OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 27
listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości Zarządzenia Nr 233/23 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w
sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad
powiatów oraz rad gmin województwa
podkarpackiego na kadencję 2024 - 2029

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-11-29 11:46:51.
Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 25.08.2023 r. zmieniające
postanowienie w spr. podziału Gminy Jarocin na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 25.08.2023 r. zmieniające postanowienie w spr. podziału Gminy Jarocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-08-28 11:33:30.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z
dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów
do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-10-26 14:48:01.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z
dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa podkarpackiego.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-10-26 14:33:56.
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY W JAROCINIE.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY W JAROCINIE.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:38:00.
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW
WYBORÓW WÓJTA GMINY JAROCIN.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY JAROCIN.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-10-25 11:26:28.
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie.

DYżury Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-10-19 20:47:20.
POSTANOWIENIE Nr 329/2018 w sprawie zmiany w
składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania nr 6 w gminie Jarocin.

POSTANOWIENIE Nr 329/2018 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 6 w gminie Jarocin.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-10-18 08:43:49.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie
Jarocin.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Jarocin.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-10-18 07:47:18.
OBWIESZCZENIE PKW w Nisku o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych.

OBWIESZCZENIE PKW w Nisku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-10-03 12:53:05.
OBWIESZCZENIE GKW w Jarocinie o zarejestrowanych
kandydatach na wójta.

OBWIESZCZENIE GKW w Jarocinie o zarejestrowanych kandydatach na wójta.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-10-03 12:46:42 | Data modyfikacji: 2018-10-03 12:50:05.
OBWIESZCZENIE GKW w Jarocinie o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych.

OBWIESZCZENIE GKW w Jarocinie o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-10-03 12:39:35 | Data modyfikacji: 2018-10-03 12:50:36.
OBWIESZCZENIE GKW w Jarocinie o przyznanych
numerach list kandydatów na radnych.

OBWIESZCZENIE GKW w Jarocinie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-10-03 11:46:38.
Postanowienie Nr 192/2018 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Nr 192/2018 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-10-01 07:51:21.
KOMUNIKAT o terminie i miejscu losowania.

KOMUNIKAT o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-28 15:37:39.
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie
Jarocinie

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Jarocin powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:31:24.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o
terminie losowania do obwodowych komisji
wyborczych.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o terminie losowania do obwodowych komiaji wyborczych.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-25 09:38:39 | Data modyfikacji: 2018-09-25 09:45:58.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jarocin z dnia 17
września 2018 roku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jarocin z dnia 17 września 2018 roku.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 12:45:07.
KOMUNIKAT o składzie, siedzibie oraz pełnionych
dyżurach przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w
Rzeszowie.

KOMUNIKAT o składzie, siedzibie oraz pełnionych dyżurach przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Rzeszowie.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:51:52.
INFORMACJA o składzie, siedzibie oraz pełnionych
dyżurach przez Powiatową Komisję Wyborczą w
Nisku.

INFORMACJA o składzie, siedzibie oraz pełnionych dyżurach przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nisku.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-13 12:00:43.
INFORMACJA o składzie oraz dyżurach Gminnej
Komisji Wyborczej w Jarocinie.

INFORMACJA o składzie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-13 08:20:20.
Postanowienie Nr 174/2018 w sprawie zwołania
pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji
wyborczych.

Postanowienie Nr 174/2018 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-11 09:03:22.
Postanowienie Nr 173/2018 w sprawie powołania
terytorialnych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Nr 173/2018 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:51:13.
INFORMACJA o dodatkowym naborze do składów TKW
oraz terminach losowania.

INFORMACJA o dodatkowym naborze do składów TKW oraz terminach losowania.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-07 08:05:07.
INFORMACJA o terminie zgłaszania kandydatów do
składów terytorialnych komisji wyborczych

INFORMACJA o terminie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-09-07 07:52:04.
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o
miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń
zamiaru głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych w wyborach
samorządowych.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-31 07:43:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarocin z dnia 22
sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jarocin z dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-24 10:59:12.
Obwieszczenie Starosty Niżańskiego z dnia 21
sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-24 10:46:23.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-24 10:34:36.
KOMUNIKAT dotyczący sprawozdań finansowych
komitetów wyborczych biorących w wyborach
samorządowych w 2018 r.

KOMUNIKAT dotyczący sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących w wyborach samorządowy w 2018 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:01:32.
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
dotyczący przyjmowania zawiadomień o utworzeniu
komitetu wyborczego.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu dotyczący przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-16 12:45:55.
KOMUNIKAT liczba mieszkańców w gminach na
obszarze właściwości terytorialnej Komisarza
Wyborczego w Tarnobrzegu.

KOMUNIKAT liczba mieszkańców w gminach na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-16 12:35:57.
Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń
kandydatów do Gminnych, Miejskich i Powiatowych
Komisji Wyborczych.

Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów do Gminnych, Miejskich i Powiatowych Komisji Wyborczych.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2018-08-16 12:04:36.
Wyciąg z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W
RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o
wynikach wyborów do rad na obszarze województwa
podkarpackiego.
 Wyciąg z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:57:55 | Data modyfikacji: 2014-11-26 09:55:31.
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W
RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast na obszarze województwa podkarpackiego
 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:57:04.
INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji
Wyborczych wraz z funkcjami

Uchwała Nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

 INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-29 14:24:30.
I N F O R M A C J A dla Członków Obwodowych
Komisji Wyborczych

I N F O R M A C J A
dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych
w gminie Jarocin
powołanych dla przeprowadzenia
głosowania w wyborach do organów
jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Wójt Gminy Jarocin działając na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, informuję, że pierwsze posiedzenie i szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Jarocin, odbędzie się w dniu 29 października 2014 roku w remizie strażackiej w Jarocinie o godzinie 10:00.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-28 15:50:00.
Uchwała 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. w
sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
 Uchwała 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:51:07.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. o
zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy
Jarocin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jarocin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:49:52.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy w Jarocinie w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Jarocinie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:48:03.
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w
Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. o
przyznanych numerach dla list kandydatów
komitetów wyborczych w
wyborach do Rady Gminy w Jarocinie zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Jarocinie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:42:23.
Zarządzenie Nr 335.2014 Wójta Gminy Jarocin z
dnia 14 października 2014 r. w sprawie wskazania
osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji
wyborczych
 Zarządzenie Nr 335.2014 Wójta Gminy Jarocin z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:37:11.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie o
terminie i miejscu przeprowadzenia losowania
numerów list kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Gminy w Jarocinie
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-21 11:17:26.
I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w
Jarocinie z dnia 20 października 2014 r. w
sprawie losowania składów obwodowych komisji
 Informacja w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-20 08:41:39 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:51:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 06
października 2014 r.

Zarządzenie Nr 330.2014 Wójta Gminy Jarocin z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warsza

Zarządzenie Nr 333.2014 Wójta Gminy Jarocin z dnia 03 października 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu siedzib obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 06 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wyborach zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134) na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-07 13:15:45 | Data modyfikacji: 2014-10-29 13:24:33.
Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

 Prawo do głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-30 14:25:44.
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
Rzeszowie
 Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:05:20.
INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Nisku
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie podania do
publicznej wiadomości składu i pełnionych
funkcjach osób powołanych do Powiatowej Komisji
Wyborczej w Nisku oraz dyżurach w okresie
przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list
kandydatów na radnych do Rady Powiatu
Niżańskiego
 INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Nisku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składu i pełnionych funkcjach osób powołanych do Powiatowej Komisji Wyborczej w Nisku oraz dyżurach w okresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Niżańskiego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-26 12:34:05 | Data modyfikacji: 2014-09-29 07:10:59.
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o
dyżurach pełnionych przez Komisję w celu
rejestracji kandydatów na radnych oraz
kandydatów na wójta gminy.
 INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-26 11:00:13.
Postanowienie o powołaniu Gminnych i Miejskich
Komisji Wyborczych
 Postanowienie o powołaniu Gminnych i Miejskich Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-25 11:19:15.
Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Rzeszowie
 Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-25 11:15:46.
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej
Jarocin
 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:15:02.
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o
losowaniu kandydatów do składów terytorialnych
komisji wyborczych
  Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o losowaniu kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-19 09:23:22 | Data modyfikacji: 2014-09-19 13:11:26.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, które zostaną zarządzone na
dzień 16 listopada 2014 r.
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-09 10:23:26.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W JAROCINIE z dnia 08
września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wyborczych
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W JAROCINIE z dnia 08 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:05:37.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 08
września 2014 r.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 08 września 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 11:24:43.
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów
 rozporzadzenie_o_zarzadzeniu_wyborow.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:56:30.
Obwieszczenie starosty niżańskiego
 obwieszczenie_starosty_nizanskiego..jpg

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:54:09 | Data modyfikacji: 2014-09-08 11:04:22.
Obwieszczenie marszałka województwa
 obwieszczenie_marszalka_wojewodztwa_podkarpackiego..jpg

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:51:29 | Data modyfikacji: 2014-09-08 11:06:12.
Obowiązek założenia strony internetowej
 obowiazek__zalozenia__strony__internetowej_przez__komitety__wyborcze-1.doc

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:49:52.
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego
wyborców
 informacja_o_tworzeniu_komitetu_wyborczego_wyborcow-1.doc

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:48:31.
Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Tarnobrzegu_z_dni
a_27_sierpnia_2014_r_.(3)pdf
 Komunika_Komisarza_Wyborczego_w_Tarnobrzegu_z_dnia_27_sierpnia_2014_(3).pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:42:57.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 27 sierpnia 2014r. (2) pdf
 Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Tarnobrzegu_z_dnia_27_sierpnia_2014_r__(2).pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:41:38.
Komunikat_Komisarza_Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 27 sierpnia 2014r .pdf
 Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Tarnobrzegu_z_dnia_27_sierpnia_2014_r_.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:39:40.
Informacje ogólne, tworzenie komitetów
wyborczych wyborców

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczane są informacje dotyczące wyborów do organów jednostek samorzadu terytorialnego, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.


http://pkw.gov.pl/2014%20kat%20samorzad/

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-08-12 12:42:35.
Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
 ZARZADZENIE_NR_29_14_Wojewody_Podkarpackiego_w_sprawie_ustalenia_liczby_radnych_wybieranych_do_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-22 09:52:30.
Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych do rad
powiatów na terenie województwa podkarpackiego
 ZARZADZENIE_NR_28_14_Wojewody_Podkarpackiego_w_sprawie_ustalenia_liczby_radnych_wybieranych_do_rad_powiatow_na_terenie_wojewodztwa_podkarpackiego.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-22 09:51:17.
Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin
na terenie województwa podkarpackiego
 ZARZADZENIE_NR_27_14_Wojewody_Podkarpackiego_w_sprawie_ustalenia_liczby_radnych_wybieranych_do_rad_gmin_na_terenie_wojewodztwa_podkarpackiego.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-22 09:44:47.
Data wprowadzenia: 2014-07-22 09:44:47
Opublikowane przez: Katarzyna Stańko