Wybory samorządowe

Wybory samorządowe

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin
na terenie województwa podkarpackiego
 
ZARZADZENIE_NR_27_14_Wojewody_Podkarpackiego_w_sprawie_ustalenia_liczby_radnych_wybieranych_do_rad_gmin_na_terenie_wojewodztwa_podkarpackiego.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-22 09:44:47.
Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych do rad
powiatów na terenie województwa podkarpackiego
 
ZARZADZENIE_NR_28_14_Wojewody_Podkarpackiego_w_sprawie_ustalenia_liczby_radnych_wybieranych_do_rad_powiatow_na_terenie_wojewodztwa_podkarpackiego.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-22 09:51:17.
Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
 
ZARZADZENIE_NR_29_14_Wojewody_Podkarpackiego_w_sprawie_ustalenia_liczby_radnych_wybieranych_do_Sejmiku_Wojewodztwa_Podkarpackiego.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-07-22 09:52:30.
Informacje ogólne, tworzenie komitetów
wyborczych wyborców

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczane są informacje dotyczące wyborów do organów jednostek samorzadu terytorialnego, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.


http://pkw.gov.pl/2014%20kat%20samorzad/

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-08-12 12:42:35.
Komunikat_Komisarza_Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 27 sierpnia 2014r .pdf
 
Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Tarnobrzegu_z_dnia_27_sierpnia_2014_r_.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:39:40.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 27 sierpnia 2014r. (2) pdf
 
Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Tarnobrzegu_z_dnia_27_sierpnia_2014_r__(2).pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:41:38.
Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Tarnobrzegu_z_dni
a_27_sierpnia_2014_r_.(3)pdf
 
Komunika_Komisarza_Wyborczego_w_Tarnobrzegu_z_dnia_27_sierpnia_2014_(3).pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:42:57.
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego
wyborców
 
informacja_o_tworzeniu_komitetu_wyborczego_wyborcow-1.doc

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:48:31.
Obowiązek założenia strony internetowej
 
obowiazek__zalozenia__strony__internetowej_przez__komitety__wyborcze-1.doc

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:49:52.
Obwieszczenie marszałka województwa
 
obwieszczenie_marszalka_wojewodztwa_podkarpackiego..jpg

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:51:29 | Data modyfikacji: 2014-09-08 11:06:12.
Obwieszczenie starosty niżańskiego
 
obwieszczenie_starosty_nizanskiego..jpg

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:54:09 | Data modyfikacji: 2014-09-08 11:04:22.
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów
 
rozporzadzenie_o_zarzadzeniu_wyborow.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:56:30 | Data modyfikacji: 2014-09-08 11:04:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 08
września 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 08 września 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 11:24:43 | Data modyfikacji: 2014-09-08 11:04:22.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W JAROCINIE z dnia 08
września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wyborczych
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W JAROCINIE z dnia 08 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:05:37 | Data modyfikacji: 2014-09-08 11:04:22.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, które zostaną zarządzone na
dzień 16 listopada 2014 r.
 
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-09 10:23:26 | Data modyfikacji: 2014-09-08 11:04:22.
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o
losowaniu kandydatów do składów terytorialnych
komisji wyborczych
 
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o losowaniu kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-19 09:23:22 | Data modyfikacji: 2014-09-19 13:11:26.
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej
Jarocin
 
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej Jarocin

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:15:02 | Data modyfikacji: 2014-09-19 13:11:26.
Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Rzeszowie
 
Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-25 11:15:46 | Data modyfikacji: 2014-09-19 13:11:26.
Postanowienie o powołaniu Gminnych i Miejskich
Komisji Wyborczych
 
Postanowienie o powołaniu Gminnych i Miejskich Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-25 11:19:15 | Data modyfikacji: 2014-09-19 13:11:26.
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o
dyżurach pełnionych przez Komisję w celu
rejestracji kandydatów na radnych oraz
kandydatów na wójta gminy.
 
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-26 11:00:13 | Data modyfikacji: 2014-09-19 13:11:26.
INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Nisku
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie podania do
publicznej wiadomości składu i pełnionych
funkcjach osób powołanych do Powiatowej Komisji
Wyborczej w Nisku oraz dyżurach w okresie
przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list
kandydatów na radnych do Rady Powiatu
Niżańskiego
 
INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Nisku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składu i pełnionych funkcjach osób powołanych do Powiatowej Komisji Wyborczej w Nisku oraz dyżurach w okresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Niżańskiego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-26 12:34:05 | Data modyfikacji: 2014-09-29 07:10:59.
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
Rzeszowie
 
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:05:20 | Data modyfikacji: 2014-09-29 07:10:59.
Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

 
Prawo do głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-09-30 14:25:44 | Data modyfikacji: 2014-09-29 07:10:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 06
października 2014 r.

Zarządzenie Nr 330.2014 Wójta Gminy Jarocin z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warsza

Zarządzenie Nr 333.2014 Wójta Gminy Jarocin z dnia 03 października 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu siedzib obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 06 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wyborach zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134) na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-07 13:15:45 | Data modyfikacji: 2014-10-29 13:24:33.
I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w
Jarocinie z dnia 20 października 2014 r. w
sprawie losowania składów obwodowych komisji
 
Informacja w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-20 08:41:39 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:51:14.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie o
terminie i miejscu przeprowadzenia losowania
numerów list kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Gminy w Jarocinie
 
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Jarocinie

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-21 11:17:26 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:51:14.
Zarządzenie Nr 335.2014 Wójta Gminy Jarocin z
dnia 14 października 2014 r. w sprawie wskazania
osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji
wyborczych
 
Zarządzenie Nr 335.2014 Wójta Gminy Jarocin z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:37:11 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:51:14.
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w
Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. o
przyznanych numerach dla list kandydatów
komitetów wyborczych w
wyborach do Rady Gminy w Jarocinie zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Jarocinie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:42:23 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:51:14.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy w Jarocinie w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Jarocinie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:48:03 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:51:14.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. o
zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy
Jarocin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jarocin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:49:52 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:51:14.
Uchwała 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. w
sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
 
Uchwała 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:51:07 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:51:14.
I N F O R M A C J A dla Członków Obwodowych
Komisji Wyborczych

I N F O R M A C J A
dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych
w gminie Jarocin
powołanych dla przeprowadzenia
głosowania w wyborach do organów
jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Wójt Gminy Jarocin działając na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, informuję, że pierwsze posiedzenie i szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Jarocin, odbędzie się w dniu 29 października 2014 roku w remizie strażackiej w Jarocinie o godzinie 10:00.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-28 15:50:00 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:51:14.
INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji
Wyborczych wraz z funkcjami

Uchwała Nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

 
INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-10-29 14:24:30 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:51:14.
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W
RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast na obszarze województwa podkarpackiego
 
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:57:04 | Data modyfikacji: 2014-10-22 09:51:14.
Wyciąg z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W
RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o
wynikach wyborów do rad na obszarze województwa
podkarpackiego.
 
Wyciąg z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:57:55 | Data modyfikacji: 2014-11-26 09:55:31.
Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:57:55
Data modyfikacji: 2014-11-26 09:55:31
Opublikowane przez: Katarzyna Stańko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl