Rozporządzenie nr 21/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim
2021-06-16 09:41:45
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jarocinie
2021-06-07 09:34:12
Załącznik do Zarządzenia 273.2021Wójta Gminy  Jarocinz dnia 7 czerwca 2021  r.                          &  ...więcej

Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF)
2021-05-18 11:37:04
  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2021-04-30 10:37:03
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1-2021
2021-04-29 12:13:21
  ...więcej

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Katach i Jarocinie
2021-04-27 14:22:24
  ...więcej

KOMUNIKAT Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2021-04-26 08:45:42
  ...więcej

Materiały edukacujne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku dot. ptasiej grypy
2021-04-16 10:44:01
  ...więcej

Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim
2021-04-16 10:31:18
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1-2021
2021-04-09 14:16:49
  ...więcej

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
2021-04-06 09:25:32
  ...więcej

Rozstrzygnięcie w sprawie przeprowadzonego w dniach od 20.01.2021 r. do 19.02.2020 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętych dla Gminy Jarocin na 2021
2021-03-30 16:45:36
  Wójt Gminy Jarocin   OR.II.8141.3.3.2021                               &n  ...więcej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020
2021-03-25 11:53:13
  ...więcej

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2021 rok
2021-03-22 11:22:47
  ...więcej

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Katach i Jarocinie
2021-03-16 10:30:18
  ...więcej

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jarocin za rok 2020.
2021-03-16 10:27:20
  ...więcej

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich"
2021-03-12 09:48:19
  ...więcej

2021-03-03 13:20:29
    OR.II.524.6.2021                                    &n  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie gminy Jarocin
2021-03-03 13:18:34
      ...więcej

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej
2021-02-12 14:59:56
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań pu  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 539
następne