Uchwała Nr I.9.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6
maja 2024 r.

Uchwała Nr I.9.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2024-2030

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.9.2024

Załącznik do uchwały Nr I.9.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-06-03 12:38:01.
Uchwała Nr I.8.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6
maja 2024 r.

Uchwała Nr I.8.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.8.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-06-03 12:33:48.
Uchwała Nr I.7.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6
maja 2024 r.

Uchwała Nr I.7.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.7.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-06-03 12:29:24.
Uchwała Nr I.6.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6
maja 2024 r.

Uchwała Nr I.6.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.6.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-06-03 12:25:12.
Uchwała Nr I.5.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6
maja 2024 r.

Uchwała Nr I.5.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.5.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-06-03 12:20:53.
Uchwała Nr I.4.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6
maja 2024 r.

Uchwała Nr I.4.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.4.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-06-03 12:14:15.
Uchwała Nr I.3.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6
maja 2024 r.

Uchwała Nr I.3.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.3.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-06-03 12:05:25.
Uchwała Nr I.2.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6
maja 2024 r.

Uchwała Nr I.2.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.2.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-06-03 12:01:05.
Uchwała Nr I.1.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6
maja 2024 r.

Uchwała Nr I.1.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.1.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-06-03 11:23:58.
Uchwała Nr XLVI.350.2024 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 marca 2024 r.

Uchwała Nr XLVI.350.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2024-2030

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLVI.350.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-04-07 12:09:33.
Uchwała Nr XLVI.349.2024 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 marca 2024 r.

Uchwała Nr XLVI.349.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok - z załącznikiem

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLVI.349.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-04-07 12:07:24.
Uchwała Nr XLVI.348.2024 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 marca 2024 r.

UCHWAŁA NR XLVI.348.2024 RADY GMINY JAROCIN z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Harasiuki, Gmi

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLVI.348.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-04-07 12:04:52.
Uchwała Nr XLVI.347.2024 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 marca 2024 r.

UCHWAŁA NR XLVI.347.2024 RADY GMINY JAROCIN z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym wraz z uzasadnieniem

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLVI.347.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-04-07 12:02:56.
Uchwała Nr XLVI.346.2024 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 marca 2024 r.

UCHWAŁA NR XLVI.346.2024 RADY GMINY JAROCIN z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Jarocin wraz z uzasadnieniem

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLVI.346.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-04-07 11:59:25.
Uchwała Nr XLVI.345.2024 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 marca 2024 r.

UCHWAŁA Nr XLVI.345.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 r. - załącznik

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLVI.345.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-04-07 11:57:06.
Uchwała Nr XLVI.344.2024 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 marca 2024 r.

Uchwała Nr XLVI.344.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior + w Szyperkach

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLVI.344.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-04-07 11:54:13.
Uchwała Nr XLV.343.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia
14 lutego 2024 r.

Uchwała Nr XLV.343.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2024-2030

Załącznik do uchwały Nr XLV.343.2024

Objaśnienia do uchwały nr XLV.343.2024

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.343.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-03-04 16:32:31.
Uchwała Nr XLV.342.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia
14 lutego 2024 r.

Uchwała Nr XLV.342.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.342.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-03-04 16:30:25.
Uchwała Nr XLV.341.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia
14 lutego 2024 r.

Uchwała Nr XLV.341.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z badaniami dla Gminy Jarocin na lata 2023 - 2030

Załącznik do uchwały Nr XLV.341.2024

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.341.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-03-04 16:27:54.
Uchwała Nr XLV.340.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia
14 lutego 2024 r.

Uchwała Nr XLV.340.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.340.2023

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr XLV.340.2024

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-03-04 15:59:58.
Uchwała Nr XLV.339.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia
14 lutego 2024 r.

Uchwała Nr XLV.339.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2024 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XLV.339.2024

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.339.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-03-04 15:52:10 | Data modyfikacji: 2024-03-04 15:55:37.
Uchwała Nr XLV.338.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia
14 lutego 2024 r.

Uchwała Nr XLV.338.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie współdziałania Gminy Jarocin z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funk

Uzasadnienie do uchwały Nr XLV.338.2024

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.338.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-03-04 15:49:34 | Data modyfikacji: 2024-03-04 15:55:56.
Uchwała Nr XLV.337.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia
14 lutego 2024 r.

Uchwała Nr XLV.337.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Jarocin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV.337.2024 - Statut sołectwa: DOMOSTAWA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV.337.2024 - Statut sołectwa: GOLCE

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV.337.2024 - Statut sołectwa: JAROCIN

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV.337.2024 - Statut sołectwa: KATY

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV.337.2024 - Statut sołectwa: KUTYŁY

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV.337.2024 - Statut sołectwa: MAJDAN GOLCZAŃSKI

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV.337.2024 - Statut sołectwa: MOSTKI

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV.337.2024 - Statut sołectwa: SZWEDY

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV.337.2024 - Statut sołectwa: SZYPERKI

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV.337.2024 - Statut sołectwa: ZDZIARY

Uzasadnienie do uchwały Nr XLV.337.2024

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.337.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-03-04 15:33:04 | Data modyfikacji: 2024-03-04 15:56:15.
Uchwała Nr XLV.336.2024 Rady Gminy Jarocin z
dnia 14 lutego 2024 r.

Uchwała Nr XLV.336.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.336.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-03-04 15:26:51 | Data modyfikacji: 2024-03-04 15:56:36.
Uchwała Nr XLIV.335.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.335.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV.335.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.335.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:58:53.
Uchwała Nr XLIV.334.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.334.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na dożywianie dzieci, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolny

Załącznik do Gminnego Programu Osłonowego przyjętego uchwałą XLIV.334.2023

Załącznik do uchwały Nr XLIV.334.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.334.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:54:55.
Uchwała Nr XLIV.333.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.333.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki w 2023 roku dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV.333.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.333.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:51:59.
Uchwała Nr XLIV.332.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.332.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.332.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:44:00.
Uchwała Nr XLIV.331.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.331.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2023-2030

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.331.2023

Załącznik do uchwały Nr XLIV.331.2023

Objaśnienia do uchwały Nr XLIV.331.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:42:06.
Uchwała Nr XLIV.330.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.330.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.330.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:40:18.
Uchwała Nr XLIV.329.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.329.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego udzielenia dotacji celowej w 2024 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie na realizację zadań w ra

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.329.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:37:42.
Uchwała Nr XLIV.328.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.328.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencj

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV.328.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.328.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:33:00.
Uchwała Nr XLIV.327.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.327.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2024-2030

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.327.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:24:28.
Uchwała Nr XLIV.326.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.326.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok ( z załącznikiem)

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.326.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:22:25.
Uchwała Nr XLIV.325.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.325.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/2011 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.325.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:19:48.
Uchwała Nr XLIV.324.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.324.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Jarocin i jego połączenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.324.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:17:56.
Uchwała Nr XLIV.323.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.323.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 ( z załącznikiem)

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.323.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:13:23.
Uchwała Nr XLIV.322.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.322.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Jarocin na 2024 rok ( z załącznikami)

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.322.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:09:33.
Uchwała Nr XLIV.321.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr XLIV.321.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jarocin na 2024 rok ( z załącznikiem)

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIV.321.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-22 08:05:37.
Uchwała Nr XLIII.320.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr XLIII.320.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2023-2030

Załącznik do uchwały Nr XLIII.320.2023

Objaśnienia do uchwały nr XLIII.320.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIII.320.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-08 15:08:58.
Uchwała Nr XLIII.319.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr XLIII.319.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Załącznik do uchwały Nr XLIII.319.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIII.319.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-08 15:03:54.
Uchwała Nr XLIII.318.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr XLIII.318.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIII.318.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-08 14:55:25.
Uchwała Nr XLIII.317.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr XLIII.317.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego udzielenia dotacji celowej w 2024 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Domostawie na realizację

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIII.317.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-08 14:52:14.
Uchwała Nr XLIII.316.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr XLIII.316.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewide

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII.316.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIII.316.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-08 14:43:27.
Uchwała Nr XLIII.315.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr XLIII.315.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII.315.2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII.315.2023

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.315.2023

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII.315.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIII.315.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-08 14:31:20.
Uchwała Nr XLIII.314.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr XLIII.314.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII.314.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIII.314.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-08 14:02:02.
Uchwała Nr XLIII.313.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr XLIII.313.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII.313.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIII.313.2023

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr XLIII.313.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-08 13:50:47.
Uchwała Nr XLIII.312.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr XLIII.312.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu osłonowego Gminy Jarocin w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Załącznik do uchwały Nr XLIII.312.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIII.312.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-08 13:42:09.
Uchwała Nr XLIII.311.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr XLIII.311.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub ż

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII.311.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIII.311.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-08 13:31:30.
Uchwała Nr XLIII.310.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr XLIII.310.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnie

Załącznik do uchwały Nr XLIII.310.2023

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII.310.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIII.310.2023

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr XLIII.310.2023 - stwierdzenie nieważności uchwały

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-08 13:20:29.
Uchwała Nr XLIII.309.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 listopada 2023 r.

Uchwała Nr XLIII.309.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoś

Załącznik do uchwały Nr XLIII.309.2023

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII.309.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLIII.309.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2024-01-08 12:51:44.
Uchwała Nr XLII.308.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 października 2023 r.

Uchwała Nr XLII.308.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2023-2030

Załącznik do uchwały Nr XLII.308.2023

Objaśnienia do uchwały nr XLII.308.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLII.308.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-12-06 10:32:49.
Uchwała Nr XLII.307.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 października 2023 r.

Uchwała Nr XLII.307.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Załącznik do uchwały Nr XLII.307.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLII.307.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-12-06 10:27:38.
Uchwała Nr XLII.306.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 października 2023 r.

Uchwała Nr XLII.305.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w Gminie Jarocin

Załączniki do uchwały Nr XLII.306.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 października 2023 r. - od nr 1 do nr 13

Uzasadnienie do uchwały Nr XLII.306.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLII.306.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-12-06 10:14:24.
Uchwała Nr XLII.305.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 października 2023 r.

Uchwała Nr XLII.305.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Zdziarach stanowiącej własność gminy Jarocin

Załącznik do uchwały Nr XLII.305.2023

Uzasadnienie do uchwały Nr XLII.305.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLII.305.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-12-06 10:01:27.
Uchwała Nr XLII.304.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 października 2023 r.

Uchwała Nr XLII.304.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 października 2023 r. w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia o

Uzasadnienie do uchwały Nr XLII.304.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLII.304.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-12-06 08:55:48.
Uchwała Nr XLII.303.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 października 2023 r.

Uchwała Nr XLII.303.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLII.303.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-12-06 08:38:54.
Uchwała Nr XLII.302.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 października 2023 r.

Uchwała Nr XLII.302.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLII.302.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-12-06 08:00:49.
Uchwała Nr XLI.301.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 września 2023 r.

Uchwała Nr XLI.301.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2023-2030

Załącznik do uchwały Nr XLI.301.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLI.301.2023

Objaśnienia do uchwały nr XLI.301.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-25 08:51:27.
Uchwała Nr XLI.300.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 września 2023 r.

Uchwała Nr XLI.300.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Załącznik do uchwały Nr XLI.300.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLI.300.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-25 08:47:49.
Uchwała Nr XLI.299.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 września 2023 r.

Uchwała Nr XLI.299.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego udzielenia dotacji celowej w 2024 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie na realizację zadań w ra

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLI.299.2023

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr XLI.299.2023 - stwierdzenie nieważności uchwały

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-25 08:45:49.
Uchwała Nr XLI.298.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 września 2023 r.

Uchwała Nr XLI.298.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencj

Uzasadnienie do uchwały Nr XLI.298.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLI.298.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-25 08:41:49.
Uchwała Nr XLI.297.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 września 2023 r.

Uchwała Nr XLI.297.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidenc

Uzasadnienie do uchwały Nr XLI.297.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLI.297.2023

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr XLI.297.2023 - stwierdzenie nieważności uchwały

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-25 08:35:59.
Uchwała Nr XLI.296.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 września 2023 r.

Uchwała Nr XLI.296.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania inwestycyjnego w roku 2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLI.296.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-25 08:32:40.
Uchwała Nr XLI.295.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 września 2023 r.

Uchwała Nr XLI.295.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bez

Uzasadnienie do uchwały Nr XLI.295.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLI.295.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-25 08:28:46.
Uchwała Nr XLI.294.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 września 2023 r.

Uchwała Nr XLI.294.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju” na lata 2024 – 2030

Załącznik 1 do uchwały Nr XLI.294.2023

Załącznik 2 do uchwały Nr XLI.294.2023

Uzasadnienie do uchwały Nr XLI.294.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLI.294.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-25 08:06:37.
Uchwała Nr XLI.293.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 września 2023 r.

Uchwała Nr XLI.293.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 września 2023 r. w przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030

Załącznik do uchwały Nr XLI.293.2023 - Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030

Uzasadnienie do uchwały Nr XLI.293.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XLI.293.2023

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-25 07:54:30.
Uchwała Nr XL.292.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr XL.292.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2023-2030

Załącznik do uchwały Nr XL.292.2023

Objaśnienia do uchwały Nr XL.292.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XL.292.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-07-19 12:24:09.
Uchwała Nr XL.291.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr XL.291.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XL.291.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-07-19 12:23:52.
Uchwała Nr XL.290.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr XL.290.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i zakresu powierzonych jej obowiązków w ramach wspólnej obsługi w odniesieniu do oświatowych jednostek organiza

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XL.290.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-07-19 12:23:37.
Uchwała Nr XL.289.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr XL.289.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września

Załącznik do uchwały Nr XL.289.2023

Uzasadnienie do uchwały Nr XL.289.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XL.289.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-07-19 12:23:23.
Uchwała Nr XL.288.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr XL.288.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jarocinie

Załącznik do uchwały Nr XL.288.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XL.288.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-07-19 12:23:11.
Uchwała Nr XL.287.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr XL.287.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XL.287.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-07-19 12:22:58.
Uchwała Nr XL.286.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr XL.286.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XL.286.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-07-19 12:22:44.
Uchwała Nr XL.285.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr XL.285.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XL.285.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-07-19 12:22:32.
Uchwała Nr XL.284.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr XL.284.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XL.284.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-07-19 12:21:51.
Uchwała Nr XXXIX.283.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XXXIX.283.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIX.283.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-05-12 14:54:48.
Uchwała Nr XXXIX.282.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XXXIX.282.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIX.282.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-05-12 14:54:00.
Uchwała Nr XXXIX.281.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XXXIX.281.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIX.281.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-05-12 14:52:26.
Uchwała Nr XXXIX.280.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XXXIX.280.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Załącznik do uchwały Nr XXXIX.280.2023

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX.280.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIX.280.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-05-12 14:50:40.
Uchwała Nr XXXIX.279.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr XXXIX.279.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXIX.279.2023

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXXIX.279.2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.279.2023

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.279.2023

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX.279.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIX.279.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-05-12 14:49:35.
Uchwała Nr XXXVIII.278.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 marca 2023 r.

Uchwała Nr XXXVIII.278.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2023-2030

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII.278.2023

Objaśnienia do uchwały Nr XXXVIII.278.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVIII.278.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-04-19 07:48:15.
Uchwała Nr XXXVIII.277.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 marca 2023 r.

Uchwała Nr XXXVIII.277.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVIII.277.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-04-19 07:48:01.
Uchwała Nr XXXVIII.276.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 marca 2023 r.

Uchwała Nr XXXVIII.276.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVIII.276.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-04-19 07:47:44.
Uchwała Nr XXXVIII.275.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 marca 2023 r.

Uchwała Nr XXXVIII.275.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jarocin na lata 2023-2027

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII.275.2023

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII.275.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVIII.275.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-04-19 07:47:09.
Uchwała Nr XXXVIII.274.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 marca 2023 r.

Uchwała Nr XXXVIII.274.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jarocin

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII.274.2023

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII.274.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVIII.274.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-04-19 07:46:49.
Uchwała Nr XXXVIII.273.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 marca 2023 r.

Uchwała Nr XXXVIII.273.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVIII.273.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-04-19 07:46:10.
Uchwała Nr XXXVII.272.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XXXVII.272.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Jarocin w ramach repatriacji

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVII.272.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-03-14 15:01:33.
Uchwała Nr XXXVII.271.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XXXVII.271.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jarocin na lata 2023-2025

Załącznik do uchwały Nr XXXVII.271.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVII.271.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-03-14 15:01:06.
Uchwała Nr XXXVII.270.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XXXVII.270.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jarocin na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Załącznik do uchwały Nr XXXVII.270.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVII.270.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-03-14 15:00:50.
Uchwała Nr XXXVII.269.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XXXVII.269.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVII.269.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-03-14 15:00:35.
Uchwała Nr XXXVII.268.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XXXVII.268.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVII.268.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-03-14 15:00:24.
Uchwała Nr XXXVII.267.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XXXVII.267.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2023-2030

Załącznik do uchwały Nr XXXVII.267.2023

Objaśnienia do uchwały Nr XXXVII.267.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVII.267.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-03-14 14:59:51.
Uchwała Nr XXXVII.266.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XXXVII.266.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVII.266.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-03-14 14:59:39.
Uchwała Nr XXXVII.265.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XXXVII.265.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w ty

Załącznik 1 do uchwały Nr XXXVII.265.2023

Załącznik 2 do uchwały Nr XXXVII.265.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVII.265.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-03-14 14:59:27.
Uchwała Nr XXXVII.264.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XXXVII.264.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach-Sokalach

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVII.264.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-03-14 14:59:08.
Uchwała Nr XXXVII.263.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XXXVII.263.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII.263.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVII.263.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-03-14 14:58:55.
Uchwała Nr XXXVII.262.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XXXVII.262.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu wspi

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII.262.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVII.262.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-03-14 14:58:41.
Uchwała Nr XXXVII.261.2023 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 lutego 2023 r.

Uchwała Nr XXXVII.261.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2023 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII.261.2023

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVII.261.2023

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-03-14 14:56:54.
Uchwała Nr XXXVI.260.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI.260.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2022-2030

Załącznik do uchwały Nr XXXVI.260.2022

Objaśnienia do uchwały Nr XXXVI.260.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVI.260.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-23 07:42:17.
Uchwała Nr XXXVI.259.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI.259.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnośc

Załącznik do uchwały Nr XXXVI.259.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVI.259.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-23 07:42:02.
Uchwała Nr XXXVI.258.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI.258.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVI.258.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-23 07:41:40.
Uchwała Nr XXXVI.257.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2022 r. (akt w części
nieuważniony)

Uchwała Nr V/272/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXVI.257.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

Załącznik 1 do uchwały Nr XXXVI.257.2022

Załącznik 2 do uchwały Nr XXXVI.257.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVI.257.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-23 07:41:17 | Data modyfikacji: 2023-02-09 09:37:47.
Uchwała Nr XXXVI.256.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI.256.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik do uchwały Nr XXXVI.256.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVI.256.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-23 07:40:47.
Uchwała Nr XXXVI.255.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI.255.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVI.255.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-23 07:40:32.
Uchwała Nr XXXVI.254.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI.254.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2023-2030

Załącznik do uchwały Nr XXXVI.254.2022

Objaśnienia do uchwały Nr XXXVI.254.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVI.254.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-23 07:40:19 | Data modyfikacji: 2023-01-25 12:25:59.
Uchwała Nr XXXVI.253.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI.253.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik do uchwały Nr XXXVI.253.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVI.253.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-23 07:40:04.
Uchwała Nr XXXVI.252.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI.252.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI.252.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVI.252.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-23 07:39:49.
Uchwała Nr XXXVI.251.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI.251.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVI.251.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-23 07:39:32.
Uchwała Nr XXXVI.250.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI.250.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Jarocin na 2023 rok

Załącznik 1 do uchwały Nr XXXVI.250.2022

Załącznik 2 do uchwały Nr XXXVI.250.2022

Załącznik 3 do uchwały Nr XXXVI.250.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVI.250.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-23 07:39:17 | Data modyfikacji: 2023-01-24 15:48:58.
Uchwała Nr XXXVI.249.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVI.249.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jarocin na 2023 rok

Załącznik do uchwały Nr XXXVI.249.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXVI.249.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-23 07:38:50.
Uchwała Nr XXXV.248.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XXXV.248.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2022-2030

Załącznik do uchwały Nr XXXV.248.2022

Objaśnienia do uchwały Nr XXXV.248.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXV.248.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-16 13:35:31.
Uchwała Nr XXXV.247.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XXXV.247.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik do uchwały Nr XXXV.247.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXV.247.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-16 13:34:53.
Uchwała Nr XXXV.246.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XXXV.246.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdr

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXV.246.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-16 13:32:19 | Data modyfikacji: 2023-01-16 13:32:42.
Uchwała Nr XXXV.245.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XXXV.245.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jar

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV.245.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXV.245.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-16 13:31:44.
Uchwała Nr XXXV.244.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XXXV.244.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach-Sokalach

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXV.244.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-16 13:31:11.
Uchwała Nr XXXV.243.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2022 r. (akt uchylony)

Uchwała Nr XXXV.243.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV.243.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXV.243.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-16 13:30:36 | Data modyfikacji: 2023-01-20 10:09:51.
Uchwała Nr XXXV.242.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XXXV.242.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na dożywianie dzieci, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkoln

Załącznik do uchwały Nr XXXV.242.2022

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV.242.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXV.242.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-16 13:30:03.
Uchwała Nr XXXV.241.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2022 r. (akt uchylony)

Uchwała Nr XXXV.241.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaln

Załącznik do uchwały Nr XXXV.241.2022

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV.241.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXV.241.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-16 13:29:00 | Data modyfikacji: 2023-01-20 09:50:53.
Uchwała Nr XXXV.240.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XXXV.240.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV.240.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXV.240.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-16 13:28:11.
Uchwała Nr XXXV.239.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XXXV.239.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV.239.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXV.239.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-16 13:03:11.
Uchwała Nr XXXV.238.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2022 r. (akt unieważniony)

Uchwała Nr I/39/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXXV.238.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik 1 do uchwały Nr XXXV.238.2022

Załącznik 2 do uchwały Nr XXXV.238.2022

Załącznik 3 do uchwały Nr XXXV.238.2022

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV.238.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXV.238.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-01-16 13:02:12 | Data modyfikacji: 2023-01-20 09:04:56.
Uchwała Nr XXXIV.237.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 27 października 2022 r.

Uchwała Nr XXXIV.237.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2022-2030

Załącznik do uchwały Nr XXXIV.237.2022

Objaśnienia do uchwały Nr XXXIV.237.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIV.237.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-12-05 13:59:02.
Uchwała Nr XXXIV.236.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 27 października 2022 r.

Uchwała Nr XXXIV.236.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik do uchwały Nr XXXIV.236.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIV.236.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-12-05 13:53:03.
Uchwała Nr XXXIV.235.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 27 października 2022 r.

Uchwała Nr XXXIV.235.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Jarocin

Załącznik do uchwały Nr XXXIV.235.2022

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV.235.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIV.235.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-12-05 13:45:21.
Uchwała Nr XXXIV.234.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 27 października 2022 r.

Uchwała Nr XXXIV.234.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkol

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIV.234.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-12-05 13:39:51.
Uchwała Nr XXXIV.233.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 27 października 2022 r.

Uchwała Nr XXXIV.233.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jarocin Nr XXX.208.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV.233.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIV.233.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-12-05 13:33:55 | Data modyfikacji: 2022-12-05 13:35:05.
Uchwała Nr XXXIII.232.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 1 września 2022 r.

Uchwała Nr XXXIII.232.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 1 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII.232.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIII.232.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-09-23 13:24:00.
Uchwała Nr XXXIII.231.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 1 września 2022 r.

Uchwała Nr XXXIII.231.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2022-2030

Załącznik do uchwały Nr XXXIII.231.2022

Objaśnienia do uchwały Nr XXXIII.231.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIII.231.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-09-22 08:41:01.
Uchwała Nr XXXIII.230.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 1 września 2022 r.

Uchwała Nr XXXIII.230.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik do uchwały Nr XXXIII.230.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIII.230.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-09-22 07:33:12.
Uchwała Nr XXXIII.229.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 1 września 2022 r.

Uchwała Nr XXXIII.229.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi położonego w miejscowości Domostawa

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII.229.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIII.229.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-09-21 14:52:36.
Uchwała Nr XXXIII.228.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 1 września 2022 r.

Uchwała Nr XXXIII.228.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 1 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jarocin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozlicz

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII.228.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIII.228.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-09-21 14:45:28.
Uchwała Nr XXXIII.227.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 1 września 2022 r.

Uchwała Nr XXXIII.227.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 1 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jarocin na rok szkolny 2022/2023

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII.227.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIII.227.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-09-21 14:40:23.
Uchwała Nr XXXIII.226.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 1 września 2022 r.

Uchwała Nr XXXIII.226.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 1 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodow

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII.226.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXIII.226.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-09-21 14:33:19.
Uchwała Nr XXXII.225.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXII.225.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2022-2030

Załącznik do uchwały Nr XXXII.225.2022

Objaśnienia do uchwały Nr XXXII.225.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXII.225.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-07-27 15:21:06.
Uchwała Nr XXXII.224.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXII.224.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik do uchwały Nr XXXII.224.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXII.224.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-07-27 15:13:41.
Uchwała Nr XXXII.223.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXII.223.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i zakresu powierzonych jej obowiązków w ramach wspólnej obsługi w odniesieniu do oświatowych jednostek organ

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII.223.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXII.223.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-07-27 15:04:25.
Uchwała Nr XXXII.222.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXII.222.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 wrześn

Załącznik do uchwały Nr XXXII.222.2022

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII.222.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXII.222.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-07-27 14:54:32.
Uchwała Nr XXXII.221.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXII.221.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaro

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII.221.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXII.221.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-07-27 14:49:55.
Uchwała Nr XXXII.220.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXII.220.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Jarocin do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII.220.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXII.220.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-07-27 14:41:52.
Uchwała Nr XXXII.219.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXII.219.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXII.219.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-07-27 14:30:51 | Data modyfikacji: 2022-07-27 14:31:39.
Uchwała Nr XXXII.218.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXII.218.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXII.218.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-07-27 14:20:40.
Uchwała Nr XXXII.217.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr XXXII.217.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jarocin

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII.217.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXII.217.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-07-27 14:19:25.
Uchwała Nr XXXI.216.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXI.216.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2022-2030

Załącznik 1 do uchwały Nr XXXI.216.2022

Objaśnienia do uchwały Nr XXXI.216.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXI.216.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-05-23 08:01:08.
Uchwała Nr XXXI.215.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXI.215.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik 1 do uchwały Nr XXXI.215.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXI.215.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-05-23 07:57:01.
Uchwała Nr XXXI.214.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXI.214.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXI.214.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-05-23 07:54:00.
Uchwała Nr XXXI.213.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXI.213.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jarocin

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI.213.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXI.213.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-05-23 07:47:43.
Uchwała Nr XXXI.212.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXI.212.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI.212.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXXI.212.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-05-23 07:37:24.
Uchwała Nr XXX.211.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXX.211.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2022 – 2030

Załącznik 1 do uchwały Nr XXX.211.2022

Objaśnienia do uchwały Nr XXX.211.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXX.211.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-04-27 13:00:51.
Uchwała Nr XXX.210.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXX.210.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik 1 do uchwały Nr XXX.210.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXX.210.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-04-27 12:52:40.
Uchwała Nr XXX.209.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXX.209.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin

Załącznik 1 do uchwały Nr XXX.209.2022

Załącznik 2 do uchwały Nr XXX.209.2022

Załącznik 3 do uchwały Nr XXX.209.2022

Załącznik 4 do uchwały Nr XXX.209.2022

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX.209.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXX.209.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-04-27 12:37:40.
Uchwała Nr XXX.208.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 marca 2022 r.

Uchwała Nr XXX.208.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023

Załącznik 1 do uchwały Nr XXX.208.2022

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX.208.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXX.208.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-04-27 09:35:33.
Uchwała Nr XXIX.207.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 lutego 2022 r.

Uchwała Nr XXIX.207.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik 1 do uchwały Nr XXIX.207.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIX.207.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-03-21 11:52:11.
Uchwała Nr XXIX.206.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 lutego 2022 r.

Uchwała Nr XXIX.206.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX.206.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIX.206.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-03-21 11:48:36.
Uchwała Nr XXIX.205.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 lutego 2022 r.

Uchwała Nr XXIX.205.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX.205.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIX.205.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-03-21 11:40:45.
Uchwała Nr XXIX.204.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 lutego 2022 r.

Uchwała Nr XXIX.204.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2022 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX.204.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIX.204.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-03-21 11:36:58.
Uchwała Nr XXIX.203.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 lutego 2022 r.

Uchwała Nr XXIX.203.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

Załącznik 1 do uchwały Nr XXIX.203.2022

Załącznik 2 do uchwały Nr XXIX.203.2022

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX.203.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIX.203.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-03-21 11:27:18.
Uchwała Nr XXIX.202.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 lutego 2022 r.

Uchwała Nr XXIX.202.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Jarocin Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach-Sokalach

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX.202.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIX.202.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-03-18 08:26:28.
Uchwała Nr XXIX.201.2022 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 lutego 2022 r.

Uchwała Nr XXIX.201.2022 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Jarocin w ramach repatriacji

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX.201.2022

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIX.201.2022

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2022-03-18 08:12:10.
Uchwała Nr XXVIII.200.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII.200.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki w Golcach stanowiącej własność gminy Jarocin

Załącznik do uchwały Nr XXVIII.200.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVIII.200.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2022-01-26 10:10:08.
Uchwała Nr XXVIII.199.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII.199.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Załącznik 1 do uchwały Nr XXVIII.199.2021

Załącznik 2 do uchwały Nr XXVIII.199.2021

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII.199.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVIII.199.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2022-01-26 09:40:33.
Uchwała Nr XXVIII.198.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII.198.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2021-2030

Załącznik do uchwały Nr XXVIII.198.2021

Objaśnienia do uchwały Nr XXVIII.198.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVIII.198.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2022-01-26 09:31:37.
Uchwała Nr XXVIII.197.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII.197.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVIII.197.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2022-01-26 09:24:34 | Data modyfikacji: 2022-01-26 09:25:02.
Uchwała Nr XXVIII.196.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII.196.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2022-2030

Załącznik do uchwały Nr XXVIII.196.2021

Objaśnienia do uchwały Nr XXVIII.196.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVIII.196.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2022-01-26 08:54:02.
Uchwała Nr XXVIII.195.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII.195.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVIII.195.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2022-01-26 08:48:02.
Uchwała Nr XXVIII.194.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII.194.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVIII.194.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2022-01-26 08:45:16.
Uchwała Nr XXVIII.193.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII.193.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Załącznik do uchwały Nr XXVIII.193.2021

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII.193.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVIII.193.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2022-01-26 08:38:50 | Data modyfikacji: 2022-01-26 08:44:25.
Uchwała Nr XXVIII.192.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII.192.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Jarocin na 2022 rok

Załącznik 1 do uchwały Nr XXVIII.192.2021

Załącznik 2 do uchwały Nr XXVIII.192.2021

Załącznik 3 do uchwały Nr XXVIII.192.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVIII.192.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2022-01-26 08:22:06.
Uchwała Nr XXVIII.191.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII.191.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jarocin na 2022 rok

Załącznik do uchwały Nr XXVIII.191.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVIII.191.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2022-01-26 08:17:07.
Uchwała Nr XXVII.190.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXVII.190.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVII.190.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-12-30 08:56:21.
Uchwała Nr XXVII.189.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXVII.189.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVII.189.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-12-30 08:50:14.
Uchwała Nr XXVII.188.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXVII.188.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Jarocin

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII.188.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVII.188.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-12-30 08:41:40.
Uchwała Nr XXVII.187.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXVII.187.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnośc

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII.187.2021

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII.187.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVII.187.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-12-30 08:28:45.
Uchwała Nr XXVII.186.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXVII.186.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVII.186.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-12-30 08:18:25.
Uchwała Nr XXVII.185.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXVII.185.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVII.185.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-12-30 08:08:05.
Uchwała Nr XXVI.184.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 października 2021 r.

Uchwała Nr XXVI.184.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2021-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI.184.2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI.184.2021

Objaśnienia do uchwały Nr XXV.184.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVI.184.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:48:32.
Uchwała Nr XXVI.183.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 października 2021 r.

Uchwała Nr XXVI.183.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVI.183.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:46:23.
Uchwała Nr XXVI.182.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 października 2021 r.

Uchwała Nr XXVI.182.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVI.182.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:43:27 | Data modyfikacji: 2021-11-03 11:43:48.
Uchwała Nr XXVI.181.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 października 2021 r.

Uchwała Nr XXVI.181.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jarocin Nr XX.146.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI.181.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVI.181.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:38:44.
Uchwała Nr XXVI.180.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 października 2021 r.

Uchwała Nr XXVI.180.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na dożywianie dzieci, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedsz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI.180.2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI.180.2021

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI.180.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXVI.180.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-11-03 10:56:26.
Uchwała Nr XXV.179.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia
2 września 2021 r.

Uchwała Nr XXV.179.2021 Rady Gminy Jarocin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2021-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV.179.2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV.179.2021

Objaśnienia do uchwały Nr XXV.179.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXV.179.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-09-29 10:11:10.
Uchwała Nr XXV.178.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia
2 września 2021 r.

Uchwała Nr XXV.178.2021 Rady Gminy Jarocin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXV.178.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-09-29 10:05:34.
Uchwała Nr XXV.177.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia
2 września 2021 r.

Uchwała Nr XXV.177.2021 Rady Gminy Jarocin w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXV.177.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-09-29 09:41:08 | Data modyfikacji: 2021-09-29 09:42:40.
Uchwała Nr XXV.176.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia
2 września 2021 r.

Uchwała Nr XXV.176.2021 Rady Gminy Jarocin w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXV.176.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-09-29 09:34:26.
Uchwała Nr XXV.175.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia
2 września 2021 r.

Uchwała Nr XXV.175.2021 Rady Gminy Jarocin zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i zakresu powierzonych jej obowiązków w ramach wspólnej obsługi w odniesieniu do oświatowych jednostek organizacyjnych dla których orga

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXV.175.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-09-29 09:27:47.
Uchwała Nr XXV.174.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia
2 września 2021 r.

Uchwała Nr XXV.174.2021 Rady Gminy Jarocin w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jarocin na rok szkolny 2021/2022

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV.174.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXV.174.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-09-29 09:09:18.
Uchwała Nr XXV.173.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia
2 września 2021 r.

Uchwała Nr XXV.173.2021 Rady Gminy Jarocin w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o do

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV.173.2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV.173.2021

POUCZENIE do Uchwały Nr XXV.173.2021

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV.173.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXV.173.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-09-29 08:25:59.
Uchwała Nr XXIV.172.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.172.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2021-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV.172.2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV.172.2021

Objaśnienia do uchwały Nr XXIV.172.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.172.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:38:13.
Uchwała Nr XXIV.171.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.171.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.171.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:33:18.
Uchwała Nr XXIV.170.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.170.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r.w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Jarocin

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV.170.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.170.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:29:03.
Uchwała Nr XXIV.169.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.169.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Komunalny w Jarocinie Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.169.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:24:31.
Uchwała Nr XXIV.168.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.168.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

Załącznik do uchwały Nr XXIV.168.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.168.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:20:27.
Uchwała Nr XXIV.167.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.167.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.167.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:16:07.
Uchwała Nr XXIV.166.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.166.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.166.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:07:01.
Uchwała Nr XXIV.165.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.165.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.165.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:04:44.
Uchwała Nr XXIII.164.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.164.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jarocin Nr XX.146.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.164.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 15:20:06.
Uchwała Nr XXIII.163.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.163.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2021-2030

Załącznik do uchwały Nr XXIII.163.2021

Objaśnienia do uchwały Nr XXIII.163.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.163.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 15:12:29.
Uchwała Nr XXIII.162.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.162.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.162.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 15:06:59.
Uchwała Nr XXIII.161.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.161.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego w Nisku

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.161.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 14:58:02.
Uchwała Nr XXIII.160.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.160.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wzniesienia pomnika „Rzeź Wołyńska”

Uzasadnienie do uchwały XXIII.160.2021

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII.160.2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII.160.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.160.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 14:50:01.
Uchwała Nr XXIII.159.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.159.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 wrześ

Załącznik do uchwały Nr XXIII.159.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.159.2021

Uzasadnienie do uchwały XXIII.159.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 14:42:26.
Uchwała Nr XXIII.158.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.158.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Załącznik do uchwały Nr XXIII.158.2021 - Gminny Program PP w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2025

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.158.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 14:38:07.
Uchwała Nr XXII.157.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXII.157.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXII.157.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-03-18 13:55:22.
Uchwała Nr XXII.156.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXII.156.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego pn. „Zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej PSP w Nisku”

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXII.156.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-03-18 13:52:03.
Uchwała Nr XXII.155.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXII.155.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXII.155.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-03-18 13:48:04.
Uchwała Nr XXII.154.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXII.154.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXII.154.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-03-18 13:40:57.
Uchwała Nr XXII.153.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXII.153.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Jarocin w ramach repatriacji - ANONIMIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXII.153.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-03-18 13:35:51.
Uchwała Nr XXII.152.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXII.152.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2021 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXII.152.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-03-18 13:32:27.
Uchwała Nr XXI.151.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXI.151.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2021-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI.151.2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI.151.2021

Objaśnienia do uchwały Nr XXI.151.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXI.151.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-02-15 08:27:29.
Uchwała Nr XXI.150.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXI.150.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXI.150.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-02-15 08:17:54.
Uchwała Nr XX.149.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.149.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uzasadnienie do uchwały Nr XX.149.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.149.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-29 11:26:28.
Uchwała Nr XX.148.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.148.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.148.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-29 11:20:56.
Uchwała Nr XX.147.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.147.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.147.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-29 11:17:45.
Uchwała Nr XX.146.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.146.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Załącznik do uchwały Nr XX.146.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.146.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-29 11:11:20.
Uchwała Nr XX.145.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.145.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX.145.2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX.145.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.145.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 11:05:54.
Uchwała Nr XX.144.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.144.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX.144.2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX.144.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.144.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:46:56.
Uchwała Nr XX.143.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.143.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.143.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:33:03.
Uchwała Nr XX.142.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.142.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.142.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:26:21.
Uchwała Nr XX.141.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.141.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jarocin

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX.141.2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX.141.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.141.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:11:34.
Uchwała Nr XX.140.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.140.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Jarocin na 2021 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX.140.2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX.140.2020

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX.140.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.140.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:00:02.
Uchwała Nr XX.139.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.139.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jarocin na 2021 rok

Załącznik do uchwały Nr XX.139.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.139.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 09:51:42.
Uchwała Nr XIX.138.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XIX.138.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załącznik do uchwały Nr XIX.138.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIX.138.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:05:05.
Uchwała Nr XIX.137.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XIX.137.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2020 r. Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi położonego w miejscowości Jarocin

Załącznik 1 do uchwały Nr XIX.137.2020

Załącznik 2 do uchwały Nr XIX.137.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIX.137.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:00:57.
Uchwała Nr XIX.136.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XIX.136.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX.136.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIX.136.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:55:42.
Uchwała Nr XIX.135.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XIX.135.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

Załącznik do uchwały Nr XIX.135.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIX.135.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:40:57.
Uchwała Nr XIX.134.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XIX.134.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX.134.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIX.134.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:38:02.
Uchwała Nr XIX.133.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XIX.133.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX.133.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIX.133.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:34:56.
Uchwała Nr XVIII.132.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr XVIII.132.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVIII.132.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-11-06 13:56:18.
Uchwała Nr XVIII.131.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr XVIII.131.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Jarocinie stanowiących własność Gminy Jarocin

Załącznik do uchwały Nr XVIII.131.2020

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII.131.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVIII.131.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-11-06 13:49:40.
Uchwała Nr XVIII.130.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr XVIII.130.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na dożywianie dzieci, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przed

Załącznik 1 do uchwały Nr XVIII.130.2020

Załącznik 2 do uchwały Nr XVIII.130.2020

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII.130.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVIII.130.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-11-06 13:43:57.
Uchwała Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 września 2020 r.

Uchwała Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2020-2023

Załącznik 1 do uchwały Nr XVII.129.2020

Załącznik 2 do uchwały Nr XVII.129.2020

Objaśnienia do uchwały Nr XVII.129.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVII.129.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-10-05 12:09:47.
Uchwała Nr XVII.128.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 września 2020 r.

Uchwała Nr XVII.128.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVII.128.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-10-05 11:58:06.
Uchwała Nr XVII.127.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 września 2020 r.

Uchwała Nr XVII.127.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i zakresu powierzonych jej obowiązków w ramach wspólnej obsługi w odniesieniu do oświatowych jednostek orga

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVII.127.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-10-05 11:55:57.
Uchwała Nr XVII.126.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 września 2020 r.

Uchwała Nr XVII.126.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jarocin na rok szkolny 2020/2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVII.126.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-10-05 11:47:45.
Uchwała Nr XVI.125.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.125.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Komunalny w Jarocinie Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.125.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:28:29.
Uchwała Nr XVI.124.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.124.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.124.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:26:31.
Uchwała Nr XVI.123.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.123.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2020-2023

Załącznik 1 do uchwały Nr XVI.123.2020

Załącznik 2 do uchwały Nr XVI.123.2020

Objaśnienia do uchwały Nr XVI.123.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.123.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:22:38.
Uchwała Nr XVI.122.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.122.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.122.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:19:55.
Uchwała Nr XVI.121.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.121.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września

Załącznik do uchwały Nr XVI.121.2020

Uzasadnienie do uchwały Nr XVI.121.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.121.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:14:50.
Uchwała Nr XVI.120.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.120.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.120.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:11:43.
Uchwała Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.119.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:08:33.
Uchwała Nr XVI.118.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.118.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.118.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:04:42.
Uchwała Nr XV.117.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
27 maja 2020 r.

Uchwała Nr XV.117.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2020-2023

Załącznik 1 do uchwały Nr XV.117.2020

Załącznik 2 do uchwały Nr XV.117.2020

Objaśnienia do uchwały Nr XV.117.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XV.117.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:37:04.
Uchwała Nr XV.116.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
27 maja 2020 r.

Uchwała Nr XV.116.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XV.116.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:18:49.
Uchwała Nr XV.115.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
27 maja 2020 r.

Uchwała Nr XV.115.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Jarocin Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach.

Uzasadnienie do uchwały Nr XV.115.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XV.115.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:14:00.
Uchwała Nr XV.114.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
27 maja 2020 r.

Uchwała Nr XV.114.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki w Szyperkach stanowiącej własność Gminy Jarocin

Załącznik do uchwały Nr XV.114.2020

Uzasadnienie do uchwały Nr XV.114.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XV.114.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:09:36.
Uchwała Nr XIV.113.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 marca 2020 r.

Uchwała Nr XIV.113.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIV.113.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-03-16 10:38:56.
Uchwała Nr XIV.112.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 marca 2020 r.

Uchwała Nr XIV.112.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIV.112.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-03-16 10:38:28.
Uchwała Nr XIV.111.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 marca 2020 r.

Uchwała Nr XIV.111.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik 1 do uchwały Nr XIV.111.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIV.111.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-03-16 10:35:10 | Data modyfikacji: 2020-03-16 10:37:39.
Uchwała Nr XIV.110.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 marca 2020 r.

Uchwała Nr XIV.110.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIV.110.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-03-16 10:23:49.
Uchwała Nr XIII.109.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XIII.109.2020

Załącznik 2 do uchwały Nr XIII.109.2020

Objaśnienia do uchwały Nr XIII.109.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.109.2020

 Uchwała Nr XIII.109.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2020-2023

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 09:03:04.
Uchwała Nr XIII.108.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.108.2020

 Uchwała Nr XIII.108.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:54:14.
Uchwała Nr XIII.107.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.107.2020

 Uchwała Nr XIII.107.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:48:40.
Uchwała Nr XIII.106.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.106.2020

  Uchwała Nr XIII.106.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:45:06.
Uchwała Nr XIII.105.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.105.2020

 Uchwała Nr XIII.105.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminów i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:38:48.
Uchwała Nr XIII.104.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XIII.104.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.104.2020

 Uchwała Nr XIII.104.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:29:42.
Uchwała Nr XIII.103.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.103.2020

 Uchwała Nr XIII.103.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:22:16.
Uchwała Nr XIII.102.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.102.2020

 Uchwała Nr XIII.102.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:15:21 | Data modyfikacji: 2020-02-25 14:42:42.
Uchwała Nr XIII.101.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.101.2020

 Uchwała Nr XIII.101.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jarocin na rok szkolny 2019/2020

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:03:38.
Uchwała Nr XIII.100.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XIII.100.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.100.2020

 Uchwała Nr XIII.100.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jarocin na lata 2020-2022

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 07:50:48.
Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XII.99.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.99.2019

 Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 16:06:44.
Uchwała Nr XII.98.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.98.2019

 Uchwała Nr XII.98.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 16:03:38.
Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik do uchwały Nr XII.97.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.97.2019

 Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:58:59.
Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XII.96.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr XII.96.2019

Objaśnienia do uchwały Nr XII.96.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.96.2019

 Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2020-2023

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:53:40.
Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik do uchwały Nr XII.95.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.95.2019

 Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:39:17 | Data modyfikacji: 2020-01-14 15:48:35.
Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XII.94.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr XII.94.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.94.2019

 Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:34:57.
Uchwała Nr XII.93.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XII.93.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr XII.93.2019

Objaśnienia do uchwały Nr XII.93.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.93.2019

 Uchwała Nr XII.93.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:26:33.
Uchwała Nr XII.92.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.92.2019

 Uchwała Nr XII.92.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:22:35.
Uchwała Nr XII.91.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XII.91.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr XII.91.2019

Uzasadnienie do uchwały Nr XII.91.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.91.2019

 Uchwała Nr XII.91.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na dożywianie dzieci, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Jarocin w roku 2020

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:17:06.
Uchwała Nr XII.90.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XII.90.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr XII.90.2019

Załącznik 3 do uchwały Nr XII.90.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.90.2019

 Uchwała Nr XII.90.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Jarocin na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:09:35.
Uchwała Nr XII.89.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik do uchwały Nr XII.89.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.89.2019

 Uchwała Nr XII.89.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jarocin na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:03:29.
Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.88.2019

 Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:46:01.
Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XI.87.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr XI.87.2019

Objaśnienia do uchwały Nr XI.87.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.87.2019

 Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:38:37.
Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.86.2019

 Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:35:44.
Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XI.85.2019

Załącznik 1 do uchwały Nr XI.85.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.85.2019

 Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:28:09 | Data modyfikacji: 2022-07-06 11:33:41.
Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XI.84.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.84.2019

 Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:21:46.
Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XI.83.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.83.2019

 Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:18:27.
Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Postanowienie Podkarpackiej Izby Rolniczej z dnia 04.11.2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XI.82.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.82.2019

 Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:10:32.
Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XI.81.2019

Uzasadnienie do uchwały Nr XI.81.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.81.2019

 Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:00:22.
Uchwała Nr X.80.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr X.80.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.80.2019

 Uchwała Nr X.80.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:00:08.
Uchwała Nr X.79.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.79.2019

 Uchwała Nr X.79.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:56:58.
Uchwała Nr X.78.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr X.78.2019

Uzasadnienie do uchwały Nr X.78.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.78.2019

 Uchwała Nr X.78.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:51:48.
Uchwała Nr X.77.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr X.77.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr X.77.2019

Uzasadnienie do uchwały Nr X.77.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.77.2019

 Uchwała Nr X.77.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi położonego w miejscowości Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:46:55.
Uchwała Nr X.76.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr X.76.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.76.2019

 Uchwała Nr X.76.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:43:52.
Uchwała Nr X.75.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr X.75.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.75.2019

 Uchwała Nr X.75.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jarocinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:40:42.
Uchwała Nr X.74.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr X.74.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.74.2019

 Uchwała Nr X.74.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia formy usług opiekuńczych – pomocy sąsiedzkiej świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie oraz określenia zasad odpłatności za te usługi

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:36:01.
Uchwała Nr X.73.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.73.2019

 Uchwała Nr X.73.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i zakresu powierzonych jej obowiązków w ramach wspólnej obsługi w odniesieniu do oświatowych jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:32:30.
Uchwała Nr X.72.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.72.2019

 Uchwała Nr X.72.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:27:03 | Data modyfikacji: 2019-11-12 12:41:36.
Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
12 września 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr IX.71.2019

Objaśnienia do uchwały Nr IX.71.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IX.71.2019

 Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:10:31.
Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
12 września 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IX.70.2019

 Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:06:21.
Uchwała Nr IX.69.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
12 września 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr IX.69.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IX.69.2019

  Uchwała Nr IX.69.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:53:05 | Data modyfikacji: 2019-09-17 12:00:58.
Uchwała Nr IX.68.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
12 września 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IX.68.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr IX.68.2019

  Uchwała Nr IX.68.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:49:02 | Data modyfikacji: 2019-10-10 14:28:41.
Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 czerwca 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr VIII.67.2019

Załącznik 2 do uchwały NR VIII.67.2019

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII.67.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VIII.67.2019

 Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na dożywianie dzieci przez mieszkańców Gminy Jarocin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Jarocin w roku 2019

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-07-02 07:41:48 | Data modyfikacji: 2019-08-01 13:31:57.
Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 czerwca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VIII.66.2019

 Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-07-02 07:38:10.
Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 czerwca 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr VIII.65.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VIII.65.2019

 Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-07-02 07:25:14 | Data modyfikacji: 2019-07-02 07:26:18.
Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 czerwca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VIII.64.2019

 Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-07-01 14:58:03 | Data modyfikacji: 2019-07-01 15:02:00.
Uchwała Nr VIII.63.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 czerwca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VIII.63.2019

 Uchwała Nr VIII.63.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-07-01 14:54:19.
Uchwała Nr VIII.62.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 czerwca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VIII.62.2019

 Uchwała Nr VIII.62.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-07-01 14:49:46.
Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 maja 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr VII.61.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr VII.61.2019

Objaśnienia do uchwały Nr VII.61.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VII.61.2019

 Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:45:00.
Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 maja 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VII.60.2019

 Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:36:09 | Data modyfikacji: 2019-05-30 12:41:33.
Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 maja 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr VII.59.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VII.59.2019

 Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:26:28 | Data modyfikacji: 2019-05-30 12:32:40.
Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 maja 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr VII.58.2019

Uzasadnienie do uchwały Nr VII.58.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VII.58.2019

 Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:21:58.
Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 maja 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VII.57.2019

 Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:19:27.
Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 kwietnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr VI.56.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr VI.56.2019

Objaśnienia do uchwały Nr VI.56.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VI.56.2019

 Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:23:43.
Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 kwietnia 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VI.55.2019

 Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:21:26.
Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr VI.54.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VI.54.2019

 Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:10:03.
Uchwała Nr VI.53.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 kwietnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr VI.53.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr VI.53.2019

Załącznik 3 do uchwały Nr VI.53.2019

Załącznik 4 do uchwały Nr VI.53.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VI.53.2019

 Uchwała Nr VI.53.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie w Przedszkole w Jarocinie

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-04-19 07:49:48.
Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr VI.52.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VI.52.2019

 Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 kwietnia 2019 r. sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:50:27.
Uchwała Nr V.51.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr V.51.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr V.51.2019

Objaśnienia do uchwały Nr V.51.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.51.2019

 Uchwała Nr V.51.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 14:34:17.
Uchwała Nr V.50.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.50.2019

 Uchwała Nr V.50.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 14:19:22 | Data modyfikacji: 2019-03-14 14:57:41.
Uchwała Nr V.49.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.49.2019

 Uchwała Nr V.49.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 14:14:45.
Uchwała Nr V.48.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr V.48.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr V.48.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.48.2019

 Uchwała Nr V.48.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jarocin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 14:05:57.
Uchwała Nr V.47.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.47.2019

 Uchwała Nr V.47.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:56:36 | Data modyfikacji: 2019-03-14 14:02:58.
Uchwała Nr V.46.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr V.46.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.46.2019

 Uchwała Nr V.46.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jarocin Nr II.19.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:51:24.
Uchwała Nr V.45.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr V.45.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.45.2019

 Uchwała Nr V.45.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zaproszenia jednej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Jarocin w ramach repatriacji

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:44:52.
Uchwała Nr V.44.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.44.2019

 Uchwała Nr V.44.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:39:27.
Uchwała Nr V.43.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr V.43.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.43.2019

 Uchwała Nr V.43.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:25:25.
Uchwała Nr V.42.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr V.42.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.42.2019

 Uchwała Nr V.42.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie poprzez likwidację Filii w Szyperkach

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:16:02 | Data modyfikacji: 2019-04-03 11:21:38.
Uchwała Nr IV.41.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.41.2019

 Uchwała Nr IV.41.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru członków Rady Sołeckiej sołectwa Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:25:31 | Data modyfikacji: 2019-02-14 15:27:13.
Uchwała Nr IV.40.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.40.2019

 Uchwała Nr IV.40.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:21:56.
Uchwała Nr IV.39.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr IV.39.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.39.2019

 Uchwała Nr IV.39.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:18:48.
Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr IV.38.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr IV.38.2019

Objaśnienia do uchwały Nr IV.38.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.38.2019

 Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:11:23 | Data modyfikacji: 2019-02-14 15:13:00.
Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.37.2019

 Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:06:51.
Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.36.2019

  Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:01:44.
Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr IV.35.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.35.2019

 Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, na terenie gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 14:56:13 | Data modyfikacji: 2019-02-14 14:57:03.
Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.34.2019

  Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw w Gminie Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 14:53:11.
Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr IV.33.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.33.2019

 Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie poprzez likwidację Filii w Szyperkach

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 14:49:25 | Data modyfikacji: 2019-02-14 14:57:16.
Uchwała Nr III.32.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.32.2018

Załącznik 2 do uchwały Nr III.32.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr III.32.2018

 Uchwała Nr III.32.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:35:59.
Uchwała Nr III.31.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.31.2018

Załącznik 2 do uchwały Nr III.31.2018

Objaśnienia do uchwały nr III.31.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr III.31.2018

 Uchwała Nr III.31.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:28:39.
Uchwała Nr III.30.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.30.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr III.30.2018

 Uchwała Nr III.30.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:16:48.
Uchwała Nr III.29.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.29.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr III.29.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr III.29.2018

 Uchwała Nr III.29.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, na terenie gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:09:41.
Uchwała Nr III.28.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.28.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr III.28.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr III.28.2018

 Uchwała Nr III.28.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-13 14:54:04 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:55:03.
Uchwała Nr III.27.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.27.2018

Załącznik 2 do uchwały Nr III.27.2018

Załącznik 3 do uchwały Nr III.27.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr III.27.2018

  Uchwała Nr III.27.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Jarocin na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-13 14:48:21.
Uchwała Nr III.26.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.26.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.26.2018

 Uchwała Nr III.26.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jarocin na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-13 14:43:46 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:46:01.
Uchwała Nr II.25.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr II.25.2018

Załącznik 2 do uchwały Nr II.25.2018

Objaśnienia do uchwały nr II.25.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.25.2018

 Uchwała Nr II.25.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:05:29 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:55:57.
Uchwała Nr II.24.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr II.24.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.24.2018

 Uchwała Nr II.24.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:51:12 | Data modyfikacji: 2019-04-15 12:48:12.
Uchwała Nr II.23.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.23.2018

 Uchwała Nr II.23.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia pożyczek

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:47:26.
Uchwała Nr II.22.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.22.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr II.22.2018

 Uchwała Nr II.21.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia takiej opłaty

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:40:25.
Uchwała Nr II.21.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.21.2018

 Uchwała Nr II.21.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:20:06 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:33:37.
Uchwała Nr II.20.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.20.2018

 Uchwała Nr II. 20.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:10:31 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:33:20.
Uchwała Nr II.19.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr II.19.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.19.2018

 Uchwała Nr II.19.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:54:11 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:32:58.
Uchwała Nr II.18.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.18.2018

 Uchwała Nr II.18.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:45:38 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:32:38.
Uchwała Nr II.17.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr II.17.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.17.2018

WYROK WSA W RZESZOWIE - stwierdzenie nieważności niektórych paragrafów

 Uchwała Nr II.17.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:21:05 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:32:22.
Uchwała Nr I.16.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.16.2018

 Uchwała Nr I.16.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:03:24 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:31:44.
Uchwała Nr I.15.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Załącznik 1 i 2 do uchwały Nr I.15.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.15.2018

 Uchwała Nr I.15.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:48:43 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:31:21.
Uchwała Nr I.14.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.14.2018

 Uchwała Nr I.14.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:45:51 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:31:01.
Uchwała Nr I.13.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.13.2018

 Uchwała Nr I.13.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jarocin pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:42:19 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:30:39.
Uchwała Nr I.12.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.12.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr I.12.2018

 Uchwała Nr I.12.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i określania warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania w ramach realizacji programu wspierania na lata 2019-2023 w Gminie Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:36:41 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:30:10.
Uchwała Nr I.11.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.11.2018

 Uchwała Nr I.11.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:32:44 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:29:49.
Uchwała Nr I.10.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.10.2018

 Uchwała Nr I.10.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:28:05 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:29:28.
Uchwała Nr I.9.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.9.2018

 Uchwała Nr I.9.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:15:31 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:29:08.
Uchwała Nr I.8.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.8.2018

 Uchwała Nr I.8.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:10:40 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:28:48.
Uchwała Nr I.7.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.7.2018

 Uchwała Nr I.7.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:04:48 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:28:29.
Uchwała Nr I.6.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.6.2018

 Uchwała Nr I.6.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 10:51:57 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:28:11.
Uchwała Nr I.5.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.5.2018

 Uchwała Nr I.5.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r.w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Rady Gminy Jarocin.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-03 10:11:28 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:27:53.
Uchwała Nr I.4.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada .2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.4.2018

 Uchwała Nr I.4.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Jarocin.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-03 10:01:52 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:27:10.
Uchwała Nr I.3.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.3.2018

 Uchwała Nr I.3.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jarocin.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:54:34 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:26:45.
Uchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy Jarocin z
dnia 19 listopada 2018 r.
 Uchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jarocin.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:50:19 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:26:19.
Uchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.
 Uchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jarocin.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:45:29 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:25:57.
Uchwała Nr XXXVI.269.2018 z dnia 11 października
2018 r.

Uchwała Nr XXXVI.269.2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 12:04:38.
Uchwała Nr XXXVI.268.2018 z dnia 11 października
2018 r.

Uchwała Nr XXXVI.268.2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 12:02:25.
Uchwała Nr XXXVI.267.2018 z dnia 11 października
2018 r.

Uchwała Nr XXXVI.267.2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Komunalny w Jarocinie Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 11:59:30.
Uchwała Nr XXXVI.266.2018 z dnia 11 października
2018 r.

Uchwała Nr XXXVI.266.2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Jarocin

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 11:55:20.
Uchwała Nr XXXV.265.2018 z dnia 23 sierpnia 2018
r.

Uchwała Nr XXXV.265.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:54:41.
Uchwała Nr XXXV.264.2018 z dnia 23 sierpnia 2018
r.

Uchwała Nr XXXV.264.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:50:28.
Uchwała Nr XXXV.263.2018 z dnia 23 sierpnia 2018
r.

Uchwała Nr XXXV.263.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański-Golce w miejscowości Majdan Golczański".

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:41:27.
Uchwała Nr XXXV.262.2018 z dnia 23 sierpnia 2018
r.

Uchwała Nr XXXV.262.2018 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:35:43.
Uchwała Nr XXXV.261.2018 z dnia 23 sierpnia 2018

Uchwała Nr XXXV.261.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Jarocin do realizacji projektu pt. "Wsparcie rodziny w potrzebie" - w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.4 "Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastę

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:21:23.
Uchwała Nr XXXV.260.2018 z dnia 23 sierpnia 2018
r.

Uchwała Nr XXXV.260.2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na wkład własny do projektu konkursowego pt. "Wsparcie rodziny w potrzebie" - w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.4 "Poprawa dostępu do usług

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:07:21 | Data modyfikacji: 2018-09-19 11:21:44.
Uchwała Nr XXXIV.259.2018 z dnia 21 czerwca
2018r.

Uchwała Nr XXXIV.259.2018 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szwedy.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 12:21:49 | Data modyfikacji: 2018-08-03 12:31:59.
Uchwała Nr XXXIV.258.2018 z dnia 21 czerwca
2018r.

Uchwała Nr XXXIV.258.2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jarocin do organu regulacyjnego.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 12:17:39 | Data modyfikacji: 2018-08-03 12:32:25.
Uchwała Nr XXXIV.257.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.257.2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVIII.213.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 12:08:06.
Uchwała Nr XXXIV.256.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.256.2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jarocin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 12:04:29.
Uchwała Nr XXXIV.255.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.255.2018 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Jarocin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 12:01:04.
Uchwała Nr XXXIV.254.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.254.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jarocin.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:57:37.
Uchwała Nr XXXIV.253.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.253.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:55:01.
Uchwała Nr XXXIV.252.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.252.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:51:35.
Uchwała Nr XXXIV.251.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.251.2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Jarocin.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:46:30.
Uchwała Nr XXXIV.250.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.250.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:40:50.
Uchwała Nr XXXIV.249.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.249.2018 w sprawie absolutorium dla wójta gminy.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:32:54.
Uchwała Nr XXXIV.248.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.248.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:23:18.
Uchwała Nr XXXIII.247.2018 z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała Nr XXXIII.247.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:19:05.
Uchwała Nr XXXIII.246.2018 z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała Nr XXXIII.246.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:14:56.
Uchwała Nr XXXII.245.2018 z dnia 27 kwietnia 2018
r.

Uchwała Nr XXXII.245.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:01:49.
Uchwała Nr XXXII.244.2018 z dnia 27 kwietnia 2018

Uchwała Nr XXXII.244.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-07-11 08:54:25.
Uchwała Nr XXXI.243.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.243.2018 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-07-11 08:46:58.
Uchwała Nr XXXI.242.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.242.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:52:09.
Uchwała Nr XXXI.2018 z dnia 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.241.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:49:56.
Uchwała Nr 240.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.240.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego pn. "Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku"

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:43:00.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie porzeprowadzeniu postępowania
nadzorczego w sprawie Uchwały Nr XXXI/239/2018
Rady Gminy w Jarocinie z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku stwierdza nieważność
badanej uchwały w całości z powodu naruszenia
przepisu art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:42:13.
Uchwała Nr XXXI.238.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.238.2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:28:46.
Uchwała Nr XXXI.237.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.237.2018 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:19:08.
Uchwała Nr XXXI.236.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.236.2018 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Szyperkach w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:16:04.
Uchwała Nr XXXI.235.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.235.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objetych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Jaro

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:08:28.
Uchwała Nr XXXI.234.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.234.2018 w sprawie określenia jednostki obsługującej i zakresu powierzonych jej obowiązków w ramach wspólnej obsługi w odniesieniu do oświatowych jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest gmina Jarocin.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:03:55.
Uchwała Nr XXXI.233.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.233.2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Jarocin

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:02:20.
Uchwała Nr XXXI.232.2018 z dnia 28 marca 2018r.

Uchwała Nr XXXI.232.2018 w sprawie podziału gminy Jarocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 284/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie podziału Gminy Jarocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 21/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Jarocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 87/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Jarocin na stałe obwody głosowania

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 12:59:10.
Uchwała Nr XXXI.231.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.231.2018 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranch w każdym okregu wyborczym

W związku ze stwierdzeniem przez Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu, że podział gminy Jarocin na okręgi wyborcze dokonany uchwałą Nr XXXI.231.2018 jest niezgodny z prawem. Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu postanawia dokonać podziału gminy Jarocin n

Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 25.08.2023 r. zmieniające postanowienie w spr. podziału Gminy Jarocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 12:19:45.
Uchwała Nr XXX.230.2018 z dnia 19 lutego 2018

Uchwała Nr XXX.230.2018 w zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:43:12.
Uchwała Nr XXX.229.2018 z dnia 19 lutego 2018

Uchwała Nr XXX.229.2018 w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy jarocin za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:40:39.
Uchwała Nr XXX.228.2018 z dnia 19 lutego 2018

Uchwała Nr XXX.228.2018 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawoddowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jarocin

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:38:07.
Uchwała Nr XXX.227.2018 z dnia 2018

Uchwała Nr XXX.227.2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:35:59.
Uchwała Nr XXX.226.2018 z dnia 19 lutego 2018

Uchwała Nr XXX.226.2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Szyperkach w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:24:27.
Uchwała Nr XXX.225.2018 z dnia 19 lutego 2018

Uchwała Nr XXX.225.2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Jarocinie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:22:07.
Uchwała Nr XXX.224.2018 z dnia 19 lutego 2018

Uchwała Nr XXX.224 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jarocin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:16:47.
Uchwała Nr XXIX.223.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXIX.223.2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 10:22:11.
Uchwała Nr XXIX.222.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXIX.222.2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jarocinie na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:59:13.
Uchwała Nr XXIX.221.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXIX.221.2017 w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowiw

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:56:47.
Uchwała Nr XXIX.220.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXIX.220.2017 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:54:34.
Uchwała Nr XXIX.219.2017 z dnia 28 grudnia 2017
r.

Uchwała Nr XXIX.219.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:51:44.
Uchwała Nr XXIX.218.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXIX.218.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:49:02.
Uchwała Nr XXIX.217.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXIX.217.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jarocin dla działek połozonych w rejonie rzeki Gilówka

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:27:28.
Uchwała Nr XXVIII.216.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.16.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:48:25 | Data modyfikacji: 2018-01-05 13:51:27.
Uchwała Nr XXVIII.215.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.215.2017 w sprawie uchwalenia budżetu 2018 rok

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:44:54.
Uchwała Nr XXVIII.214.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.214.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:43:03.
Uchwała Nr XXVIII.213.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.213.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:40:43.
Uchwała Nr XXVIII.211.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.211.2017 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:38:37.
Uchwała Nr XXVIII.210.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.210.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:36:22.
Uchwała Nr XXVIII.209.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.209.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowiez

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:33:58.
Uchwała Nr XXVIII.208.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.208.2017 w sprawie uchylenia uchwał Nr XXVII.195.2017 i Nr XXVII.196.2017

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:31:13.
Uchwała Nr XXVIII.207.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.207.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:28:41.
Uchwała Nr XXVIII.206.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.206.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:25:39.
Uchwała Nr XXVIII.205.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.205.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:23:22.
Uchwała Nr XXVIII.204.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.204.2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy jarocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacj

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:20:16.
Uchwała Nr XXVIII.203.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.203.2017 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których wlaścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:17:14.
Uchwała Nr XXVIII.202.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.202.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonbych w miejscowości Szyperki

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:13:47.
Uchwała Nr XXVIII.201.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.201.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w miejscowości Mostki (część Podpory)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:11:12.
Uchwała Nr XXVIII.200.2017 z dnia 15 grudnaia
2017r.

Uchwała Nr XXVIII.200.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Majdan Golczański (część Załomy Majdańskie)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:00:26 | Data modyfikacji: 2018-01-05 13:00:59.
Uchwała Nr XXVIII.199.2017 z dnia 15 grudnia
2017r.

Uchwała Nr XXVIII.199.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Jarocin (część Przymiarki) oraz w miejscowości Majdan Golczański (część Knieja i Biedaczów)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 12:49:51 | Data modyfikacji: 2018-01-05 12:51:13.
Uchwała Nr XXVIII.198.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.198.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Jaroci (część Majdan Jarociński)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 12:20:02 | Data modyfikacji: 2018-01-05 12:24:48.
Uchwała Nr XXVII.196.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała nr XXVII.196.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:25:43 | Data modyfikacji: 2017-12-12 12:08:30.
Uchwała Nr XXVII.195.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.195.2017 w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:05:36.
Uchwała Nr XXVII.194.2017 z dnia 24.11.2017r.
 uchwała Nr XXVII.194.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:02:06.
Uchwała Nr XXVII.193.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.193.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:59:44.
Uchwała Nr XXVII.192.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.192.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:57:06.
Uchwała Nr XXVII.191.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwał Nr XXVII.191.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szyperkach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Szyperkach

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:53:41.
Uchwała Nr XXVII.190.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.190.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Domostawie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:49:25 | Data modyfikacji: 2017-12-12 12:09:35.
Uchwała Nr XXVII.189.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.189.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jarocinie, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego i Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:43:42.
Uchwała Nr XXVII.188.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.188.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie odnośnie nieodpowiedniego wykonywania obowiązków służbowych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:35:38.
Uchwała Nr XXVII.187.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.187.2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:32:55.
Uchwała Nr XXVII.186.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.186.2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:29:19.
 Uchwała Nr XXVII.185.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:25:03.
Uchwała Nr XXVI.184.2017 z dnia 26.10.2017
 Uchwała Nr XXIV.184.2017 w sprawie wprowadzenia formy usług opiekuńczych - pomocy sąsiedzkiej przez Ośrodek Pomocy Społocznej w Jarocinie oraz określenia zasad odpłatności za te usługi

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-11-20 13:12:20.
Uchwała Nr XXVI.183.2017 z dnia 26.10.2017 r.
 Uchwała Nr XXVI.183.2017 z dnia 26 października 2017 r w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-11-20 13:08:47.
Uchwała Nr XXVI.182.2017 z dnia 26.10.2017r.
 Uchwała Nr XXVI.182.2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budzetu Gminy Jarocin instrumentem płatniczym

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-11-20 13:04:31.
Uchwała Nr XXVI.181.2017 z dnia 26 października
2017 r.
 Uchwała w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-11-20 12:54:31 | Data modyfikacji: 2017-11-20 12:59:11.
Uchwała Nr XXV.180.2017 z dnia 16.08.2017r.

Uchwała Nr XXV.180.2017 z dnia 16.08.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-10-06 13:29:42.
Uchwała Nr XXV.179.2017 z dnia 16.08.2017r.

Uchwała Nr XXV.179.2017 z dnia 16.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-10-06 13:27:18.
Uchwała Nr XXV.178.2017 z dnia 16.08.2017r.

Uchwała Nr XXV.178.2017 z dnia 16.08.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary-Mostki-Bukowa"

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-10-06 13:20:48.
Uchwała Nr XXV.177.2017 z dnia 16.08.2017r.

Uchwała Nr XXV.177.2017 z dnia 16.08.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Jarocin"

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-10-06 13:09:24.
Uchwała NR XXV.176.2017r. z dnia 16 sierpnia
2017r.

Uchwała XXV.176.2017 z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XX.145.2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. r

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-10-06 12:33:32.
Uchwała Nr XXIV.175.2017 z dnia 21.06.2017r.
 Uchwała Nr XXIV.175.2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-09 13:18:36.
Uchwała Nr XXIV.174.2017 z dnia 21.06.2017r.
 Uchwała Nr XXIV.174.2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-09 13:13:58.
Uchwała Nr XXIV.173.2017 z dnia 21.06.2017r.
 Uchwała Nr XXIV.173.2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 15:17:09.
Uchwała Nr XXIV.172.2017 z dnia 21.06.2017r.
 Uchwała Nr XXIV.172.2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 15:14:40 | Data modyfikacji: 2017-08-08 15:20:48.
Uchwała Nr XXIV.171.2017 z dnia 21.06.2017r.
 Uchwała Nr XXIV.171.2017 z dnia 2017r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 15:12:36 | Data modyfikacji: 2017-08-08 15:22:03.
Uchwała Nr XXIV.170.2017 z dnia 21.06.2017r.
uchylona

Roztrzygnięcie nadzorcze

 Uchwała Nr XXIV.170.2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zaagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 15:01:39 | Data modyfikacji: 2017-08-08 15:09:06.
Uchwała Nr XXIV.169.2017r. z dnia 21.06.2017r.
 Uchwała Nr XXIV.169.2017r. z dnia 21.06.2017r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 14:52:42.
Uchwała Nr XXIV.168.2017r. z dnia 21 czerwca
2017r.
 Uchwała Nr XXIV.168.2017r. w sprawie absolutorium dla wójta gminy

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 14:43:44 | Data modyfikacji: 2017-08-08 14:47:33.
Uchawała Nr XXIV.167.2017 z dnia 21 czerwca 2017
r.
 Uchawała Nr XXIV.167.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:58:37.
Uchwała Nr XXIII.166.2017 z dnia 28.04.2017r.

Uchwała Nr XXIII.166.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:58:22.
Uchwała Nr XXIII.165.2017 z dnia 28.04.2017r.

Uchwała Nr XXIII.165.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:44:37.
Uchwała Nr XXII.164.2017 z dnia 28.03.2017

Uchwała Nr XXII.164.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w odziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:40:14.
Uchwała Nr XXII.163.2017 z dnia 28.03.2017r.

Uchwała Nr XXII.163.2017 w sprawie określenia kryteriów naboru klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:35:09.
Uchwała Nr XXII.162.2017 z dnia 28.03.2017r.

Uchwała Nr XXII.162.2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin, dokumentów potwierdzaj

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:29:59.
Uchwała Nr XXII.161.2017 z dnia 28.03.2017r.

Uchwała Nr XXII.161.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:23:11.
Uchwała Nr XXII.160.2017 z dnia 28.03.2017r.

Uchwała Nr XXII.160.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:19:06.
Uchwała Nr XXII.159.2017 z dnia 28.03.2017

Uchwała Nr XXII.159.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:14:18.
Uchwała Nr XXII.158.2017 z dnia 28.03.2017

Uchwała Nr XXII 158.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Domostawie stanowiącej własność gminy Jaarocin

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:03:56.
Uchwała Nr XXII.157.2017 z dnia 28.03.2017r.

Uchwała Nr XXII.157.2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmniny Jarocin na 2017r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 11:47:25.
Uchwała Nr XXI.156.2017 z dnia 16.02.2017r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2016-2020

 Uchwała Nr XXI.156.2017 w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2016-2020”

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:49:33.
Uchwała Nr XXI.155.2017 z dnia 16.02.2017r.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jarocin na lata 2017-2019.

 Uchwała Nr XXI.155.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jarocin na lata 2017-2019

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:45:21.
Uchwała Nr XXI.154.2017 z dnia 16.02.2017r.
 Uchwała Nr XXI.154.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:43:47.
Uchwała Nr XXI.153.2017 z dnia 16.02.2017r.
 Uchwała Nr XXI.153.2017zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jarocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:40:32.
Uchwała Nr XXI.152.2017 z dnia 16.02.2017r.
 Uchwała Nr XXI.152.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:39:18.
Uchwała Nr XXI.151.2017 z dnia 16.02.2017 r.

Załącznik Nr 1 do WPF

Załącznik Nr 2

 Uchwała Nr XXI.151.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:38:17.
Uchwała Nr XXI.150.2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
 Uchwała Nr XXI.150.2017 w sprawie zmiany uchwały nr IV.23.2015 z dnia 19.03.2015 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Jarocin oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:36:26.
Uchwała Nr XX.149.2016
 Uchwała Nr XX.149.2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:54:32.
Uchwała Nr XX.148.2016
 Uchwała Nr XX.148.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jarocinie na 2017 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:53:30.
Uchwała Nr XX.147.2016
 Uchwała Nr XX.147.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:52:27.
Uchwała Nr XX.146.2016
 Uchwała Nr XX.146.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:51:11.
Uchwała Nr XX.145.2016
 Uchwała Nr XX.145.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:50:32 | Data modyfikacji: 2017-03-06 08:57:55.
Uchwała Nr XX.144.2016
 Uchwała Nr XX.144.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:49:37 | Data modyfikacji: 2017-03-06 08:57:03.
Uchwała Nr XX.143.2016
 Uchwała Nr XX.143.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:48:36 | Data modyfikacji: 2017-03-06 08:56:08.
Uchwała Nr XX.142.2016
 Uchwała Nr XX.142.2016 z dnia 28.12.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jarocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:46:58.
Uchwała Nr XX.141.2016
 Uchwała Nr XX.141.2016 z dnia 28.12.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego w Nisku

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:41:44.
Uchwała Nr XX.140.2016
 Uchwała Nr XX.140.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:38:30 | Data modyfikacji: 2017-03-06 08:39:29.
Uchwała Nr XX.139.2016
 Uchwała Nr XX.139.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:35:42.
Uchwałę Nr XIX.138.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwałę Nr XIX.138.2016 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego w Nisku

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:14:44.
Uchwała Nr XIX.137.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.137.2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:13:39.
Uchwała Nr XIX.136.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.136.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:09:11 | Data modyfikacji: 2017-01-17 10:12:14.
Uchwała Nr XIX.135.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.135.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:07:27.
Uchwała Nr XIX.134.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.134.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:06:26.
Uchwała Nr XIX.133.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.133.2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:05:13.
Uchwała Nr XIX.132.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.132.2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:04:08 | Data modyfikacji: 2017-01-18 08:45:22.
Uchwała Nr XIX.131.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.131.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:01:26.
Uchwała Nr XIX.130.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.130.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:00:07.
Uchwała Nr XVIII.129.2016 z dnia 26 października
2016r.
 Uchwała Nr XVIII.129.2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizacje zadania publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:42:06.
Uchwała Nr XVIII.128.2016 z dnia 26 października
2016r.
 Uchwała Nr XVIII.128.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:40:58.
Uchwała Nr XVIII.127.2016 z dnia 26 października
2016r.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:40:04.
Uchwała Nr XVIII.126.2016 z dnia 26 października
2016r.
 Uchwała Nr XVIII.126.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:38:40.
Uchwała Nr XVIII.125.2016 z dnia 26 października
2016r.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Jarocin

 Uchwała Nr XVIII.125.2016 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Jarocin na lata 2016 – 2022

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:29:57.
Uchwała Nr XVII.124.2016 z dnia 13 września 2016
r..
 Uchwała Nr XVII.124.2016 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:19:10 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:27:11.
Uchwała Nr XVII.123.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.123.2016 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii drogi powiatowej

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:18:03 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:20:43.
Uchwała Nr XVII.122.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.122.2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia realizacji zadań własnych w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:17:00 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:20:51.
Uchwała Nr XVII.121.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.121.2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, na terenie gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:16:01 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:20:59.
Uchwała Nr XVII.120.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.120.2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:14:33 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:21:08.
Uchwała Nr XVII.119.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.119.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:13:07 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:21:17.
Uchwała Nr XVII.118.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.118.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:12:04 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:21:28.
Uchwała Nr XVII.117.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.117.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:11:14 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:23:29.
Uchwała Nr XVII.116.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.116.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:10:00 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:21:49.
Uchwała Nr XVII.115.2016 z dnia 13 września 2016
r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2016-2020

 Uchwała Nr XVII.115.2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2016 – 2020”

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:05:04 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:22:00.
Uchwała Nr XVII.114.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.114.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działek w Szwedach stanowiących własność gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:03:33 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:22:11.
Uchwała Nr XVII.113.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.113.2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Domostawie stanowiącej własność gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:02:24 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:20:21.
Uchwała Nr XVI.112.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.112.2016 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XI.68.2015 z dnia 29 grudnia 2016 r. w spr. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:19:58.
Uchwała Nr XVI.111.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.111.2016 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:19:11.
Uchwała Nr XVI.110.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.110.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2016-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:18:34 | Data modyfikacji: 2016-07-29 14:21:20.
Uchwała Nr XVI.109.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.109.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:17:37.
Uchwała Nr XVI.108.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.108.2016 w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:16:43.
Uchwała Nr XVI.107.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.107.2016 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:15:50.
Uchwała Nr XVI.106.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
 Uchwała Nr XVI.106.2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:14:57 | Data modyfikacji: 2016-08-02 08:54:16.
Uchwała Nr XVI.105.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
(uchylono § 2 ust. 3 uchwały)

Rozstrzygnięcie RIO dot. uchwały

 Uchwała Nr XVI.105.2016 w sprawie terminów i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:12:46.
Uchwała Nr XVI.104.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
(uchylono w części F załącznika Nr 1)

Rozstrzygnięcie RIO dot. uchwały

 Uchwała Nr XVI.104.2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, na terenie gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:06:40 | Data modyfikacji: 2016-07-29 14:08:38.
Uchwała Nr XVI.103.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
(uchylono §4 uchwały)

Rozstrzygnięcie RIO dot. uchwały

 Uchwała Nr XVI.103.2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:02:01.
Uchwała Nr XVI.102.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.102.2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:00:35 | Data modyfikacji: 2016-07-29 14:04:47.
Uchwała Nr XVI.101.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
 Uchwała Nr XVI.101.2016 w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 13:58:54.
Uchwała Nr XVI.100.2016 z dnia 30 czerwca 2016
 Uchwała Nr XVI.100.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 13:56:11.
Uchwała Nr XV.99.2016 z dnia 25 maja 2016r.
(uchylona)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Podkarpackiego

 Uchwała Nr XV.99.2016 w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w tworzeniu i upowszechnianiu kultury w działalności społecznej oraz sportowej

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:03:59.
Uchwała Nr XV.98.2016 z dnia 25 maja 2016r.
 Uchwała Nr XV.98.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VI.42.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 18 maja 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:01:53.
Uchwała Nr XV.97.2016 z dnia 25 maja 2016r.
 Uchwała Nr XV.97.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VI.38.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 18 maja 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:00:54.
Uchwała Nr XV.96.2016 z dnia 25 maja 2016r.
 Uchwała Nr XV.96.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:59:44.
Uchwała Nr XV.95.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:58:41.
Uchwała Nr XIV.94.2016 z dnia 27 kwietnia 2016
 Uchwała Nr XIV.94.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2016-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:56:40 | Data modyfikacji: 2016-07-07 10:08:49.
Uchwała Nr XIV.93.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 Uchwała Nr XIV.93.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:41:15.
Uchwała Nr XIV.92.2016 z dnia 27.04.2016 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Niżańskiemu na realizację zadania publicznego
 Uchwała Nr XIV.92.2016 z dnia 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:38:49.
Uchwała Nr XIII.91.2016 Rady Gminy w Jarocinie z
dnia 22.03.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata
2016-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.91.2016

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.91.2016

 Uchwała Nr XIII.91.2016 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 22.03.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2016-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:35:28.
Uchwała Nr XIII.90.2016 z dnia 22.03.2016r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 Uchwała Nr XIII.90.2016 z dnia 22.03.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:33:41.
Uchwała Nr XIII.89.2016 Rady Gminy w Jarocinie z
dnia 22.03.2016 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Jarocin na 2016 rok.
 Uchwała Nr XIII.89.2016 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 22.03.2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2016 rok.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:31:42.
UCHWAŁA NR XIII.88.2016 RADY GMINY w JAROCINIE z
dnia 22.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarocin
na okres od 1.05.2016 r. do 30.04.2017 r.

Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XIII.88.2016 z dnia 22.03.2016 r.

 UCHWAŁA NR XIII.88.2016 RADY GMINY w JAROCINIE z dnia 22.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarocin na okres od 1.05.2016 r. do 30.04.2017 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:20:48.
Uchwała Nr XII.87.2016 z dnia 18.02.2016r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Niżańskiemu na realizację zadania publicznego
 Uchwała Nr XII.87.2016 z dnia 18.02.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:16:47.
Uchwała Nr XII.86.2016 z dnia 18.02.2016r. w
sprawie określenia kryteriów naboru do klas
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin,
do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą
punktów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
 Uchwała Nr XII.86.2016 z dnia 18.02.2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:10:34.
Uchwała Nr XII.85.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jarocin na lata 2016 – 2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.85.2016

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.85.2016

 Uchwała Nr XII.85.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2016 – 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:05:37.
Uchwała Nr XII.85.2016
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:46:51.
Uchwała Nr XII.84.2016
 Uchwała Nr XII.84.2016 z dnia 18.02.2016 w sprawie określenia w odniesieniu do jednostki organizacyjnej gminy, jednostki obsługującej i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:45:55.
Uchwała Nr XII.83.2016
 Uchwała Nr XII.83.2016 z dnia 18.02.2016 w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jarocinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:45:01.
Uchwała Nr XII.82.2016
 Uchwała Nr XII.82.2016 z dnia 18.02.2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:44:27 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:11:11.
Uchwała Nr XI.81.2015
 Uchwała Nr XI.81.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:42:32.
Uchwała Nr XI.80.2015
 Uchwała Nr XI.80.2015z dnia 29.12.2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jarocinie na 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:41:29.
Uchwała Nr XI.79.2015
 Uchwała Nr XI.79.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:40:01 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:07:21.
Uchwała Nr XI.78.2015
 Uchwała Nr XI.78.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:39:15 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:05:43.
Uchwała Nr XI.77.2015
 Uchwała Nr XI.77.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działek w Mostkach i działki w Szyperkach stanowiących własność gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:38:29 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:02:26.
Uchwała Nr XI.76.2015
 Uchwała Nr XI.76.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:37:30.
Uchwała Nr XI.75.2015
 Uchwała Nr XI.75.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy w Jarocinie za udział w pracach organów gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:36:37.
Uchwała Nr XI.74.2015 (uchylona w części)

Postanowienie RIO odnośnie uchwały

 Uchwała Nr XI.74.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:31:23 | Data modyfikacji: 2016-03-31 09:34:27.
Uchwała Nr XI.73.2015
 Uchwała Nr XI.73.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych (sołtysów)

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:30:07.
Uchwała Nr XI.72.2015
 Uchwała Nr XI.72.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:29:23 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:08:24.
Uchwała Nr XI.71.2015
 Uchwała Nr XI.71.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:28:16.
Uchwała Nr XI.70.2015
 Uchwała Nr XI.70.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:27:18.
Uchwała Nr XI.69.2015
 Uchwała Nr XI.69.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:26:05.
Uchwała Nr XI.68.2015

UCHWAŁA Nr XI.68.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:25:23.
Uchwała Nr X.67.2015

Uchwała Nr X.67.2015 r. Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:24:26.
Uchwała Nr X.66.2015
 Uchwała Nr X.66.2015 z dnia 26.11.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:23:26 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:09:15.
Uchwała Nr X.65.2015
 Uchwała Nr X.65.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:06:42.
Uchwała Nr X.64.2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

 Uchwała Nr X.64.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-10 07:50:01.
Uchwała Nr X.63.2015
 Uchwała Nr X.63.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:52:26.
Uchwała Nr X.62.2015
 Uchwała Nr X.62.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:50:10.
Uchwała Nr X.61.2015
 Uchwała Nr X.61.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jarocin na rok 2016

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:48:14.
Uchwała Nr IX.60.2015
 Uchwała Nr IX.60.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany nazwy i przebiegu drogi gminnej nr 102236 R Łoza – Bukowa oraz nr 102204 R Sokale – Łoza – Graba – Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:45:27 | Data modyfikacji: 2015-12-10 08:02:43.
Uchwała Nr IX.59.2015
 Uchwała Nr IX.59.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizacje zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1036 R Domostawa – Szwedy” – w ramach „programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:43:48.
Uchwała Nr IX.58.2015
 Uchwała Nr IX.58.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:41:33.
Uchwała Nr IX.57.2015
 Uchwała Nr IX.57.2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr III.16.2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w spr. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:36:42 | Data modyfikacji: 2015-12-09 14:39:53.
Uchwała Nr IX.56.2015
 Uchwała Nr IX.56.2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:34:34.
Uchwała Nr VIII.55.2015
 Uchwała Nr VIII.55.2015 z dnia 18 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości w Szyperkach stanowiącej własność gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-11-16 12:32:29.
Uchwała Nr VIII.54.2015
 Uchwała Nr VIII.54.2015 z dnia 18 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii drogi powiatowej

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-11-16 12:31:24.
Uchwała Nr VIII.53.2015
 Uchwała Nr VIII.53.2015 z dnia 18 września 2015 r.w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie gminy Jarocin w ramach procedury repatriacyjnej jednej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-11-16 12:30:15.
Uchwała Nr VIII.52.2015

Zał Nr 1 do uchwały

Zał. Nr 2 do uchwały

Objasnienia

 Uchwała Nr VIII.52.2015 z dnia 18 wrześcia 2015 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-11-16 12:25:04.
Uchwała Nr VIII.51.2015
 Uchwała Nr VIII.51.2015 z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-11-16 12:23:35.
Uchwała Nr VII.50.2015
 Uchwała Nr VII.50.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-09 13:14:52 | Data modyfikacji: 2015-10-09 13:16:57.
Uchwała Nr VII.49.2015
 Uchwała Nr VII.49.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-09 13:13:34.
Uchwała Nr VII.48.2015
 Uchwała Nr VII.48.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla wójta gminy.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-09-02 08:42:59.
Uchwała Nr VII.47.2015
 Uchwała Nr VII.47.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-09-02 08:41:04.
Uchwała Nr VI.46.2015 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność wójta gminy Jarocin
 Uchwała Nr VI.46.2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:12:02.
Uchwała Nr VI.45.2015 w sprawie ustalenia
tygodniowego wymiaru zajęć logopedy
zatrudnionego w szkołach prowadzonych przez
Gminę Jarocin
 Uchwała Nr VI.45.2015 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć logopedy zatrudnionego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:11:19.
Uchwała Nr VI.44.2015 w sprawie zmiany uchwały
Nr XX/144/09 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 13
marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na
nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
nauczycieli
 Uchwała Nr VI.44.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/144/09 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:10:25.
Uchwała Nr VI.43.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.43.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:09:34.
Uchwała Nr VI.42.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.42.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:08:31.
Uchwała Nr VI.41.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.41.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:07:20.
Uchwała Nr VI.40.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.40.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:05:51.
Uchwała Nr VI.39.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.39.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:04:35.
Uchwała Nr VI.38.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.38.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:03:40 | Data modyfikacji: 2015-07-20 11:16:07.
Uchwała Nr VI.37.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.37.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:02:05.
Uchwała Nr VI.36.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.36.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:00:59.
Uchwała Nr VI.35.2015 w sprawie zmiany w uchwały
Nr VII/37/2011 Rady Gminy
w Jarocinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie
 Uchwała Nr VI.35.2015 w sprawie zmiany w uchwały Nr VII/37/2011 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 10:59:34.
Uchwała Nr VI.34.2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Uchwała Nr VI.34.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 10:58:39.
Uchwała Nr VI.33.2015 w sprawie przyjęcia
Ramowego Programu Działania Rady Gminy w
Jarocinie w kadencji 2014-2018
 Uchwała Nr VI.33.2015 w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Działania Rady Gminy w Jarocinie w kadencji 2014-2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 10:57:45.
Uchwała Nr V.32.2015
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-20 11:11:40.
Uchwała Nr V.31.2015
 Uchwała Nr V.31.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-20 11:06:11.
Uchwała Nr V.30.2015
 Uchwała Nr V.30.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Jarocinie stanowiącej własność gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-20 11:04:13.
Uchwała Nr V.29.2015
 Uchwała Nr V.29.2015 z dnia 21.04.2015r. w sprawie zmian w statutach sołectw w Gminie Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-20 11:02:07.
Uchwała Nr V.28.2015
 Uchwała Nr V.28.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:58:09.
Uchwała Nr IV.27.2015
 Uchwała Nr IV.27.2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jarocin do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Jarocin” – w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:56:27.
Uchwała Nr IV.27.2015
 Uchwała Nr IV.27.2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jarocin do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Jarocin” – w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 14:03:22.
Uchwała Nr IV.26.2015
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 14:01:51.
Uchwała Nr IV.25.2015
 Uchwała Nr IV.25.2015 z dnia 19.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 13:57:15.
Uchwała Nr IV.24.2015
 Uchwała Nr IV.24.2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 13:55:11.
Uchwała Nr IV.23.2015
 Uchwała Nr IV.23.2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 13:53:35.
Uchwała Nr IV.22.2015
 Uchwała Nr IV.22.2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2015 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 13:51:48.
Uchwała Nr IV.21.2015
 Uchwała Nr IV.21.2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarocin na okres od 1.05.2015 r. do 30.04.2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 13:49:42.
Uchwała Nr III.20.2015
 Uchwała Nr III.20.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o wydanie rozporządzenia dotyczącego ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Kutyły z określeniem jej rodzaju jako wieś

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:09:00.
Uchwała Nr III.19.2015
 Uchwała Nr III.19.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:07:50 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:20:50.
Uchwała Nr III.18.2015
 Uchwała Nr III.18.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:06:20 | Data modyfikacji: 2015-04-01 10:55:46.
Uchwała Nr III.17.2015
 Uchwała Nr III.17.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:04:25.
Uchwała Nr III.16.2015
 Uchwała Nr III.16.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:03:33 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:02:34.
Uchwała Nr II.15.2014
 Uchwała Nr II.15.2014 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:49:23.
Uchwała Nr II.14.2014
 Uchwała Nr II.14.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:48:46.
Uchwała Nr II.13.2014
 Uchwała Nr II.13.2014 w sprawie w ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:48:07.
Uchwała Nr II.12.2014
 Uchwała Nr II.12.2014 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Jarocin, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:47:44 | Data modyfikacji: 2015-02-06 11:54:35.
Uchwała Nr II.11.2014
 Uchwała Nr II.11.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:46:55 | Data modyfikacji: 2015-02-06 11:52:20.
Uchwała Nr II.10.2014
 Uchwała Nr II.10.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:45:54.
Uchwała Nr II.9.2014
 Uchwała Nr II.9.2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Domostawie stanowiącej własność gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:45:07.
Uchwała Nr II.8.2014
 Uchwała Nr II.8.2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:44:25.
Uchwała Nr II.7.2014
 Uchwała Nr II.7.2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jarocinie na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:43:41.
UCHWAŁA Nr I.6.2014
 Uchwała Nr I.6.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:42:58.
UCHWAŁA Nr I.5.2014
 UCHWAŁA Nr I.5.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:20:44.
UCHWAŁA Nr I.4.2014
 UCHWAŁA Nr I.4.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:20:06.
Uchwała Nr I.3.2014
 Uchwała Nr I.3.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 01.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jarocinie.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:19:24.
UCHWAŁA Nr I.2.2014
 UCHWAŁA Nr I.2.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:17:20.
UCHWAŁA Nr I.1.2014
 Uchwała Nr I.1.2014 Rady Gminy w Jarocinie. z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Jarocin .

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:16:34.
Uchwała Nr XXXVI.246.2014
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:14:14.
Uchwała Nr XXXVI.245.2014
  Uchwała Nr XXXVI.245.2014 z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:12:41 | Data modyfikacji: 2015-02-05 14:13:35.
Uchwała Nr XXXVI.244.2014
 Uchwała Nr XXXVI.244.2014 z dnia 07 listopada 2014 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:10:46 | Data modyfikacji: 2015-02-05 14:13:11.
Uchwała Nr XXXVI.243.2014
 Uchwała Nr XXXVI.243.2014 z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:09:17 | Data modyfikacji: 2015-02-05 14:12:48.
Uchwała Nr XXXVI.242.2014
 Uchwała Nr XXXVI.242.2014 z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXIX.205.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w spr. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.,

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:06:08 | Data modyfikacji: 2015-01-13 10:07:34.
Uchwała Nr XXXVI.241.2014
 Uchwała Nr XXXVI.241.2014 Rady Gminy Jarocin z dnia 07 listopada 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jarocin pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata2014-2020.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:41:38.
UCHWAŁA Nr XXXVI.240.2014
 UCHWAŁA Nr XXXVI.240.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:40:15.
UCHWAŁA Nr XXXVI.239.2014
 UCHWAŁA Nr XXXVI.239.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:39:08.
Uchwała Nr XXXV.238.2014
 Uchwała Nr XXXV.238.2014 z dnia 02 października 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:36:59.
Uchwała Nr XXXV.237.2014
 Uchwała Nr XXXV.237.2014 z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:33:00 | Data modyfikacji: 2015-01-09 08:34:20.
Uchwała Nr XXXIV.236.2014
 Uchwała Nr XXXIV.236.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:57:29.
Uchwała Nr XXXIV.235.2014
 Uchwała Nr XXXIV.235.2014 w sprwie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:56:19.
Uchwała Nr XXXIV.234.2014
 Uchwała Nr XXXIV.234.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:51:11.
Uchwała Nr XXXIII.233.2014
 Uchwała Nr XXXIII.233.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:01:34.
Uchwała Nr XXXIII.232.2014
 Uchwała Nr XXXIII.232.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:00:59.
Uchwała Nr XXXIII.231.2014
 Uchwała Nr XXXIII.231.2014 w sprawie zawarcia z Powiatem Niżańskim porozumienia dotyczącego przejęcia wykonania zadania z zakresu właściwości powiatu

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 11:59:41.
Uchwała Nr XXXIII.230.2014
 UCHWAŁA Nr XXXIII.230.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy de minimis.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 11:58:45.
Uchwała Nr XXXIII.229.2014

Załącznik Nr 1A

Załącznik Nr 1B

Załącznik Nr 2

 Uchwała Nr XXXIII.229.2014 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 11:57:17.
Uchwała Nr XXXIII.228.2014
 Uchwała Nr XXXIII.228.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla wójta gminy.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 11:55:28.
Uchwała Nr XXXIII.227.2014
 Uchwała Nr XXXIII.227.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 11:54:32.
UCHWAŁA NR XXXII.226.2014
 UCHWAŁA NR XXXII.226.2014 r. Rady Gminy Jarocin z dnia 15.05.2014 w sprawie uchylenia uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-24 07:44:57.
UCHWAŁA Nr XXXII.225.2013
 UCHWAŁA Nr XXXII.225.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadań publicznych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-24 07:42:44.
UCHWAŁA Nr XXXII.224.2014
 UCHWAŁA Nr XXXII.224.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-24 07:36:44 | Data modyfikacji: 2014-07-24 07:38:09.
UCHWAŁA Nr XXXII.223.2014
 UCHWAŁA Nr XXXII.223.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-24 07:26:15 | Data modyfikacji: 2014-07-24 07:30:23.
Uchwała NR XXXII.222.2014
 Uchwała NR XXXII.222.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-24 07:13:02.
Uchwała NrXXXII.221.2014 r.

Uchwała NrXXXII.221.2014 r. Rady Gminy Jarocin z dnia 15.05.2014 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jarocin na lata 2014-2016

 Załącznik do uchwały Nr XXXII.221.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15.05.2014r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-07 12:13:59 | Data modyfikacji: 2014-07-07 12:20:00.
Uchwała Nr XXXI.220.2014
 Uchwała Nr XXXI.220.2014 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-05-02 07:57:04.
UCHWAŁA NR XXXI.219.2014
 UCHWAŁA NR XXXI.219.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 25.03.2014 r. W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-05-02 07:56:16.
UCHWAŁA Nr XXXI.218.2014
 UCHWAŁA Nr XXXI.218.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-05-02 07:55:05.
UCHWAŁA NR XXXI.217.2014
 UCHWAŁA NR XXXI.217.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-05-02 07:52:53 | Data modyfikacji: 2014-05-19 07:32:02.
UCHWAŁA NR XXXI.216.2014
 Uchwała NR XXXI.216.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-04-29 14:41:19.
UCHWAŁA NR XXXI.215.2014
 Uchwała NR XXXI.215.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-04-29 14:39:17.
UCHWAŁA NR XXXI.214.2014
 UCHWAŁA NR XXXI.214.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2014 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-04-29 14:37:23.
UCHWAŁA Nr XXX.213.2014

Uchwała Nr XXX.213.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX.213.2014 z dnia 20.02.2014

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.213.2014 z dnia 20 lutego 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 13:12:12 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:13:59.
UCHWŁA NR XXX.212.2014
 Uchwała NR XXX.212.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 13:09:59 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:14:57.
UCHWAŁA Nr XXX.211.2014

Uchwała Nr XXX.211.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Jarocinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX.211.2014 z dnia 20.02.2014

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.211.2014 z dnia 20.02.2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 13:06:07 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:07:56.
UCHWAŁA NR XXX.210.2014
 Uchwała NR XXX.210.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Jarocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 13:03:22.
UCHWAŁA Nr XXX.209.2014
 Uchwała Nr XXX.209.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przedszkole przy szkole w Gminie Jarocin” nr POKL.09.01.01-18-068/13 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:57:32 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:00:49.
UCHWAŁA Nr XXX.208.2014
 Uchwała Nr XXX.208.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 20 lutego 2014 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Jarocinie w sprawie podziału Gminy Jarocin na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:56:08 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:00:04.
UCHWAŁA NR XXIX.207.2013
 UCHWAŁA NR XXIX.207.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania na lata 2014 – 2020 w gminie Jarocin.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:51:21.
UCHWAŁA Nr XXIX.206.2013
 Uchwała Nr XXIX.206.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:50:06.
UCHWAŁA Nr XXIX .205.2013
 UCHWAŁA Nr XXIX .205.2013 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:48:28.
UCHWAŁA Nr XXIX.204.2013

Uchwała Nr XXIX.204.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2013-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX.204.2013 z dnia 30.12.2013 r.

 załącznik nr 2 do uchwały RG Nr XXIX.204.2013 z dnia 30 grudnia 2013

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:40:38 | Data modyfikacji: 2014-03-13 12:44:01.
UCHWAŁA Nr XXIX.203.2013
 Uchwała Nr XXIX.203.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:38:56.
UCHWAŁA Nr XXIX.202.2013
 UCHWAŁA Nr XXIX.202.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół działających na terenie Gminy Jarocin, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:37:28.
UCHWAŁA Nr XXIX.201.2013
 UCHWAŁA Nr XXIX.201.2013 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:34:54.
UCHWAŁA Nr XXIX.200.2013
 UCHWAŁA Nr XXIX.200.2013 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jarocinie na 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:32:40.
UCHWAŁA NR XXIX.199.2013

Uchwała Nr XXIX.199.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.199.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX.199.2013 z dnia 30.12.2013

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:27:30 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:15:33.
UCHWAŁA NR XXIX.198.2013
 Uchwała NR XXIX.198.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:06:42 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:15:53.
Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:06:42
Data modyfikacji: 2014-03-13 13:15:53
Opublikowane przez: Katarzyna Stańko