Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.
na terenie gminy Jarocin

Wójt Gminy
Jarocin

OR.II.524.6.2020                                     Jarocin 04.03.2020 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w 2020 r. na terenie gminy Jarocin
                                   
Na podstawie art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz 688 ze zm.) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 7 lutego 2020 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu:

1.    Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zadanie Nr 1.1.1
„Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin”,

Zadanie Nr. 1.1.2
„Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”.

2.    Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Zadanie Nr. 1.2.1
„Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin”,

w formie wsparcia, poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji wg. tabeli:

1.1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
Nr. zadania    Nazwa organizacji    Kwota dotacji
1.    Klub Sportowy „LZS” Jarocin
    43 000 zł

2.    Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Zdziary    57 000 zł
    R a z e m:    100 000 zł

1.2.Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
Nr. zadania    Nazwa zadania    Kwota dotacji

1.   
CARITAS Diecezji Sandomierskiej
   
30 000 zł

    R a z e m:    30 000 zł


Podpisanie umów o wsparcie realizacji zadań publicznych nastąpi w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o dokładnej dacie podpisania umowy każdy
z oferentów zostanie powiadomiony telefonicznie.   

                                    Wójt Gminy
                                    Zbigniew Walczak

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-04 18:12:33.
Data wprowadzenia: 2020-03-04 18:12:33
Opublikowane przez: Administrator
« powrót