Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku
2019-05-16 10:37:33
dotycząca obowiązków właścicieli nieruchomości  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozgraniczenie w Zdziechowicach Drugich
2019-05-10 13:13:11
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie
2019-05-10 12:33:36
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Katach
2019-05-10 12:31:20
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
2019-05-02 12:26:32
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi krajowej nr 19 na dł. około 1,2 km, budowa łącznika nr 1, przebudowa DP 1042R"  ...więcej

OBWIESZCZENIE - REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
2019-05-02 12:23:48
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi krajowej nr 19 na dł. około 1,2 km, budowa łącznika nr 1, przebudowa DP 1042R"  ...więcej

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1
2019-04-30 16:00:47
                                            ...więcej

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2
2019-04-30 15:56:03
                                           ...więcej

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2019 rok
2019-04-29 11:00:13
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2
2019-04-24 12:57:10
                                            ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1
2019-04-24 12:48:17
                                            ...więcej

Zapytanie cenowe na zakończenie rozgraniczenia
2019-04-16 12:50:50
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
2019-04-15 14:50:01
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi krajowej nr 19 na dł. około 1,2 km, budowa łącznika nr 1, przebudowa DP 1042R"  ...więcej

OBWIESZCZENIE - REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
2019-04-15 14:42:32
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych MOP " BUKOWA I" i MOP " BUKOWA II" po obu stronach nowoprojektowanego układu drogowego S19 Lasy Janowskie-Zdziary  ...więcej

OBWIESZCZENIE - REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
2019-04-15 14:38:52
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych MOP " BUKOWA I" i MOP " BUKOWA II" po obu stronach nowoprojektowanego układu drogowego S19 Lasy Janowskie-Zdziary  ...więcej

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie dla producentów tytoniu
2019-04-15 11:01:49
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2019-04-12 11:53:53
IŚM.6220.2.2019     OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ,  art. 85 ust. 3 usta  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2019-04-12 11:52:30
IŚM.6220.3.2019     OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 u  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku porzeby przeprowadzenia ooś
2019-04-12 11:18:53
IŚM.6220.3.2019     OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 u  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku porzeby przeprowadzenia ooś
2019-04-12 11:15:56
IŚM.6220.2.2019     OBWIESZCZENIE     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 październi  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 353
następne