Zawiadomienie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4-2024
2024-06-19 13:07:44
  ...więcej

Informacja Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
2024-06-17 14:37:34
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nr 15-2024
2024-05-31 14:53:40
  ...więcej

Informacja Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dot. pomocy dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych
2024-05-28 11:49:35
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2024-05-28 09:46:57
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Katach
2024-05-21 11:23:55
  ...więcej

Komunikat oraz Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie
2024-05-21 10:49:45
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 10-2024
2024-05-15 11:15:28
  ...więcej

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku zmieniająca decyzję z dnia 18 kwietnia 2024 r., znak: PSK.9020.7.5.2024 w części dot. terminu jej realizacji
2024-05-10 12:06:52
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
2024-05-10 08:03:20
  ...więcej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2-2024
2024-05-07 11:48:16
  ...więcej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3-2024
2024-05-02 12:07:53
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2024r. znak: WOOŚ.442.2.2024.AW.6 dla przedsięwzięcia pn.: Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki z wykorzystaniem parametrów technicznych reaktora Westinghouse Electric Company AP1000 do dalszej eksploatacji i wytwarzania energii elektrycznej
2024-04-30 11:54:41
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej
2024-04-29 14:17:33
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZEDS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJW URZĘDZIE GMINY W JAROCINIEJAROCIN 159, 37-405 JAROCIN Wójt Gminy Jarocin informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru  ...więcej

Komunikat oraz Decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie
2024-04-19 09:14:33
  ...więcej

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2024 rok
2024-04-17 07:42:48
  ...więcej

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zatwierdzająca ustaloną przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jarocin na okres 3 lat.
2024-04-16 09:58:55
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1-2024
2024-04-11 14:53:52
  ...więcej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1-2024
2024-04-11 14:49:23
  ...więcej

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 10-2024
2024-04-10 14:05:59
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 824
następne