:00
4. Termin otwarcia ofert 14.12.2016 r. godz. 9:15
5. Warunki płatności: przelew 14 dni
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agata Pałka tel. 15 8733118
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
8. Sposób rozliczeń: wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
9. Kryterium oceny – cena 100%
10. Dodatkowe uwagi:
1) złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
2) zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie zamawiającego;
3) do formularza ofertowego należy dołączyć:
• uprawnienia – zezwolenia, licencje, certyfikaty kompetencji zawodowych do wykonywania (na terenie Polski) transportu drogowego osób;
• parafowany projekt Umowy o usługi przewozowe (Załącznik nr 3) oraz projekt Umowy najmu-eksploatacji pojazdu (Załącznik nr 4) - jako akceptację warunków zawartych w w/w umowach.

 

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

Załączniki:

 

 

1. Szacowana liczba dowożonych uczniów w roku 2017 – Załącznik nr 1

Trasa przewozu uczniów – Załącznik nr 2

3. Umowa o usługi przewozowe (projekt) – Załącznik nr 3

4. Umowa najmu – eksploatacji pojazdu (projekt)– Załącznik nr 4

Formularz ofertowy - wzór

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:15:06 | Data modyfikacji: 2016-12-05 12:34:02.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zakup energii elektrycznej na 2017-2018 rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zakup energii elektrycznej na 2017-2018 rok

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2016-11-22 12:57:07.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zakup energii
elektrycznej na 2017-2018 rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zakup energii elektrycznej na 2017-2018 rok

IINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2016-11-17 11:48:15.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup energii
elektrycznej na 2017- 2018 rok

________________________________________
Ogłoszenie nr 339875 - 2016 z dnia 2016-11-09 r.

Jarocin: Zakup energii elektrycznej na 2017- 2018 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Gmina Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin, NIP 602-00182-88, Teresa Walko tel. 15 8713141,
Zespół Szkół w Jarocinie,Jarocin 116, 37-405 Jarocin NIP:602-00-49-320 Dec Renata tel.15 8733164,
Publiczna Szkoła Podstwowa, Zdziary 1, 37-405 Jarocin NIP:865-15-56-493 Anna Momot tel. 15/8713233,
Publiczna Szkoła Podstawowa, Szyperki 59B, 37-405 Jarocin,NIP:865-15-55-051 Krystyna Grząsko tel.8713135,
PublicznaSzkoła Podstawowa Mostki - Sokale Barbara Szabat NIP 86515-56-352 tel. 15/8713142,
Publiczna Szkoła Podstawowa, Domostawa 79, 37-405 Jarocin NIP:865-15-54-577awow im.Św. Stansława Kostki, Golce 37, 37-405 Jarocin, NP 865-15-54-904,
,
,
,

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.jarocin.ug.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Jarocin prowadzi przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 16 ust. 4 PZP i jest uprawniona do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu wszystkich podmiotów wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ. Jednostki Gminy będą zawierać oddzielne umowy wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej. Do umowy będą załączone odpowiednie wykazy poszczególnych punktów poboru
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.jarocin.bip.gmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.jarocin.bip.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w częśi XIiXII SIWZ
Adres:
Urząd Gminy arocin,37-405 Jarocin 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na 2017- 2018 rok
Numer referencyjny: IŚM.271.4.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) (dalej: PE) do obiektów administracyjnych i oświetlenia ulicznego Zamawiającego w ilości 541 230 kWh. 2.Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:09000000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: a)warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
b)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części VI ust. 3 pkt 2-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w Części VI ust. 3 pkt 2-3 lub w Części VI ust. 4 winny być złożone przez każdego z wykonawców. 6.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Części VI ust. 3 pkt 2-3 lub w Części VI ust. 4.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b)koncesję, zezwolenia, licencje lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: - Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. - Do oferty prosimy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (np. dokumenty rejestrowe itp.). - wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach związanych: a) z rezygnacją przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. b) ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ, jednak w rozmiarze nie większym niż 15% ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 rezygnacja z któregokolwiek punktu poboru energii wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy może nastąpić w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 zwiększenie przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, nastąpi w rozmiarze nie większym niż 15% ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. 4. Zmiana innych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/11/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:20:09.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Budowa wraz z przebudową drogi gminnej Mostki
Bukowa - Mostki Sokale

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Budowa wraz z przebudową drogi gminnej Mostki Bukowa - Mostki Sokale

Informacja

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2016-09-06 09:03:57.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Przebudowa drogi gminnej nr 102211R Golce -
Dębowe - Rusiny

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Przebudowa drogi gminnej nr 102211R Golce - Dębowe - Rusiny

Informacja

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2016-09-06 09:01:24.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Budowa wraz z
przebudową drogi gminnej Mostki Bukowa - Mostki
Sokale

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Budowa wraz z przebudową drogi gminnej Mostki Bukowa - Mostki Sokale

Informacja

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2016-08-30 11:07:02.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Przebudowa drogi
gminnej nr 102211R Golce - Dębowe - Rusiny

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Przebudowa drogi gminnej nr 102211R Golce - Dębowe - Rusiny

Informacja

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2016-08-30 11:04:30.
Budowa wraz z przebudową drogi gminnej Mostki
Bukowa - Motki Sokale

Ogłoszenie nr 301059 - 2016 z dnia 2016-08-12 r.
Jarocin: Budowa wraz z przebudową drogi gminnej Mostki Bukowa - Motki Sokale
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo , tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.jarocin.ug.bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Pod adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wraz z przebudową drogi gminnej Mostki Bukowa - Motki Sokale
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres budowa drogi-roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze ( karczowania korzeni i zakrzaczeń, rozebranie przepustów, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowa, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej gr.6cm - 12195,84m2, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm - 11910,00m2, zjazdy - 119mb, pobocza - 3451m2. Zakres przebudowy drogi:roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża -1899,00m2, wykonanie podłoża z mieszanki kamiennej - 1899,00m2, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4cm - 1858,00m2, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa ścieralna gr. 4cm - 1818,00m2, plantowanie poboczy - 202m, znaki drogowe - 2 szt.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45112000-5, 45230000-8, 45100000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/09/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże , iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie wykonał min.2 zadania o wartości min.1 000 000,00 zł polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych wraz z podbudową. b) dysponuje co najmniej jedną osobą – kierownik budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j. 1)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających si ę o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 2)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających si ę o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 3)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających si ę o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o który h mowa w Rozdziale 22 podr. III ust. 1pkt.1- 3 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkani a, potwierdzające odpowiednio , że: a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni e lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczeni a na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacja z otwarcia ofert) , przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodni z załącznikiem do SIWZ , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z u stawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę . 4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składa n e przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. 5. Dokumenty, inne ni ż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem . 6. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą . 8. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j. 1)Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, min. 2 zadania o wartości min 1 000 000,00 zł brutto każde polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z podbudową oraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty (załącznik nr 3). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców 2) Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi w raz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr4). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców 2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów , jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których są wymagane
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony druk "oferta" stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 29000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 30 sierpnia 2016 r. do godz. 09:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej (przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany niżej rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg Oddział Nisko. Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium:, Nr: 55 9434 1025 2006 1691 5102 0009 z zaznaczeniem: wadium – przetarg nieograniczony nr IŚM.271.2.2016. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż pieniężna należy rozumieć złożenie w formie oryginału odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1 .Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności . 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3 . 3 . Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach : 1) Wystąpienia istotnych lub nieistotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia . 2) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi , warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami , które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy. 3) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy. 4) Zaistnienia siły wyższej - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 5) Zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych t.j. deszczu, gradu, niskich temperatur oraz innych warunków atmosferycznych przez dłuższy okres czasu uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 6) Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 7) Zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych. 8) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 9) Zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych. 1 O) Zmiany ilości robót budowlanych , usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że nie wykraczają one poza zakres dokumentacji projektowej i zasady wiedzy technicznej . 4 . Zamawiający dopuszcza w prowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej , pod warunkiem , że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego . Będą to przykładowo , okoliczności : 1 )powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 2 )powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3)wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urząd zeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń . W/w zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj . zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w§ 1 niniejszej umowy. 6. Konieczne roboty dodatkowe oraz roboty zamienne mogą być wykonane (lub „zaniechane") na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez projektanta i zatwierdzonych przez zamawiającego. Bez zatwierdzenia „ protokołów konieczności " przez zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót „zamiennych" . 7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu , nie s powodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. l niniejszej umowy. 8. Jeżeli , pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych zostaną w nich wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji . Ze względu na przyjęta formę ryczałtu jako zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy skutki finansowe dokonanych zmian obciążą wykonawcę o ile zmiany nie będą wykraczały poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1 )zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu , usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2)zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego , 3)wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie ; I O. Ponadto możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki : 1) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie. 11 . Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stron ę inicjującą zmianę ,zawierającego: l)opis propozycji zmiany, 2)uzasadnienie zmiany, 3)opis wpływu
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/08/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

SIWZ

Projekt techniczny - budowa drogi

Przedmiar - budowa drogi

Projekt techniczny - przebudowa drogi

Projekt zagospodarowania - przebudowa drogi

Specyfikacja techniczna

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II

Zmiana załącznika nr 2a do SIWZ

Modyfikacja SWIZ

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-08-12 14:56:28 | Data modyfikacji: 2016-08-24 09:24:59.
Przebudowa drogi gminnej nr 102211R Golce -
Dębowe - Rusiny

Ogłoszenie nr 300979 - 2016 z dnia 2016-08-12 r.
Jarocin: Przebudowa drogi gminnej nr 102211R Golce - Dębowe - Rusiny
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul. , 37405 Jarocin, woj. podkarpackie, państwo , tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.jarocin.ug.bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operator pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiści, lub za pośrednictwem posłańca pod adres Gmina Jarocin, 37-405 Jarocin 159
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Pod adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 102211R Golce - Dębowe - Rusiny
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 102211R Golce – Dębowe – Rusiny na odcinku od km 0+000 do km 0+906 Zakres zadania: - roboty przygotowawcze - wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie podbudowy / dolna warstwa z tłucznia kamiennego 12 cm po zagęszczeniu, warstwa górna z mieszanki kamiennej 0-32 grubość 5 cm po zagęszczeniu/ - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej / warstwa wiążąca 4 cm po zagęszczeniu, warstwa ścieralna 4 cm po zagęszczeniu/ - plantowanie i uzupełnienie poboczy Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Dokumentacja projektowa Przedmiary robót Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:45233220-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/09/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże , iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie wykonał min.2 zadania o wartości min.300 000,00 zł polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych wraz z podbudową. b) dysponuje co najmniej jedną osobą – kierownik budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j. 1)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających si ę o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 2)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających si ę o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 3)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających si ę o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o który h mowa w Rozdziale 22 podr. III ust. 1pkt.1- 3 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkani a, potwierdzające odpowiednio , że: a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni e lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczeni a na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacja z otwarcia ofert) , przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodni z załącznikiem do SIWZ , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z u stawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę . 4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składa n e przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. 5. Dokumenty, inne ni ż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem . 6. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą . 8. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SJWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j. 1)Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, min. 2 zadania o wartości min.300 000,00 zł brutto każde polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z podbudową oraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty (załącznik nr 3). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców 2) Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi w raz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr4). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców 2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów , jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których są wymagane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony druk "oferta" stanowiacy załącznik nr 1 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 30 sierpnia 2016 r. do godz. 09:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej (przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany niżej rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg Oddział Nisko. Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium:, Nr: 55 9434 1025 2006 1691 5102 0009 z zaznaczeniem: wadium – przetarg nieograniczony nr IŚM.271.2.2016. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż pieniężna należy rozumieć złożenie w formie oryginału odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 .Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności . 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3 . 3 . Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach : 1) Wystąpienia istotnych lub nieistotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia . 2) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi , warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami , które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy. 3) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy. 4) Zaistnienia siły wyższej - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 5) Zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych t.j. deszczu, gradu, niskich temperatur oraz innych warunków atmosferycznych przez dłuższy okres czasu uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 6) Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy. 7) Zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych. 8) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 9) Zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych. 1 O) Zmiany ilości robót budowlanych , usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że nie wykraczają one poza zakres dokumentacji projektowej i zasady wiedzy technicznej . 4 . Zamawiający dopuszcza w prowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej , pod warunkiem , że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego . Będą to przykładowo , okoliczności : 1 )powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 2 )powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3)wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urząd zeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń . W/w zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj . zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w§ 1 niniejszej umowy. 6. Konieczne roboty dodatkowe oraz roboty zamienne mogą być wykonane (lub „zaniechane") na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez projektanta i zatwierdzonych przez zamawiającego. Bez zatwierdzenia „ protokołów konieczności " przez zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót „zamiennych" . 7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu , nie s powodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. l niniejszej umowy. 8. Jeżeli , pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych zostaną w nich wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji . Ze względu na przyjęta formę ryczałtu jako zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy skutki finansowe dokonanych zmian obciążą wykonawcę o ile zmiany nie będą wykraczały poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1 )zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu , usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2)zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego , 3)wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie ; I O. Ponadto możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki : 1) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie. 11 . Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stron ę inicjującą zmianę ,zawierającego: l)opis propozycji zmiany, 2)uzasadnienie zmiany, 3)opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/08/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

SIWZ

Projekt wykonawczy

Specyfikacje techniczne

Plan sytuacyjny Debowe-Rusiny

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zmiana załącznika nr 2a do SIWZ

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-08-12 14:41:42 | Data modyfikacji: 2016-08-24 09:22:05.
Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ - Przetarg na
budowę drogi gminnej Majdan Golczański - Babie
Laski - Knieja

Jarocin, 09.03.2016r.


Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa drogi gminnej Majdan Golczański – Babie Laski – Knieja”

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i terminu składania ofert

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. Z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „ ustawą” Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postepowaniu oraz informuje o zmianie jej treści.

Pytanie nr 1:
Pozycja: 4.2. Przedmiaru robót dot. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50cm. Zamawiający w przedmiarze robót przewiduje wbudowanie rur betonowych Fi 50 cm pod zjazdami w ilości 456,5 m. W dołączonej dokumentacji technicznej rys nr 8 „przekrój typowy przez przepust drogowy” występują zakończenia rurami skośnymi. Prosimy o dokładne skorygowanie pozycji przedmiarowych o ilość sztuk zakończeń rurami skośnymi.
Odpowiedź:
Zamawiający skorygował pozycję w przedmiarze i załączył nowy przedmiar robót


Pytanie nr 2:
Pozycja: 4.3 Przedmiaru robót dot. Przepusty rurowe, rury betonowe Fi 60 cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i podanie rodzaju zakończenia wyżej wymienionego przepustu pod koroną drogi wraz z zamieszczeniem szczegółowych rysunków technicznych.
Odpowiedź:
Rodzaj zakończenia przepustu ø 600 analogiczny do przepustu ø 500 – rurami skośnymi. Uwzględniono pozycję w przedmiarze robót.

Pytanie nr 3:
Pozycja: 44 Przedmiaru robót dot. Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową, Fi 150 mm – Analogia przepust o średnicy fi 1200mm
Zamawiający przewiduje w przedmiarze robót wbudowanie rur betonowych kielichowych fi 1200mm o długości 8,5 m. Dostępna na rynku długość powyższych rur wynosi 2,5 m. Prosimy o podanie w jaki sposób uzyskać długość 8,5 m czy poprzez obcięcie jednej z tych rur czy wydłużenie tegoż przepustu do 10 m.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o podanie sposobu ułożenia rur wraz ze wskazaniem rodzaju zakończenia przepustu oraz zamieszczenie szczegółowych rysunków technicznych.
Odpowiedź:
Rodzaj zakończenia przepustu ø 1200 analogiczny do ø 500 – rurami skośnymi. Dołączono rys. nr 9 Przekrój przez przepust drogowy ø 1200.

Pytanie nr 4:
Kolizja podziemnej linii teletechnicznej i napowietrznej linii elektrycznej.
Zgodnie z projektem zagospodarowanie terenu – rys. nr1, w miejscu wykonywania robót drogowych na odcinku od km 0+800 do km 1+100 występuje kolizja z podziemną linią teletechniczną, natomiast w odcinku od km 0+550 do km 1+300 występuje kolizja z napowietrzną linią elektryczną. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy zamawiający zlikwiduje powyższe kolizje przed realizacją przebudowy drogi.
Odpowiedź:
Kolizja z linią energetyczną zostanie zlikwidowana przez Rejon Energetyczny w Stalowej Woli (rozpoczęcie robót po przebudowie linii nn.) Istniejąca linia teletechniczna znajduje się na głębokości nie powodującej kolizji z projektowaną nawierzchnią drogi. W czasie prac należy jednak zwrócić szczególną uwagę na miejsca zbliżeń i w miejscach ewentualnej kolizji należy zabezpieczyć istniejącą sieć rurą ochronną typu Arot.
Przy kolizji z siecią wodociągową zaplanowano regulację zasuw wodociągowych.


II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18 marca 2016r. do godz. 9:00 i dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

1. „ Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert” pkt.21 przyjmuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, zaadresowanej na adres Zamawiającego: Gmina Jarocin 37-405 Jarocin 159 oraz posiadać oznaczenia nazwę i adres Wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było ją odesłać w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.

 

Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Gmina Jarocin
37-405 Jarocin 159

Oferta w przetargu nieograniczonym

„Budowa drogi gminnej Majdan Golczański – Babie Laski - Knieja"
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert do dnia 18.03.2016r. godz. 09:15


2. „ Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 i 6 przyjmuje brzmienie:
Pkt. 1 - Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami złożyć terminie do dnia 18.03.2016 r. do godz. 09:00 w Urzędzie Gminy w Jarocinie pokój nr 3
Pkt. 6 - Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.03.2016 r. o godz. 09:15 w Urzędzie Gminy w Jarocinie , pokój nr 5.


Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

Przedmiar robót

Przekrój przez przepust drogowy ø 1200

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2016-03-09 11:08:48.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi gminnej
Majdan Golczański - Babie Laski - Knieja

Jarocin: Budowa drogi gminnej Majdan Golczański - Babie Laski- Knieja
Numer ogłoszenia: 19319 - 2016; data zamieszczenia: 26.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin , 37-405 Jarocin, woj. podkarpackie, tel. 015 8713141 wew. 28.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.of.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej Majdan Golczański - Babie Laski- Knieja.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa drogi gminnej Majdan Golczański - Babie Laski - Knieja o długości 1, 3287 km wraz ze zjazdami na przyległe działki. Zakres obejmuje: - roboty przygotowawcze i ziemne - podbudowę (jezdnia+ zjazdy) warstwa dolna z tłuczni, warstwa górna z klińca - nawierzchnie ( jezdnia + zjazdy) z betonu asfaltowego - przepusty - roboty wykończeniowe - oznakowanie pionowe - obsługę geodezyjną (roboty pomiarowe i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej umowy..
II.1.5)Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie trzydzieści złotych 00/100). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu udziału w postępowaniu.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał iż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w branży drogowej związanych z budową, rozbudową lub przebudową dróg, o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto każda.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu udziału w postępowaniu.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt.3.4 Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności; staż minimum 5 letni.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu udziału w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 95
• 2 - Okres gwarancji - 5
IV.2.2)Nie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1).Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1)w razie wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków lub wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których wpływu na zobowiązanie strony nie uwzględniały przy zawieraniu Umowy (nie dotyczy awarii sprzętu) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. Podstawą przesunięcia terminu realizacji zadania mogą być uwarunkowania formalno - prawne, w szczególności konieczność dokonania na etapie wykonawstwa robót zmian w projekcie budowlanym, istotnych w świetle prawa budowlanego, w oparciu o które realizowany jest przedmiot zamówienia, 2)w razie zmiany stawki podatku VAT na roboty objęte umową dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT, 3)gdy dalsze trwanie zobowiązania umownego w niezmienionej postaci - wykonywanie obowiązków umownych przez Wykonawcę w sposób określony w mowie - nie doprowadziłoby z przyczyn obiektywnych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu i narażałoby to Zamawiającego na rażącą stratę, pod warunkiem, że zmiana ta nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, 4)jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczność przedstawienia przez Wykonawcę jako osób wykonujących zadania wskazane w umowie, innych osób niż wskazane przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały stosowne kwalifikacje i będą spełniały kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane w SIWZ, 5)jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt.1-4, pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia, 6)jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia; 7)zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jarocin.bip.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159 pok. nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

Dokumentacja przetargowa

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2016-02-26 11:12:32.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
dożywianie uczniów

WYNIK OPS.271.3.2015                                                                                               Jarocin 21.12.2015r.

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Jarocin
37-405 Jarocin 159
tel. (015) 8713141, fax (015) 8713138


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz U z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Jarocin informuje, że w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Jarocinie w roku 2016” ogłoszenie w BZP z dnia 03.12.2015 r. Nr 178297-2015 wpłynęły 2 oferty:

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt. w kryterium cena – 90% Liczba pkt. w kryterium
kwota odpłatności za 1 miesiąc dzierżawy pomieszczeń stołówki szkolnej– 10%
Razem Uwagi
1. Catermed S.A.
ul. ks. Siemaszki 15A
31-201 Kraków
90,00 10,00 100,00 -
2. Usługi Kateringowe Ewa Pacyna, Glinianka
ul. Ulanowska 17
37-410 Ulanów
- - - Oferta odrzucona

 

Została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
Catermed S.A. ul. ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków

 

Uzasadnienie:
Oferta najkorzystniejsza, spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ.


Wykluczono Wykonawcę, a oferta została odrzucona:
Usługi Kateringowe Ewa Pacyna, Glinianka
ul. Ulanowska 17
37-410 Ulanów

Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia:
Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art.24 ust.2 pkt4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn.zm.) - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający działając zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 11 grudnia 2015r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. min. 2 osoby posiadające badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz.594),
Termin złożenia brakujących dokumentów upłynął w dniu 18.12.2015 r.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył brakujących dokumentów.
W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:
- art. 24 ust. 4 Pzp - ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,
- art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy  może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Michał Linek | Data wprowadzenia: 2015-12-22 08:20:36.
Dożywianie uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum z terenu Gminy Jarocin oraz dzierżawa
pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkół
w Jarocinie w roku 2016

Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Jarocinie w roku 2016
Numer ogłoszenia: 178297 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OPS.271.3.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin , 37-405 Jarocin, woj. podkarpackie, tel. 015 8713141 wew. 28.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.ug.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jarocin oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Jarocinie w roku 2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Jarocin zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz.594), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U.z 2007 Nr 80, poz. 545), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U z 2015 poz. 1256) oraz dzierżawa pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Jarocinie w roku 2016 oraz niniejszej specyfikacji..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 04.01.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej zamówieniem. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych przez wykonawcę dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnia warunki wymienione wyżej
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające rzetelne wykonanie zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują potencjałem technicznym i zasobami umożliwiającym realizację zamówienia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 2 osobami posiadającymi badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz.594)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ; 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej -załącznik nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa to w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) to przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta przedstawiona przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), będzie musiała spełniać następujące wymagania: - oferta będzie zawierać oświadczenia i dokumenty potwierdzające: spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz że podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 PZP- dotyczące każdego partnera konsorcjum; - oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów; - wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. W przypadku Wykonawcy występującego wspólnie (w tym również wspólników spółki cywilnej) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać: - nazwę postępowania do którego zostało wystawione, - dane pełnomocnika oraz zakres umocowania, - dane wszystkich wykonawców, którzy ubiegają się o zamówienie wraz z ich podpisami. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiedni wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Kwota odpłatności za 1 miesiąc dzierżawy pomieszczeń stołówki szkolnej - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego; b) zmiana liczby posiłków w zależności od liczby dożywianych dzieci c) w przypadku nieotrzymania pełnej dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, wstrzymmania transz pieniędzy państwowych umowa może zostać rozwiązana w terminie 1. miesiąca od zaistniałej sytuacji lub przedmiot zamówienia może być wykonywany w ograniczonym zakresie, ustalonym poprzednio z Zamawiającym; d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jarocin.bip.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159, sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zbigniew Walczak
Wójt Gminy Jarocin

 

1.Dokumentacja przetargowa

 Dokumenty przetargowe dożywianie dzieci w 2016.rar

Opublikowane przez: Michał Linek | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:56:24 | Data modyfikacji: 2015-12-03 14:37:25.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Przebudowa drogi gminnej Mostki-Deputaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Mostki-Deputaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2015-10-28 14:16:19.
Ogłoszenie o zamwieniu - Przebudowa drogi gminnej
w msc. Mostki - Deputaty

Jarocin: Przebudowa drogi gminnej w msc. Mostki - Deputaty
Numer ogłoszenia: 146303 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin , 37-405 Jarocin, woj. podkarpackie, tel. 015 8713141 wew. 28.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.of.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w msc. Mostki - Deputaty.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - przebudowa drogi gminnej Mostki - Deputaty o długości 390m.Szczegółowy zakres robót precyzuje: przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik Nr 10 do SIWZ, dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zmawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i STWiOR pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 3 000 zł słownie: trzy tysiące złotych. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej na drodze o powierzchni nie mniejszej niż 1400 m2 oraz załączył dowód określający: czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać na etapie składania ofert. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy o specjalności budowlanej w branży drogowej, posiadającej min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych, zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać na etapie składania ofert. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt VI.4 formularza oferty).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 95
• 2 - Okres gwarancji - 5
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jarocin.bip.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

Dokumentacja przetargowa

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:10:45.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jarocin
wraz z dzierżawą autobusu gminnego"

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, Zamawiający – Gmina Jarocin informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jarocin wraz z dzierżawą autobusu gminnego”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna, ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2015-08-14 08:00:51 | Data modyfikacji: 2015-08-14 08:02:44.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Budowa budynku szatniowo – socjalnego wraz z
instalacjami w msc. Zdziary

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa budynku szatniowo – socjalnego wraz z instalacjami w msc. Zdziary

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2015-08-06 09:32:58.
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: DOWÓZ UCZNIÓW DO
SZKÓŁ Z TERENU GMINY JAROCIN WRAZ Z DZIERŻAWĄ
AUTOBUSU GMINNEGO.

Jarocin: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY JAROCIN WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOBUSU GMINNEGO
Numer ogłoszenia: 198528 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin , 37-405 Jarocin, woj. podkarpackie, tel. 015 8713141 wew. 28.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.ug.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY JAROCIN WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOBUSU GMINNEGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do szkoły i ze szkoły w okresie od 01.09.2015 r. do 28.12.2016 r. na trasie zgodnie z zał. Nr 7b do SIWZ. Szacowana liczba uczniów dowożonych do szkół wynosi 226 osób (zał. Nr 7a do SIWZ) 2.Dowóz obejmuje: a) dowóz i odwóz uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Jarocinie z miejscowości: Mostki, Golce, Majdan Golczański, Szyperki, Zdziary, Kutyły, Domostawa, Szwedy, Katy, Nalepy, Majdan Jarociński; b) dowóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie z miejscowości Szwedy i Katy; c) dowóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Golcach z miejscowości Mostki - Deputaty; d) dowóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarocinie z miejscowości Majdan Jarociński, Majdan Golczański, Mostki -Nalepy, Mostki - Podpory; e) dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku - odwóz w poniedziałki do szkoły i przywóz w piątki do miejsca zamieszkania. Przewóz dzieci należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego, począwszy od 1 września 2015 r. Szczegółowy harmonogram dowozu do szkół należy zaplanować w uzgodnieniu z dyrektorami szkół. Pojazdy do przewozu dzieci powinny być odpowiednio do tego przystosowane oraz powinny spełniać wszelkie kryteria oraz wymogi związane z przewozem pasażerskim i ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm.). 3. Dzierżawa autobusu gminnego. Przedmiotem dzierżawy jest autobus szkolny marki AUTOSAN typ A0909L.03.S (Gimbus) nr rejestracyjny RNI K799, rok produkcji 2003, nr podwozia SUASW3AFP3S-680382, nr silnika 269376, pojemność silnika 6,540 dm3, ilość miejsc siedzących 41, 1 miejsce dla kierowcy i 1 miejsce na wózek inwalidzki. Właścicielem autobusu jest Gmina Jarocin. Pojazd jest wolny od obciążeń finansowych i praw osób trzecich..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamów