Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady
Gminy Jarocin w sprawie Statutów Sołectw w
Gminie Jarocin

W związku z trwającymi pracami nad projektem uchwały Rady Gminy Jarocin w sprawie Statutów Sołectw Gminy Jarocin, Wójt Gminy Jarocin zaprasza zainteresowanych mieszkańców gminy do ich konsultacji.


Przedmiotem konsultacji są projekty statutów stanowiących załączniki do uchwały:
1) Statut Sołectwa Domostawa - Załącznik Nr 1,
2) Statut Sołectwa Golce - Załącznik Nr 2,
3) Statut Sołectwa Jarocin - Załącznik Nr 3,
4) Statut Sołectwa Katy - Załącznik Nr 4,
5) Statut Sołectwa Kutyły - Załącznik Nr 5,
6) Statut Sołectwa Majdan Golczański - Załącznik Nr 6,
7) Statut Sołectwa Mostki - Załącznik Nr 7,
8) Statut Sołectwa Szwedy - Załącznik Nr 8,
9) Statut Sołectwa Szyperki - Załącznik Nr 9,
10) Statut Sołectwa Zdziary - Załącznik Nr 10.


Konsultacje polegać będą na:
1) udostępnieniu mieszkańcom projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów  Sołectw Gminy Jarocin na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin w celu zgłaszania opinii, propozycji i uwag,
2) wyłożeniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów  Sołectw Gminy Jarocin w okresie konsultacji u Sołtysów, celem udostępnienia mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi,
3) wyłożeniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów  Sołectw Gminy Jarocin w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159, pokój nr 10 w dniach i godzinach urzędowania celem udostępnienia mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi.


Termin konsultacji: od 4 grudnia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r.

Dokumenty konsultacyjne:
• zarządzenie Nr 603.2023 Wójta Gminy Jarocin z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Jarocin w sprawie  Statutów Sołectw Gminy Jarocin,
2) formularze do składania opinii, propozycji i uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów  Sołectw Gminy Jarocin dostępne są:
a) na stronie internetowej Gminy Jarocin, Formularz do pobrania
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin,
c) u Sołtysów i w Urzędzie Gminy w Jarocinie, pokój nr 10.


Wypełnione formularze do składania opinii, propozycji i uwag projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów  Sołectw Gminy Jarocin należy składać do dnia 29 grudnia 2023 r.:
• osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie lub
• drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Jarocinie, Jarocin 159, 37-405 Jarocin z dopiskiem „Konsultacje Statutów Sołectw Gminy Jarocin” lub
• przesłać drogą elektroniczną na e-maila poczta@gminajarocin.pl

 

Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak

 projekt uchwały - statuty sołectw.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-12-04 09:11:14 | Data modyfikacji: 2023-12-04 10:03:06.
Data wprowadzenia: 2023-12-04 09:11:14
Data modyfikacji: 2023-12-04 10:03:06
Opublikowane przez: Administrator
« powrót