Raport o stanie Gminy Jarocin za 2022 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące w szczególności realizacji polityk, programów i  strategii oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy.

Raport podlega rozpatrzeniu przez Radę Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad Raportem głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych.
W debacie głos mogą zabierać również mieszkańcy Gminy Jarocin, którzy złożyli do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy Jarocin.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Jarocin, Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW do Raportu o stanie Gminy Jarocin:

 

Raport o stanie Gminy Jarocin za 2022 r.

ZAŁ. Nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2022 r.

ZAŁ. Nr 2 - Sprawozdanie z dzialności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie za 2022 r.

ZAŁ. Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok

ZAŁ. Nr 4 - Sprawozdanie z działalności GOKSTIR za 2022 r.

ZAŁ. Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKSTiR za 2022 r.

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem Gminy Jarocin za 2022 rok

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-05-31 12:08:40.
Raport o stanie Gminy Jarocin za 2021 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące w szczególności realizacji polityk, programów i  strategii oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy.

Raport podlega rozpatrzeniu przez Radę Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad Raportem głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych.
W debacie głos mogą zabierać również mieszkańcy Gminy Jarocin, którzy złożyli do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy Jarocin.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Jarocin, Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW do Raportu o stanie Gminy Jarocin:

 

Raport o stanie Gminy Jarocin za 2021 r.

ZAŁ. Nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2021 r.

ZAŁ. Nr 2 – Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok

ZAŁ. Nr 3 - Sprawozdanie z działalności OPS w Jarocinie za 2021 rok

ZAŁ. Nr 4 - Sprawozdanie z działalności GOKSTiR za 2021 rok

ZAŁ. Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKSTiR za 2021 rok

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Jarocin za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:23:04 | Data modyfikacji: 2022-05-31 14:52:36.
Raport o stanie Gminy Jarocin za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Jarocin za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące w szczególności realizacji polityk, programów i  strategii oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy.

Raport podlega rozpatrzeniu przez Radę Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad Raportem głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych.
W debacie głos mogą zabierać również mieszkańcy Gminy Jarocin, którzy złożyli do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy Jarocin.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Jarocin, Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW do Raportu o stanie Gminy Jarocin:

Raport o Stanie Gminy za 2020 r.

ZAŁ. Nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2020 r.

ZAŁ. Nr 2 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie za 2020 r.

ZAŁ. Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok

ZAŁ. Nr 4 – Sprawozdanie z działalności GOKSTiR za 2020 r.

ZAŁ. Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKSTiR w Jarocinie za 2020 r.

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Jarocin za 2020 rok

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-31 15:39:57.
Raport o stanie Gminy Jarocin za 2019 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące w szczególności realizacji polityk, programów i  strategii oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy.

Raport podlega rozpatrzeniu przez Radę Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad Raportem głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych.
W debacie głos mogą zabierać również mieszkańcy Gminy Jarocin, którzy złożyli do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy Jarocin.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Jarocin, Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW do Raportu o stanie Gminy Jarocin

Raport o Stanie Gminy za 2019 r.

ZAŁ. Nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2019 r.

ZAŁ. Nr 2 – Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie za 2019 r.

ZAŁ. Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok

ZAŁ. Nr 4 – Sprawozdanie z działalności GOKSTiR za 2019 r.

ZAŁ. Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKSTiR w Jarocinie za 2019 r.

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Jarocin za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-01 14:39:07 | Data modyfikacji: 2020-06-01 14:50:19.
Raport o stanie Gminy Jarocin za 2018 rok

Raport o stanie Gminy Jarocin za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-01 14:35:49.
Data wprowadzenia: 2020-06-01 14:35:49
Opublikowane przez: Administrator