POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 OSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-09-09 08:35:15 | Data modyfikacji: 2015-09-09 08:36:03.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W JAROCINIE z dnia 23
lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
Gminy Jarocin miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W JAROCINIE z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jarocin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-09-09 08:38:38.
Komunikat o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej
w Rzeszowie powołanej w celu przeprowadzenia
wyborów do Sejmu i Senatu
 Komunikat OKW w Rzeszowie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-09-10 07:30:35.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 23 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-09-24 10:07:26.

I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Jarocin
z dnia 02 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 8 ust. 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski nr 30 poz. 345 ze zmianami) informuje się, że w dniu 05 października 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Jarocin, Jarocin 159 w pokoju Nr 4 odbędzie się publiczne losowanie po 8 osób do następujących obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 25 października 2015 r. :

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów.

 

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-02 15:06:43.
Poradnik dla OKW
 Poradnik dla okw 2015.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:02:27.
Prezentacja dla OKW
 Prezntacja dla okw 2015.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:03:33.
Zarządzenie Nr 99.2015 Wójta Gminy Jarocin z
dnia 05 października 2015 r.
 Zarządzenie Nr 99.2015 Wójta Gminy Jarocin z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-05 12:36:42.

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych
Komisji Wyborczych powołanych do
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Informuje się, że w dniu 8 października 2015 r. (czwartek) o godz. 9:00 w remizie strażackiej w Jarocinie odbędą się pierwsze posiedzenia i szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Wójt Gminy

/-/ Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-05 12:43:13 | Data modyfikacji: 2015-10-05 12:44:52.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM

 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-07 07:17:24.
INFORMACJA - Składy osobowe wraz z funkcjami
Obwodowych Komisji Wyborczych
 INFORMACJA składy osobowe.docx

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:20:07.
Zarządzenie Nr 105.2015 Wójta Gminy Jarocin z
dnia 21 października 2015 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w
obwodowej komisji wyborczej
 

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-22 08:55:54 | Data modyfikacji: 2015-10-22 09:02:00.
Zarządzenie Nr 106.2015 Wójta Gminy Jarocin z
dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany
składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
w Mostkach
 Zarządzenie Nr 106.2015 Wójta Gminy Jarocin z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Mostkach

Opublikowane przez: Katarzyna Stańko | Data wprowadzenia: 2015-10-22 08:59:20.
Data wprowadzenia: 2015-10-22 08:59:20
Opublikowane przez: Katarzyna Stańko