Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Jarocinie

Wójt Gminy Jarocin ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W JAROCINIE, 37-405 Jarocin 116, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie i Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jarocinie” w terminie do 30 marca 2016 r. do godz. 14:00, na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159, pokój nr 5 (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu). Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.


Załączniki:


 

Ogłoszenie o konkursie - Zał. Nr 1

Zarządzenie Nr 133.2016

 

Opublikowane przez: Agata Pałka | Data wprowadzenia: 2016-03-14 08:54:05 | Data modyfikacji: 2016-03-14 09:02:36.
Data wprowadzenia: 2016-03-14 08:54:05
Data modyfikacji: 2016-03-14 09:02:36
Opublikowane przez: Agata Pałka
« powrót