Zawiadomienie Nadleśnictwa Rozwadów dot. podjęcia działań w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych i identyfikacji lasów o szczególnych walorach ochronnych (HCVF)
2022-12-02 13:31:56
  ...więcej

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 5-2022
2022-11-30 17:01:10
  ...więcej

P r o t o k ó ł z wyników przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi
2022-11-28 09:00:49
OR.II.523.2.2022                                         ...więcej

Informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
2022-11-18 14:44:35
  dotycząca wydłużenia terminu na złożenie wniosku o pomoc dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
2022-11-16 15:23:14
  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-11-15 11:19:53
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego  ...więcej

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 ROK
2022-11-08 14:21:31
KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 ROK Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag    ...więcej

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
2022-11-08 13:03:33
  Gmina Jarocin informuje, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczen  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
2022-11-03 07:35:32
  ...więcej

Ogłoszenie o aktualizacji kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów na 2022 rok
2022-10-31 14:06:34
  ...więcej

Plan dodatkowych polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 Koła łowieckiego "KNIEJA" w Stalowej Woli
2022-10-31 13:36:30
  ...więcej

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 Koła łowieckiego "KNIEJA" w Stalowej Woli
2022-10-27 12:03:44
  ...więcej

Obwieszczenie - informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 4-2022
2022-10-25 14:15:04
  ...więcej

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 4-2022
2022-10-25 14:07:57
  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania adminstracyjnego
2022-10-18 14:31:35
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Strumień sieci kablowej.  ...więcej

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Katach i Jarocinie
2022-10-05 08:59:16
  ...więcej

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 Koła łowieckiego "GAWRA" w Rudniku nad Sanem
2022-10-03 14:03:37
  ...więcej

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 Koła łowieckiego "CIETRZEW" w Jastkowicach
2022-09-28 09:02:07
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 5-2022
2022-09-23 12:42:44
  ...więcej

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 w obwodzie 13PK Koła łowieckiego "BAŻANT" w Nisku
2022-09-21 10:35:30
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 670
następne