Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-10-30 12:49:45.
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Jarocin do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum
ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15
października 2023 r.

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Jarocin do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-10-13 19:00:28.
Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych

UCHWAŁA NR 211/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w w

UCHWAŁA NR 224/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowan

UCHWAŁA NR 225/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowan

UCHWAŁA NR 228/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowa

USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (stan prawny na dzień 1 września 2023 r.) - Wyciąg

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM (stan prawny na dzień 17 sierpnia 2023 r.) - Wyciąg na wybory i referendum 15.10.2023 r.

UCHWAŁA NR 108/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polski

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-10-09 16:45:49.
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych w Gminie Jarocin wraz z
funkcjami

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Jarocin (wraz z funkcjami)

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jarocin

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-10-03 15:39:12.
UCHWAŁA NR 86/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia
wzorów informacji o sposobie głosowania i
warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (

UCHWAŁA NR 86/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora

Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata na senatora

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-26 15:15:54.
POSTANOWIENIE NR 179/2023 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. -
GMINA JAROCIN

POSTANOWIENIE NR 179/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzon

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-25 15:17:53.
POSTANOWIENIE NR 168/2023 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r. - GMINA JAROCIN

POSTANOWIENIE NR 168/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 paź

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-25 15:15:04.
INFORMACJE DLA WYBORCÓW

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-19 09:51:25.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 18 września 2023 r. - losowanie kandydatów
na członków OKW w Gminie Jarocin

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 18 września 2023 r. - losowanie kandydatów na członków OKW w Gminie Jarocin

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-18 15:22:45.
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-18 15:20:23.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jarocin z dnia 11
września 2023 roku o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jarocin z dnia 11 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sej

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-12 14:15:14.
Postanowienie Nr 165/2023 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 11 września 2023 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału
Gminy Jarocin na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 165/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 11 września 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Jarocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-12 14:12:33.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - WYCIĄG

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-09-05 10:13:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 18
sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze Gminy Jarocin miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jarocin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-08-23 14:31:56.
Powoływanie obwodowych komisji wyborczych w
obwodach głosowania utworzonych w kraju

UCHWAŁA NR 71/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA NR 50/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

WZÓR - Osobiste zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-08-23 10:40:22 | Data modyfikacji: 2023-08-23 11:18:52.
UCHWAŁA NR 86/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia
wzorów informacji o sposobie głosowania i
warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA NR 86/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik Nr 1 - INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACHDO SEJMU I SENATU

Załącznik Nr 2 - INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO SEJMU I SENATU

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-08-23 10:25:04.
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2023-08-23 10:19:20.
POSTANOWIENIE NR 87/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W
TARNOBRZEGU Z DNIA 24 MAJA 2023 R.

Postanowienie Nr 87/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Jarocin na stałe obwody głosowania

Załącznik do postanowienia Nr 87/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 maja 2023 r.

 

Opublikowane przez: Anna Habuda | Data wprowadzenia: 2023-06-07 08:29:16 | Data modyfikacji: 2023-06-07 08:36:21.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
14 października 2019 r. o wynikach wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w
dniu 13 października 2019 r.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:11:11.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
14 października 2019 r. o wynikach wyborów do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych
w dniu 13 października 2019 r.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-10-18 12:59:16.
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Jarocin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Jarocin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-10-11 15:37:52.
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o
aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
na obszarze właściwości
 Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-10-01 14:56:59.
POSTANOWIENIE NR 306/2019 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 POSTANOWIENIE NR 306/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-09-20 15:07:00.
POSTANOWIENIE NR 305/2019 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.
 POSTANOWIENIE NR 305/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-09-20 15:05:22.
PROTOKOŁY z losowania składu obwodowych komisji
wyborczych
  PROTOKOŁY z losowania składu obwodowych komisji wyborczych gm. JAROCIN

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-09-17 16:45:24.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 13 września 2019 r. - losowanie kandydatów
do obwodowych komisji wyborczych
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 13 września 2019 r. - losowanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-09-13 17:16:42.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jarocin
z dnia 26 sierpnia 2019 roku
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jarocin z dnia 26 sierpnia 2019 roku - Wójt Gminy Jarocin podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-08-26 14:03:41 | Data modyfikacji: 2019-08-26 14:07:26.
Formularz zgłoszenia kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych dokonywanego przez wyborców w
wyborach do do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 13.10.2019 r.
 Formularz zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dokonywanego przez wyborców w wyborach do do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-08-22 14:50:29.
Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu
Europejskiego

Załącznik do uchwały nr 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ : Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonywanego przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nie upoważnione

 Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-08-22 13:20:14.
POSTANOWIENIE Nr 284/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W
TARNOBRZEGU z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
podziału Gminy Jarocin na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
 POSTANOWIENIE Nr 284/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Jarocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-08-22 07:34:07.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:51:59.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 14
sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze Gminy Jarocin miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jarocin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-08-16 12:59:48.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:48:17 | Data modyfikacji: 2019-08-16 10:50:38.
UCHWAŁA NR 86/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia
wzorów informacji o sposobie głosowania i
warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik Nr 1 - INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH: DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik Nr 2 - INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH: DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 UCHWAŁA NR 86/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:34:22.
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z
UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.
 Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:21:38.
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:19:09.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w
kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:17:02.
Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019
r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczy.

Opublikowane przez: Iwona Bieńko | Data wprowadzenia: 2019-08-14 13:03:05.
Zarządzenie Nr 106.2015 Wójta Gminy Jarocin z
dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany
składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
w Mostkach
 Zarządzenie Nr 106.2015 Wójta Gminy Jarocin z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Mostkach

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-22 08:59:20.
Zarządzenie Nr 105.2015 Wójta Gminy Jarocin z
dnia 21 października 2015 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w
obwodowej komisji wyborczej
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-22 08:55:54 | Data modyfikacji: 2015-10-22 09:02:00.
INFORMACJA - Składy osobowe wraz z funkcjami
Obwodowych Komisji Wyborczych
 INFORMACJA składy osobowe.docx

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:20:07.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-07 07:17:24.

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych
Komisji Wyborczych powołanych do
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Informuje się, że w dniu 8 października 2015 r. (czwartek) o godz. 9:00 w remizie strażackiej w Jarocinie odbędą się pierwsze posiedzenia i szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Wójt Gminy

/-/ Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-05 12:43:13 | Data modyfikacji: 2015-10-05 12:44:52.
Zarządzenie Nr 99.2015 Wójta Gminy Jarocin z
dnia 05 października 2015 r.
 Zarządzenie Nr 99.2015 Wójta Gminy Jarocin z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-05 12:36:42.
Prezentacja dla OKW
 Prezntacja dla okw 2015.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:03:33.
Poradnik dla OKW
 Poradnik dla okw 2015.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:02:27.

I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Jarocin
z dnia 02 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 8 ust. 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski nr 30 poz. 345 ze zmianami) informuje się, że w dniu 05 października 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Jarocin, Jarocin 159 w pokoju Nr 4 odbędzie się publiczne losowanie po 8 osób do następujących obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 25 października 2015 r. :

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów.

 

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-02 15:06:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 23 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-09-24 10:07:26.
Komunikat o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej
w Rzeszowie powołanej w celu przeprowadzenia
wyborów do Sejmu i Senatu
 Komunikat OKW w Rzeszowie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-09-10 07:30:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W JAROCINIE z dnia 23
lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
Gminy Jarocin miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W JAROCINIE z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jarocin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-09-09 08:38:38.
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 OSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-09-09 08:35:15 | Data modyfikacji: 2015-09-09 08:36:03.
Data wprowadzenia: 2015-09-09 08:35:15
Data modyfikacji: 2015-09-09 08:36:03
Opublikowane przez: Katarzyna Stańko