KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag  do projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnościpożytku publicznegoi o wolontariacie na rok 2022. Konsultacje mają formę pisemną i polegają na zebraniu opinii drogą korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście, na  załączonym formularzu, po uprzednim zapoznaniu się z projektem Programu. Brak opinii uznawany jest za opinię pozytywną


Zarzadzenie Wójta Gminy Jarocin w spr konsultacji Programu

Projekt Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarzadowymi na 2022 r.

Formularz uwag do projektu Programu na 2022

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-03 18:26:05 | Data modyfikacji: 2021-11-04 09:10:52.
Data wprowadzenia: 2021-11-03 18:26:05
Data modyfikacji: 2021-11-04 09:10:52
Opublikowane przez: Administrator
« powrót