Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 Kalendarz wyborczy.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-19 09:37:22.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
obwodach głosowania utworzonych w kraju, w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 Warunku udziału w głosowaniu..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-19 09:38:17.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-19 09:38:51.
WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH
 Praca w komisjach wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-02-19 09:40:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W JAROCINIE
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W JAROCINIE z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-03-09 07:35:38.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 07
kwietnia 2015 r.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 07 kwietnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wyborach zarządzonych postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r poz. 188) na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-04-07 10:52:28 | Data modyfikacji: 2015-04-13 08:22:29.
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Jarocin z dnia 17
kwietnia 2015 r.

I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Jarocin
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 8 ust. 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej informuje się, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Jarocin, Jarocin 159 w pokoju Nr 4 odbędzie się publiczne losowanie po 8 osób do następujących obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 10 maja 2015 r. :

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów.


Wójt Gminy Jarocin

/-/ Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-04-17 15:04:23.
Zarządzenie Nr 38.2015 Wójta Gminy Jarocin z
dnia 20 kwietnia 2015 r.
 Zarządzenie Nr 38.2015 Wójta Gminy Jarocin z dnia 20 kwietnia 2015 r. - Powołanie komisji

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-04-20 15:21:24 | Data modyfikacji: 2015-05-13 09:14:37.
Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych
Komisji Wyborczych, które odbędzie sie w dniu
22.04.2015r.

Informuje się, że I posiedzenie i szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się dnia 22 kwietnia 2015 r. o godzinie 9:00 w budynku remizy strażackiej w Jarocinie.


 


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-04-20 15:41:23.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14
kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiień 10 maja
2015 r. ej w wyborach zarządzonych na dz
 uchwała PKW o liście kandydatów.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-04-22 15:41:44.
Wybory Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej -
plakat informacyjny
 plakat_wybory10.05.jpg

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:48:27.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -
opracowania w formie wideo

Strona Państwowej Komisji Wyborczej


Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Termin i technika głosowania (I tura)


Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Uprawnieni do głosowania


Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Niepełnosprawni


Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Głosowanie korespondencyjne

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:53:21.
Informacja o warunkach udziału w ponownym
głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w
kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24
maja 2015 r.
 informacja PKW z 11.05.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-13 09:04:52.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 12
maja 2015 r.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 12 maja 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wyborach zarządzonych postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r poz. 188) na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-15 11:00:44.
Obwieszczenie PKW z dnia 12 maja 2015r.
 Obwieszczenie PKW z dnia 12 maja 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-05-19 14:35:17.
Data wprowadzenia: 2015-05-19 14:35:17
Opublikowane przez: Katarzyna Stańko