Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy hali traka w Domostawie
2020-07-02 14:32:41
  ...więcej

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2020 rok
2020-06-30 15:17:48
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
2020-06-29 14:40:11
ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA TRANSGRANICZNEGO W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU DOKUMENTU POD NAZWĄ " STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI DO 2030R."  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie
2020-06-24 14:04:35
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych Katy
2020-06-24 14:02:39
  ...więcej

Decyzja w sprawie dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie działki nr ewid. 158 obręb Majdan Golczański, gm. Jarocin.
2020-06-24 13:38:17
  ...więcej

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2020-06-23 13:12:50
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3-2020
2020-06-22 14:33:58
  ...więcej

Obwieszczenie-informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kopalni piasku w Golcach
2020-06-19 13:06:50
  ...więcej

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kopalni piasku w Golcach
2020-06-19 13:01:05
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw oświatowych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Jarocinie
2020-06-16 11:06:49
Załącznik do Zarządzenia Nr 167.2020 Wójta Gminy Jarocin z dnia 16 czerwca 2020 r.Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabórna stanowisko urzędnicze do spraw oświatowychUrzędu Gminy w Jarocinie z siedzibą 37-405 Jarocin 159Niezbęd  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych Szyperki 3
2020-06-15 13:07:58
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych Szyperki 2
2020-06-15 12:58:28
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych Golce II
2020-06-15 12:55:11
  ...więcej

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - Powszechny Spis Rolny 2020 r.
2020-06-15 10:16:52
Wójt Gminy Jarocin  – Gminny Komisarz Spisowyogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów  terenowych  do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.Na podstawie art. 19 ust.1  pkt 4 ustawy z   ...więcej

Obwieszczenie informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kopalni piasku w Jarocinie
2020-06-10 13:27:08
  ...więcej

Obwieszczenie zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kopalni piasku w Jarocinie
2020-06-10 13:23:44
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1-2020
2020-06-01 11:53:09
  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Jarocin
2020-05-28 09:04:08
o możliwości zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w sprawie dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania  lub  magazynowania  na terenie działki nr ewid. 158 obręb Majdan Golczański, gm. J  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
2020-05-25 14:45:44
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 475
następne