Ogłoszenia
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu niżańskiego.
2018-11-08 13:27:16
  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2018-11-08 09:04:03
  ...więcej

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2018 rok
2018-11-07 09:33:20
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony danych i obsługi rady gminy
2018-11-06 11:46:19
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 399.2018 Wójta Gminy Jarocin z dnia 6 listopada 2018 r. Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony danych i obsługi rady gminyUrzędu Gminy w Jarocinie z si  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
2018-11-06 11:05:21
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku public  ...więcej

KOMUNIKAT Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. dodatkowej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2018-11-05 11:02:56
  ...więcej

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
2018-11-02 11:23:45
  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2018-10-25 08:46:36
  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2018-10-17 13:02:12
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3-2018
2018-10-17 12:55:22
Jarocin dnia 17.10.2018r.   OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam że, w dniu 16.10  ...więcej

Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Jastkowicach na sezon łowiecki 2018/2019 na terenie obwodu nr 9pk
2018-10-09 11:15:51
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie
2018-10-09 11:06:23
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Katach
2018-10-09 11:04:08
  ...więcej

Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "Gawra" na sezon łowiecki 2018/2019 na terenie obwodu nr 14pk
2018-10-05 09:47:19
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2018-10-02 11:49:18
  ...więcej

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o wydłużeniu terminu do składania wniosków przez producentów rolnych w gospodarstwach których powstały szkody w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy.
2018-09-27 08:21:03
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Zdziechowice Drugie gmina Zaklików, oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. dz. 1041 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka nr 1042/1"
2018-09-24 14:52:36
  ...więcej

KOMUNIKAT Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2018-09-24 11:44:33
  ...więcej

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o uruchomieniu pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy.
2018-09-24 08:40:10
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie
2018-09-14 10:50:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 290
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl