Uchwała Nr XXIV.172.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.172.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2021-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV.172.2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV.172.2021

Objaśnienia do uchwały Nr XXIV.172.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.172.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:38:13.
Uchwała Nr XXIV.171.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.171.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.171.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:33:18.
Uchwała Nr XXIV.170.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.170.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r.w sprawie określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Jarocin

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV.170.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.170.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:29:03.
Uchwała Nr XXIV.169.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.169.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Komunalny w Jarocinie Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.169.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:24:31.
Uchwała Nr XXIV.168.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.168.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego

Załącznik do uchwały Nr XXIV.168.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.168.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:20:27.
Uchwała Nr XXIV.167.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.167.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.167.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:16:07.
Uchwała Nr XXIV.166.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.166.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.166.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:07:01.
Uchwała Nr XXIV.165.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr XXIV.165.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIV.165.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-07-06 10:04:44.
Uchwała Nr XXIII.164.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.164.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jarocin Nr XX.146.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.164.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 15:20:06.
Uchwała Nr XXIII.163.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.163.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2021-2030

Załącznik do uchwały Nr XXIII.163.2021

Objaśnienia do uchwały Nr XXIII.163.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.163.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 15:12:29.
Uchwała Nr XXIII.162.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.162.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.162.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 15:06:59.
Uchwała Nr XXIII.161.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.161.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego w Nisku

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.161.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 14:58:02.
Uchwała Nr XXIII.160.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.160.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wzniesienia pomnika „Rzeź Wołyńska”

Uzasadnienie do uchwały XXIII.160.2021

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII.160.2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII.160.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.160.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 14:50:01.
Uchwała Nr XXIII.159.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.159.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 wrześ

Załącznik do uchwały Nr XXIII.159.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.159.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 14:42:26.
Uchwała Nr XXIII.158.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIII.158.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Załącznik do uchwały Nr XXIII.158.2021 - Gminny Program PP w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2025

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXIII.158.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-05-11 14:38:07.
Uchwała Nr XXII.157.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXII.157.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXII.157.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-03-18 13:55:22.
Uchwała Nr XXII.156.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXII.156.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego pn. „Zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej PSP w Nisku”

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXII.156.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-03-18 13:52:03.
Uchwała Nr XXII.155.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXII.155.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXII.155.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-03-18 13:48:04.
Uchwała Nr XXII.154.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXII.154.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXII.154.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-03-18 13:40:57.
Uchwała Nr XXII.153.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXII.153.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Jarocin w ramach repatriacji - ANONIMIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXII.153.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-03-18 13:35:51.
Uchwała Nr XXII.152.2021 Rady Gminy Jarocin z
dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXII.152.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2021 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXII.152.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-03-18 13:32:27.
Uchwała Nr XXI.151.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXI.151.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2021-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI.151.2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI.151.2021

Objaśnienia do uchwały Nr XXI.151.2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXI.151.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-02-15 08:27:29.
Uchwała Nr XXI.150.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXI.150.2021 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XXI.150.2021

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-02-15 08:17:54.
Uchwała Nr XX.149.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.149.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uzasadnienie do uchwały Nr XX.149.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.149.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-29 11:26:28.
Uchwała Nr XX.148.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.148.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.148.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-29 11:20:56.
Uchwała Nr XX.147.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.147.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.147.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-29 11:17:45.
Uchwała Nr XX.146.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.146.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Załącznik do uchwały Nr XX.146.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.146.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-29 11:11:20.
Uchwała Nr XX.145.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.145.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX.145.2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX.145.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.145.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 11:05:54.
Uchwała Nr XX.144.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.144.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX.144.2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX.144.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.144.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:46:56.
Uchwała Nr XX.143.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.143.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.143.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:33:03.
Uchwała Nr XX.142.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.142.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.142.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:26:21.
Uchwała Nr XX.141.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.141.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jarocin

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX.141.2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX.141.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.141.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:11:34.
Uchwała Nr XX.140.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.140.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Jarocin na 2021 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX.140.2020

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX.140.2020

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX.140.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.140.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:00:02.
Uchwała Nr XX.139.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XX.139.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jarocin na 2021 rok

Załącznik do uchwały Nr XX.139.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XX.139.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2021-01-27 09:51:42.
Uchwała Nr XIX.138.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XIX.138.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Załącznik do uchwały Nr XIX.138.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIX.138.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:05:05.
Uchwała Nr XIX.137.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XIX.137.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2020 r. Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi położonego w miejscowości Jarocin

Załącznik 1 do uchwały Nr XIX.137.2020

Załącznik 2 do uchwały Nr XIX.137.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIX.137.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:00:57.
Uchwała Nr XIX.136.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XIX.136.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX.136.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIX.136.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:55:42.
Uchwała Nr XIX.135.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XIX.135.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

Załącznik do uchwały Nr XIX.135.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIX.135.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:40:57.
Uchwała Nr XIX.134.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XIX.134.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX.134.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIX.134.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:38:02.
Uchwała Nr XIX.133.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XIX.133.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX.133.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIX.133.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:34:56.
Uchwała Nr XVIII.132.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr XVIII.132.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVIII.132.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-11-06 13:56:18.
Uchwała Nr XVIII.131.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr XVIII.131.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Jarocinie stanowiących własność Gminy Jarocin

Załącznik do uchwały Nr XVIII.131.2020

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII.131.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVIII.131.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-11-06 13:49:40.
Uchwała Nr XVIII.130.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr XVIII.130.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na dożywianie dzieci, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przed

Załącznik 1 do uchwały Nr XVIII.130.2020

Załącznik 2 do uchwały Nr XVIII.130.2020

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII.130.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVIII.130.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-11-06 13:43:57.
Uchwała Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 września 2020 r.

Uchwała Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2020-2023

Załącznik 1 do uchwały Nr XVII.129.2020

Załącznik 2 do uchwały Nr XVII.129.2020

Objaśnienia do uchwały Nr XVII.129.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVII.129.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-10-05 12:09:47.
Uchwała Nr XVII.128.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 września 2020 r.

Uchwała Nr XVII.128.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVII.128.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-10-05 11:58:06.
Uchwała Nr XVII.127.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 września 2020 r.

Uchwała Nr XVII.127.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i zakresu powierzonych jej obowiązków w ramach wspólnej obsługi w odniesieniu do oświatowych jednostek orga

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVII.127.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-10-05 11:55:57.
Uchwała Nr XVII.126.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 28 września 2020 r.

Uchwała Nr XVII.126.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jarocin na rok szkolny 2020/2021

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVII.126.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-10-05 11:47:45.
Uchwała Nr XVI.125.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.125.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Komunalny w Jarocinie Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.125.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:28:29.
Uchwała Nr XVI.124.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.124.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.124.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:26:31.
Uchwała Nr XVI.123.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.123.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2020-2023

Załącznik 1 do uchwały Nr XVI.123.2020

Załącznik 2 do uchwały Nr XVI.123.2020

Objaśnienia do uchwały Nr XVI.123.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.123.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:22:38.
Uchwała Nr XVI.122.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.122.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.122.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:19:55.
Uchwała Nr XVI.121.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.121.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września

Załącznik do uchwały Nr XVI.121.2020

Uzasadnienie do uchwały Nr XVI.121.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.121.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:14:50.
Uchwała Nr XVI.120.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.120.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.120.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:11:43.
Uchwała Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.119.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:08:33.
Uchwała Nr XVI.118.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI.118.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jarocin

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XVI.118.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:04:42.
Uchwała Nr XV.117.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
27 maja 2020 r.

Uchwała Nr XV.117.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2020-2023

Załącznik 1 do uchwały Nr XV.117.2020

Załącznik 2 do uchwały Nr XV.117.2020

Objaśnienia do uchwały Nr XV.117.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XV.117.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:37:04.
Uchwała Nr XV.116.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
27 maja 2020 r.

Uchwała Nr XV.116.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XV.116.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:18:49.
Uchwała Nr XV.115.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
27 maja 2020 r.

Uchwała Nr XV.115.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Jarocin Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach.

Uzasadnienie do uchwały Nr XV.115.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XV.115.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:14:00.
Uchwała Nr XV.114.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
27 maja 2020 r.

Uchwała Nr XV.114.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki w Szyperkach stanowiącej własność Gminy Jarocin

Załącznik do uchwały Nr XV.114.2020

Uzasadnienie do uchwały Nr XV.114.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XV.114.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:09:36.
Uchwała Nr XIV.113.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 marca 2020 r.

Uchwała Nr XIV.113.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIV.113.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-03-16 10:38:56.
Uchwała Nr XIV.112.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 marca 2020 r.

Uchwała Nr XIV.112.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2020 rok

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIV.112.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-03-16 10:38:28.
Uchwała Nr XIV.111.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 marca 2020 r.

Uchwała Nr XIV.111.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik 1 do uchwały Nr XIV.111.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIV.111.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-03-16 10:35:10 | Data modyfikacji: 2020-03-16 10:37:39.
Uchwała Nr XIV.110.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 marca 2020 r.

Uchwała Nr XIV.110.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIV.110.2020

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-03-16 10:23:49.
Uchwała Nr XIII.109.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XIII.109.2020

Załącznik 2 do uchwały Nr XIII.109.2020

Objaśnienia do uchwały Nr XIII.109.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.109.2020

 Uchwała Nr XIII.109.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2020-2023

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 09:03:04.
Uchwała Nr XIII.108.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.108.2020

 Uchwała Nr XIII.108.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:54:14.
Uchwała Nr XIII.107.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.107.2020

 Uchwała Nr XIII.107.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:48:40.
Uchwała Nr XIII.106.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.106.2020

  Uchwała Nr XIII.106.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:45:06.
Uchwała Nr XIII.105.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.105.2020

 Uchwała Nr XIII.105.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminów i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:38:48.
Uchwała Nr XIII.104.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XIII.104.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.104.2020

 Uchwała Nr XIII.104.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:29:42.
Uchwała Nr XIII.103.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.103.2020

 Uchwała Nr XIII.103.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:22:16.
Uchwała Nr XIII.102.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.102.2020

 Uchwała Nr XIII.102.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:15:21 | Data modyfikacji: 2020-02-25 14:42:42.
Uchwała Nr XIII.101.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.101.2020

 Uchwała Nr XIII.101.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jarocin na rok szkolny 2019/2020

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 08:03:38.
Uchwała Nr XIII.100.2020 Rady Gminy Jarocin z
dnia 7 lutego 2020 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XIII.100.2020

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XIII.100.2020

 Uchwała Nr XIII.100.2020 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jarocin na lata 2020-2022

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-02-13 07:50:48.
Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XII.99.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.99.2019

 Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 16:06:44.
Uchwała Nr XII.98.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.98.2019

 Uchwała Nr XII.98.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 16:03:38.
Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik do uchwały Nr XII.97.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.97.2019

 Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:58:59.
Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XII.96.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr XII.96.2019

Objaśnienia do uchwały Nr XII.96.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.96.2019

 Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2020-2023

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:53:40.
Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik do uchwały Nr XII.95.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.95.2019

 Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:39:17 | Data modyfikacji: 2020-01-14 15:48:35.
Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XII.94.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr XII.94.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.94.2019

 Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:34:57.
Uchwała Nr XII.93.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XII.93.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr XII.93.2019

Objaśnienia do uchwały Nr XII.93.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.93.2019

 Uchwała Nr XII.93.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:26:33.
Uchwała Nr XII.92.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.92.2019

 Uchwała Nr XII.92.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:22:35.
Uchwała Nr XII.91.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XII.91.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr XII.91.2019

Uzasadnienie do uchwały Nr XII.91.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.91.2019

 Uchwała Nr XII.91.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na dożywianie dzieci, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Jarocin w roku 2020

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:17:06.
Uchwała Nr XII.90.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XII.90.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr XII.90.2019

Załącznik 3 do uchwały Nr XII.90.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.90.2019

 Uchwała Nr XII.90.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Jarocin na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:09:35.
Uchwała Nr XII.89.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
30 grudnia 2019 r.

Załącznik do uchwały Nr XII.89.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XII.89.2019

 Uchwała Nr XII.89.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jarocin na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2020-01-14 15:03:29.
Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.88.2019

 Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:46:01.
Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XI.87.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr XI.87.2019

Objaśnienia do uchwały Nr XI.87.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.87.2019

 Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:38:37.
Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.86.2019

 Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:35:44.
Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XI.85.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.85.2019

 Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:28:09 | Data modyfikacji: 2020-01-14 15:44:59.
Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XI.84.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.84.2019

 Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:21:46.
Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XI.83.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.83.2019

 Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:18:27.
Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Postanowienie Podkarpackiej Izby Rolniczej z dnia 04.11.2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XI.82.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.82.2019

 Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:10:32.
Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2
grudnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr XI.81.2019

Uzasadnienie do uchwały Nr XI.81.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr XI.81.2019

 Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:00:22.
Uchwała Nr X.80.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr X.80.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.80.2019

 Uchwała Nr X.80.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:00:08.
Uchwała Nr X.79.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.79.2019

 Uchwała Nr X.79.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:56:58.
Uchwała Nr X.78.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr X.78.2019

Uzasadnienie do uchwały Nr X.78.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.78.2019

 Uchwała Nr X.78.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:51:48.
Uchwała Nr X.77.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr X.77.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr X.77.2019

Uzasadnienie do uchwały Nr X.77.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.77.2019

 Uchwała Nr X.77.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi położonego w miejscowości Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:46:55.
Uchwała Nr X.76.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr X.76.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.76.2019

 Uchwała Nr X.76.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:43:52.
Uchwała Nr X.75.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr X.75.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.75.2019

 Uchwała Nr X.75.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jarocinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:40:42.
Uchwała Nr X.74.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr X.74.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.74.2019

 Uchwała Nr X.74.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia formy usług opiekuńczych – pomocy sąsiedzkiej świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie oraz określenia zasad odpłatności za te usługi

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:36:01.
Uchwała Nr X.73.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.73.2019

 Uchwała Nr X.73.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i zakresu powierzonych jej obowiązków w ramach wspólnej obsługi w odniesieniu do oświatowych jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:32:30.
Uchwała Nr X.72.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25
października 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr X.72.2019

 Uchwała Nr X.72.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:27:03 | Data modyfikacji: 2019-11-12 12:41:36.
Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
12 września 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr IX.71.2019

Objaśnienia do uchwały Nr IX.71.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IX.71.2019

 Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:10:31.
Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
12 września 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IX.70.2019

 Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:06:21.
Uchwała Nr IX.69.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
12 września 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr IX.69.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IX.69.2019

  Uchwała Nr IX.69.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:53:05 | Data modyfikacji: 2019-09-17 12:00:58.
Uchwała Nr IX.68.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
12 września 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IX.68.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr IX.68.2019

  Uchwała Nr IX.68.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:49:02 | Data modyfikacji: 2019-10-10 14:28:41.
Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 czerwca 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr VIII.67.2019

Załącznik 2 do uchwały NR VIII.67.2019

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII.67.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VIII.67.2019

 Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na dożywianie dzieci przez mieszkańców Gminy Jarocin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Jarocin w roku 2019

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-07-02 07:41:48 | Data modyfikacji: 2019-08-01 13:31:57.
Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 czerwca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VIII.66.2019

 Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-07-02 07:38:10.
Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 czerwca 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr VIII.65.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VIII.65.2019

 Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-07-02 07:25:14 | Data modyfikacji: 2019-07-02 07:26:18.
Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 czerwca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VIII.64.2019

 Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-07-01 14:58:03 | Data modyfikacji: 2019-07-01 15:02:00.
Uchwała Nr VIII.63.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 czerwca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VIII.63.2019

 Uchwała Nr VIII.63.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-07-01 14:54:19.
Uchwała Nr VIII.62.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 czerwca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VIII.62.2019

 Uchwała Nr VIII.62.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-07-01 14:49:46.
Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 maja 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr VII.61.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr VII.61.2019

Objaśnienia do uchwały Nr VII.61.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VII.61.2019

 Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:45:00.
Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 maja 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VII.60.2019

 Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:36:09 | Data modyfikacji: 2019-05-30 12:41:33.
Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 maja 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr VII.59.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VII.59.2019

 Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:26:28 | Data modyfikacji: 2019-05-30 12:32:40.
Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 maja 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr VII.58.2019

Uzasadnienie do uchwały Nr VII.58.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VII.58.2019

 Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:21:58.
Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
17 maja 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VII.57.2019

 Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:19:27.
Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 kwietnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr VI.56.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr VI.56.2019

Objaśnienia do uchwały Nr VI.56.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VI.56.2019

 Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:23:43.
Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 kwietnia 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VI.55.2019

 Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:21:26.
Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr VI.54.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VI.54.2019

 Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:10:03.
Uchwała Nr VI.53.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 kwietnia 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr VI.53.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr VI.53.2019

Załącznik 3 do uchwały Nr VI.53.2019

Załącznik 4 do uchwały Nr VI.53.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VI.53.2019

 Uchwała Nr VI.53.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie w Przedszkole w Jarocinie

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-04-19 07:49:48.
Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
9 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr VI.52.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr VI.52.2019

 Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 9 kwietnia 2019 r. sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:50:27.
Uchwała Nr V.51.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr V.51.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr V.51.2019

Objaśnienia do uchwały Nr V.51.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.51.2019

 Uchwała Nr V.51.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 14:34:17.
Uchwała Nr V.50.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.50.2019

 Uchwała Nr V.50.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 14:19:22 | Data modyfikacji: 2019-03-14 14:57:41.
Uchwała Nr V.49.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.49.2019

 Uchwała Nr V.49.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 14:14:45.
Uchwała Nr V.48.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr V.48.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr V.48.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.48.2019

 Uchwała Nr V.48.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jarocin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 14:05:57.
Uchwała Nr V.47.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.47.2019

 Uchwała Nr V.47.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:56:36 | Data modyfikacji: 2019-03-14 14:02:58.
Uchwała Nr V.46.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr V.46.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.46.2019

 Uchwała Nr V.46.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jarocin Nr II.19.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:51:24.
Uchwała Nr V.45.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr V.45.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.45.2019

 Uchwała Nr V.45.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zaproszenia jednej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Jarocin w ramach repatriacji

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:44:52.
Uchwała Nr V.44.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.44.2019

 Uchwała Nr V.44.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:39:27.
Uchwała Nr V.43.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr V.43.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.43.2019

 Uchwała Nr V.43.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:25:25.
Uchwała Nr V.42.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
7 marca 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr V.42.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr V.42.2019

 Uchwała Nr V.42.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie poprzez likwidację Filii w Szyperkach

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:16:02 | Data modyfikacji: 2019-04-03 11:21:38.
Uchwała Nr IV.41.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.41.2019

 Uchwała Nr IV.41.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru członków Rady Sołeckiej sołectwa Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:25:31 | Data modyfikacji: 2019-02-14 15:27:13.
Uchwała Nr IV.40.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.40.2019

 Uchwała Nr IV.40.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:21:56.
Uchwała Nr IV.39.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr IV.39.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.39.2019

 Uchwała Nr IV.39.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:18:48.
Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr IV.38.2019

Załącznik 2 do uchwały Nr IV.38.2019

Objaśnienia do uchwały Nr IV.38.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.38.2019

 Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:11:23 | Data modyfikacji: 2019-02-14 15:13:00.
Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.37.2019

 Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:06:51.
Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.36.2019

  Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 15:01:44.
Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr IV.35.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.35.2019

 Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, na terenie gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 14:56:13 | Data modyfikacji: 2019-02-14 14:57:03.
Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.34.2019

  Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw w Gminie Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 14:53:11.
Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia
4 lutego 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr IV.33.2019

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr IV.33.2019

 Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Jarocin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie poprzez likwidację Filii w Szyperkach

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 14:49:25 | Data modyfikacji: 2019-02-14 14:57:16.
Uchwała Nr III.32.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.32.2018

Załącznik 2 do uchwały Nr III.32.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr III.32.2018

 Uchwała Nr III.32.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:35:59.
Uchwała Nr III.31.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.31.2018

Załącznik 2 do uchwały Nr III.31.2018

Objaśnienia do uchwały nr III.31.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr III.31.2018

 Uchwała Nr III.31.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:28:39.
Uchwała Nr III.30.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.30.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr III.30.2018

 Uchwała Nr III.30.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:16:48.
Uchwała Nr III.29.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.29.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr III.29.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr III.29.2018

 Uchwała Nr III.29.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, na terenie gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:09:41.
Uchwała Nr III.28.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.28.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr III.28.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr III.28.2018

 Uchwała Nr III.28.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-13 14:54:04 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:55:03.
Uchwała Nr III.27.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.27.2018

Załącznik 2 do uchwały Nr III.27.2018

Załącznik 3 do uchwały Nr III.27.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr III.27.2018

  Uchwała Nr III.27.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Jarocin na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-13 14:48:21.
Uchwała Nr III.26.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
28 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr III.26.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.26.2018

 Uchwała Nr III.26.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jarocin na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-13 14:43:46 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:46:01.
Uchwała Nr II.25.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr II.25.2018

Załącznik 2 do uchwały Nr II.25.2018

Objaśnienia do uchwały nr II.25.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.25.2018

 Uchwała Nr II.25.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:05:29 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:55:57.
Uchwała Nr II.24.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr II.24.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.24.2018

 Uchwała Nr II.24.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:51:12 | Data modyfikacji: 2019-04-15 12:48:12.
Uchwała Nr II.23.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.23.2018

 Uchwała Nr II.23.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia pożyczek

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:47:26.
Uchwała Nr II.22.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.22.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr II.22.2018

 Uchwała Nr II.21.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia takiej opłaty

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:40:25.
Uchwała Nr II.21.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.21.2018

 Uchwała Nr II.21.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:20:06 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:33:37.
Uchwała Nr II.20.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.20.2018

 Uchwała Nr II. 20.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:10:31 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:33:20.
Uchwała Nr II.19.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr II.19.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.19.2018

 Uchwała Nr II.19.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:54:11 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:32:58.
Uchwała Nr II.18.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.18.2018

 Uchwała Nr II.18.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:45:38 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:32:38.
Uchwała Nr II.17.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia
20 grudnia 2018 r.

Załącznik 1 do uchwały Nr II.17.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr II.17.2018

 Uchwała Nr II.17.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-02-01 10:21:05 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:32:22.
Uchwała Nr I.16.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.16.2018

 Uchwała Nr I.16.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:03:24 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:31:44.
Uchwała Nr I.15.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Załącznik 1 i 2 do uchwały Nr I.15.2018

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.15.2018

 Uchwała Nr I.15.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:48:43 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:31:21.
Uchwała Nr I.14.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.14.2018

 Uchwała Nr I.14.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:45:51 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:31:01.
Uchwała Nr I.13.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.13.2018

 Uchwała Nr I.13.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jarocin pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:42:19 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:30:39.
Uchwała Nr I.12.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.12.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE do uchwały Nr I.12.2018

 Uchwała Nr I.12.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i określania warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania w ramach realizacji programu wspierania na lata 2019-2023 w Gminie Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:36:41 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:30:10.
Uchwała Nr I.11.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.11.2018

 Uchwała Nr I.11.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:32:44 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:29:49.
Uchwała Nr I.10.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.10.2018

 Uchwała Nr I.10.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:28:05 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:29:28.
Uchwała Nr I.9.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.9.2018

 Uchwała Nr I.9.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:15:31 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:29:08.
Uchwała Nr I.8.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.8.2018

 Uchwała Nr I.8.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:10:40 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:28:48.
Uchwała Nr I.7.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.7.2018

 Uchwała Nr I.7.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 11:04:48 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:28:29.
Uchwała Nr I.6.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.6.2018

 Uchwała Nr I.6.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 10:51:57 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:28:11.
Uchwała Nr I.5.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.5.2018

 Uchwała Nr I.5.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r.w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Rady Gminy Jarocin.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-03 10:11:28 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:27:53.
Uchwała Nr I.4.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada .2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.4.2018

 Uchwała Nr I.4.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Jarocin.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-03 10:01:52 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:27:10.
Uchwała Nr I.3.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.

Lista głosowania imiennego do uchwały Nr I.3.2018

 Uchwała Nr I.3.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jarocin.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:54:34 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:26:45.
Uchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy Jarocin z
dnia 19 listopada 2018 r.
 Uchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jarocin.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:50:19 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:26:19.
Uchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19
listopada 2018 r.
 Uchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy Jarocin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jarocin.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:45:29 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:25:57.
Uchwała Nr XXXVI.269.2018 z dnia 11 października
2018 r.

Uchwała Nr XXXVI.269.2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 12:04:38.
Uchwała Nr XXXVI.268.2018 z dnia 11 października
2018 r.

Uchwała Nr XXXVI.268.2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 12:02:25.
Uchwała Nr XXXVI.267.2018 z dnia 11 października
2018 r.

Uchwała Nr XXXVI.267.2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Gminny Zakład Komunalny w Jarocinie Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 11:59:30.
Uchwała Nr XXXVI.266.2018 z dnia 11 października
2018 r.

Uchwała Nr XXXVI.266.2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Jarocin

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 11:55:20.
Uchwała Nr XXXV.265.2018 z dnia 23 sierpnia 2018
r.

Uchwała Nr XXXV.265.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:54:41.
Uchwała Nr XXXV.264.2018 z dnia 23 sierpnia 2018
r.

Uchwała Nr XXXV.264.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:50:28.
Uchwała Nr XXXV.263.2018 z dnia 23 sierpnia 2018
r.

Uchwała Nr XXXV.263.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański-Golce w miejscowości Majdan Golczański".

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:41:27.
Uchwała Nr XXXV.262.2018 z dnia 23 sierpnia 2018
r.

Uchwała Nr XXXV.262.2018 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:35:43.
Uchwała Nr XXXV.261.2018 z dnia 23 sierpnia 2018

Uchwała Nr XXXV.261.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Jarocin do realizacji projektu pt. "Wsparcie rodziny w potrzebie" - w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.4 "Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastę

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:21:23.
Uchwała Nr XXXV.260.2018 z dnia 23 sierpnia 2018
r.

Uchwała Nr XXXV.260.2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na wkład własny do projektu konkursowego pt. "Wsparcie rodziny w potrzebie" - w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.4 "Poprawa dostępu do usług

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:07:21 | Data modyfikacji: 2018-09-19 11:21:44.
Uchwała Nr XXXIV.259.2018 z dnia 21 czerwca
2018r.

Uchwała Nr XXXIV.259.2018 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szwedy.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 12:21:49 | Data modyfikacji: 2018-08-03 12:31:59.
Uchwała Nr XXXIV.258.2018 z dnia 21 czerwca
2018r.

Uchwała Nr XXXIV.258.2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jarocin do organu regulacyjnego.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 12:17:39 | Data modyfikacji: 2018-08-03 12:32:25.
Uchwała Nr XXXIV.257.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.257.2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVIII.213.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 12:08:06.
Uchwała Nr XXXIV.256.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.256.2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jarocin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 12:04:29.
Uchwała Nr XXXIV.255.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.255.2018 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Jarocin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 12:01:04.
Uchwała Nr XXXIV.254.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.254.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jarocin.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:57:37.
Uchwała Nr XXXIV.253.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.253.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:55:01.
Uchwała Nr XXXIV.252.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.252.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:51:35.
Uchwała Nr XXXIV.251.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.251.2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Jarocin.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:46:30.
Uchwała Nr XXXIV.250.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.250.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:40:50.
Uchwała Nr XXXIV.249.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.249.2018 w sprawie absolutorium dla wójta gminy.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:32:54.
Uchwała Nr XXXIV.248.2018 z dnia 21 czerwca 2018
r.

Uchwała Nr XXXIV.248.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-03 11:23:18.
Uchwała Nr XXXIII.247.2018 z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała Nr XXXIII.247.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:19:05.
Uchwała Nr XXXIII.246.2018 z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwała Nr XXXIII.246.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:14:56.
Uchwała Nr XXXII.245.2018 z dnia 27 kwietnia 2018
r.

Uchwała Nr XXXII.245.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:01:49.
Uchwała Nr XXXII.244.2018 z dnia 27 kwietnia 2018

Uchwała Nr XXXII.244.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-07-11 08:54:25.
Uchwała Nr XXXI.243.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.243.2018 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-07-11 08:46:58.
Uchwała Nr XXXI.242.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.242.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:52:09.
Uchwała Nr XXXI.2018 z dnia 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.241.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:49:56.
Uchwała Nr 240.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.240.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego pn. "Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku"

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:43:00.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie porzeprowadzeniu postępowania
nadzorczego w sprawie Uchwały Nr XXXI/239/2018
Rady Gminy w Jarocinie z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie przyznania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku stwierdza nieważność
badanej uchwały w całości z powodu naruszenia
przepisu art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:42:13.
Uchwała Nr XXXI.238.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.238.2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:28:46.
Uchwała Nr XXXI.237.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.237.2018 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:19:08.
Uchwała Nr XXXI.236.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.236.2018 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Szyperkach w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:16:04.
Uchwała Nr XXXI.235.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.235.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objetych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Jaro

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:08:28.
Uchwała Nr XXXI.234.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.234.2018 w sprawie określenia jednostki obsługującej i zakresu powierzonych jej obowiązków w ramach wspólnej obsługi w odniesieniu do oświatowych jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest gmina Jarocin.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:03:55.
Uchwała Nr XXXI.233.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.233.2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Jarocin

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:02:20.
Uchwała Nr XXXI.232.2018 z dnia 28 marca 2018r.

Uchwała Nr XXXI.232.2018 w sprawie podziału gminy Jarocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 284/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie podziału Gminy Jarocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 21/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Jarocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 12:59:10.
Uchwała Nr XXXI.231.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXI.231.2018 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranch w każdym okregu wyborczym

W związku ze stwierdzeniem przez Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu, że podział gminy Jarocin na okręgi wyborcze dokonany uchwałą Nr XXXI.231.2018 jest niezgodny z prawem. Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu postanawia dokonać podziału gminy Jarocin n

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-05-02 12:19:45.
Uchwała Nr XXX.230.2018 z dnia 19 lutego 2018

Uchwała Nr XXX.230.2018 w zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:43:12.
Uchwała Nr XXX.229.2018 z dnia 19 lutego 2018

Uchwała Nr XXX.229.2018 w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy jarocin za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:40:39.
Uchwała Nr XXX.228.2018 z dnia 19 lutego 2018

Uchwała Nr XXX.228.2018 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawoddowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jarocin

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:38:07.
Uchwała Nr XXX.227.2018 z dnia 2018

Uchwała Nr XXX.227.2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:35:59.
Uchwała Nr XXX.226.2018 z dnia 19 lutego 2018

Uchwała Nr XXX.226.2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Szyperkach w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:24:27.
Uchwała Nr XXX.225.2018 z dnia 19 lutego 2018

Uchwała Nr XXX.225.2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Jarocinie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:22:07.
Uchwała Nr XXX.224.2018 z dnia 19 lutego 2018

Uchwała Nr XXX.224 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jarocin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-03-26 14:16:47.
Uchwała Nr XXIX.223.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXIX.223.2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 10:22:11.
Uchwała Nr XXIX.222.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXIX.222.2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jarocinie na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:59:13.
Uchwała Nr XXIX.221.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXIX.221.2017 w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowiw

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:56:47.
Uchwała Nr XXIX.220.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXIX.220.2017 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:54:34.
Uchwała Nr XXIX.219.2017 z dnia 28 grudnia 2017
r.

Uchwała Nr XXIX.219.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:51:44.
Uchwała Nr XXIX.218.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXIX.218.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:49:02.
Uchwała Nr XXIX.217.2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXIX.217.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jarocin dla działek połozonych w rejonie rzeki Gilówka

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-02-06 09:27:28.
Uchwała Nr XXVIII.216.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.16.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:48:25 | Data modyfikacji: 2018-01-05 13:51:27.
Uchwała Nr XXVIII.215.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.215.2017 w sprawie uchwalenia budżetu 2018 rok

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:44:54.
Uchwała Nr XXVIII.214.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.214.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:43:03.
Uchwała Nr XXVIII.213.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.213.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:40:43.
Uchwała Nr XXVIII.211.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.211.2017 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:38:37.
Uchwała Nr XXVIII.210.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.210.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:36:22.
Uchwała Nr XXVIII.209.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.209.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowiez

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:33:58.
Uchwała Nr XXVIII.208.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.208.2017 w sprawie uchylenia uchwał Nr XXVII.195.2017 i Nr XXVII.196.2017

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:31:13.
Uchwała Nr XXVIII.207.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.207.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:28:41.
Uchwała Nr XXVIII.206.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.206.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:25:39.
Uchwała Nr XXVIII.205.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.205.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:23:22.
Uchwała Nr XXVIII.204.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.204.2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy jarocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacj

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:20:16.
Uchwała Nr XXVIII.203.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.203.2017 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których wlaścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:17:14.
Uchwała Nr XXVIII.202.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.202.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonbych w miejscowości Szyperki

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:13:47.
Uchwała Nr XXVIII.201.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.201.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w miejscowości Mostki (część Podpory)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:11:12.
Uchwała Nr XXVIII.200.2017 z dnia 15 grudnaia
2017r.

Uchwała Nr XXVIII.200.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Majdan Golczański (część Załomy Majdańskie)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 13:00:26 | Data modyfikacji: 2018-01-05 13:00:59.
Uchwała Nr XXVIII.199.2017 z dnia 15 grudnia
2017r.

Uchwała Nr XXVIII.199.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Jarocin (część Przymiarki) oraz w miejscowości Majdan Golczański (część Knieja i Biedaczów)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 12:49:51 | Data modyfikacji: 2018-01-05 12:51:13.
Uchwała Nr XXVIII.198.2017 z dnia 15 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII.198.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Jaroci (część Majdan Jarociński)

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-01-05 12:20:02 | Data modyfikacji: 2018-01-05 12:24:48.
Uchwała Nr XXVII.196.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała nr XXVII.196.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:25:43 | Data modyfikacji: 2017-12-12 12:08:30.
Uchwała Nr XXVII.195.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.195.2017 w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:05:36.
Uchwała Nr XXVII.194.2017 z dnia 24.11.2017r.
 uchwała Nr XXVII.194.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:02:06.
Uchwała Nr XXVII.193.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.193.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:59:44.
Uchwała Nr XXVII.192.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.192.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:57:06.
Uchwała Nr XXVII.191.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwał Nr XXVII.191.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szyperkach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Szyperkach

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:53:41.
Uchwała Nr XXVII.190.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.190.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Domostawie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:49:25 | Data modyfikacji: 2017-12-12 12:09:35.
Uchwała Nr XXVII.189.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.189.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jarocinie, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego i Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:43:42.
Uchwała Nr XXVII.188.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.188.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie odnośnie nieodpowiedniego wykonywania obowiązków służbowych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:35:38.
Uchwała Nr XXVII.187.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.187.2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:32:55.
Uchwała Nr XXVII.186.2017 z dnia 24.11.2017r.
 Uchwała Nr XXVII.186.2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:29:19.
 Uchwała Nr XXVII.185.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-12-12 10:25:03.
Uchwała Nr XXVI.184.2017 z dnia 26.10.2017
 Uchwała Nr XXIV.184.2017 w sprawie wprowadzenia formy usług opiekuńczych - pomocy sąsiedzkiej przez Ośrodek Pomocy Społocznej w Jarocinie oraz określenia zasad odpłatności za te usługi

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-11-20 13:12:20.
Uchwała Nr XXVI.183.2017 z dnia 26.10.2017 r.
 Uchwała Nr XXVI.183.2017 z dnia 26 października 2017 r w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-11-20 13:08:47.
Uchwała Nr XXVI.182.2017 z dnia 26.10.2017r.
 Uchwała Nr XXVI.182.2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budzetu Gminy Jarocin instrumentem płatniczym

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-11-20 13:04:31.
Uchwała Nr XXVI.181.2017 z dnia 26 października
2017 r.
 Uchwała w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-11-20 12:54:31 | Data modyfikacji: 2017-11-20 12:59:11.
Uchwała Nr XXV.180.2017 z dnia 16.08.2017r.

Uchwała Nr XXV.180.2017 z dnia 16.08.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-10-06 13:29:42.
Uchwała Nr XXV.179.2017 z dnia 16.08.2017r.

Uchwała Nr XXV.179.2017 z dnia 16.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-10-06 13:27:18.
Uchwała Nr XXV.178.2017 z dnia 16.08.2017r.

Uchwała Nr XXV.178.2017 z dnia 16.08.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary-Mostki-Bukowa"

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-10-06 13:20:48.
Uchwała Nr XXV.177.2017 z dnia 16.08.2017r.

Uchwała Nr XXV.177.2017 z dnia 16.08.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Jarocin"

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-10-06 13:09:24.
Uchwała NR XXV.176.2017r. z dnia 16 sierpnia
2017r.

Uchwała XXV.176.2017 z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XX.145.2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. r

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-10-06 12:33:32.
Uchwała Nr XXIV.175.2017 z dnia 21.06.2017r.
 Uchwała Nr XXIV.175.2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-09 13:18:36.
Uchwała Nr XXIV.174.2017 z dnia 21.06.2017r.
 Uchwała Nr XXIV.174.2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-09 13:13:58.
Uchwała Nr XXIV.173.2017 z dnia 21.06.2017r.
 Uchwała Nr XXIV.173.2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 15:17:09.
Uchwała Nr XXIV.172.2017 z dnia 21.06.2017r.
 Uchwała Nr XXIV.172.2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 15:14:40 | Data modyfikacji: 2017-08-08 15:20:48.
Uchwała Nr XXIV.171.2017 z dnia 21.06.2017r.
 Uchwała Nr XXIV.171.2017 z dnia 2017r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 15:12:36 | Data modyfikacji: 2017-08-08 15:22:03.
Uchwała Nr XXIV.170.2017 z dnia 21.06.2017r.
uchylona

Roztrzygnięcie nadzorcze

 Uchwała Nr XXIV.170.2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zaagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 15:01:39 | Data modyfikacji: 2017-08-08 15:09:06.
Uchwała Nr XXIV.169.2017r. z dnia 21.06.2017r.
 Uchwała Nr XXIV.169.2017r. z dnia 21.06.2017r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 14:52:42.
Uchwała Nr XXIV.168.2017r. z dnia 21 czerwca
2017r.
 Uchwała Nr XXIV.168.2017r. w sprawie absolutorium dla wójta gminy

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 14:43:44 | Data modyfikacji: 2017-08-08 14:47:33.
Uchawała Nr XXIV.167.2017 z dnia 21 czerwca 2017
r.
 Uchawała Nr XXIV.167.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:58:37.
Uchwała Nr XXIII.166.2017 z dnia 28.04.2017r.

Uchwała Nr XXIII.166.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:58:22.
Uchwała Nr XXIII.165.2017 z dnia 28.04.2017r.

Uchwała Nr XXIII.165.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:44:37.
Uchwała Nr XXII.164.2017 z dnia 28.03.2017

Uchwała Nr XXII.164.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w odziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:40:14.
Uchwała Nr XXII.163.2017 z dnia 28.03.2017r.

Uchwała Nr XXII.163.2017 w sprawie określenia kryteriów naboru klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:35:09.
Uchwała Nr XXII.162.2017 z dnia 28.03.2017r.

Uchwała Nr XXII.162.2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin, dokumentów potwierdzaj

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:29:59.
Uchwała Nr XXII.161.2017 z dnia 28.03.2017r.

Uchwała Nr XXII.161.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:23:11.
Uchwała Nr XXII.160.2017 z dnia 28.03.2017r.

Uchwała Nr XXII.160.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:19:06.
Uchwała Nr XXII.159.2017 z dnia 28.03.2017

Uchwała Nr XXII.159.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:14:18.
Uchwała Nr XXII.158.2017 z dnia 28.03.2017

Uchwała Nr XXII 158.2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Domostawie stanowiącej własność gminy Jaarocin

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:03:56.
Uchwała Nr XXII.157.2017 z dnia 28.03.2017r.

Uchwała Nr XXII.157.2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmniny Jarocin na 2017r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 11:47:25.
Uchwała Nr XXI.156.2017 z dnia 16.02.2017r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2016-2020

 Uchwała Nr XXI.156.2017 w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2016-2020”

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:49:33.
Uchwała Nr XXI.155.2017 z dnia 16.02.2017r.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jarocin na lata 2017-2019.

 Uchwała Nr XXI.155.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jarocin na lata 2017-2019

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:45:21.
Uchwała Nr XXI.154.2017 z dnia 16.02.2017r.
 Uchwała Nr XXI.154.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:43:47.
Uchwała Nr XXI.153.2017 z dnia 16.02.2017r.
 Uchwała Nr XXI.153.2017zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jarocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:40:32.
Uchwała Nr XXI.152.2017 z dnia 16.02.2017r.
 Uchwała Nr XXI.152.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:39:18.
Uchwała Nr XXI.151.2017 z dnia 16.02.2017 r.

Załącznik Nr 1 do WPF

Załącznik Nr 2

 Uchwała Nr XXI.151.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:38:17.
Uchwała Nr XXI.150.2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
 Uchwała Nr XXI.150.2017 w sprawie zmiany uchwały nr IV.23.2015 z dnia 19.03.2015 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Jarocin oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:36:26.
Uchwała Nr XX.149.2016
 Uchwała Nr XX.149.2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:54:32.
Uchwała Nr XX.148.2016
 Uchwała Nr XX.148.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jarocinie na 2017 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:53:30.
Uchwała Nr XX.147.2016
 Uchwała Nr XX.147.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:52:27.
Uchwała Nr XX.146.2016
 Uchwała Nr XX.146.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:51:11.
Uchwała Nr XX.145.2016
 Uchwała Nr XX.145.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:50:32 | Data modyfikacji: 2017-03-06 08:57:55.
Uchwała Nr XX.144.2016
 Uchwała Nr XX.144.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:49:37 | Data modyfikacji: 2017-03-06 08:57:03.
Uchwała Nr XX.143.2016
 Uchwała Nr XX.143.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:48:36 | Data modyfikacji: 2017-03-06 08:56:08.
Uchwała Nr XX.142.2016
 Uchwała Nr XX.142.2016 z dnia 28.12.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jarocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:46:58.
Uchwała Nr XX.141.2016
 Uchwała Nr XX.141.2016 z dnia 28.12.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego w Nisku

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:41:44.
Uchwała Nr XX.140.2016
 Uchwała Nr XX.140.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:38:30 | Data modyfikacji: 2017-03-06 08:39:29.
Uchwała Nr XX.139.2016
 Uchwała Nr XX.139.2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-03-06 08:35:42.
Uchwałę Nr XIX.138.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwałę Nr XIX.138.2016 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego w Nisku

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:14:44.
Uchwała Nr XIX.137.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.137.2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:13:39.
Uchwała Nr XIX.136.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.136.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:09:11 | Data modyfikacji: 2017-01-17 10:12:14.
Uchwała Nr XIX.135.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.135.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:07:27.
Uchwała Nr XIX.134.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.134.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:06:26.
Uchwała Nr XIX.133.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.133.2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:05:13.
Uchwała Nr XIX.132.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.132.2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:04:08 | Data modyfikacji: 2017-01-18 08:45:22.
Uchwała Nr XIX.131.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.131.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:01:26.
Uchwała Nr XIX.130.2016 z dnia 28 listopada
2016r.
 Uchwała Nr XIX.130.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:00:07.
Uchwała Nr XVIII.129.2016 z dnia 26 października
2016r.
 Uchwała Nr XVIII.129.2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizacje zadania publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:42:06.
Uchwała Nr XVIII.128.2016 z dnia 26 października
2016r.
 Uchwała Nr XVIII.128.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:40:58.
Uchwała Nr XVIII.127.2016 z dnia 26 października
2016r.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:40:04.
Uchwała Nr XVIII.126.2016 z dnia 26 października
2016r.
 Uchwała Nr XVIII.126.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:38:40.
Uchwała Nr XVIII.125.2016 z dnia 26 października
2016r.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Jarocin

 Uchwała Nr XVIII.125.2016 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Jarocin na lata 2016 – 2022

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:29:57.
Uchwała Nr XVII.124.2016 z dnia 13 września 2016
r..
 Uchwała Nr XVII.124.2016 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:19:10 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:27:11.
Uchwała Nr XVII.123.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.123.2016 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii drogi powiatowej

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:18:03 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:20:43.
Uchwała Nr XVII.122.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.122.2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia realizacji zadań własnych w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:17:00 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:20:51.
Uchwała Nr XVII.121.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.121.2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, na terenie gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:16:01 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:20:59.
Uchwała Nr XVII.120.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.120.2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:14:33 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:21:08.
Uchwała Nr XVII.119.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.119.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:13:07 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:21:17.
Uchwała Nr XVII.118.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.118.2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:12:04 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:21:28.
Uchwała Nr XVII.117.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.117.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:11:14 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:23:29.
Uchwała Nr XVII.116.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.116.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:10:00 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:21:49.
Uchwała Nr XVII.115.2016 z dnia 13 września 2016
r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2016-2020

 Uchwała Nr XVII.115.2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2016 – 2020”

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:05:04 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:22:00.
Uchwała Nr XVII.114.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.114.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działek w Szwedach stanowiących własność gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:03:33 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:22:11.
Uchwała Nr XVII.113.2016 z dnia 13 września 2016
r.
 Uchwała Nr XVII.113.2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Domostawie stanowiącej własność gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:02:24 | Data modyfikacji: 2016-12-02 08:20:21.
Uchwała Nr XVI.112.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.112.2016 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XI.68.2015 z dnia 29 grudnia 2016 r. w spr. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:19:58.
Uchwała Nr XVI.111.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.111.2016 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:19:11.
Uchwała Nr XVI.110.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.110.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2016-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:18:34 | Data modyfikacji: 2016-07-29 14:21:20.
Uchwała Nr XVI.109.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.109.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:17:37.
Uchwała Nr XVI.108.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.108.2016 w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:16:43.
Uchwała Nr XVI.107.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.107.2016 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:15:50.
Uchwała Nr XVI.106.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
 Uchwała Nr XVI.106.2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:14:57 | Data modyfikacji: 2016-08-02 08:54:16.
Uchwała Nr XVI.105.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
(uchylono § 2 ust. 3 uchwały)

Rozstrzygnięcie RIO dot. uchwały

 Uchwała Nr XVI.105.2016 w sprawie terminów i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:12:46.
Uchwała Nr XVI.104.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
(uchylono w części F załącznika Nr 1)

Rozstrzygnięcie RIO dot. uchwały

 Uchwała Nr XVI.104.2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, na terenie gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:06:40 | Data modyfikacji: 2016-07-29 14:08:38.
Uchwała Nr XVI.103.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
(uchylono §4 uchwały)

Rozstrzygnięcie RIO dot. uchwały

 Uchwała Nr XVI.103.2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:02:01.
Uchwała Nr XVI.102.2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
 Uchwała Nr XVI.102.2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:00:35 | Data modyfikacji: 2016-07-29 14:04:47.
Uchwała Nr XVI.101.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
 Uchwała Nr XVI.101.2016 w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 13:58:54.
Uchwała Nr XVI.100.2016 z dnia 30 czerwca 2016
 Uchwała Nr XVI.100.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-29 13:56:11.
Uchwała Nr XV.99.2016 z dnia 25 maja 2016r.
(uchylona)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Podkarpackiego

 Uchwała Nr XV.99.2016 w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w tworzeniu i upowszechnianiu kultury w działalności społecznej oraz sportowej

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:03:59.
Uchwała Nr XV.98.2016 z dnia 25 maja 2016r.
 Uchwała Nr XV.98.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VI.42.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 18 maja 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:01:53.
Uchwała Nr XV.97.2016 z dnia 25 maja 2016r.
 Uchwała Nr XV.97.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VI.38.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 18 maja 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:00:54.
Uchwała Nr XV.96.2016 z dnia 25 maja 2016r.
 Uchwała Nr XV.96.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:59:44.
Uchwała Nr XV.95.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:58:41.
Uchwała Nr XIV.94.2016 z dnia 27 kwietnia 2016
 Uchwała Nr XIV.94.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2016-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:56:40 | Data modyfikacji: 2016-07-07 10:08:49.
Uchwała Nr XIV.93.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 Uchwała Nr XIV.93.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:41:15.
Uchwała Nr XIV.92.2016 z dnia 27.04.2016 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Niżańskiemu na realizację zadania publicznego
 Uchwała Nr XIV.92.2016 z dnia 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:38:49.
Uchwała Nr XIII.91.2016 Rady Gminy w Jarocinie z
dnia 22.03.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata
2016-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.91.2016

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.91.2016

 Uchwała Nr XIII.91.2016 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 22.03.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2016-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:35:28.
Uchwała Nr XIII.90.2016 z dnia 22.03.2016r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 Uchwała Nr XIII.90.2016 z dnia 22.03.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:33:41.
Uchwała Nr XIII.89.2016 Rady Gminy w Jarocinie z
dnia 22.03.2016 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Jarocin na 2016 rok.
 Uchwała Nr XIII.89.2016 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 22.03.2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2016 rok.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:31:42.
UCHWAŁA NR XIII.88.2016 RADY GMINY w JAROCINIE z
dnia 22.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarocin
na okres od 1.05.2016 r. do 30.04.2017 r.

Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XIII.88.2016 z dnia 22.03.2016 r.

 UCHWAŁA NR XIII.88.2016 RADY GMINY w JAROCINIE z dnia 22.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarocin na okres od 1.05.2016 r. do 30.04.2017 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:20:48.
Uchwała Nr XII.87.2016 z dnia 18.02.2016r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Niżańskiemu na realizację zadania publicznego
 Uchwała Nr XII.87.2016 z dnia 18.02.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:16:47.
Uchwała Nr XII.86.2016 z dnia 18.02.2016r. w
sprawie określenia kryteriów naboru do klas
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin,
do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą
punktów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
 Uchwała Nr XII.86.2016 z dnia 18.02.2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:10:34.
Uchwała Nr XII.85.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jarocin na lata 2016 – 2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.85.2016

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.85.2016

 Uchwała Nr XII.85.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2016 – 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:05:37.
Uchwała Nr XII.85.2016
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:46:51.
Uchwała Nr XII.84.2016
 Uchwała Nr XII.84.2016 z dnia 18.02.2016 w sprawie określenia w odniesieniu do jednostki organizacyjnej gminy, jednostki obsługującej i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:45:55.
Uchwała Nr XII.83.2016
 Uchwała Nr XII.83.2016 z dnia 18.02.2016 w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jarocinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:45:01.
Uchwała Nr XII.82.2016
 Uchwała Nr XII.82.2016 z dnia 18.02.2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:44:27 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:11:11.
Uchwała Nr XI.81.2015
 Uchwała Nr XI.81.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:42:32.
Uchwała Nr XI.80.2015
 Uchwała Nr XI.80.2015z dnia 29.12.2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jarocinie na 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:41:29.
Uchwała Nr XI.79.2015
 Uchwała Nr XI.79.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:40:01 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:07:21.
Uchwała Nr XI.78.2015
 Uchwała Nr XI.78.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:39:15 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:05:43.
Uchwała Nr XI.77.2015
 Uchwała Nr XI.77.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działek w Mostkach i działki w Szyperkach stanowiących własność gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:38:29 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:02:26.
Uchwała Nr XI.76.2015
 Uchwała Nr XI.76.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:37:30.
Uchwała Nr XI.75.2015
 Uchwała Nr XI.75.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy w Jarocinie za udział w pracach organów gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:36:37.
Uchwała Nr XI.74.2015 (uchylona w części)

Postanowienie RIO odnośnie uchwały

 Uchwała Nr XI.74.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:31:23 | Data modyfikacji: 2016-03-31 09:34:27.
Uchwała Nr XI.73.2015
 Uchwała Nr XI.73.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych (sołtysów)

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:30:07.
Uchwała Nr XI.72.2015
 Uchwała Nr XI.72.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:29:23 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:08:24.
Uchwała Nr XI.71.2015
 Uchwała Nr XI.71.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:28:16.
Uchwała Nr XI.70.2015
 Uchwała Nr XI.70.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:27:18.
Uchwała Nr XI.69.2015
 Uchwała Nr XI.69.2015 z dnia 29.12.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:26:05.
Uchwała Nr XI.68.2015

UCHWAŁA Nr XI.68.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:25:23.
Uchwała Nr X.67.2015

Uchwała Nr X.67.2015 r. Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:24:26.
Uchwała Nr X.66.2015
 Uchwała Nr X.66.2015 z dnia 26.11.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:23:26 | Data modyfikacji: 2016-03-31 10:09:15.
Uchwała Nr X.65.2015
 Uchwała Nr X.65.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:06:42.
Uchwała Nr X.64.2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X.64.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 listopada 2015r.

 Uchwała Nr X.64.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-10 07:50:01.
Uchwała Nr X.63.2015
 Uchwała Nr X.63.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:52:26.
Uchwała Nr X.62.2015
 Uchwała Nr X.62.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:50:10.
Uchwała Nr X.61.2015
 Uchwała Nr X.61.2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jarocin na rok 2016

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:48:14.
Uchwała Nr IX.60.2015
 Uchwała Nr IX.60.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany nazwy i przebiegu drogi gminnej nr 102236 R Łoza – Bukowa oraz nr 102204 R Sokale – Łoza – Graba – Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:45:27 | Data modyfikacji: 2015-12-10 08:02:43.
Uchwała Nr IX.59.2015
 Uchwała Nr IX.59.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizacje zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1036 R Domostawa – Szwedy” – w ramach „programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:43:48.
Uchwała Nr IX.58.2015
 Uchwała Nr IX.58.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:41:33.
Uchwała Nr IX.57.2015
 Uchwała Nr IX.57.2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr III.16.2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w spr. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:36:42 | Data modyfikacji: 2015-12-09 14:39:53.
Uchwała Nr IX.56.2015
 Uchwała Nr IX.56.2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:34:34.
Uchwała Nr VIII.55.2015
 Uchwała Nr VIII.55.2015 z dnia 18 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości w Szyperkach stanowiącej własność gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-11-16 12:32:29.
Uchwała Nr VIII.54.2015
 Uchwała Nr VIII.54.2015 z dnia 18 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii drogi powiatowej

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-11-16 12:31:24.
Uchwała Nr VIII.53.2015
 Uchwała Nr VIII.53.2015 z dnia 18 września 2015 r.w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie gminy Jarocin w ramach procedury repatriacyjnej jednej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-11-16 12:30:15.
Uchwała Nr VIII.52.2015

Zał Nr 1 do uchwały

Zał. Nr 2 do uchwały

Objasnienia

 Uchwała Nr VIII.52.2015 z dnia 18 wrześcia 2015 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-11-16 12:25:04.
Uchwała Nr VIII.51.2015
 Uchwała Nr VIII.51.2015 z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-11-16 12:23:35.
Uchwała Nr VII.50.2015
 Uchwała Nr VII.50.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-09 13:14:52 | Data modyfikacji: 2015-10-09 13:16:57.
Uchwała Nr VII.49.2015
 Uchwała Nr VII.49.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-09 13:13:34.
Uchwała Nr VII.48.2015
 Uchwała Nr VII.48.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla wójta gminy.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-09-02 08:42:59.
Uchwała Nr VII.47.2015
 Uchwała Nr VII.47.2015 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-09-02 08:41:04.
Uchwała Nr VI.46.2015 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność wójta gminy Jarocin
 Uchwała Nr VI.46.2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:12:02.
Uchwała Nr VI.45.2015 w sprawie ustalenia
tygodniowego wymiaru zajęć logopedy
zatrudnionego w szkołach prowadzonych przez
Gminę Jarocin
 Uchwała Nr VI.45.2015 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć logopedy zatrudnionego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:11:19.
Uchwała Nr VI.44.2015 w sprawie zmiany uchwały
Nr XX/144/09 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 13
marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na
nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
nauczycieli
 Uchwała Nr VI.44.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/144/09 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:10:25.
Uchwała Nr VI.43.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.43.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:09:34.
Uchwała Nr VI.42.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.42.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:08:31.
Uchwała Nr VI.41.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.41.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:07:20.
Uchwała Nr VI.40.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.40.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:05:51.
Uchwała Nr VI.39.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.39.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:04:35.
Uchwała Nr VI.38.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.38.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:03:40 | Data modyfikacji: 2015-07-20 11:16:07.
Uchwała Nr VI.37.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.37.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:02:05.
Uchwała Nr VI.36.2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr VI.36.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:00:59.
Uchwała Nr VI.35.2015 w sprawie zmiany w uchwały
Nr VII/37/2011 Rady Gminy
w Jarocinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie
 Uchwała Nr VI.35.2015 w sprawie zmiany w uchwały Nr VII/37/2011 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 10:59:34.
Uchwała Nr VI.34.2015 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Uchwała Nr VI.34.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 10:58:39.
Uchwała Nr VI.33.2015 w sprawie przyjęcia
Ramowego Programu Działania Rady Gminy w
Jarocinie w kadencji 2014-2018
 Uchwała Nr VI.33.2015 w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Działania Rady Gminy w Jarocinie w kadencji 2014-2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-07-20 10:57:45.
Uchwała Nr V.32.2015
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-20 11:11:40.
Uchwała Nr V.31.2015
 Uchwała Nr V.31.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-20 11:06:11.
Uchwała Nr V.30.2015
 Uchwała Nr V.30.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Jarocinie stanowiącej własność gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-20 11:04:13.
Uchwała Nr V.29.2015
 Uchwała Nr V.29.2015 z dnia 21.04.2015r. w sprawie zmian w statutach sołectw w Gminie Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-20 11:02:07.
Uchwała Nr V.28.2015
 Uchwała Nr V.28.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:58:09.
Uchwała Nr IV.27.2015
 Uchwała Nr IV.27.2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jarocin do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Jarocin” – w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:56:27.
Uchwała Nr IV.27.2015
 Uchwała Nr IV.27.2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jarocin do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Jarocin” – w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 14:03:22.
Uchwała Nr IV.26.2015
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 14:01:51.
Uchwała Nr IV.25.2015
 Uchwała Nr IV.25.2015 z dnia 19.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 13:57:15.
Uchwała Nr IV.24.2015
 Uchwała Nr IV.24.2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 13:55:11.
Uchwała Nr IV.23.2015
 Uchwała Nr IV.23.2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 13:53:35.
Uchwała Nr IV.22.2015
 Uchwała Nr IV.22.2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2015 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 13:51:48.
Uchwała Nr IV.21.2015
 Uchwała Nr IV.21.2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarocin na okres od 1.05.2015 r. do 30.04.2016 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-06 13:49:42.
Uchwała Nr III.20.2015
 Uchwała Nr III.20.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o wydanie rozporządzenia dotyczącego ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Kutyły z określeniem jej rodzaju jako wieś

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:09:00.
Uchwała Nr III.19.2015
 Uchwała Nr III.19.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:07:50 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:20:50.
Uchwała Nr III.18.2015
 Uchwała Nr III.18.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:06:20 | Data modyfikacji: 2015-04-01 10:55:46.
Uchwała Nr III.17.2015
 Uchwała Nr III.17.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:04:25.
Uchwała Nr III.16.2015
 Uchwała Nr III.16.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:03:33 | Data modyfikacji: 2015-04-01 11:02:34.
Uchwała Nr II.15.2014
 Uchwała Nr II.15.2014 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:49:23.
Uchwała Nr II.14.2014
 Uchwała Nr II.14.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:48:46.
Uchwała Nr II.13.2014
 Uchwała Nr II.13.2014 w sprawie w ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:48:07.
Uchwała Nr II.12.2014
 Uchwała Nr II.12.2014 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Jarocin, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:47:44 | Data modyfikacji: 2015-02-06 11:54:35.
Uchwała Nr II.11.2014
 Uchwała Nr II.11.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:46:55 | Data modyfikacji: 2015-02-06 11:52:20.
Uchwała Nr II.10.2014
 Uchwała Nr II.10.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:45:54.
Uchwała Nr II.9.2014
 Uchwała Nr II.9.2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Domostawie stanowiącej własność gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:45:07.
Uchwała Nr II.8.2014
 Uchwała Nr II.8.2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:44:25.
Uchwała Nr II.7.2014
 Uchwała Nr II.7.2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jarocinie na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:43:41.
UCHWAŁA Nr I.6.2014
 Uchwała Nr I.6.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:42:58.
UCHWAŁA Nr I.5.2014
 UCHWAŁA Nr I.5.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:20:44.
UCHWAŁA Nr I.4.2014
 UCHWAŁA Nr I.4.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:20:06.
Uchwała Nr I.3.2014
 Uchwała Nr I.3.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 01.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jarocinie.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:19:24.
UCHWAŁA Nr I.2.2014
 UCHWAŁA Nr I.2.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:17:20.
UCHWAŁA Nr I.1.2014
 Uchwała Nr I.1.2014 Rady Gminy w Jarocinie. z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Jarocin .

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:16:34.
Uchwała Nr XXXVI.246.2014
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:14:14.
Uchwała Nr XXXVI.245.2014
  Uchwała Nr XXXVI.245.2014 z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:12:41 | Data modyfikacji: 2015-02-05 14:13:35.
Uchwała Nr XXXVI.244.2014
 Uchwała Nr XXXVI.244.2014 z dnia 07 listopada 2014 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:10:46 | Data modyfikacji: 2015-02-05 14:13:11.
Uchwała Nr XXXVI.243.2014
 Uchwała Nr XXXVI.243.2014 z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:09:17 | Data modyfikacji: 2015-02-05 14:12:48.
Uchwała Nr XXXVI.242.2014
 Uchwała Nr XXXVI.242.2014 z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXIX.205.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w spr. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.,

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:06:08 | Data modyfikacji: 2015-01-13 10:07:34.
Uchwała Nr XXXVI.241.2014
 Uchwała Nr XXXVI.241.2014 Rady Gminy Jarocin z dnia 07 listopada 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jarocin pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata2014-2020.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:41:38.
UCHWAŁA Nr XXXVI.240.2014
 UCHWAŁA Nr XXXVI.240.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:40:15.
UCHWAŁA Nr XXXVI.239.2014
 UCHWAŁA Nr XXXVI.239.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:39:08.
Uchwała Nr XXXV.238.2014
 Uchwała Nr XXXV.238.2014 z dnia 02 października 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:36:59.
Uchwała Nr XXXV.237.2014
 Uchwała Nr XXXV.237.2014 z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-01-09 08:33:00 | Data modyfikacji: 2015-01-09 08:34:20.
Uchwała Nr XXXIV.236.2014
 Uchwała Nr XXXIV.236.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:57:29.
Uchwała Nr XXXIV.235.2014
 Uchwała Nr XXXIV.235.2014 w sprwie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:56:19.
Uchwała Nr XXXIV.234.2014
 Uchwała Nr XXXIV.234.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:51:11.
Uchwała Nr XXXIII.233.2014
 Uchwała Nr XXXIII.233.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:01:34.
Uchwała Nr XXXIII.232.2014
 Uchwała Nr XXXIII.232.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:00:59.
Uchwała Nr XXXIII.231.2014
 Uchwała Nr XXXIII.231.2014 w sprawie zawarcia z Powiatem Niżańskim porozumienia dotyczącego przejęcia wykonania zadania z zakresu właściwości powiatu

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 11:59:41.
Uchwała Nr XXXIII.230.2014
 UCHWAŁA Nr XXXIII.230.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin w ramach pomocy de minimis.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 11:58:45.
Uchwała Nr XXXIII.229.2014

Załącznik Nr 1A

Załącznik Nr 1B

Załącznik Nr 2

 Uchwała Nr XXXIII.229.2014 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 11:57:17.
Uchwała Nr XXXIII.228.2014
 Uchwała Nr XXXIII.228.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla wójta gminy.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 11:55:28.
Uchwała Nr XXXIII.227.2014
 Uchwała Nr XXXIII.227.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-23 11:54:32.
UCHWAŁA NR XXXII.226.2014
 UCHWAŁA NR XXXII.226.2014 r. Rady Gminy Jarocin z dnia 15.05.2014 w sprawie uchylenia uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-24 07:44:57.
UCHWAŁA Nr XXXII.225.2013
 UCHWAŁA Nr XXXII.225.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadań publicznych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-24 07:42:44.
UCHWAŁA Nr XXXII.224.2014
 UCHWAŁA Nr XXXII.224.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-24 07:36:44 | Data modyfikacji: 2014-07-24 07:38:09.
UCHWAŁA Nr XXXII.223.2014
 UCHWAŁA Nr XXXII.223.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-24 07:26:15 | Data modyfikacji: 2014-07-24 07:30:23.
Uchwała NR XXXII.222.2014
 Uchwała NR XXXII.222.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-24 07:13:02.
Uchwała NrXXXII.221.2014 r.

Uchwała NrXXXII.221.2014 r. Rady Gminy Jarocin z dnia 15.05.2014 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jarocin na lata 2014-2016

 Załącznik do uchwały Nr XXXII.221.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15.05.2014r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-07 12:13:59 | Data modyfikacji: 2014-07-07 12:20:00.
Uchwała Nr XXXI.220.2014
 Uchwała Nr XXXI.220.2014 Rady Gminy Jarocin z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-05-02 07:57:04.
UCHWAŁA NR XXXI.219.2014
 UCHWAŁA NR XXXI.219.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 25.03.2014 r. W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-05-02 07:56:16.
UCHWAŁA Nr XXXI.218.2014
 UCHWAŁA Nr XXXI.218.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-05-02 07:55:05.
UCHWAŁA NR XXXI.217.2014
 UCHWAŁA NR XXXI.217.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-05-02 07:52:53 | Data modyfikacji: 2014-05-19 07:32:02.
UCHWAŁA NR XXXI.216.2014
 Uchwała NR XXXI.216.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-04-29 14:41:19.
UCHWAŁA NR XXXI.215.2014
 Uchwała NR XXXI.215.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-04-29 14:39:17.
UCHWAŁA NR XXXI.214.2014
 UCHWAŁA NR XXXI.214.2014 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarocin na 2014 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-04-29 14:37:23.
UCHWAŁA Nr XXX.213.2014

Uchwała Nr XXX.213.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX.213.2014 z dnia 20.02.2014

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.213.2014 z dnia 20 lutego 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 13:12:12 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:13:59.
UCHWŁA NR XXX.212.2014
 Uchwała NR XXX.212.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 13:09:59 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:14:57.
UCHWAŁA Nr XXX.211.2014

Uchwała Nr XXX.211.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Jarocinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX.211.2014 z dnia 20.02.2014

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.211.2014 z dnia 20.02.2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 13:06:07 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:07:56.
UCHWAŁA NR XXX.210.2014
 Uchwała NR XXX.210.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Jarocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 13:03:22.
UCHWAŁA Nr XXX.209.2014
 Uchwała Nr XXX.209.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przedszkole przy szkole w Gminie Jarocin” nr POKL.09.01.01-18-068/13 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:57:32 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:00:49.
UCHWAŁA Nr XXX.208.2014
 Uchwała Nr XXX.208.2014 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 20 lutego 2014 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Jarocinie w sprawie podziału Gminy Jarocin na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:56:08 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:00:04.
UCHWAŁA NR XXIX.207.2013
 UCHWAŁA NR XXIX.207.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania na lata 2014 – 2020 w gminie Jarocin.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:51:21.
UCHWAŁA Nr XXIX.206.2013
 Uchwała Nr XXIX.206.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:50:06.
UCHWAŁA Nr XXIX .205.2013
 UCHWAŁA Nr XXIX .205.2013 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:48:28.
UCHWAŁA Nr XXIX.204.2013

Uchwała Nr XXIX.204.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2013-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX.204.2013 z dnia 30.12.2013 r.

 załącznik nr 2 do uchwały RG Nr XXIX.204.2013 z dnia 30 grudnia 2013

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:40:38 | Data modyfikacji: 2014-03-13 12:44:01.
UCHWAŁA Nr XXIX.203.2013
 Uchwała Nr XXIX.203.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:38:56.
UCHWAŁA Nr XXIX.202.2013
 UCHWAŁA Nr XXIX.202.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół działających na terenie Gminy Jarocin, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:37:28.
UCHWAŁA Nr XXIX.201.2013
 UCHWAŁA Nr XXIX.201.2013 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:34:54.
UCHWAŁA Nr XXIX.200.2013
 UCHWAŁA Nr XXIX.200.2013 RADY GMINY W JAROCINIE z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jarocinie na 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:32:40.
UCHWAŁA NR XXIX.199.2013

Uchwała Nr XXIX.199.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2014-2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.199.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX.199.2013 z dnia 30.12.2013

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:27:30 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:15:33.
UCHWAŁA NR XXIX.198.2013
 Uchwała NR XXIX.198.2013 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:06:42 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:15:53.
Data wprowadzenia: 2014-03-13 12:06:42
Data modyfikacji: 2014-03-13 13:15:53
Opublikowane przez: Katarzyna Stańko