Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

GMINA JAROCIN Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.pdf

Urząd Gminy JAROCIN Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.pdf

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego-1.pdf

OPS JAROCIN Sprawozdanie finansowe za 2023 rok-1.pdf

PSP MOSTKI Sprawozdanie finansowe za 2023 rok-1.pdf

PSP DOMOSTAWA Sprawozdanie finansowe za 2023 r.-1.pdf

ZSP JAROCIN Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2024-05-13 08:04:51 | Data modyfikacji: 2024-05-22 08:56:18.
Informacja o wykonaniu budżetu jst za I kw. 2024
r.
 Informacja o wykonaniu budżetu jst za I kw. 2024 r..pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2024-05-07 10:54:19.
Informacja o wykonaniu budżetu jst za IV kw. 2023
r.
 Informacja o wykonaniu budżetu jst za IV kw. 2023 r..pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2024-05-07 10:51:11.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za III kw.2023 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kw.2023 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-10-26 07:20:51 | Data modyfikacji: 2023-10-26 07:22:56.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kw.2023 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kw.2023 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-08-01 14:48:13 | Data modyfikacji: 2023-08-01 14:49:57.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za II kw.2023 r.
 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-08-01 14:47:51.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za IV kw. 2022 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2022 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-06-14 12:57:35.
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU za 2022 r.

GMINA JAROCIN ZBIORCZO Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

UG JAROCIN Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

OPS JAROCIN Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

ZSP JAROCIN Sprawozadanie finansowe za 2022 rok

PSP DOMOSTAWA Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

PSP MOSTKI Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-06-06 11:36:36 | Data modyfikacji: 2023-06-06 11:43:01.
Informacja o wykonaniu budżetu jst za I kw. 2023
r.

Informacja o wykonaniu budżetu jst za I kw. 2023 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-05-05 11:56:28.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za III kw. 2022 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2022 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-10-28 14:26:30.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za II kw. 2022 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2022 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-08-03 10:35:10 | Data modyfikacji: 2022-08-03 10:37:37.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych za 2021 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych za 2021 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 08:09:37.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za 2021 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 08:01:53.
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 R.

 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 R.


 

GMINA JAROCIN ZBIORCZO Sprawozdania finansowe za 2021 r.

ZSP JAROCIN Sprawozdania finansowe za 2021 r.

PSP DOMOSTAWA Sprawozdania finansowe za 2021 r.

PSP ZDZIARY Sprawozdania finansowe za 2021 r.

UG JAROCIN Sprawozdania finansowe za 2021 r.

OPS JAROCIN Sprawozdania finansowe za 2021 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-09 12:48:48 | Data modyfikacji: 2022-05-09 12:55:00.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za I kw. 2022 r.

Treść Informacji

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-29 12:56:54 | Data modyfikacji: 2022-04-29 12:59:57.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za III kw. 2021 r

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2021 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-02 15:22:51 | Data modyfikacji: 2021-11-02 15:24:38.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za II kw. 2021 r.

 

                                                                                                            Jarocin, dnia 23.07.2021 r.

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki

 

samorządu terytorialnego za II kw. 2021 r.

 

 

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

 

 

Lp.

TREŚĆ

PLAN

WYKONANIE

1

Dochody

26.976.873,25

14.280.045,96

2

Wydatki

28.358.710,07

10.849.583,36

3

Przychody

1.864.885,82

6.326.678,83

4

Rozchody

483.049,00

311.524,50

5

Nadwyżka/Deficyt

-1.381.836,82

3.430.462,60

 

 

 

Gmina Jarocin udzieliła poręczenia pożyczki długoterminowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Jarocinie w wysokości 1.531.212,22 zł na okres od 2019 do  2022 r. Kwota poręczonej pożyczki długoterminowej w 2021 r. wynosi 453.736,00 zł.

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-23 11:37:33 | Data modyfikacji: 2021-09-10 09:08:40.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych za 2020 r.

 

Jarocin, dnia  06.05.2021r. 

W   Y   K   A   Z    za  2020 r.

 

   na  podstawie art. 37 ust.1 pkt. 2 lit. „g ” – ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r.  o finansach   publicznych  (tj. Dz. U. z 2019r.  poz.  869 ze zm). – podaję  do publicznej wiadomości   wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.

 

 

1. Paweł Góreczny      

 

 

2. Andrzej Habuda

 

3. Zakład Drzewny I.M.M. Maślach Spółka Jawna

 

4. Zakład Tworzyw Sztucznych Tomasz Skrzypek

 

5. Gminna Spółdzielnia „SCH” w Nisku

 

6. Kiszka Jerzy   

 

 

 

                                        

 

Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak

 

 

 

 

Jarocin, dnia  06.05.2021r.

 

  

 

W Y K A Z   za  2020r.

 

  Na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 lit.f – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) – podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości  prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

 

 

1. Zakład Drzewny I.M.M.Maślach Spółka Jawna -  6.061 zł. - (Covid-19)   

 

2. Zakład Tworzyw Sztucznych – Tomasz Skrzypek - 2.790 zł. - (Covid-19)

 

3. Gminna Spółdzielnia „SCH” w Nisku  -  4.482 zł. - (Covid-19)

 

4. Kiszka Jerzy                                       -  1.775 zł.(Covid -19)

 

 

Wójt Gminy Jarocin

 

 

 

Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-12 07:31:25 | Data modyfikacji: 2021-05-12 07:32:36.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za I kw. 2021 r. oraz
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

 

                                                                                                            Jarocin, dnia 29.04.2021 r.

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki

 

samorządu terytorialnego za I kw. 2021 r.

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

 

 

Lp.

TREŚĆ

PLAN

WYKONANIE

1

Dochody

23.775.506,28

6.938.267,37

2

Wydatki

23.967.107,28

5.076.210,99

3

Przychody

674.650,00

6.326.678,83

4

Rozchody

483.049,00

120.762,25

5

Nadwyżka/Deficyt

-191.601,00

1.862.056,38

 

 

 

Gmina Jarocin udzieliła poręczenia pożyczki długoterminowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Jarocinie w wysokości 1.531.212,22 zł na okres od 2019 r. do 2022 r. Kwota poręczonej pożyczki długoterminowej w 2021 r. wynosi 453.736,00 zł.

 

 

 

                                                                                                                Zbigniew Walczak

 

                                                                                                                     Wójt Gminy

 

 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 R.

 

Gmina Jarocin zbiorczo Spr. finans. 2020

OPS Jarocin Sprawozdania finans. za 2020 r.

PSP Domostawa Sprawozdania fin. za 2020 r.

PSP Zdziary Sprawozdania finans. za 2020 r.

UG Jarocin Sprawozdania finans. za 2020 r.

ZSP Jarocin Sprawozdania finans. za 2020 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-30 08:45:28 | Data modyfikacji: 2021-09-10 08:30:09.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za 2020 r.

                                                                                                             Jarocin, dnia 29.04.2021 r.

 

   Informacja o wykonaniu budżetu jednostki

 samorządu terytorialnego za 2020 r.

 

 Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

Lp.

TREŚĆ

PLAN

WYKONANIE

1

Dochody

38.172.809,89

39.768.772,43

2

Wydatki

39.451.383,56

36.856.855,29

3

Przychody

1.648.606,67

3.784.794,69

4

Rozchody

370.033,00

370.033,00

5

Nadwyżka/Deficyt

-1.278.573,67

2.911.917,14

  Gmina Jarocin udzieliła poręczenia pożyczki długoterminowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Jarocinie w wysokości 1.531.212,22 zł na okres od 2019 r. do 2022 r. Kwota poręczonej pożyczki długoterminowej w 2020 r. wynosi 453.736,00 zł.

 

                                                                                                                  Zbigniew Walczak

                                                                                                                      Wójt Gminy

 

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-30 07:59:10 | Data modyfikacji: 2021-04-30 08:01:37.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za III kw. 2020 r.

                                                                                             Jarocin, dnia 31.10.2020 r.

   Informacja o wykonaniu budżetu jednostki

 samorządu terytorialnego za III kw. 2020 r.

 

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 284 z późn. zm.) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

Lp.

TREŚĆ

PLAN

WYKONANIE

1

Dochody

38.101.691,27

31.726.657,04

2

Wydatki

39.380.264,94

29.029.288,77

3

Przychody

1.648.606,67

518.480,87

4

Rozchody

370.033,00

277.524,75

5

Nadwyżka/Deficyt

-1.278.573,67

2.697.368,27

 

Gmina Jarocin udzieliła poręczenia pożyczki długoterminowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Jarocinie w wysokości 1.531.212,22 zł na okres od 2019 r. do 2022 r. Kwota poręczonej pożyczki długoterminowej w 2020 r. wynosi 453.736,00 zł.

                                                                                                                  Zbigniew Walczak

                                                                                                                      Wójt Gminy

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-30 07:46:15 | Data modyfikacji: 2021-04-30 07:52:57.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za II kw. 2020 r.

                                                                                                            Jarocin, dnia 31.07.2020 r.


Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za II kw. 2020 r.

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 284 z późn. zm.) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

Gmina Jarocin udzieliła poręczenia pożyczki długoterminowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Jarocinie w wysokości 1.531.212,22 zł na okres od 2019 r. do 2024 r. Kwota poręczonej pożyczki długoterminowej w 2020 r. wynosi 453.736,00 zł.

                                                                                                                Zbigniew Walczak
                                                                                                                     Wójt Gminy

 

 tabela.jpg

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-31 17:07:48 | Data modyfikacji: 2020-08-04 08:25:13.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych

                                                      Jarocin, dnia 21.07.2020r.

 

W Y K A Z za II kw. 2020r.

Na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 lit.f – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) – podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości  prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

1. Zakład Drzewny I.M.M.Maślach Spółka Jawna -  6.061 zł.
                                                                          (Covid-19)   

2. Zakład Tworzyw Sztucznych – Tomasz Skrzypek – 1.395 zł.
                                                                           ( Covid-19) 


                                                            Wójt Gminy Jarocin

                                                             Zbigniew Walczak                         

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-31 07:02:10 | Data modyfikacji: 2020-07-31 07:05:41.
Wykaz za II kw. 2020 osób prawnych i fizycznych ,
którym udzielono pomocy publicznej

 


 


 


W   Y   K   A   Z  za   II kw. 2020r.


 


   na  podstawie art. 37 ust.1 pkt. 2 lit. „g ” – ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r.  o finansach   publicznych  (tj. Dz. U. z 2019r.  poz.  869 ze zm). – podaję  do publicznej wiadomości   wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.


 


1. Paweł Góreczny      


 


      2. Andrzej Habuda


 


      3. Zakład Drzewny I.M.M. Maślach Spółka Jawna


 


      4. Zakład Tworzyw Sztucznych Tomasz Skrzypek


 


                  


 


 Jarocin, dnia  21.07.2020r.                                          


 


                                                                                             Wójt Gminy Jarocin


 


                                                                                               Zbigniew Walczak


 


 


 


 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-31 06:56:07 | Data modyfikacji: 2020-07-31 06:57:16.
Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu za 1 Kw. 2020

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:44:15 | Data modyfikacji: 2020-06-02 15:45:24.
Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.

Gmina Jarocin zbiorczo Spr. finans. 2019

UG Jarocin Sprawozdania finans. za 2019 r

OPS Jarocin Sprawozdania finans. za 2019 r.

PSP Domostawa Sprawozdania finans. za 2019 r

ZSP Jarocin Sprawozdania finans. za 2019 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:41:34 | Data modyfikacji: 2021-09-10 08:14:38.
Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym
udzielono pomocy publicznej

Jarocin, dnia  22.05.2020r. 


W   Y   K   A   Z


na  podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r.  o finansach


publicznych  (tj. Dz. U. z 2019r.  poz.  869 ze zm). – podaję  do publicznej wiadomości


wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.


 za  2019r.


 1.Krzysztof Rosół      


2. Adam Cichoń


3. Maria Pacholec


4.Stanisław Pęk 


                                       


                                                                                              Wójt Gminy Jarocin


                                                                                                Zbigniew Walczak


 


 


 


 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-26 15:39:29 | Data modyfikacji: 2020-05-26 15:43:00.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze
2019 r.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-01 09:03:03.
Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-26 20:54:26.
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 R.

GMINA JAROCIN - ZBIORCZO -Sprawozdanie finansowe za 2018 r

OPS JAROCIN - Sprawozdanie finansowe za 2018 r

PSP DOMOSTAWA - Sprawozdanie finansowe za 2018 r

PSP JAROCIN - Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

PSP SZYPERKI - Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

UG JAROCIN - Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ- Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:54:04 | Data modyfikacji: 2019-05-09 15:00:53.
Informacja z wykonania budżetu za I kw 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kw 2019 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-30 07:32:25.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej za III kw. 2018r.

W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za III kw. 2018r.


1. Bednarz Iwona - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minimis”.
- zwolnienie z podatku na kwotę – 194,79 zł.

2. Czech Rafał - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXX.III.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minimis”
- zwolnienie na kwotę - 246,40 zł.


3.Chmura Szymon - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”
- zwolnienie z podatku na kwotę – 125,33 zł.


4.Sobiło Jerzy - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014. z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”
- zwolnienie na kwotę - 62,00 zł


5. Paleń Michał - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minims”
- zwolnienie na kwotę - 905,00 zł

Jarocin, dnia 24.10.2018r.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:46:29.
Informacja z wykonania budżetu za III kw 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu za III kw 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:38:12.
Informacja z wykonania budżetu za II kw 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu za II kw 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:57:29 | Data modyfikacji: 2018-07-31 12:58:44.
Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym
udzielono pomocy publicznej za II 2018r.

W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za II kw. 2018r.

1. Bednarz Iwona Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minimis”.
- zwolnienie z podatku na kwotę – 116,88 zł.

2. Czech Rafał Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXX.III.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minimis”
- zwolnienie na kwotę - 105,60 zł.


3. Chmura Szymon Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”
- zwolnienie z podatku na kwotę – 46,98 zł.


4.Sobiło Jerzy Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014. z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”
- zwolnienie na kwotę - 62,00 zł


5. Paleń Michał Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minims”
- zwolnienie na kwotę - 905,00 zł

Jarocin, dnia 30.07.2018r.

Zbigniew Walczak

Wójt Gminy Jarocin


 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:44:44.
Informacja z wykonania budżet za 2017

Informacja z wykonania budżet za 2017

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-28 08:55:24.
Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym
udzielono pomocy publicznej za I kwartał 2018r.

W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za I kw. 2018r.

1. Bednarz Iwona Uchwała Rady Gminy w Jarocinie Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minimis”. - zwolnienie z podatku na kwotę – 116,88 zł.

2. Czech Rafał Uchwała Rady Gminy w Jarocinie Nr XXX.III.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minimis” - zwolnienie na kwotę - 105,60 zł.


3. Chmura Szymon Uchwała Rady Gminy w Jarocinie Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims” - zwolnienie z podatku na kwotę – 46,98 zł.


Jarocin, dnia 26.04.2018r.


Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2018 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:51:48 | Data modyfikacji: 2018-04-26 09:03:42.
Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym
udzielono pomocy publicznej za IV 2017r.

W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej za IV 2017r.


1. Bednarz Iwona Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minimis”.
- zwolnienie z podatku na kwotę – 275,00 zł.

2. Czech Rafał Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXX.III.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minimis”
- zwolnienie na kwotę - 167,00 zł.

Jarocin, dnia 29.01.2018r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-06 12:18:44.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał
2017 r.


W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za III kw. 2017r.


1. Bednarz Iwona Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minimis”.
- zwolnienie z podatku na kwotę – 275,00 zł.

 

Jarocin, dnia 17.10.2017r.
Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2017 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-30 11:16:35 | Data modyfikacji: 2017-10-30 11:32:24.
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał
2017 r.
 informacja za I pólrocze 2017 r. BIP.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-31 10:45:38 | Data modyfikacji: 2017-07-31 10:47:02.
Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2017 r.

załącznik nr 1

WYKAZ

PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł za 2016r.

Wspólnota Serwitutowa wsi Domostawa, 
Wysokość umorzenia kwota - 910 zł
Przyczyny umorzenia - art.67a§1 pkt 3- ordynacji podatkowej
Data wydania decyzji - 11.04.2016r.

1)Przyczyny umorzenia:
Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
2) Powód umorzenia:
1) uzasadniony ważny interes podatnika;
2) uzasadniony ważny interes publiczny;
3) ważny interes podatnika i interes publiczny.

 

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

Jarocin , dnia 10.05.2017r.

 

 

Jarocin, dnia 10.05.2017. Załącznik Nr 2.

W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej za 2016r.


1. NOWAKOWSKA MARTA Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minimis”.
- zwolnienie z podatku na kwotę – 100,00 zł.

2. PISKOROWSKA KATARZYNA Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„ de minimis”
- zwolnienie na kwotę 352,00 zł.

3. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
sp. zo.o. Umorzenie podatku i odsetek na podstawie
art.67b § 1- Ordynacji podatkowej
- pomoc na kwotę – 10.859,00 zł.

4. STADNIK JOANNA Uchwala Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin
w ramach pomocy „de minimis”
- zwolnienie na kwotę – 171,00 zł.


Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

 

 

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2017 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-27 08:23:20 | Data modyfikacji: 2017-05-15 14:01:26.
Informacja z wykonania budżetu za 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu za 2016 r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-27 08:20:54 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:22:20.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał
2016

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2016

WYKAZ na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy p

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-24 10:18:00 | Data modyfikacji: 2016-10-24 10:24:22.
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał
2016

  


 

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2016 r.

Załącznik nr 1 - WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 30.06.2016r.

Załącznik Nr 2 -WYKAZ na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , który

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-07-28 14:24:00 | Data modyfikacji: 2016-07-28 14:28:15.
Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2016

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2016.

 

Jarocin,dnia 27.04.2016r.. Załącznik Nr 2.
W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za okres : 01.01.2016 do 31.03.2016r.


1. NOWAKOWSKA MARTA Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de mini mis”.
Zwolnienie z podatku na kwotę – 75,00 zł.

2. PISKOROWSKA KATARZYNA Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„ de mini mis”
Zwolnienie na kwotę 352,00 zł.

3. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
sp. zo.o. Umorzenie podatku i odsetek na podstawie
art.67b § 1- Ordynacji podatkowej
pomoc na kwotę – 10.859,00 zł.


Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak

Informacja I kw.2016 r..docx

 informacja wyk.budzetu 2015.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-28 09:53:23 | Data modyfikacji: 2016-04-29 14:55:10.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za III kw. 2015 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2015 r.

 

 

Jarocin,dnia 05.10.2015r. Załącznik Nr 2.
W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za okres : 01.01.2015 do 30.09.2015r.

1. SYC TOMASZ - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26 czerwca
2014r. w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minims”.
Zwolnienie z podatku na kwotę - 42,00 zł.

2. RENATA JACHIM - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
XXX.III.230.2014 z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”.
Zwolnienie z podatku na kwotę -996,00 zł.

3. TADEUSZ FEDOREK - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
XXX.III.230.2014 z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”.
Zwolnienie na kwotę- 429,00 zł.

4. ZYGMUNT WOŁOSZYN - Decyzja Wójta GminyFn.IV.7351.1.2015
z dnia 14.04.2015r.
Umorzenie podatku od nieruchomości
- Zakład Drzewny „DREWPAX”. na kwotę – 2.000 zł.

5. NOWAKOWSKA MARTA Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26.06.2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de mini mis”.
Zwolnienie z podatku na kwotę -200,00 zł.

Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak

 

 SKMBT_C454e15102814000.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-29 14:44:20 | Data modyfikacji: 2015-10-29 14:47:52.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za II kw. 2015 r.

Jarocin, dnia 27.07.2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za II kw. 2015 r.


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póżn.zm.) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Lp.
TREŚĆ PLAN WYKONANIE
1 Dochody 15.169.996,94 8.151.109,05
2 Wydatki 14.871.891,40 6.325.941,32
3 Przychody (kredyty i pożyczki, środki na pokrycie deficytu) 424.232,46 274.232,46
4 Rozchody (spłata kredytów i pożyczek) 722.338,00 404.862,00
5 Nadwyżka/Deficyt 298.105,54 1.825.167,73

 
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

 

Załącznik Nr 2.

W Y K A Z

na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej.
za okres : 01.01.2015 do 30.06.2015r.

 

1. SYC TOMASZ - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
Nr XXXIII.230.2014 z dnia 26 czerwca
2014r. w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy „de minims”.
Zwolnienie z podatku na kwotę - 42,00 zł.

2. RENATA JACHIM - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
XXX.III.230.2014 z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”.
Zwolnienie z podatku na kwotę -664,00 zł.

3. TADEUSZ FEDOREK - Uchwała Rady Gminy w Jarocinie
XXX.III.230.2014 z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców na
terenie gminy Jarocin w ramach pomocy
„de minims”.
Zwolnienie na kwotę- 286,00 zł.

4. ZYGMUNT WOŁOSZYN - Decyzja Wójta GminyFn.IV.7351.1.2015
z dnia 14.04.2015r.
Umorzenie podatku od nieruchomości
- Zakład Drzewny „DREWPAX”. na kwotę – 2.000 zł.

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-27 08:22:49 | Data modyfikacji: 2015-07-27 09:33:14.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za 2014 rok

                        Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za II kw. 2020 r.

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.                   z 2020 r. poz. 284 z późn. zm.) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Lp.    TREŚĆ    PLAN    WYKONANIE
1    Dochody    36.486.286,58    18.076.654,46
2    Wydatki    37.538.635,25    13.691.246,20
3    Przychody    1.422.381,67    292.255,87
4    Rozchody    370.033,00    185.016,50
5    Nadwyżka/Deficyt    -1.052.348,67    4.385.408,26

Gmina Jarocin udzieliła poręczenia pożyczki długoterminowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Jarocinie w wysokości 1.531.212,22 zł na okres od 2019 r. do 2024 r. Kwota poręczonej pożyczki długoterminowej w 2020 r. wynosi 453.736,00 zł.

                                                                                                                Zbigniew Walczak
                                                                                                                     Wójt Gminy


Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-05-26 08:40:39 | Data modyfikacji: 2020-07-31 17:12:06.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za I kw. 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2015 r.

W Y KAZ na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pom

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-30 10:43:33 | Data modyfikacji: 2015-04-30 10:51:18.
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał
2014

W Y K A Z na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udz

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ W OKRESIE OD 01.01.2014 r. DO 31.12.2014r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-30 22:22:18.
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał
2014

Jarocin, dnia 29.10.2014 r.


 Informacja


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2014 r.

WYKAZ na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy p

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-31 07:28:06 | Data modyfikacji: 2014-10-31 07:45:27.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za II kwartał 2014 roku

Jarocin, 2014-07-30

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2014 roku

Na postawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) wykonanie dochodów za II kw. 2014 r. – 7.587.222,22 zł
2) wykonanie wydatków za II kw. 2014 r. – 6.894.995,98 zł
3) nadwyżka – 692.226,24 zł
4) Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.


Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-31 08:12:28.
Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok.

Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok


Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Wójt Gminy Jarocin podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu za 2013 r.

 

 

Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok

W Y K A Z na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ” – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) – podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udz

W Y K A Z PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ W OKRESIE OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-05-27 13:56:07 | Data modyfikacji: 2014-05-27 14:03:06.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za 2013 rok – korekta

Jarocin, dnia 30.04.2014 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za 2013 rok – korekta

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy w Jarocinie podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) wykonanie dochodów za 2013 rok – 14.443.414,15 zł
2) wykonanie wydatków za 2013 rok – 13.030.830,77 zł
3) nadwyżka – 1.412.583,38 zł
4) Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-30 12:08:02.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za I kw. 2014 rok

Jarocin, dnia 30.04.2014 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za I kw. 2014 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy w Jarocinie podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) wykonanie dochodów za I kw. 2014 rok – 4.013.338,73 zł
2) wykonanie wydatków za I kw. 2014 rok – 2.917.627,68 zł
3) nadwyżka – 1.095.711,05 zł
4) Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-30 12:07:01.
Informacja o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za 2013 rok

Jarocin dn 31.01.2014

Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 r.

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
za 2013 rok


Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) Wójt Gminy w Jarocinie podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) wykonanie dochodów za 2013 rok –   14 443 414,15 zł
2) wykonanie wydatków za 2013 roku – 13 030 083,71 zł
3) Nadwyżka – 1 413 330,44 zł
4) Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.


Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:32:49.
Data wprowadzenia: 2014-03-06 14:32:49
Opublikowane przez: Administrator