Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4-2019
2019-08-14 10:23:58
GM.6733.4.2019                                       &nb  ...więcej

Obwieszenie z dnia 14.08.2019 r. Wojewody Podkarpackiego
2019-08-14 08:38:49
  ...więcej

SUSZA - wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych
2019-08-05 14:04:06
  Wójt Gminy Jarocin  informuje, że na terenie gminy wystąpiło niekorzystne zjawisko meteorologiczne – susza.  W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą  składać wnioski o  os  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję znak:IŚM.6220.3.2018 z dnia 22.01.2019r.
2019-07-29 14:54:11
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie
2019-07-26 09:05:13
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Katach
2019-07-26 09:01:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dot. budowy drogi ekspresowej S19
2019-07-25 09:12:21
  ...więcej

Zawiadomienie Zarządu Koła Łowieckiego "Cietrzew"
2019-07-23 14:44:12
dot. ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4-2019
2019-07-17 13:40:09
                                            ...więcej

Informacja dot. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
2019-07-15 11:39:31
  ...więcej

Informacja Prezesa KRUS do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw
2019-07-12 14:41:34
  ...więcej

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3-2019
2019-07-11 12:35:57
                                           ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3-2019
2019-07-11 12:31:05
                                            ...więcej

INFORMACJA dotycząca OBOWIĄZKU SPRAWOZDAWCZEGO PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA W ZAKRESIE RAPORTOWANIA DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI ORAZ SPORZĄDZANIA WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE I DANE O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA – INFORMACJA O URUCHOMIENIU FUNKCJONALNOŚCI GENEROWANIA W SYSTEMIE KRAJOWEJ BAZY WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE I DANE O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
2019-07-11 12:02:01
  ...więcej

Rozporządzenie Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu niżańskiego
2019-06-21 09:23:40
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2019-06-12 15:34:21
IŚM.6220.1.2019                                      &n  ...więcej

OBWIESZCZENIE - REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
2019-06-04 14:13:11
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi krajowej nr 19 na dł. około 1,2 km, budowa łącznika nr 1, przebudowa DP 1042R"  ...więcej

Raport o stanie Gminy Jarocin za 2018 rok
2019-06-03 12:26:27
Raport o stanie Gminy Jarocin za 2018 rok Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wój  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2
2019-05-28 10:30:02
                                           ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1
2019-05-28 10:27:33
                                           ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 373
następne