Rozstrzygnięcie w sprawie przeprowadzonego w
dniach od 20.01.2021 r. do 19.02.2020 r. naboru
wniosków o przyznanie środków finansowych, na
realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
przyjętych dla Gminy Jarocin na 2021

 

Wójt Gminy Jarocin

 

OR.II.8141.3.3.2021                                                                             Jarocin dn. 18.03.2021 r.

 

Rozstrzygnięcie

w sprawie przeprowadzonego w dniach od 20.01.2021 r. do 19.02.2020 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętych dla Gminy Jarocin  na 2021 r.

Lp.

Nazwa instytucji

Nr wniosku

Tytuł projektu

Wnioskowana kwota w zł

Przyznane środki

Decyzja Wójta Gminy

Realizacja w ramach GPPiRPA/

GPPN

2021

Lista rezerwowa przyznanych środków  finansowych  do zrealizowania po wprowadzeniu  planowanych dodatkowych środków na realizację programów profilaktycznych w 2021 r.

1.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

1

Radość życia bez picia… STOP! – nałogom i przemocy

4000 zł

1000

GPPiRPA

 

2

Przegląd „Młode Talenty” 2001

 

1002

500

GPPiRPA

 

3

Dzień Dziecka – bo wszystkie dzieci nasze są

4000

2000

GPPN

 

4

Festiwal muzyki pozytywnej- T3

24940

15 000

GPPiRPA

 

5

Bawmy się w Państwie Jarocin

 

29440

X

GPPiRPA

10 000

6

Pośnik Jarociński

3300

3000

GPPiRPA

 

2.

Stowarzyszenie Trzy Pokolenia w Zdziarach

7

„Pokoleniówka - Wehikuł czasu”

2700

2700

GPPiRPA

 

3.

Koło Gospodyń Wiejskich „MORWA” w Majdanie Golczańskim

8

Organizacja Rodzinnej wycieczki rowerowej

500

500

GPPiRPA

 

9

Organizacja Spotkania Opłatkowo-Bożonarodzeniowego

 

1500

1500

GPPiRPA

 

4.

Koło Gospodyń Wiejskich w Szwedach

10

„Malowanie nitką”

2000

500

GPPiRPA

 

11

Profilaktyka-Stop nałogom; Warsztaty rodzinne

2000

500

GPPiRPA

 

12

„Okolicznościowe rękodzieło papiernicze”- warsztaty tworzenia kartek, laurek.

2000

500

GPPiRPA

 

13

„Chleba naszego- warsztaty chleba”

2500

1000

GPPiRPA

 

14

Świąteczny opłatek połączony ze wspólnym śpiewem kolęd jako alternatywna forma spędzania czasu oraz usprawnianie relacji międzysąsiedzkich”

3000

1000

GPPiRPA

 

5.

Koło Gospodyń Wiejskich w Domostawie

15

Rękodzieło –sposób na nudę w czasie pandemii

4500

1000

GPPiRPA

 

16

Cztery Pory Roku- Powrót do Przeszłości gry, zabawy, obrzędy i zwyczaje XX w.

2500

1000

GPPiRPA

 

6.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie

17

Wycieczka Lublin- Kazimierz

1500

X

GPPiRPA

1500

18

Szkolny konkurs logopedyczny

600

600

GPPiRPA

 

19

„Moja rodzinna miejscowość”- Szkolny konkurs fotograficzny

400

400

GPPiRPA

 

20

Sport dla każdego

2500

2500

GPPiRPA

 

21

Szkolny Klub Sportowy

180

180

GPPiRPA

 

7.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Jarocinie

22

Szkolny konkurs logopedyczny

600

600

GPPiRPA

 

23

Rozwijam swoje zainteresowania i dbam o rozwój.

2522

2522

GPPiRPA

 

24

Impreza ekologiczna z okazji Dnia Ziemi.

600

600

GPPiRPA

 

25

Szkolny przegląd twórczości ks. Jana Twardowskiego – patrona ZSP w Jarocinie.

550

550

GPPiRPA

 

26

Szkolny konkurs logicznego myślenia.

424

424

GPPiRPA

 

27

Wycieczka rowerowa- poznajemy walory naszej okolicy

400

400

GPPiRPA

 

28

Sportowe zawody.

6300

5000

GPPN

 

29

Świadomy przedszkolak to ja!

1834

1834

GPPiRPA

 

30

„Życie jest piękne”

600

600

GPPiRPA

 

31

Szkolny Klub Sportowy.

180

180

GPPiRPA

 

8.

Publiczna Szkoła Podstawowa

Mostki - Sokale

32

Kwiecień – miesiąc kultury zdrowotnej

1000

1000

GPPiRPA

 

33

Tydzień profilaktyki pod hasłem „Żyję zdrowo i kolorowo”

800

800

GPPiRPA

 

34

Piknik rodzinny pod hasłem „Zdrowo i sportowo”

1410

1410

GPPiRPA

 

35

Wycieczka do Lublina  „Magia Teatru”

960

X

GPPiRPA

960

9.

Szkoła Publiczna w Golcach

36

Szkolny Dzień Profilaktyki – „Bez nałogów – Żyję zdrowo”

1200

1200

GPPiRPA

 

37

 

 

 

 

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są

 

1255

 

 

 

 

1255

GPPiRPA

 

38

 

ZOOM NATURY – dla ludzi ciekawych świata

 

4000

4000

GPPiRPA

 

10.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jarocinie

39

Integracyjna wycieczka turystyczno- krajoznawcza „Postaw na rodzinę”

1200

1200

GPPiRPA

 

13.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie

 

 

 

10000

10000

GPPiRPA

 

 

 

 

R a z e m:

130 897

68 955

 

12 460

 

Środki w wysokości 10000 zł, GKRPA w Jarocinie w 2021 r. planuje przeznaczyć na:


- wynagrodzenia dla członków Komisji za udział w jej pracach (6 posiedzeń)                   6840,00 zł

- uczestnictwo w  kontroli punktów sprzedaży                                                                         320,00 zł

- obsługa kancelaryjno – techniczno-organizacyjna Komisji                                                 480,00 zł

- uzupełnienie szkoleń dla członków Komisji + materiały propagandowe                          1000,00 zł

 

- zabezpieczenie środków na skierowania do sądu w sprawie zobowiązania
   do leczenia odwykowego                                                                                                            1360,00 zł

 

Środki zaopiniowane do realizacji w 2021 r.  na powyższe zadania stanowią kwotę : 68 955,00 zł.

 

Pozostałe środki:                                                                                                                              590,00 zł.

Razem:                                                                                                                                        69 545,00 zł

 -              rzeczywiste wpływy wg. oświadczeń złożonych w styczniu br. przez przedsiębiorców

 posiadających ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. stanowi kwota:                                                                                                                                                                                                                 77 700 zł

  -              nadwyżka wynikająca ze złożonych na dzień 31 stycznia 2021 r. oświadczeń

 w stosunku do planu wg. przyjętych programów stanowi kwotę:                                                         8 155 zł

  -              przewidywane wpływy do końca roku 2021 r. wynikające

 z „przedłużenia” przez przedsiębiorców korzystających

 obecnie z ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                   8 710 zł

  Łącznie rezerwa środków przewidzianych do wprowadzenia i wykorzystania w 2021 r. na realizację GPPiRPA oraz GPPN stanowi kwotę 16 865 zł

- z czego na liście rezerwowej opiniuję kwotę w wys.: 12 460 zł. ( do zrealizowania po wprowadzeniu przez Radę Gminy Jarocin dodatkowych środków w ciągu roku)

 - pozostaje 4 405 zł

                                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                                              Zbigniew Walczak

 Do pobrania :

                                                                    

1. Wzór sprawozdania

2. Klauzula RODO

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-30 16:45:36 | Data modyfikacji: 2021-03-30 16:48:56.
Data wprowadzenia: 2021-03-30 16:45:36
Data modyfikacji: 2021-03-30 16:48:56
Opublikowane przez: Administrator
« powrót