L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Gospodarka nieruchomościami7462
2Oświadczenia5017
3Dane kontaktowe3432
4Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze3323
5Załatwianie spraw3189
6Rada3179
7Podstawowe dane jednostki3175
8Wykaz telefonów2966
9Jednostki organizacyjne2691
10Regulamin organizacyjny2480
11Wójt2417
12Jednostki pomocnicze2298
13Baza Aktów Własnych (BAW)2255
14Statut Gminy2143
15Budżet2029
16Projekty budżetu2022
17Komisje Rady1950
18Lokalizacja inwestycji1894
19Skrzynka Podawcza1861
20Rejestr Ewidencji Kultury1789
21Stowarzyszenia i związki członkowskie1747
22Wyszukiwarka1716
23Redakcja Biuletynu1708
24Opinie RIO1696
251671
26Stypendia1648
27Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie1627
28Skrzynka Podawcza 21624
29Wybory do Sejmu i Senatu1618
30Linki1585
31Wybory Prezydenckie1545
32Instrukcja obsługi1518
33Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego1451
34Melioracja, Gminna Spółka Wodna1447
35Wykaz Sołtysów1398
36Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne1258
37Urząd Stanu Cywilnego1244
38Planowane sesje1211
39Ewidencja ludności1159
40Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne1024
41Dowody osobiste1006
42Zamówienia publiczne997
43Ewidencja działalności gospodarczej988
44Koncesje alkoholowe986
45Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska947
46Oświata (stypendia, dowozy)932
47Statut sołectw848
48Oświata828
49Stypendia szkolne630
50Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych597
51Kontrole, Skargi, Petycje,Audyt 237
52Petycje111
53Skargi106
54Kontrole83
55Audyt 51