Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu
2020-01-24 09:46:31
o wydaniu decyzji z dnia 30.12.2019 r. znak SKO.402.ŚO.2196.112.2019  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli dot. wszczęcia postępowania administracyjnego
2020-01-24 09:18:34
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W RZESZOWIE
2020-01-21 13:40:13
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W RZESZOWIE
2020-01-21 13:25:50
  ...więcej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
2020-01-21 12:29:57
dot. wyznaczenia lekarza weterynarii do badania zwierząt rzeźnych ubijanych w celu pozyskania mięsa na użytek własny, oraz mięsa pozyskanego z takiego uboju, na terenie całego powiatu.  ...więcej

Nabór wniosków do realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.
2020-01-08 07:37:36
Wójt GminyJarocin Jarocin dn. 07.01.2020 r. OR.II.8141.3.1.2020 Nabór wniosków do realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoma  ...więcej

ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
2020-01-03 14:54:56
  ...więcej

Plan polowań zbiorowych-dodatkowych Koła Łowieckiego "BAŻANT" w Nisku na sezon łowiecki 2019/2020 na terenie obwodu nr 13 pk
2019-12-23 12:04:47
  ...więcej

Plan polowań zbiorowych-dodatkowych (odstrzał dzika ASF) Koła Łowieckiego "GAWRA" w Rudniku nad Sanem na sezon łowiecki 2019/2020 na terenie obwodu nr 14pk
2019-12-23 11:35:26
  ...więcej

Rozporządzenie Nr 4/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu niżańskiego
2019-12-23 11:29:51
  ...więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
2019-12-23 10:18:57
dot. sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału woj. podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WÓD POLSKICH W RZESZOWIE
2019-12-23 10:04:52
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dot. budowy drogi ekspresowej S19
2019-12-12 10:06:44
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administarcyjnego
2019-12-11 10:04:18
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8
2019-12-10 10:31:35
  ...więcej

Decyzja w sprawie dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działki nr ewid. 158 obręb Majdan Golczański, gm. Jarocin.
2019-11-29 13:58:43
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7
2019-11-22 10:56:10
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego
2019-11-15 08:33:46
o wydaniu decyzji nr 10/2019 z dnia 14.11.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej w m. Domostawa gm. Jarocin".  ...więcej

Rozporządzenie Nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu niżańskiego
2019-11-13 09:02:44
  ...więcej

P r o t o k ó ł
2019-11-12 11:16:51
z  wyników przeprowadzonych  konsultacji projektu Programu współpracy  Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publi  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 425
następne