OBWIESZCZENIE
2023-12-08 14:20:39
Marszałka Województwa Podkarpackiego dot. sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o  ...więcej

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego
2023-12-08 13:55:22
INFORMACJAWÓJTA GMINY JAROCINZ DNIA 8 GRUDNIA 2023 R.O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO – PRZEZNACZONYCH DO NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA, DAROWIZNY Wójt Gminy Jarocin informuje, iż posiada zbędne składniki ma  ...więcej

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Jarocin w sprawie Statutów Sołectw w Gminie Jarocin
2023-12-04 09:11:14
W związku z trwającymi pracami nad projektem uchwały Rady Gminy Jarocin w sprawie Statutów Sołectw Gminy Jarocin, Wójt Gminy Jarocin zaprasza zainteresowanych mieszkańców gminy do ich konsultacji. Przedmiotem konsultacji s  ...więcej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8-2023
2023-11-23 15:15:11
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8-2023
2023-11-23 15:07:15
  ...więcej

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2-23
2023-11-22 14:21:49
  ...więcej

Obwieszczenie - informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2-23
2023-11-22 14:14:30
  ...więcej

Protokół z wyników przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
2023-11-20 10:59:15
  ...więcej

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2024 ROK
2023-11-09 11:43:35
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag  do projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i  ...więcej

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "GAWRA" w Rudniku nad Sanem w sezonie łowieckim 2023/2024 na terenie obwodu nr 14pk
2023-10-27 11:39:02
  ...więcej

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2023 rok
2023-10-25 08:27:37
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3-23
2023-10-24 10:31:29
  ...więcej

KOMUNIKAT Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2023-10-20 12:24:59
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8-2023
2023-10-18 14:24:43
  ...więcej

Zawiadomienie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8-2023
2023-10-18 14:21:05
  ...więcej

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "CIETRZEW" w Jastkowicach w sezonie łowieckim 2023/2024
2023-10-18 11:00:52
  ...więcej

Informacja o dokonanu wyboru Partnera
2023-10-11 14:56:38
Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) GMINA JAROCIN informuje, że w otwartym nab  ...więcej

Informacja o udzieleniu dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Domostawie
2023-10-03 15:04:14
Zgodnie z § 7 ust. 5 Uchwały Nr XXXVII.270.2023 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 lutego 2023 r w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jarocin na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2-23
2023-09-26 12:57:29
  ...więcej

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie i Katach
2023-09-21 10:55:17
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 758
następne