Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.
"Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu
gminy Jarocin"
 azbest wybór oferty.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-09-20 09:49:37.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Jarocin"

Informacja z otwarcia ofert Azbest 2021

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-09-15 13:03:22.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ,,Wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości położonej w
obrębie Majdan Golczański gmina Jarocin,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. działki
714/1 z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi
jako działki nr 712, 716

Zapytanie ofertowe rozgraniczenie Majdan Golczański

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 projekt umowy

Załącznik nr 3 mapa

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2021-09-10 14:22:36 | Data modyfikacji: 2021-09-10 14:28:10.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie
wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy
Jarocin" - 2021r

Zapytanie ofertowe Azbest 2021

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załacznik nr 2 projekt umowy

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-09-08 08:14:27.
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie pn."Remont drogi gminnej w
miejscowości Jarocin dz. nr. ewid. 922"
 Powiadomienie o wyborze oferty droga Jarocin dz. nr 922.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-09-07 11:38:34.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ,,Wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości położonej w
obrębie Katy gmina Jarocin, oznaczonej w
ewidencji gruntów nr ewid. działki 1031 z
nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako
działka nr 1032

Zapytanie ofertowe rozgraniczenie Katy

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 projekt umowy

Załącznik nr 3 mapa

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2021-09-03 13:37:56 | Data modyfikacji: 2021-09-03 13:43:57.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Remont
drogi gminnej w miejscowości Jarocin dz. nr
ewid.922"
 Informacja z otwarcia ofert droga nr 922 Jarocin.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-09-03 13:00:03.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Remont drogi
gminnej w miejscowości Jarocin dz. nr ewid. 922"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 1a kosztorys ofertowy

Załącznik nr 2 projekt umowy

załącznik nr 3 przedmiar robót

Załącznik nr 4 specyfikacja techniczna

zalącznik nr 5 przekrój

załącznik nr 6 plan orientacyjny

załącznik nr 7 zagospodarowanie terenu

załącznik nr 8 opis techniczny

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-08-23 13:53:34.
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie pn.: ,,Wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości położonej w obrębie Jarocin,
gmina Jarocin, oznaczonej w ewidencji gruntów nr
ewid. działki 650/3 z nieruchomościami
sąsiednimi oznaczonymi jako działki nr 649/16,
649/17".

Powiadomienie o wyborze oferty rozgraniczenie Jarocin

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2021-08-18 13:57:33 | Data modyfikacji: 2021-08-18 14:02:50.
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej
"Rozbudowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej w
Domostawie"
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty proj. wod-kan..pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-08-18 09:44:52.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
Wykonanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Domostawie"
 Informacja z otwarcia ofert projekt wod.-kan. Domostawa.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-08-16 10:46:22.
Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie
pn."Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Katy"
 Powiadomienie o wyborze oferty remont drogi Katy.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-08-12 10:23:09.
Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.
"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Szyperki"
 Powiadomienie o wyborze oferty modernizacja drogi Szyperki.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-08-12 10:21:47.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn,
"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Szyperki.,"

Informacja z otwarcia ofert FOGR Szyperki

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-08-10 13:00:19.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Remont
drogi dojazdowej do gruntow rolnych w
miejscowości Katy"
 Informacja z otwarcia ofert droga Katy.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-08-10 12:51:36 | Data modyfikacji: 2021-08-10 12:52:44.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wykonanie
dokumentacji projektowej "Rozbudowa sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej w Domostawie"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

załącznik nr 3 projekt umowy

mapa poglądowa

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-08-06 10:07:02.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Remont drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Katy ”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 projekt umowy

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-08-02 10:06:48.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Szyperki”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 projekt umowy

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

STWIOR

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-08-02 09:37:25.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości położonej w
obrębie Jarocin gmina Jarocin, oznaczonej w
ewidencji gruntów nr ewid. działki 650/3 z
nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako
działki nr 649/16, 649/17

Zapytanie ofertowe rozgraniczenie Jarocin

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 projekt umowy

Załącznik nr 3 mapa

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2021-07-28 14:54:39 | Data modyfikacji: 2021-07-29 10:45:50.
Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie
pn."Budowa placu zabaw przy Publicznej szkole
Podstawowej w Mostkach-Sokalach"
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plac zabaw Mostki.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-07-14 09:03:56.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn."Budowa
placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Mostkach-Sokalach"
 informacja z otwarcia ofert Plac zabaw Mostki-Sokale.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:24:58.
Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie
pn."Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Golcach"
 Powiadomienie o wyborze oferty - ogrodzenie Golce.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-07-09 09:11:18.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Golcach"
 Informacja z otwarcia ofert ogrodzenie w Golcach.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-07-07 09:57:14.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Budowa placu
zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Mostkach-Sokalach"

Zagospodarowanie terenu po zmianie

Specyfikacja techniczna po zmianie

Zapytanie ofertowe plac zabaw w Mostkach-Sokalach

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 projekt umowy

Załącznik nr 3 przedmiar robot plac zabaw Mostki-Sokale

Załącznik nr 4 dokumentacja techniczna plac zabaw Mostki-Sokale

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-07-01 08:34:59.
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie pn."Remont mieszkania w budynku
komunalnym w Jarocinie - nr 2"
 Powiadomienie o wyborze oferty mieszkanie Jarocin nr 2.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-07-01 08:31:27.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Ogrodzenie
Szkoły Podstawowej w Golcach"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załacznik nr 2 projekt umowy

Załóacznik nr 3 przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-06-29 11:24:04.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Remont
mieszkania w budynku komunalnym w Jarocinie - nr
2"

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-06-28 13:29:17.
Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.
,,Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
położonej w obrębie Domostawa gmina Jarocin,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. działki
522/1 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną
jako działka nr 525"

Powiadomienie o wyborze oferty rozgraniczenie Domostawa

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:33:33 | Data modyfikacji: 2021-06-25 15:37:00.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Remont
mieszkania w budynku komunalnym w Jarocinie - nr
2"

Zapytanie ofertowe mieszkanie 2

załącznik nr 1 formularz ofertowy mieszkanie 2

załącznik nr 2 projekt umowy mieszkanie 2

załącznik nr 3 przedmiar robót mieszkanie 2

załącznik nr 4 RYS mieszkanie 2

załącznik nr 5 wykaz osób mieszkanie 2

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-06-15 10:56:44.
Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.
"Adaptacja mieszkania w budynku komunalnym w
Jarocinie"

Powiadomienie o wyborze oferty mieszkanie

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-06-15 10:54:33.
Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.
,,Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
położonej w obrębie Domostawa gmina Jarocin,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. działki
367/1 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną
jako działka nr 360/2"

Powiadomienie o wyborze oferty rozgraniczenie Domostawa

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2021-06-14 13:55:13 | Data modyfikacji: 2021-06-14 14:02:41.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Adaptacja mieszkania w budynku komunalnym w
Jarocinie"
 Informacja z otwarcia ofert mieszkanie Jarocin.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-06-10 10:40:07.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości położonej w
obrębie Domostawa gmina Jarocin, oznaczonej w
ewidencji gruntów nr ewid. działki 522/1 z
nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako
działka nr 525

Zapytanie ofertowe rozgraniczenie Domostawa

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 projekt umowy

Załącznik nr 3 mapa

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2021-06-09 12:12:00 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:21:54.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Adaptacja
mieszkania w budynku komunalnym w Jarocinie"

zapytanie ofertowe mieszkanie

załącznik nr 1 formularz ofertowy mieszkanie

załącznik nr 2 projekt umowy mieszkanie

załącznik nr 3 przedmiar robót mieszkanie

Załącznik nr 4 wykaz osób mieszkanie

załacznik nr 5 rys. mieszkanie

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-06-01 09:36:30.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości położonej w
obrębie Domostawa gmina Jarocin, oznaczonej w
ewidencji gruntów nr ewid. działki 367/1 z
nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako
działka nr 360/2

Zapytanie ofertowe rozgraniczenie Domostawa

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 projekt umowy

Załącznik nr 3 mapa

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:46:12 | Data modyfikacji: 2021-05-25 15:59:13.
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie pn."Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o
windę dla osób niepełnosprawnych".

Powiadomienieo wyborze oferty Winda

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-05-21 12:13:28.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o windę dla
osób niepelnosprawnych"

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-05-19 10:19:35.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Rozbudowa
budynku Urzędu Gminy o windę dla osób
niepełnosprawnych"

zapytanie ofertowe winda

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 projekt umowy

załącznik nr 3 wykaz osób

załącznik nr 4 projekt budowlany

Załącznik nr 5 przedmiar

załącznik nr 6 specyfikacja techniczna

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:34:08.
Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. "
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację
Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Budowy drogi
gminnej w Zdziarach".

Powiadomienie o wyborze ofery

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-05-07 14:13:00.
Informacja z otwarcia ofert "Wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej
(ZRID) dla Budowy drogi gminnej w Zdziarach"

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-05-04 14:29:30.
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację
Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Budowy drogi
gminnej w Zdziarach

Zapytanie ofertowe ZRID

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 oświadczenie

załącznik nr 3 projekt umowy

załącznik nr 4 Mapa poglądowa

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-04-21 12:38:02.
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie pn,"Wykonanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwolebiu na
Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Budowy
drogi gminnej Golce-Rusiny" II raz
 Powiadomienie o wyborze oferty Golce-Rusiny II raz.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-03-22 10:00:14.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację
Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Budowy drogi
gminnej Golce - Rusiny" - II raz
 Informacja z otwarcia ofert ZRID Golce - Rusiny II raz.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-03-16 13:18:05.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.„Wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej
(ZRID) dla Budowy drogi gminnej Golce –
Rusiny”.

Zapytanie ofertowe ZRID

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 oświadczenie

załącznik nr 3 projekt umowy

mapa poglądowa

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-03-08 14:10:02.
Uniewaznienie postępowania na zadanie pn. "
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na realizację
Inwestycji drogowej (ZRID) dla Budowy derogi
gminnej Golce-Rusiny"
 Unieważnienie postepowania ZRID Golce-Rusiny.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-03-04 13:08:05.
Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. "
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na realizację
Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Budowy drogi
gminnej Golce-Rusiny"
 Powiadomienie o wyborze oferty - ZRID Golce-Rusiny.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-03-02 09:56:38.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie
pn.pn.„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację
Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Budowy drogi
gminnej Golce – Rusiny”.
 Informacja z otwarcia ofert ZRID Golce-Rusiny.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-02-24 13:50:36.
Powiadomienie o wyborze oferty na zadanie
pn."Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację
Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Rozbudowy drogi
gminnej nr 102222R Jarocin-stadion".
 Powiadomienie o wyborze oferty ZRID Jarocin-Stadion.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-02-17 13:34:04.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.„Wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej
(ZRID) dla Budowy drogi gminnej Golce –
Rusiny”.

Zapytanie ofertowe ZRID

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 oświadczenie

załącznik nr 3 projekt umowy

mapa poglądowa

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-02-16 10:39:58.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację
Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Rozbudowy drogi
gminnej nr 102222R Jarocin-stadion".
 Informacja z otwarcia ofert na ZRID Jarocin-Stadion.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-02-15 14:06:08.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej
(ZRID) dla Rozbudowy drogi gminnej nr 102222R
Jarocin-stadion".

Zapytanie ofertowe ZRID

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 oświadczenie

załącznik nr 3 projekt umowy

mapa poglądowa

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2021-02-03 12:51:39.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia w
obrębie Zdziary

Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie Zdziary

Formularz ofertowy

Mapa

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2020-09-11 14:40:58 | Data modyfikacji: 2020-09-11 14:45:42.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na wykonanie rozgraniczenia w Jarocinie
 Zawiadomienie z dn. 12.08.20r..pdf

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2020-08-19 10:52:40.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia w
obrębie Szyperki

Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie Szyperki

Formularz ofertowy

Mapa

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2020-08-10 12:56:59 | Data modyfikacji: 2020-08-10 13:01:06.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Remont
dróg gminnych w miejscowości Szyperki"
 Informacja o wyborze oferty Droga Szyperki.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:41:32.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Remont
dróg gminnych w miejscowości Szyperki"

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Remont dróg gminnych w miejscowości Szyperki"

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-08-03 11:09:03.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Jarocin"

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin"

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:50:26.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.
"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Domostawie"

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domostawie"

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-29 12:31:52.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Jarocin"

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin"

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-28 14:19:42.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Domostawie"

informacja z otwarcia ofert - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domostawie

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-27 11:43:53.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia w
obrębie Jarocin

Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie Jarocin 2

Formularz ofertowy

Mapa

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2020-07-27 11:36:38 | Data modyfikacji: 2020-07-27 11:42:15.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia w
obrębie Jarocin

Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie Jarocin 1

Formularz ofertowy

Mapa

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2020-07-27 09:10:38 | Data modyfikacji: 2020-07-27 11:45:16.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Remont dróg
gminnych w miejscowości Szyperki"

 


Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert na zadanie pn. "Remont dróg gminnych w miejscowości Jarocin"


 


UWAGA!!!!


Termin skladania ofert mija dnia 03.08.2020r. o godz. 9:00


Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.08.2020r. o godz. 9:15

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - projekt umowy

załącznik nr 3 - przedmiar robót

mapa poglądowa

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-24 13:56:26 | Data modyfikacji: 2020-08-03 10:51:02.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Budowa
strefy aktywności lokalnej w Golcach"

Informacja o wyborze oferty plac zabaw Golce

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:08:31.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Budowa
strefy aktywności lokalnej w Golcach".

Informacja z otwarcia ofert strefa aktywności lokalnej w Golcach

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-21 10:13:19.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Jarocin"-II raz

 


Gmina Jarocin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin"


 


UWAGA!!!


Termin składania ofert uplywa dni 28.07.2020 o godz. 10:00


Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.07.2020 o godz. 10:15

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-20 12:29:42.
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Budowa
placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Jarocinie".
 Powiadomienie o wyborze oferty plac zabaw Jarocin.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-20 09:21:35.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domostawie"

 


Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert na zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domostawie"


 


UWAGA!!


Termin skladnia ofert uplywa dnia 27.07.2020 o godz. 9:00


Otwarcie ofert nasttąpi w dniu 27.07.2020 o godz. 9:30

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - projekt umowy

załącznik nr 3 - przedmiar robót

kosztorys ofertowy

projekt techniczny

specyfikacja techniczna

rysunki

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-17 11:44:03.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Budowa
placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Jarocinie"
 Informacja z otwarcia ofert plac zabaw w Jarocinie,,.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-17 10:42:14 | Data modyfikacji: 2020-07-21 10:08:18.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na
zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Jarocin"
 Unieważnienie AZBEST 2020.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-15 12:17:10.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie
pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Jarocin"
 Informacja z otwarcia ofert Azbest 2020.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-14 12:01:11.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa strefy
aktywności lokalnej w Golcah"

 


Gmina Jarocin zaprasza do składania ofert na zadanie pn."Budowa strefy aktywności lokalnej w Golcach"


 


UWAGA!!


Termin składania ofert mija 21.07.2020r. o godz. 9:00


Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2020 o godz. 9:15

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - projekt umowy

załącznik nr 3 - przedmiar robót

projekt budowlany

specyfikacja techniczna

Rzuty

Zagospodarowanie

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-13 08:42:34.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Jarocin"

 


Gmina Jarocin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin"


 


Uwaga!!


Termin składania ofert mija dnia 14.07.2020r. o godz. 9:00


Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.07.2020r. o godz. 9:00

Zapytanie ofertowe - AZBEST

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - projekt umowy

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:14:31.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa placu
zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Jarocinie"

 


Gmina Jarocin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie"


 


UWAGA!!!


Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2020r. o godz. 9:00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2020r. o godz. 9:15


 

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - projekt umowy

załącznik nr 3 - przedmiar

załącznik nr 4 - projekt budowlany

załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 - rzut placu zabaw

załącznik nr 7 - zagospodarowanie

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:49:32.
Informacja o ponownym wyborze oferty na zadanie
pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Katy"

Informacja o ponownym wyborze oferty,,.pdf

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-05-29 09:21:26 | Data modyfikacji: 2020-06-16 10:27:45.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
zadanie pn."Remont drogi gminnej w miejscowości
Katy"
 Ogłoszenie o wyborze oferty droga Katy.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-05-11 10:38:48.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn."Remont
drogi gminnej w miejscowości Katy"
 Informacja z otwarcia ofert Remont drogi gminnej w miejscowości Katy.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-05-08 10:15:14.
Zapytanie ofertowe na zadanie pm."Remont drogi
gminnej w miejscowości Katy"

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert na zadanie pn. " Remont drogi gminnej w miejscowości Katy"

 Otwarcie ofert będzie transmitowane na stronie:
https://www.youtube.com/channel/UCCCQE4pKFyN-IarBBFnvNMQ

Termin składania ofert: 08.05.2020r do godziny 9:00

Termin otwarcia ofert: 08.05.2020r. o godzinie 9:15

Zaproszenie do składania ofert

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Projekt umowy

Załącznik nr 3 przedmiar robót

Załącznik nr 4 kosztorys ofertowy

Załącznik nr 5 RYS.

Załącznik nr 6 STWiOR

Załącznik nr 7 Opis techniczny

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-04-27 09:19:07 | Data modyfikacji: 2020-04-27 10:40:09.
ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "
Zdalna Szkoła"
 Ogłoszenie o wyborze oferty Zdalna Szkoła.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-04-17 10:44:26.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn."Zdalna
Szkoła"

Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert na zadanie pn. " Zdalna Szkoła"


Gmina Jarocin pragnie poinformować, że w związku z pandemią COVID-19, dokumenty przesyłane do tutejszego Urzędu Gminy pocztą tradycyjną oraz kurierską są objęte 2-dniwą kwarantanną, mając na uwadze powyższe oferty na zadanie pn. "Zdalna Szkoła" zostały poddane kwarantannie.Poniżej w załączeniu przedstawiamy sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert "Zdalna Szkoła" - Sprostowanie

 informacja z otwarcia ofert Zdalna Szkoła.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-04-15 11:07:15 | Data modyfikacji: 2020-04-16 09:34:40.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Zdalna Szkoła"

Gmina Jarocin zaprasza do składania ofert na zadanie pn."Zdalna Szoła"


 


Termin składania ofert drogą elektroniczną mija: 15.04.2020r. o godz. 9:00


Otwarcie ofert nastąpi: 15.04.2020r. o godz. 9:15

Zapytanie ofertowe - zdalna Szkoła

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku pow. kapit.

Załącznik nr 3 Oświadzcenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 wzór umowy

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-04-06 12:52:38.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Przebudowa drogi gminnej Mostki Podpory-Graba"

Informacja z otwarcia oert "Przebudowa drogi gminnej Mostki Podpory-Graba"

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-03-13 11:51:47.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Przebudowa
drogi gminnej Mostki Podpory - Graba"

Gmina Jarocin zaprasza do składania ofert na zadanie pn." Przebudowa drogi gminnej Mostki Piodpory - Graba"


 


Termin składania ofert do dnia: 13.03.2020r. godz. 9:00


Termin ptwarcia ofert: 13.03.2020r. godz. 9:15

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Projekt umowy

Załącznik nr 3 przedmiar robót

załącznik nr 4 opis techniczny

załącznik nr 5 plan sytuacyjny

załącznik nr 6 Przekroje

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2020-02-28 10:28:49.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na rozgraniczenie w Jarocinie
 Zawiadomienie o wyborze oferty - rozgraniczenie Jarocin..pdf

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:41:41.
Ogłoszenie o wyborze ofert na zadanie pn."Dowóz
uczniów do Placowek Oświatowych z terenu Gminy
Jarocin w roku 2020"
 Ogłoszenie o wyborze oferty - dowóz dzieci w 2020.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-12-20 12:01:50.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie
pn.„DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z
TERENU GMINY JAROCIN W ROKU 2020”

Informacja z otwarcia ofert - dowóz dzieci do szkoły w 2020r.

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-12-19 10:39:01.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia w
obrębie Jarocin

Formularz ofertowy

Mapa

 Zapytanie ofertowe-rozgraniczenie Jarocin.pdf

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2019-12-18 11:36:02 | Data modyfikacji: 2019-12-18 11:40:19.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „DOWÓZ
UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY
JAROCIN W ROKU 2020”

Gmina Jarocin zaprasza do skłóadania ofert na zadanie " Dowóz uczniów do Placówek Oświatowych z terenu Gminy Jarocin w roku 2020"


 


Uwaga!!!


Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2019r. o godz. 9:00


Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.12.2019r. o godz. 9:15

zapytanie ofertowe na dowóz dzieci w 2020r.

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-12-10 12:53:18.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na rozgraniczenie w Hucie Nowej

Dowóz dzieci do szkoły w eoku 2020

 Zawiadomienie o wyborze oferty - rozgraniczenie Huta Nowa.pdf

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2019-10-03 12:41:58.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Szwedy"

Gmina Jarocin zamieszcza informację w załączniku o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert - droga Szwedy

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-09-20 13:17:20 | Data modyfikacji: 2019-09-26 08:13:48.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Jarocin w roku 2019"

Informacja z otwarcia ofert - azbest

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-09-20 13:13:09.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia w
obrębie Huta Nowa

Formularz ofertowy

Mapa

 Zapytanie ofertowe - rozgraniczenieHuta Nowa.pdf

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2019-09-16 14:38:22 | Data modyfikacji: 2019-09-16 14:44:27.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Jarocin w roku 2019"

 Gmina Jarocin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w roku 2019". Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 


 Uwaga!!!


Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2019r. o godz. 9:00


Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2019r. o godz.9:15

Zapytanie ofertrowe AZBEST

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-09-11 14:36:50 | Data modyfikacji: 2019-09-11 14:54:19.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn "Przebudowa dróg
gminnych w solectwie Szwedy"

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w solectwie Szwedy"


 


Uwaga!!


Termin skladania ofert: do dnia 20.09.2019r. godz. 9:00


Termin otwarcia ofert: dnia 20.09.2019r. godz. 9:30

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 kosztorys ofertowy

załącznik nr 3 projekt umowy

załącznik nr 4 przedmiar robót

załącznik nr 5 ogólna charakterystyka obieku

załącznik nr 6 rys.

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-09-10 13:06:35.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Adaptacja
pomieszczeń PSP w Jarocinie na przedszkole
 Informacja z otwarcia ofert Adaptacja pomieszczeń PSP w jarocinie na przedszkole.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:21:31.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn." Adaptacja
pomieszczeń w PSP Jarocin na przedszkole"

Gmina Jarocin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. " Adaptacja pomieszczeń PSP Jarocin na przedszkole"

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 projkekt umowy

załącznik nr 3 RODO

załącznik nr 4 przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-05-27 08:39:33 | Data modyfikacji: 2019-05-27 08:44:02.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadani pn."„Przystosowanie pomieszczeń w
budynku remizy OSP w celu utworzenia świetlicy
wiejskiej w miejscowości Domostawa”

                                               http://www.jarocin.ug.pl/news/ue_p_prow.jpg

 

 

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu o cenę

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin informuje, że na: „Przystosowanie pomieszczeń w budynku remizy OSP w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Domostawa” w wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty.

1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z O. O., Jarocin 45, 37-405 Jarocin
– cena brutto 46 857,03 zł;

2. Hubert Jamróz HUB-DREW, ul. Kolbuszowska 27, 36-122 Dzikowiec
– cena brutto 46 970,39 zł.

3. Usługi Remontowo – Budowlane „MALBUD” - Andrzej Małek, Sarzyna 763, 37-310 Nowa  
     Sarzyna
– cena brutto 58 538,79 zł.

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano:
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z O. O., Jarocin 45, 37-405 Jarocin
– cena brutto 46 857,03 zł.
 

       PREZES                                  WICEPREZES
       Anna Smutek                             Zbigniew Lach

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-02-20 13:03:21.
Przystosowanie pomieszczeń w budynku remizy OSP w
celu utworzenia świetlicy wiejskiej w
miejscowości Domostawa”.

                                                                 http://www.jarocin.ug.pl/news/ue_p_prow.jpg

                                                                    ZAPYTANIE O CENĘ
                        Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
                             Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm./

I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin
NIP: 865-23-35-096
tel. 661 031 110

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.: „Przystosowanie pomieszczeń
w budynku remizy OSP w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Domostawa”.

II. Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie pomieszczeń w budynku remizy OSP w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Domostawa, zgodnie z załączonym przedmiarem robót i specyfikacją urządzeń.
2. Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia: 20.05.2019 r.
3. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wszystkie roboty i dostawy objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie
 z przedmiarem i specyfikacją dostaw urządzeń oraz instrukcjami dostawców i producentów zastosowanych urządzeń.
5. Jeżeli w specyfikacji dostaw znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń/rozwiązań. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia/rozwiązania wymienione
w specyfikacji dostaw mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami/rozwiązaniami równoważnymi. Za urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich
w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie.  
6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1)    Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo - cenowy
– wg załączonego wzoru formularza ofertowego.
2)    Kosztorys ofertowy.
3)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4)    Oświadczenie RODO.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na maila: sppj@interia.pl

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Justyna Kubasiewicz.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.00.

VI. Miejsce składania ofert:
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub pocztą: Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37-405 Jarocin 159 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Przystosowanie pomieszczeń w budynku remizy OSP w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Domostawa”
NIE OTWIERAĆ PRZED 19.02.2019 r. godz.15:30

- termin składania ofert do dnia 19.02.2019 r. do godz. 15:15

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych w w/w terminie, które spełnią wymagania określone w zapytaniu o cenę.
Kryterium oceny oferty: cena 100%.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:
•    Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
•    Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
    za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

IX. Informacje o formalnościach:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

                                                         PREZES                                  WICEPREZES
                                                     Anna Smutek                             Zbigniew Lach
 

Załączniki:
1.    Formularz ofertowo-cenowy
2.    Projekt umowy
3.    Przedmiar robót
4.    Specyfikacja urządzeń
5.    Oświadczenie RODO
                           

formularz ofertowo-cenowy

projekt umowy

przedmiar

specyfikacja urządzeń

RODO

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2019-01-30 08:59:03.
Ogłoszenie ow yborze oferty na zadanie pn."
Dowóz uczniów do Placówek Oświatowych z terenu
Gminy Jarocin w Roku 2019"
 ogłoszenie o wyborze oferty dowóz dzieci.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-12-20 08:32:03.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "
Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu
Gminy Jarocin w roku 2019"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., przedstawia informacje z otwarcia ofert.

W dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 09:15 w budynku Gminy Jarocin odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn.: „DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY JAROCIN W ROKU  2019”
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 119 337,00 zł brutto.
     Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie: 
Lp.    Nazwa Wykonawcy       Adres Wykonawcy                     Część I                             Część II
1    Zakład Usługowy         Ul. 1000-lecia 41                     ________________               105,00 zł brutto – za jeden dzień przewozu
        Damian Wójcik          37-420 Rudnik nad Sanem
                  
2    Usługi Transportowe      Golce 87
      Przewóz Osób Autokarem    37-405 Jarocin                   ________________            274,00 zł brutto – za jeden dzień przewozu
          Jerzy Kiszka       

       
3  PKSw Stalowej Woli           Ul. Ofiar Katynia 30     54,57 zł brutto – jeden bilet miesięczny
                                                                               2 400 zł brutto – dzierżawa autobusu           _______________
Spółka Akcyjna                    37-450 Stalowa Wola
   

Termin wykonania zamówienia: do dnia 23 grudnia 2019 r.
 

                           
           
                                                                                                                       Wójt Gminy Jarocin
                                                                                                                       /-/ Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:04:07 | Data modyfikacji: 2018-12-19 11:05:41.
Zapytanie cenowe na zadanie" Dowóz uczniów do
Placówek Oświatowych z terenu gminy Jarocin w
2019 roku"

Gmina Jaroci zaprasza do składania ofert na zadanie pn"Dowóz uczniów do Placówek Oświatowych z terenu gminy Jarocin w roku 2019"


 


Termin skladania ofert: 19.12.2018 r. godz.9:00


Otfarcie ofert: 19.12.2018 r. godz. 9:15

zapytanie ofertowe dowóz dzieci do szkoły

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 umowa część I

załącznik nr 2 umowa część II

załącznik nr 3 wykaz sprzętu

załącznik nr 4 RODO

Zalącznik nr 5 umowa - dzierżawa gimbusu

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-12-07 13:36:52.
Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie
pn."Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla
Publicznej Szkoly Podstawowej w Domostawie"
 wybór najkorzystniejszej oferty pomoce dydaktyczne.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-11-28 08:33:12.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn."Zakup i
dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoly
Podstawowej w Domostawie"
 informacja z otwarcia ofert na pomoce dydaktyczne.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-11-27 14:48:26.
Zapytanie cenowe na zadanie pn."Zakup i dostawa
pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoly
Podstawowej w domostawie"

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert na zadanie pn. " Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoly podstawowej w Domostawie"


Termin skladania ofert:do 27.11.2018 r. do godz. 9:00


Termin otwarcia ofert : 27.11.2018 r. godz. 9:30

zaproszeni do skladania ofert

szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

formularz ofertowy

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

umowa

RODO

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 14:28:08.
Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie
pn."Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i
sprzętu elektronicznego dla Publicznej Szkoly
Podstawowej w Domostawie"
 wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 14:22:09.
Informacja z otwarcia ofert "Zakup i dostawa
pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie"
 informacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-11-16 10:26:36.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zawiadomienie o wyborze oferty na rozgraniczenie w Harasiukach.pdf

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2018-11-07 10:57:36.
Zapytanie cenowe na zadanie pn." Zakup i dostawa
pomocu dydaktycznych i sprzętu elektronicznego
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie"

Gmina Jarocin zaprasza do skladania ofert na zadanie pn." Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzetu elektronicznego dla Publicznej Szkoly Podstawowej w Dmostawie"

zaproszenie do składania ofert

załącznik nr 1szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

załącznik nr 2 formularz ofertowy

załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiazań kapitalowych i osobowych

załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu

załącznik nr 5 projekt umowy

załącznik nr 6 klauzula RODO

 

Opublikowane przez: Daria Kutyła | Data wprowadzenia: 2018-11-07 10:50:02.
Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia

Zapytanie cenowe

Formularz ofertowy

Mapa

 

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:35:20.
Informacja z otwarcia ofert " Wykonanie
klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Jarocinie"

Informacja

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-17 07:00:33.
Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu Gminy w
Jarocinie

Zapytanie ofertowe

Oferta

Przedmiar robót - instalacja chłodnicza

Przedmiar robót - instalacja elektryczna

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-07 11:54:11.
Wykonanie instalacji c.o. wraz z instalacją
zbiornikową gazu płynnego w remizie OSP w
Domostawie

Zapytanie ofertowe

Oferta

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:41:29.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
"Budowa otwartej strefy aktywności nad zalewem w
Jarocinie"

informacja

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-23 07:12:11.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania "Montaż instalacji odnawialnych źródeł
energii w budynkach użyteczności publicznej w
gminie Jarocin"

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowo-ofertowy, umowa, klauzula informacyjna (RODO)

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-19 14:57:10.
Budowa otwartej strefy aktywności nad zalewem w
Jarocinie

Zapytanie ofertowe

Oferta

Przedmiar robót

Dokumentacja

Umowa

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-09 11:18:15.
Zapytanie ofertowe nr 33 - rozgraniczenie
nieruchomości w Szwedach

Wzór formularza ofertowego

Mapa

 Zapytanie ofertowe nr 33-2018.pdf

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2018-07-09 08:33:26 | Data modyfikacji: 2018-07-09 08:57:47.
Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie nieruchomości
w Szwedach

Formularz ofertowy

Mapa

 Zapytanie ofertowe nr 31-2018.pdf

Opublikowane przez: Marzena Olszówka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 10:01:25 | Data modyfikacji: 2018-06-27 10:11:34.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na
zadnie pn. „Budowa pomnika poświęconego
pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej
wraz z zagospodarowaniem terenu”

 

Jarocin, dnia 11.04.2018 r.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu o cenę

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin informuje, że na: „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu” w wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty.

1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z O. O., Jarocin 45, 37-405 Jarocin
– cena brutto 60 000,00 zł;

2. F. H. U. „ISKRA” Katarzyna Szkolnicka, ul. Św. Józefa 7, 37-700 Przemyśl
– cena brutto 109 569,07 zł.

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano:
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z O. O., Jarocin 45, 37-405 Jarocin
– cena brutto 60 000,00 zł.

 

      PREZES                            WICEPREZES
Justyna Kubasiewicz                 Anna Smutek

 

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2018-04-11 10:42:03.
ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO) - Sprzęt OSP

Jarocin dnia 21.03. .2018r.

Nr sprawy: SO.271.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO) - zaproszenie do składania ofert

Zamawiający – Gmina Jarocin, 37-405 Jarocin 159 działając zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych”, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego na wykonywanie zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z umową nr DSRiN-I-7211-135/18 z dnia 14.03.2018r. tj.:

- defibrylator AED zgodny z wytycznymi KSRG - 2 szt.
- torba PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną - 2 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do zaproszenia (Formularz cenowy)

2. Termin realizacji przedmiotu umowy : od daty podpisania umowy do 31 maja 2018 roku
3. Wymagania Zamawiającego:

3.1. Wykonawca załączy do OFERTY :

1) oświadczenie, że posiada zdolność techniczną, kadrową jak również ekonomiczną
pozwalającą zrealizować przedmiotowe zadanie zgodnie z wymogami Zamawiającego ( zaleca się zgodnie z załączonym formularzem OFERTY)

2) Formularz cenowy

3.2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

a) Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o załączony Formularz cenowy
– Załącznik nr 2 do zaproszenia.
b) Cena jednostkowa za wykonane dostawy winna obejmować wymogi zawarte w niniejszym zaproszeniu i projekcie umowy. Cena powinna obejmować koszty transportu do Zamawiającego.
c) Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Wszystkie rozliczenia między stronami będą
dokonywane w PLN.
d) Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na czas trwania umowy i nie będzie
podlegać zmianie.

4. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:

1) Cena brutto zadania - 100 %
Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów
w kryterium oceny ofert.

5. Sposób przygotowania oferty.
Oferta winna mieć formę pisemną i zawierać co najmniej:

5.1. Wypełniony formularz OFERTY (zaleca się składać na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1)
5.2. Oświadczenia/ dokumenty wymienione w punkcie 3.1.
5.3. Czytelną OFERTĘ wraz z załącznikami, wykonawca złoży lub prześle (np. pocztą) w formie
pisemnej, w zamkniętej i opisanej kopercie, podpisaną przez upoważnioną osobę.
W razie potrzeby, należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwa dla osób
podpisujących ofertę.
Zaleca się, aby koperta zawierająca OFERTĘ wraz z załącznikami była opisana:

Urząd Gminy Jarocin
37-405 Jarocin 159

Oferta na „ Zakup sprzętu dla OSP działających na terenie gminy Jarocin”

Termin składania ofert 05.04.2018r.


Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.

6. Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.04. 2018 r., do godz. 11:00 osobiście ( sekretariat)
lub pocztą na adres: Urząd Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159, sekretariat

7. Osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Alicja Habuda – Cichoń , tel.: 15 8713140 od 9:00 do 14:00, e-mail: usc.jarocin@wp.pl

8. Załączniki do zaproszenia:

1) Formularz OFERTY, 2) Formularz cenowy, 3) Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-22 10:33:53 | Data modyfikacji: 2018-03-22 10:36:36.
ZAPYTANIE O CENĘ na zadanie pn. „Budowa pomnika
poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II
wojny światowej wraz z zagospodarowaniem
terenu”

 

Jarocin, 21.03.2018 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm./

I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin
NIP: 865-23-35-096
tel. 15/8713141, fax. 15/8713138

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.: „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

II. Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z załączonym przedmiarem robót i projektem budowlanym.
2. Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia: 30.06.2018 r.
3. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV: 45111200-0; 45112700-2; 45233250-6; 45233300-2.
5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo - cenowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego.
2) Kosztorys ofertowy.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na maila: j.kubasiewicz@op.pl

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Justyna Kubasiewicz.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.00.

VI. Miejsce składania ofert:
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub pocztą: Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37-405 Jarocin 159 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”
NIE OTWIERAĆ PRZED 10.04.2018 r. godz.11:00

- termin składania ofert do dnia 10.04.2018 r. do godz. 10:45

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych w w/w terminie, które spełnią wymagania określone w zapytaniu o cenę.
Kryterium oceny oferty: cena 100%.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:
• Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
• Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

IX. Informacje o formalnościach:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

       PREZES                              WICEPREZES

Justyna Kubasiewicz                    Anna Smutek

 

Formularz ofertowo-cenowy

Projekt umowy

Przedmiar robót

Projekt budowlany

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2018-03-21 14:30:35 | Data modyfikacji: 2018-03-21 14:47:19.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - zakup i dostawę
nowego samochodu osobowego służbowego dla gminy
Jarocin


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 05.12.2017r. na zakup i dostawę nowego samochodu osobowego służbowego dla gminy Jarocin dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamówienie zostało udzielone Dostawcy:
NISSAN AUTONIX S.J. Autoryzowany Dealer Al. Rejtana 67, 35-959 Rzeszów za kwotę 79 900,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)

UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z rozesłaniem zapytania do 3 – ech oferentów oraz zamieszczenia na stronie internetowej www.jarocin.bip.gmina.pl do zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta.

Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym a zaproponowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-12-11 14:30:34.
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn. "Zakup i dostawa
nowego samochodu osobowego służbowego dla Gminy
Jarocin"

Jarocin, dnia 05.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000euro

Podstawa prawna: art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Jarocin
37-405 Jarocin 159
Tel. 15 8713141, fax 15 8713138
e-mail: jarocin@kki.pl


NIP: 602-00-18-288, REGON: 8304093399

1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego samochodu osobowego służbowego dla Gminy Jarocin.
Kod CPV zamówienia 34110000- 1 samochody osobowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
• Rok produkcji –2017, fabrycznie nowy
• Liczba miejsc - 5
• Typ nadwozia - pięciodrzwiowe, typu SUV, CROSSOVER
• Silnik – benzynowy, benzyna/lpg
• Pojemność skokowa min.1600 max 2000 cm3
• Moc silnika – min. 160 KM
• Norma emisji spalin – min. EURO 6
• Skrzynia biegów 6-b. manualna
• Napęd przedni
• Prześwit – min. 18 cm
• Centralny zamek sterowany pilotem
• Immobilizer
• ABS + EBD
• ESP
• 6 poduszek powietrznych (przednie, boczne oraz kurtynowe)
• Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem
• System wspomagania ruszania pod górę z funkcją Auto Hold
• Elektryczny hamulec postojowy
• System pomiaru ciśnienia w oponach
• Koło zapasowe dojazdowe
• System audio z radiem/CD, MP3,AUX, USB i iPod, Bluetooth
• 6 głośników
• Zderzaki w kolorze nadwozia
• 17 ‘’ felgi ze stopów metali lekkich
• Światła do jazdy dziennej w technologii LED
• Tylne światła w technologii LED
• Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłowym
• Przednie lampy przeciwmgielne
• Przednie i tylne szyby elektrycznie regulowane
• Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
• Wspomaganie kierownicy
• Tempomat z ograniczeniem prędkości
• System Start/Stop
• Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie
• Automatycznie składane lusterka
• Automatyczne wycieraczki i czujnik deszczu
• Ogrzewana szyba przednia
• Podgrzewane siedzenia
• Lakier – metalik kolor srebrny
• Apteczka, Trójkąt Odblaskowy, Gaśnica,
• Gwarancja min. 3 lata

2. Inne istotne warunki zamówienia:

1) Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne, nie może znajdować się w większej odległości niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
2) Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy przekazania/odbioru przedmiotu zamówienia.
3) Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, w terminie 7 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4) Wymagany okres gwarancji – minimum 3 lata.

3. Termin i miejsce realizacji.

1) Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do dnia 28.12.2017r.
2) Odbiór samochodu w siedzibie (salonie) Wykonawcy. Jeżeli siedziba Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą będzie znajdowała się w odległości większej niż 100 km do siedziby Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:

1) Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
2) Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty – załącznik nr 1
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

5.Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium – cena 100%

6.Sposób przygotowania oferty:
1) Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3) Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
4) Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6) Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
7) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 11.12.2017r. do godz. 10:00 w formie pisemnej ( osobiście, pocztą, przesyła kurierską) na adres Gmina Jarocin, 37-405 Jarocin 159 – na kopercie należy umieścić napis:

„ Oferta – zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego” – nie otwierać przed 11.12.2017r. godz. 10:15

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Jarocinie pokój nr 6.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, z zastrzeżeniem, że cena podana w ofercie nie będzie podlegać negocjacjom.

8. Informacje dodatkowe.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2) Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Andrzej Kata – 15 8713141, e-mail zastepcawojta@wp.pl

10. Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-12-07 13:45:52 | Data modyfikacji: 2017-12-07 14:16:21.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na
zadnie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Jarocin w roku 2017”

Jarocin, dnia 28.04.2017 r.


Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym

Gmina Jarocin informuje, że na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w roku 2017” w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert.

1. Paź Bogusław AUTO-ZŁOM USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”, Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów – cena brutto 27 914,85 zł;
2. ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy – cena brutto 29 894,05 zł;
3. PHUP „EURO-GAZ’” Sp. j., Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny – cena brutto 31 246,74 zł;
4. P.P.H.U. „eko-grunt” Wojciech Wieczorek, ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko-Biała – cena brutto 39 228,95 zł;
5. Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAGRA” Wacław Ostrowski, Wyżnica - Kolonia 94, 23-251 Dzierzkowice – cena brutto 25 711,35 zł;
6. BHZ Modbut W. Laskowski, A. Laskowska, Orzechów 11, 37-455 Radomyśl nad Sanem – cena brutto 25 794,18 zł.

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano:
Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAGRA” Wacław Ostrowski, Wyżnica - Kolonia 94, 23-251 Dzierzkowice – cena brutto 25 711,35 zł.

 

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

 

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-28 12:40:18.
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadnie pn. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Jarocin w roku 2017”

Jarocin, 20.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadnie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin
w roku 2017”

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin
NIP: 602 00 18 288

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w zakres którego wchodzi:
- demontaż pokrycia dachu z płyt zawierających azbest, na budynkach mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na posesjach na terenie gminy Jarocin, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (pakowanie) oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości 52,38 Mg,
- załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych, zalegających/składowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Jarocin w ilości 8,55 Mg.
2. Podana ilość wyrobów azbestowych ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest.
3. Poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadów zawierających azbest.
4. Demontaż, odbiór, pakowanie, ważenie i załadunek odpadów przy użyciu własnych maszyn i urządzeń.
5. Wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów.
6. Przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Ważenie odbieranych płyt azbestowo – cementowych ma odbywać się w obecności: oddającego eternit, przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru; Zleceniobiorca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać protokół.
8. Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów, protokołów odbioru eternitu od osób uprawnionych, kwitów wagowych, potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób uprawnionych.
9. Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.
10. Wykonawca poniesie koszty ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.
11. Niniejsze zamówienie będzie współfinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany do dnia 29.09.2017 r.

IV. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY
Oferta w formie pisemnej według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania – należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w następujący sposób: elektronicznie w formie podpisanego skanu na adres inwestycjejarocin@wp.pl lub listownie z dopiskiem na kopercie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w roku 2017” (Urząd Gminy w Jarocinie,
Jarocin 159, 37-405 Jarocin) do dnia 28.04.2017 r. do godz. 10:00.

V. DOKUMENTY, WYMAGANE OD WYKONAWCY
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu następujących dokumentów:
- uprawnienia do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, lub umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia) – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych lub oświadczenie że ma w/w zezwolenie,
- umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór – unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub oświadczenie, że posiada umowę.

VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, PODPISANIE UMOWY
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie, które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – elektronicznie lub listownie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
- podmiot finansujący niniejsze zamówienie odstąpił od przyznania dotacji.
Szczegółowych informacji udziela: Justyna Kubasiewicz, tel. 15/8713141 wew. 28.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

VII. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty.

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-20 08:52:33.
Data wprowadzenia: 2017-04-20 08:52:33
Opublikowane przez: Justyna Kubasiewicz