Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 4-2023
2023-05-25 14:11:14
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3-2023
2023-05-25 14:08:20
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2-2023
2023-05-25 13:56:36
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Katach
2023-05-11 11:03:17
  ...więcej

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2023 rok
2023-04-27 13:48:02
  ...więcej

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na 2023 rok
2023-04-27 13:44:42
  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie
2023-04-18 10:31:51
Załącznik do Zarządzenia Nr 520.2023Wójta Gminy  Jarocinz dnia 18 kwietnia 2023 r. OGŁOSZENIE  O KONKURSIEWójt Gminy Jarocin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko  dyrektoraPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  ...więcej

OGŁOSZENIE o wsparciu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
2023-04-12 13:53:48
Jarocin dn. 12.04.2023 r. OR.II.525.1-5.2023 OGŁOSZENIEo wsparciu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym   dot.: postępowania o wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w zakresie wspierania i upows  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2-2020
2023-04-12 12:28:33
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 5-2022
2023-04-06 15:54:59
  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
2023-04-04 14:37:24
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”   Stowarzyszenie Przyjaci&oac  ...więcej

Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego” z terminem do dnia 21 lipca 2023 r.
2023-03-31 13:23:40
  ...więcej

KOMUNIKAT Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
2023-03-29 13:42:05
  ...więcej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 rok
2023-03-28 14:15:09
  ...więcej

Informacja o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Rudnik nad Sanem
2023-03-27 08:44:54
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1-2023
2023-03-20 13:44:32
  ...więcej

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jarocin za rok 2022
2023-03-15 10:12:22
  ...więcej

Roztrzygnięcie naboru wniosków do realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w 2023 r
2023-03-03 14:26:16
   ...więcej

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie i Katach
2023-03-03 12:12:41
  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
2023-02-28 08:02:34
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem cieku Strumień sieci kablowej...  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 708
następne